Tải bản đầy đủ

bài tập cuối tuần 11 lớp 1

BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 11
Họ và tên: ……………………………………..

Lớp:

1…

*/ TOÁN

Bài 1. Tính:
5–0=…

0+5=…

4–2–2=…

3–3+5=…

2–2=…

3–0=…


5+0–3=…

0+3–2=…

Bài 2. Tính (theo cột dọc):

-

5

-

0
……

4

+

4

……

0
4

……

-

5
5

…….

-

3


+

0

……..

5–0–2=2

5–5+5=0

3+2–0=5

Bài 4. Số?
… - 2 = 0
5 –… = 1

5 – … = 1
…– 0 = 4

0+5– … =1
5–0– … =5

Bài 5. Khoanh vào các phép tính có kết quả bằng 5:
5–0
1+2

3+0
0+5

2+2
4+1

5–4
2+3

Bài 6. >, <, =?
4 – 0 …. 0

4 + 0 …. 0 + 4

4–4+2…2+0

5–5… 4

0 + 3 …. 5 – 2

2–2+0…2+0

* Bài 7. Số?
4-1= 3+

2+

*/ TIẾNG VIỆT

=

0

……..

Bài 3. Đúng ghi đ, sai ghi s:
2+0–1=1

5

- 3


*/ Đọc – viết:

(Các con viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.)

Bố bạn Phan là thuy thủ. Mẹ bạn là y tá ở thủ đô. Vì thế,
thuở bé, bạn Phan ở nhà bà. Gió mát, bà cho Phan ra nhà chị
Thuy. Nhà chị Thuy có hoa lan, hoa lí, hoa hoe, hoa dã quỳ, …
toa ra ngan ngát. Nhà chị có cả quả nhãn, quả khế, quả na, ....
Chị cho Phan ăn hoa quả thoa thuê.
*/ Bài tập 1. Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng:
a. Tiếng chứa vần có âm đệm và âm chính là:
A. tan
B. quẻ
b. Tiếng chứa vần chỉ có âm chính là:

C. giỗ

A. nghé
B. mát
c. Tiếng chứa vần có âm chính và âm cuối là:

C. thuế

A. khàn
B. khoa
C. thứ
*/ Bài tập 2. Con hãy lần lượt đưa các tiến thả, huơ, sắn vào mô hình rồi đọc
mô hình:

*/ Bài tập 3. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:
a. c, k hay q:

… uả khế
b. ng hay ngh:
…ô …ê
c. l hay n:
quả … a

…ò …è

… á trê

… ẫm … ĩ

… ỉ lễ

xa … ạ

… ăn tăn

Chú ý: Trước mỗi buổi học, các con phải đọc lại bài đã học 5 lần, viết
bài tập đọc vào vở Chính tả (ở nhà) và tập đọc trước bài mới 5 lần.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×