Tải bản đầy đủ

BÀI tập TUẦN 7

Họ và tên: ………………………………………. Lớp: 1…

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 7
--- Môn Toán --Bài 1. Tính:
1 + 1 = ...

2+1=…

2 + 2 = ...

3 + 1 = ...

1 + 3 = ...

1 + 2 = ...

1+1+1=…

2+1+1=…

1+2+1=…


Bài 2. Tính:
+

1

+

1

……

2

+

1

+

3

1

3

1

……

……

…….

+

1

+


2

2
2

……..

……..

Bài 3. Viết phép tính thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

1

+ 1

= 2

Bài 4. Nối phép tính với số thích hợp:

+

=

+

=

+

=

+

=


1+1

1+2

1

2

3+1

1+ 1+ 1

1+3

3

2+1

4

5
1+2+1

2+2

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình bên có:
... hình vng
... hình tam giác
--- Mơn Tiếng Việt --I. Đọc thành tiếng:
a. Các âm:

ch
ngh

gh
nh

gi
ph

kh
th

ng
tr

rễ

sả

thỏ

tre

b. Các tiếng:

phố
c. Các từ:

pi – a - nô

phở gà

nhà thờ

tre ngà

d. Các câu:

Mẹ đi chợ. Bố đi phố. Chò Nga ở nhà ru bé Bi ngủ.
Bố mẹ bé Thơ cho bà đi nghỉ lễ ở Sa Pa.
II. Bài tập. Điền vào chỗ chấm:
a.
b.

g hay gh:
s hay x:

……ồ ghề
phố …… á

…… ế …… ỗ
nghệ …… ó

III. Viết: (Cha mẹ đọc cho các con viết vào vở chính tả ở nhà)

Mẹ đi chợ. Bố đi phố. Chò Nga ở nhà ru bé Bi ngủ.
Bố mẹ bé Thơ cho bà đi nghỉ lễ ở Sa Pa.


Thưa các bậc cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm
đã phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho học sinh mang về nhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×