Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 23

(Giáo án tuần 23)

TUẦN 23
T.NGÀY

MÔN

TS

Chào cờ
Học vần

23
201

TÊN BÀI DẠY
oanh - oach
38


HAI

14/2
BA
15 / 2

Học vần
Toán
Đạo đức
Thể dục
Am nhạc
Toán
Học vần
Học vần
Học vần

202
89
23
23
23
90
203
204
205

oanh - oach
Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
Đi bộ đúng qui định ( Tiết 1)
Bài thể dục - Trò chơi vận động
On tập:Bầu trời xanh , Tập Tầm Vông
Luyện tập chung
oat - oăt
oat - oăt
Ôn tập
3916/ 2
NĂM
17 / 2Học vần
Mĩ thuật
Toán
Học vần
Học vần
Toán
TN & XH
Thủ công
Học vần

206
23
91
207
92
23
23
209

Ôn tập
Xem tranh các con vật
Luyện tập chung
uê - uy
uê - uy
Các số tròn chục
Cây hoa
Kẻ các đoạn thẳng cách đều
uơ - uya
40


SÁU

Học vần
Sinh hoạt

210
23

uơ - uya
Giữ gìn nền văn hoá dân tộc

18 / 2

Ngy soạn:10.2.2011
Ngy dạy:14.2.2011

Thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2011
41


Tiết 201+202

OANH – OACH
i.MỤC TIÊU:
-Đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; từ và câu ứng dụng.
-Viết được: : oanh, oach, doanh trại, thu hoạch.
-Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề:Nhà máy, cửa hàng, doanh trại.
-Yêu thích môn Tiếng việt thông qua các hoạt động học , yêu thiên nhiên .
42


HỌC VẦN

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.
-Tranh minh hoạ luyện nói: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại
-Bộ ghép vần học sinh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1’ 1. On định:
5’ 2. Kiểm tra bài cũ: oang , oăng

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
43


-Gọi HS đọc bài SGK
-Viết bảng con
Nhận xét phần KTBC
30’ 3. Bài mới:
 .Giới thiệu bài:
* Dạy vần: oanh
-Cho HS cài vần oanh
-Phân tích vần oanh
Vần oanh là do mấy âm ghép lại

+ 3 HS đọc bài SGK
+ Viết bảng con: áo choàng , liến thoắng

-HS thực hành cài vần oanh
-O , a và nh
44


- Cho HS đánh vần, đọc trơn
Có vần oanh rồi, muốn có tiếng doanh ta
làm NTN?
-Cho HS cài tiếng doanh
GV nhận xét ghi bảng doanh
-Phân tích tiếng doanh ?
-Cho HS đánh vần đọc trơn tiếng doanh
-Cho HS quan sát tranh doanh trại để
giới thiệu tư khoá

-Đánh vần: o - a - nh - oanh
-Ghép thêm âm d trước vần oanh
-HS thực hành cài
-1 HS PT (âm d vần oanh
-Đánh vần: d – oanh – doanh

45


-Có tiếng doanh rồi muốn có từ doanh
trại ta làm ntn?
-Cho HS cài từ doanh trại
-Đọc trơn từ
-Cho HS đánh vần, đọc trơn
-Gọi học sinh đọc trơn toàn bài bảng
oanh – doanh - doanh trại
 Dạy vần oach (tương tự)
+ HS so sánh 2 vần oanh, oach

-Ghép thêm tiếng trại đứng sau tiếng
doanh
-HS thực hành trên bảng cài
-Đọc doanh trại
-cá nhân lớp đọc đồng thanh
-HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
-Cá nhân, lớp đọc đồng thanh
46


+ Gọi HS đọc tổng hợp toàn bài
oanh – doanh - doanh trại
oach – hoạh – thu hoạch
GV đọc mẫu
 Luyện viết vần và từ ứng dụng
-GV viết mẫu : oanh, oach
-GV lưu ý nét nối giữa o , a , và nh, ch
-GV viết mẫu : doanh trại , thu hoạch

+ Giống: o , a ở đầu
+ Khác: ng ở cuối
-HS đọc theo nhóm, dãy bàn
-Lớp đọc đồng thanh

-HS viết vào bảng con: oanh, oach
doanh trại , thu hoạch
47


- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS.
d) Đọc từ ngữ ứng dụng:
GV viết bảng
khoanh tay
kế hoạch
mới toanh
loạch xoạch.
-Cho HS đọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học:
-2-3 HS đọc từ ngữ ứng dụng
+Đọc trơn từ
- Khoanh, toanh, hoạch, loạch, xoạch
GV giải thích (hoặc có hình vẽ, vật mẫu) -Đọc lần lượt: cá nhân, nhóm, bàn, lớp
48


5’

cho HS dễ hình dung
Gọi HS đọc toàn bài ( vần và tiếng từ
ứng dụng
GV chỉnh sửa, đọc mẫu
GV nhận xét tiết 1
TIẾT 2
 Luyện tập:
• Luyện đọc:
Luyện đọc các âm ở tiết 1

-Lớp đọc đồng thanh từ ứng dụng
-HS đọc cá nhân, dãy bàn, nhóm
-lớp đọc đồng thanh

49


7’

Lần lượt phát âm
oanh – doanh - doanh trại
oach – hoạh – thu hoạch
khoanh tay
kế hoạch
mới toanh
loạch xoạch
GV nhận xét sửa chữa
* Đọc câu ứng dụng:
- Cho HS xem tranh
-GV nêu nhận xét chung

-HS đọc thứ tự và không theo thứ tự các
vần, đọc các từ (tiếng) ứng dụng: nhóm, cá
nhân, cả lớp
-Đồng thanh toàn bài
-Thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu
50


-GV viết bảng câu ứng dụng
-Cho HS đọc câu ứng dụng:

8’

+Tìm tiếng mang vần vừa học
Gọi HS đọc bài thơ ứng dụng
-Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
-GV đọc mẫu
 Đọc bài SGK
GV hường dẫn HS cách đọc
-Đọc mẫu

ứng dụng
-2-3 HS đọc
-hoạch
-HS đọc cá nhân, nhóm
-Lớp đọc đồng thanh
-HS đọc bài nối tiếp, đọc cá nhân, nhóm
51


10’

5’

GV nhận xét sửa chữa
b) Luyện viết:
- Cho HS tập viết vào vở
- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng
thẳng, cầm bút đúng tư thế
GV theo dõi giúp đỡ HS hoàn thành bài
viết
c) Luyện nói:
chủ đề:“Ao choàng, áo len, áo sơ mi”

Lớp đọc đồng thanh
-Học sinh tập viết vào vở
oang, oăng, khai hoang, con hoẵng

52


GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống
câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ
đề “Ao choàng, áo len, áo sơ mi”.
+ nhận xét trang phục của bạn trong
tranh
+hãy tìm những điểm giống và khác
nhau của các loại trang phục.
GV giải thích:
- áo sơ mi là loại áo mỏng mát mặc

-Đọc tên bài luyện nói
-Học sinh tự nêu
-Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo
viên.
-Học sinh khác nhận xét.
-HS viét vào bảng con tiếng từ có vần
oang , oăng
53


vào mùa hè
áo len được dệt hoặc đan bằng len
áo choàng là loại áo dày, mace trong
những ngày lạnh
GV giáo dục TTTcảm.
4.Củng cố
GV hỏi lại bài-HS đọc bài không thứ tự
Nhận xét – tuyên dương
5. Dặn dò:

-

5’

HS lắng nghe

54


1’

+ Học bài
+ Chuẩn bị bài sau ôn tập

Tiết 90

TOÁN
55


VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
I. MỤC TIÊU:
-Biết dùng thước có chia vạch xăng- ti –mét vẽ đoạn thẳng dưới 10 cm
-Thích vẽ đoạn thẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Thước thẳng với các vạch chia thành từng xăngtimet phóng to.Tranh vẽ như
SGK, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3.
- HS: Thước thẳng có vạch chia từ 0 đến 20cm. SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
56


TG
1’
5’

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1.Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Bài cũ hôm trước học bài gì?
- Bài 4: Tính (theo mẫu).
GV nhận xét ghi điểm - Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát
-1HS trả lời: “ Luyện tập”
-2HS lên bảng làm cả lớp làm bảng con

57


15’

* Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp * *
GV HD HS thực hiện các thao tác vẽ đoạn
- 2HS nhắc lại đề bài: “Vẽ đoạn thẳng có
thẳng có độ dài cho trước
độ dài cho trước”.
+Mục tiêu: Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài
cho trước.
+ Cách tiến hành:
-Chẳng hạn vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm
thì làm các bước sau:
GV HD và làm mẫu:
58


-Đặt thước (có vạch chia thành từng
xăngtimet) lên tờ giấy trắng, tay trái giữ
thước ; tay phải cầm bút chấm 1 điểm trùng
với vạch 0, chấm 1 điểm trùng với vạch 4.
- Dùng bút nối điểm ở vạch số 0 với điểm ở
vạch số 4, thẳng theo mép thước.
- Nhấc thước ra, viết A bên điểm đầu, viết
B bên điểm cuối của đoạn thẳng.Ta đã vẽ
được đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm.

HS quan sát

HS nhắc lại 3 bước vẽ đoạn thẳng
59


15’

THỰC HÀNH
Bài 1: GV HD HS vẽ đoạn thẳng có độ dài:
5cm, 7cm, 2cm, 9 cm
GV kiểm tra bài vẽ của HS, chấm điểm,
nhận xét
Bài 2: HS làm vở toán.
HD HS giải theo tóm tắt sau:

1/ 4 HS lên bảng vẽ, cả lớp vẽ vào vở:
5cm; 7 cm; 2cm: 5cm
HS làm bài rồi chữa bài, khi chữa bài HS
tập giải thích bằng lời.
60


Tóm tắt:
Đoạn thẳng AB : 5 cm
Đoạn thẳng BC : 3 cm
Cả hai đoạn thẳng: … cm?
GV chấm điểm và nhận xét.
Bài 3:HD HS vẽ các đoạn thẳng AB, BC
có độ dài nêu trong bài 2.Có thể có các
hình vẽ khác nhau (xem SGV)
GV nhận xét, tuyên dương HS vẽ đúng.

2/ HS nêu tóm tắt, rồi nêu bài toán và tự
giải, tự trình bày bài giải vào vở toán. HS
tự làm bài rồi chữa bài.
Bài giải:
Cả hai doạn thẳng dài là:
5 + 3 = 8 (cm)
Đáp số: 8 cm
3/ HS thực hành vẽ ở bảng lớp, cả lớp vẽ
61


4’

1’

4. Củng cố
- Vừa học bài gì?
-Nhắc lại 3 bước vẽ đoạn thẳng có độ dài
cho trước.
5.Dặn dò
- Xem lại các bài tập vừa làm- Chuẩn bị bài
mới: “Luyện tập chung”
- Nhận xét, tuyên dương.

vào vở toán (hoặc PHT).
“Vẽ ĐT có độ dài cho trước”.
Trả lời…
Lắng nghe.

62


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×