Tải bản đầy đủ

LUẬN văn MARKETING mix công ty TNHH thắng linh v1

Đề tài: Một số giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh
công ty TNHH Thắng Linh

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX
1.1. Khái niệm Marketing
1.1.1. Khái niệm
Có rất nhiều khái niệm khác nhau về Marketing, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh thực tế và nhận
thức khác nhau mà người ta có những cách định nghĩa Marketing khác nhau. Sự khác
nhau không chỉ ở mức độ chi tiết mà còn phản ánh ở nội dung mà nó chứa đựng. Nhưng
ai cũng công nhận rằng Marketing ra đời là nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động
thương mại, bán hàng và tiêu thụ sản phẩm.
Trải qua nhiều giai đoạn, thuật ngữ Marketing được đề cập đến như Marketing bán hàng,
Marketing bộ phận. Ngày nay, dưới ánh sáng của khoa học kỹ thuật, trình độ tổ chức
quản lý và với trình độ tiên tiến của nền công nghiệp hiện đại, Marketing công ty hay
Marketing hiện đại ra đời. Theo quan điểm mới này, hoạt động Marketing đã có bước
phát triển mạnh cả về lượng và chất, giải thích một cách đúng đắn hơn ý nghĩa mà nó
chứa đựng. Ta có thể định nghĩa Marketing như sau:
“Marketing là quá trình thực hiện các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức

thông qua việc đoán trước các nhu cầu của khách hàng hoặc người tiêu thụ để điều khiển
các dòng hàng hóa dịch vụ thoả mãn các nhu cầu từ nhà sản xuất tới các khách hàng hoặc
người tiêu thụ”( E.J McCarthy, 2010).
Và để ứng dụng Marketing hiện đại vào lĩnh vực thương mại của các tổ chức kinh tế, có
thể chấp nhận khái niệm Marketing thương mại:
“Marketing thương mại là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển các hoạt động nhằm
tạo ra khả năng và đạt được mục tiêu tiêu thụ có hiệu quả nhất sản phẩm của một tổ chức
trên cơ sở thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của nhà sản xuất, nhà thương mại và người
tiêu thụ”(Nguyễn Ngọc Điện, 2014).
1.1.2. Vai trò của Marketing

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


Nhìn một cách tổng quát, Marketing có vai trò bao hàm tất cả các hoạt động của doanh
nghiệp và là một trong những yếu tố quyết định thành bại của doanh nghiệp. Bởi vì,
người tiêu dùng có rất nhiều cơ hội để lựa chọn những sản phẩm thoả mãn nhu cầu của
mình. Một mặt, khách hàng có thể không biết lợi ích của từng loại hàng hoá. Mặt khác họ
có quyền trả tiền cho những thứ hàng hoá nào đáp ứng tốt nhất những yêu cầu và mong
đợi cá nhân của họ. Vì thế các doanh nghiệp phải thực hiện Marketing để khách hàng
nhận ra tính ưu việt đối với sản phẩm của mình cũng như thực hiện Marketing để sản
xuất ra hàng hoá phù hợp nhu cầu của khách hàng. Ai làm Marketing tốt hơn người đó sẽ
chiến thắng và ngược lại vì thế không lấy làm gì lạ là ngày nay những công ty chiến
thắng là những doanh nghiệp làm thoả mãn đầy đủ nhất và thực sự làm vui lòng khách
hàng mục tiêu của mình. Những công ty đó xem Marketing là một triết lý của toàn công
ty chứ không phải chỉ là một chức năng riêng biệt. Họ dồn sức phấn đấu để trở thành
người đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của các thị trường mục tiêu của mình. Nếu họ
không thể đem lại cho thị trường mục tiêu của mình một điều gì đặc biệt thì họ sẽ không
tồn tại lâu dài được. Những Công ty này đều lấy thị trường làm trung tâm và hướng theo
khách hàng chứ không phải lấy sản phẩm làm trung tâm và hướng theo chi phí. Như vậy
sự thành công của các doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của hoạt động
Marketing.
Vì sao Marketing có vai trò to lớn như vậy? Thứ nhất, bởi vì nếu hiểu Marketing theo
nghĩa rộng, thì toàn bộ các hoạt động kinh doanh đều chịu ảnh hưởng của kết quả hoạt
động Marketing, từ hình thành ý tưởng sản xuất một loại hàng hoá đến triển khai sản xuất
và tiêu thụ hàng hoá đó, từ việc quảng cáo, xúc tiến, định giá và phân phối đến những
chức năng cơ bản để tiêu thụ hàng hoá đó.v.v... Như vậy các doanh nghiệp phải làm tốt
Marketing nếu muốn kinh doanh thật sự trong cơ chế thị trường.
Thứ hai, Marketing giúp cho các doanh nghiệp có thể tồn tại lâu dài và vững chắc trên thị
trường do nó cung cấp khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi


trường bên ngoài. Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc họ có cung cấp được
cho thị trường đúng cái thị trường cần, phù hợp với mong muốn và khả năng của người

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


tiêu dùng hay không, cũng như có tìm được khả năng thanh toán cho những hàng hoá đã,
đang và sẽ muốn bán của mình hay không.
Thứ ba, Marketing tạo ra sự kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với thị
trường trong tất cả các giai đoạn của qúa trình tái sản xuất. Marketing cung cấp các hoạt
động tìm kiếm thông tin từ thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tiêu thụ sản
phẩm, cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Đồng thời Marketing định hướng hoạt
động các chức năng sản xuất, nhân sự, tài chính theo những chiến lược đã định trên cơ sở
hiệu quả và khả thi (Hồ Đức Hùng, 2014).
1.1.3. Chức năng của Marketing
Làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu khách hàng
Thông qua việc nghiên cứu thị trường các thông tin về khách hàng và các yếu tố
ảnh hưởng đến hành vi mua hay quyết định mua của khách hàng, các nhà sản xuất kinh
doanh đã tạo ra những sản phẩm, hàng hóa làm hài lòng khách hàng ngay cả những người
khó tính nhất. Nhu cầu của khách hàng ngày nay thay đổi nhiều so với trước kia, nếu
trước kia nhu cầu của người tiêu dùng chỉ là vật phẩm làm thoả mãn nhu cầu thiết yếu,
sinh lý thì nay ngoài yếu tố trên hàng hóa còn phải thoả mãn nhu cầu cao hơn như nhu
cầu tự thể hiện, tâm linh, trình độ kiến thức, cấp bậc...
Thực hiện chuỗi hoạt động của mình Marketing có thể thâu tóm, phối hợp các hoạt động
của bộ phận kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, sản xuất, nghiên cứu thị trường các xí
nghiệp sản xuất bao gói, nhãn hiệu...nhằm mục tiêu chung là làm tăng tính hấp dẫn của
sản phẩm trên thị trường, thoả mãn tốt nhu cầu của người tiêu dùng.
Chức năng phân phối
Chức năng phân phối bao gồm tất cả các hoạt động nhằm tổ chức sự vận động tối
ưu sản phẩm hàng hóa từ khi nó kết thúc quá trình sản xuất cho đến khi nó được giao cho
những cửa hàng bán lẻ hoặc giao trực tiếp cho người tiêu dùng. Thông qua chức năng
này, những người tiêu thụ trung gian có khả năng tốt sẽ được phát triển. Ngoài ra nó còn
hướng dẫn khách hàng về các thủ tục ký liên quan đến quá trình mua hàng, tổ chức các tổ
Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


vận tải chuyên dụng, hệ thống kho bãi dự trữ bảo quản hàng hóa... Đặc biệt, chức năng
phân phối trong Marketing có thể phát hiện ra sự trì trệ, ách tắc của kênh phân phối có
thể xảy ra trong quá trình phân phối.
Chức năng tiêu thụ hàng hóa
Kiểm soát về giá cả: Có nghĩa là tuỳ thuộc vào nhu cầu, quy trình sản xuất, đối thủ cạnh
tranh mà thi hành chính sách giá cả hợp lý. Có nhiều chính sách giá cả như phân khúc thị
trường, giá cả theo vòng đời sản phẩm, giá cả ưu tiên theo số lượng.v.v...
Chỉ ra các nghiệp vụ và nghệ thuật bán hàng: Nghiên cứu tâm lý khách hàng để hướng
dẫn nhân viên khả năng thuyết phục, hướng dẫn và định hướng khách hàng nhằm khai
thác triệt để nhu cầu có khả năng thanh toán. Từ nghiên cứu cơ bản và chi tiết của
Marketing, bộ phận kinh doanh có định hướng đào tạo nhân viên, bố trí quầy hàng một
cách hiệu quả nhất.
Các hoạt động hỗ trợ
Thông qua việc hỗ trợ cho khách hàng, Marketing giúp doanh nghiệp thoả mãn tốt hơn
nhu cầu khách hàng và là công cụ cạnh tranh hiệu quả khi mà việc tối ưu hóa chi phí dẫn
đến việc khó có thể cạnh tranh bằng giá. Các hoạt động yểm trợ có thể kể đến như quảng
cáo, khuyến mại, tham gia hội trợ, triển lãm và nhiều hoạt động dịch vụ khách hàng khác.
1.2. Khái niệm Marketing mix
1.2.1 Khái niệm
Marketing Mix là một trong những khái niệm cơ bản của hệ thống Marketing hiện
đại: “Marketing Mix là một tập hợp những thành phần biến động có thể kiểm soát được
của Marketing mà công ty sử dụng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tối
ưu”. Tập hợp này bao gồm 4 thành phần cơ bản được biết đến như là 4Ps : Sản phẩm
(Product), Giá (Price), Phân phối( Place), Xúc tiến thương mại (Promotion)

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


- Sản phẩm là tất cả những cái, những yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu hay ước
muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua
sắm, sử dụng hay tiêu dùng.
- Giá cả của một sản phẩm hoặc dịch vụ là khoản tiền mà người mua phải trả cho
người bán để được quyền sở hữu, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó.
- Phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn
nhau, tham gia vào quá trình đưa hàng hóa từ người sản xuất tới người tiêu dung.
- Xúc tiến thương mại là các hoạt động của công ty nhằm hỗ trợ bán hàng, quảng bá
hình ảnh công ty, nâng cao hình ảnh công ty trong tâm trí người tiêu dùng, quảng
cáo, quan hệ công đồng, khuyến mãi, các dịch vụ hậu mãi, v..v, để từ đó nâng cao
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp (Trần Minh Đạo, 2012)

1.2.2 Nội dung của Marketing mix (4P)
1.2.3 Vai trò của Marketing mix đối với công việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của
công ty

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING-MIX NHẰM
NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI THẮNG LINH
2.1. Khái quát
2.1.1 Tên, địa chỉ, quy mô hiện tại của công ty TNHH Thương mại Thắng Linh
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
2.1.4 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty
2.1.5 Kết quả tiêu thụ của công ty trong thời gian qua
2.1.6 Những hoạt động Marketing cụ thể mà công ty đã thực hiện
2.2. Thực trạng Marketing mix tại công ty Thắng Linh
2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm của công ty
2.2.2 Thực trạng marketing mix của công ty (4P)
2.2.2 Chiến lược Marketing – mix của công ty TNHH Thương mại Thắng Linh
Chương 3: Một số giải pháp Marketing mix cho công ty Thắng Linh
3.1 Định hướng phát triển của công ty
3.2 Một số giải pháp (4P)

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×