Tải bản đầy đủ

Enghlish 11 unit 7 further education lesson 4 speaking (3)

GIẢI CỨU
THÚ CƯNG

Hướng dẫn


Các chú cún đã bị bắt cóc và bị nhốt
trong những chiếc chuồng. Trong lúc kẻ xấu
đang say ngủ, hãy cố gắng trả lời đúng
các câu hỏi và giúp các chú cún trốn thoát.

Chơi


1

2

3

4


6
5


Thầy cô điền câu hỏi vào đây

Thầy cô điền
câu trả lời vào đây


Thầy cô điền câu hỏi vào đây

Thầy cô điền
câu trả lời vào đây


Thầy cô điền câu hỏi vào đây

Thầy cô điền
câu trả lời vào đây


Thầy cô điền câu hỏi vào đây

Thầy cô điền
câu trả lời vào đây


Thầy cô điền câu hỏi vào đây

Thầy cô điền
câu trả lời vào đây


Thầy cô điền câu hỏi vào đây

Thầy cô điền
câu trả lời vào đây


• Đây là 1 trong 45 bộ trò chơi, thầy cô có nhu
cầu mua bộ 45 trò chơi kiểu này liên hệ
0981631258(Có Zalo)
• Giá 200k/45 trò chơi, đủ loại phù hợp các môn
dạy, chỉ cần chèn nội dung vào là sử dụng
được.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×