Tải bản đầy đủ

Xu hướng mua sắm Smartphone

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ XU HƯỚNG MUA SẮM SMARTPHONE

MÃ HOÁ KÝ HIỆU TÊN BIẾN
1. Thang đo yếu tố Giá trị chức năng
Mã hóa

Giá trị chức năng (CN)

CN1

Smartphone có đầy đủ các tính năng của điện thoại di
động.

CN2

Smartphone là công cụ để sắp xếp và nhắc nhở các
công việc.

CN3
CN4


Trích

Organista và
Smartphone thường dùng để giải trí (mạng xã hội, chơi Serrano,
2014
game, nghe nhạc,…)
Sainy, 2014
Smartphone là thiết bị quan trọng để truy cập internet.

CN5

Smartphone dễ dàng chụp ảnh và chia sẻ với mọi
người.

CN6

Bạn thích tính năng định vị GPS của smartphone.

2. Thang đo yếu tố Giá trị xã hội
Mã hóa
XH1
XH2
XH3

Giá trị xã hội (XH)

Trích

Smartphone là trào lưu công nghệ mới được tuổi teen Mishra,2015
Ding và
quan tâm nhất.
cộng sự,
Smartphone có thiết kế hiện đại.
2011
Nhiều người xung quanh bạn sử dụng smartphone.


XH4

Bạn bè/gia đình thúc đẩy mua smartphone.XH5

Sử dụng smartphone giúp tham gia câu lạc bộ/nhóm ở
khắp mọi nơi.
Sử dụng smartphone nâng cao hình ảnh bản thân trong
cộng đồng.

XH6

3. Thang đo yếu tố Giá trị hưởng thụ
Mã hóa

Giá trị hưởng thụ (HT)

Trích

HT1

Dễ dàng thư giãn với smartphone.

HT2

Bạn cảm thấy hứng thú với những thông điệp truyền
tải vui nhộn, dễ hiểu khi sử dụng smartphone.
Mishra,2015

HT3

Bạn thỏa sức đam mê và khám phá công nghệ mới với
smartphone.

HT4

Smartphone đem lại sự thuận tiện và linh hoạt.

4. Thang đo yếu tố Tính cách cá nhân
Mã hóa
TC1
TC2
TC3
TC4

Tính cách cá nhân (TC)

Trích

Bạn thích giao tiếp, trao đổi thông tin qua
smartphone hơn.
Uffen và cộng
Bạn thích mua sắm các sản phẩm công nghệ hiện
sự, 2013
đại như smartphone.
Xie &
Chaipoopirutana
Bạn thích thể hiện bản thân qua việc sử dụng
, 2014
smartphone.
Bạn dễ dàng thích ứng với các sản phẩm hiện đại
như smartphone.

5. Thang đo yếu tố Giá cả
Mã hóa
G1

Giá cả (G)

Trích

Bạn sẵn sàng mua smartphone vì giá bán hợp với túi Sujata và


tiền.
G2
G3
G4

Bạn dễ mua smartphone hơn nếu có các chương trình
cộng sự,
giảm giá, khuyến mãi kèm theo.
2015
Giá bán smartphone phù hợp với chất lượng, tính năng Sainy, 2014
bạn cần.
Dễ dàng so sánh giá và lựa chọn smartphone phù hợp
với bạn.

6. Thang đo yếu tố Xu hướng mua sắm (biến phụ thuộc)
Mã hóa

Xu hướng mua sắm (XHM)

Trích

XHM1

Bạn sẽ sử dụng smartphone lâu dài.

XHM2

Bạn dự định tăng cường sử dụng smartphone trong
Sainy, 2014
tương lai.

XHM3

Bạn sẽ chia sẻ với mọi người về việc sử dụng
smartphone.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×