Tải bản đầy đủ

bài tập cuối tuần 14 lớp 1

BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 14
Họ và tên: ……………………………………..
Lớp: 1 …
*/ TOÁN
Bài 1. Viết 5 phép tính có kết quả bằng 9:

Bài 2. Tính :
8–1=…

8–0=…

8–2–3=…

8–0–5=…

5+4=…

3+5=…

9–4–3=…


7+2–0=…

8–5=…

0+9=…

2+3+4=…

9–1–5=…

Bài 3. Tính:

-

9

-

5
……

8

+

2

6

7

……

……

-

9
9
…….+

2
6

……..

-

8

+

7
……..

0
9

..……

Bài 4. Số?
3+…=8

8-…=0

9-6-…=2

5+…=9

…-4=5

8-…-4=1

…+6=8

…-2=6

9-…-2=5

Bài 5. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:
7+1…8+1

6+3…5+4

4+5…9–0

7+2…8+1

8–6…9–6

8–3…8–4
9–4…9–6

8–0…9–2
Bài 4. Viết phép tính thích hợp:

7+2…3+5

1


*/ TIẾNG VIỆT
*/ Đọc:

anh

ach

ênh

êch

inh

ich

Anh Minh
Nhà bác Khoa có anh Minh. Anh Minh thật thà và chăm
chỉ làm đỡ bố mẹ. Anh ăn mặc rất sạch sẽ chứ chẳng lếch
thếch, nhếch nhác. Sáng sáng, anh Minh sang nhà bé, anh rất
lịch sự. Cả gia đình bé quý anh Minh.
*/ Bài tập:
Điền vào chỗ chấm:

a, c, k, hay q:

b, ng hay ngh:

… ính nể
… ua cảm
… ánh … am

… ênh … ang
tinh … ịch
… ạnh trê

*/ Viết: Bố mẹ học sinh đọc từng tiếng (hoặc từ dễ viết) cho con viết.

Anh Minh
Anh Minh thật thà và chăm chỉ làm đỡ bố mẹ. Anh ăn
mặc rất sạch sẽ chứ chẳng lếch thếch, nhếch nhác.

2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×