Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Hệ thống thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần bảo VIỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

ĐƠN VỊ THỰC TẬP:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT
CHI NHÁNH CẦU GIẤY

Sinh viên thực hiện : Dương Thị Thùy Giang
Mã sinh viên

: 14D140078

Lớp

: K50I2

HÀ NỘI, 2018LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực hiện báo cáo thực tập tổng hợp, em xin chân thành cảm
ơn các thầy cô trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử đã luôn
tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực hiện, đặc biệt em xin bày tỏ sự
cảm ơn sâu sắc tới sự hướng dẫn tận tình, quan tâm của thầy Nguyễn Bình Minh,
người trực tiếp hướng dẫn, góp ý và cung cấp kiến thức bổ ích giúp em hoàn thành
báo cáo thực tập tổng hợp một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn Ban giám
đốc và các anh chị trong Phòng Dịch vụ Khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi
cho em tìm kiếm và thu thập tài liệu để nghiên cứu và hoàn thành báo cáo thực tập
tổng hợp.
Với sự cố gắng và mong muốn hoàn thành tốt báo cáo thực tập tổng hợp
nhưng do thời gian nghiên cứu có hạn, bài viết không thể tránh khỏi những thiếu
sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô!
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2018
Sinh viên

Dương Thị Thùy Giang
MỤC LỤ

1


LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................i
MỤC LỤC................................................................................................................ ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ..................................................................iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................v
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................vi
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT..........................1
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI
NHÁNH CẦU GIẤY...............................................................................................1
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN
NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY.............................3
1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty...........................................................................3
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể.......................................................................3
1.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
CHI NHÁNH CẦU GIẤY.......................................................................................4
1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.......................................................4


1.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi
nhánh Cầu Giấy.......................................................................................................7
1.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
CHI NHÁNH CẦU GIẤY.......................................................................................8
PHẦN 2: TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY..............9
2.1 TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TMĐT TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
CHI NHÁNH CẦU GIẤY.......................................................................................9
2.1.1. Ứng dụng CNTT tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy.....9
2.1.2. Tình hình ứng dụng TMĐT tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh
Cầu Giấy................................................................................................................10
2.2 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG TMĐT TẠI NGÂN HÀNG TMCP
BẢO VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY.................................................................14
2.2.1 Một số kết quả đạt được...............................................................................14

2


2.2.2 Thuận lợi.......................................................................................................15
2.2.3 Khó khăn.......................................................................................................15
PHẦN 3: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP.............17
3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG
DỤNG TMĐT NÓI CHUNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI
NHÁNH CẦU GIẤY.............................................................................................17
3.2 ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP........................18

3


DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
STT
Bảng 1.1

Nội dung
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bảo

Bảng 1.2

Việt chi nhánh Cầu Giấy
Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử tại

Hình 1.1
Hình 1.2

Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy
Logo thương hiệu của Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh

Hình 1.3

Cầu Giấy
Giao diện website https://www.baovietbank.vn/

4

Trang
7
14
1
3
10


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
TMCP
TMĐT
NHNN
DVKH
KHDN
KHCN
TNTD
CNTT
ĐTDĐ

Từ viết đầy đủ
Thương mại Cổ phần
Thương mại điện tử
Ngân hàng Nhà nước
Dịch vụ Khách hàng
Khách hàng doanh nghiệp
Khách hàng cá nhân
Tác nghiệp tín dụng
Công nghệ thông tin
Điện thoại di động

5


LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, đặc biệt là ngành Thương
mại điện tử, đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh tế-xã hội, thay
đổi nhận thức và phương pháp sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành
kinh tế khác nhau, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. Những khái niệm về Ngân hàng
điện tử, giao dịch trực tuyến, thanh toán trên mạng... đã bắt đầu trở thành xu thế
phát triển và cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phát triển các
dịch vụ Ngân hàng trên nền tảng công nghệ thông tin, ứng dụng thương mại điện tử
đang là xu hướng tất yếu, mang tính khách quan, trong thời đại hội nhập kinh tế
quốc tế. Có thể thấy rằng Thương mại điện tử đã mang lại lợi ích rất lớn cho cả
khách hàng, Ngân hàng, nền kinh tế nhờ sự tiện ích, nhanh chóng, chính xác của các
giao dịch.
Sau khoảng thời gian học tập, rèn luyện kiến thức chuyên môn về chuyên
ngành Thương Mại Điện Tử tại Trường Đại học Thương Mại thì giai đoạn thực tập là
giai đoạn rất quan trọng đối với mỗi sinh viên, là bước đệm để sinh viên trải nghiệm
nghiêm túc việc áp dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế, giúp sinh viên
có thêm kinh nghiệm và vững vàng hơn trước khi rời khỏi ghế nhà trường.
Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế và
Thương Mại Điện Tử, Trường Đại học Thương Mại, em đã có cơ hội đến thực tập
tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy. Sau thời gian
thực tập tại đây, em đã học hỏi được nhiều kiến thức và có thêm kinh nghiệm cho
bản thân, có được cái nhìn chính xác hơn về ứng dụng thương mại điện tử cho
chi nhánh, những điều cần thiết ở những sinh viên Thương mại điện tử khi ra
trường và đưa ra được những đề xuất của bản thân trong việc ứng dụng hiệu quả
Thương mại điện tử vào hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt
chi nhánh Cầu Giấy

6


PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI
NHÁNH CẦU GIẤY
Giới thiệu Ngân hàng TMCP Bảo Việt


Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần BẢO VIỆTTên giao dịch: BaoVietBankVốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng (Tập đoàn Bảo Việt (52%); Công ty Cổ phần

Sữa Việt Nam (8%); Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (9,9%))


Trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu

Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Giấy phép Thành lập và Hoạt động: Số 328/GP-NHNNNgày cấp giấy phép: 11/12/2008Thời gian hoạt động: 99 nămLoại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phầnLogo

Hình 1.1 Logo thương hiệu của Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Nguồn: Ngân hàng TMCP Bảo Việt năm 2017


Tầm nhìn: Trở thành ngân hàng hàng đầu về chất lượng dịch vụ và giải

pháp tài chính toàn diện ngân hàng – bảo hiểm – đầu tư.


Sứ mệnh: Xây dựng một ngân hàng hiện đại, đề cao tính chuẩn mực trong

quản trị điều hành và hoạt động, đảm bảo mức độ cao nhất về chất lượng dịch vụ và
sự hài lòng của khách hàng thông qua đó tạo giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông,
lợi ích dài hạn cho nhân viên và thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.


 Giá trị cốt lõi
- Hướng tới chuẩn mực: Chuẩn mực về mô hình tổ chức, mô thức quản trị,
công nghệ, dịch vụ ngân hàng và môi trường hoạt động để xây dựng một ngân hàng
năng động.
- Hiệu quả bền vững: Ưu tiên cho các nỗ lực, những đóng góp thiết thực để
tạo ra hiệu quả bền vững. Coi trọng việc đánh giá đúng rủi ro và xây dựng nguồn
lực, năng lực cần thiết cho việc duy trì hiệu quả bền vững.
- Sáng tạo không ngừng: Nắm bắt và sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng, cơ hội
mới, có giải pháp hoàn thiện nhằm tạo sự khác biệt. Luôn coi sáng tạo là chìa khóa của
thành công trong môi trường kinh doanh ngân hàng đầy cạnh tranh và biến động.
- Hợp tác thành công: Đề cao tinh thần hợp tác, tôn trọng đồng nghiệp và
phát huy sức mạnh tập thể.
- Đồng lòng chia sẻ: Có tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với đồng nghiệp,
khách hàng và cộng đồng xã hội.
Giới thiệu Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy
Ngày 28/01/2016, Chi nhánh BAOVIET Bank Cầu Giấy đã được chấp thuận
của NHNN và đi vào hoạt động.
Trước đó, Ngân hàng nhà nước đã có văn bản số 451/NHNN-TTGSNH ngày
26/01/2016 V/v chấp thuận thành lập chi nhánh của BAOVIET Bank tại Hà Nội.
Tiếp đó, ngày 27/01/2016, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hà Nội đã ra văn
bản số 146/Cục I.5 V/v đề nghị chấp thuận thay đổi tên, địa điểm và đủ điều kiện
khai trương hoạt động chi nhánh của BAOVIET Bank.
Theo đó, BAOVIET Bank đã hoàn tất các thủ tục và hoàn thiện cơ sở hạ tầng
đảm bảo đưa Chi nhánh BAOVIET Bank Cầu Giấy đi vào hoạt động theo đúng thời
hạn quy định. BAOVIET Bank Chi nhánh Cầu Giấy ra đời đã góp phần vào việc mở
rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng trên địa bàn thủ đô và đưa các dịch vụ
ngân hàng đến gần hơn với khách hàng
 Địa chỉ: Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, Hà Nội.
 Website: https://www.baovietbank.vn
 Điện thoại: 024-3795 8606


 Fax: 024-3795 8615

 Email: g.cgy@baovietbank.vn
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG
BAN NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY
1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy:

Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy
Nguồn: Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy năm 2017
Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy được tổ chức theo mô hình
chức năng, đứng đầu là Ban Giám đốc và các phòng ban được phân chia theo chức
năng. Trong mỗi phòng ban có Trưởng phòng chịu trách nhiệm và đứng đầu, phía
dưới có Phó phòng và các kiểm soát viên, giao dịch viên, chuyên viên và các cán bộ
cao cấp.
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể
 Phòng Dịch vụ Khách hàng:
- Giao dịch tại quầy
- Hạch toán corebank và các phát sinh tại chi nhánh
- Kế toán nội bộ (chịu trách nhiệm các hoạt động thu-chi quản lý mua sắm
thuộc chi nhánh...)
- Kho quỹ
 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp; quảng
cáo,tiếp thị và giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp.


- Cho vay KHDN/TC
- Huy động KHDN/TC
 Phòng Khách hàng Cá nhân
Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là cá nhân; quảng
cáo,tiếp thị và giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho cá nhân
- Cho vay KHCN
- Huy động tiết kiệm/cá nhân
 Bộ phận Tác nghiệp Tín dụng
- Kiểm soát hồ sơ sau phê duyệt
- Thực hiện hồ sơ tín dụng/bảo đảm tiền vay
- Quản lý/thống kê sau cho vay
 Phòng Hành chính
Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ đào tạo tại chi
nhánh; thực hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại
chi nhánh, thực hiện công tác bảo vệ, an ninh an toàn chi nhánh.
1.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢO
VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY
1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy bao
gồm các nghiệp vụ như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và
ngân quỹ, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật


 Cá nhân
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tài khoản

Tiền gửi thanh toán

và tiền gửi

Tiết kiệm không kỳ hạn

Dịch vụ
chuyển tiền

Gom lộc phát tài
Nhận tiền từ nước ngoài chuyển về qua Wesstern Union
Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7
Cho vay thấu chi tài khoản lương
Cho vay chứng minh năng lực tài chính
Cho vay thấu chi có tài sản đảm bảo
Cho vay thấu chi Hộ kinh doanh
Cho vay mua ô tô kinh doanh

Cho vay

Cho vay mua ô tô
Cho vay mua nhà dự án
Cho vay tín chấp
Cho vay hộ kinh doanh
Cho vay du học
Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà
Thẻ BVB Visa
Thẻ Bvip

Dịch vụ thẻ

BVLink
Thanh toán trực tuyến

Ngân hàng
điện tử

Ứng tiền mặt cho thẻ quốc tế
BAOVIET I-Banking
Mobile Banking
Phone Banking
Doanh nghiệp
Dịch vụ tài khoản và tiền gửi

Tài khoản và tiền gửi

Quản lý dòng tiền
Payroll Plus
Tài trợ vốn lưu động
Tài trợ dự án
Tài trợ vốn kinh doanh linh hoạt

Tín dụng

Tài trợ mua xe ô tô
Thấu chi tài khoản thanh toán
Bảo lãnh
Tài trợ XK bằng VND với lãi suất USD

Tài trợ thương mạiChiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

Bancassurance
Cá nhân

Doanh nghiệp
Bảo hiểm
Bảo hiểm sức khỏe

Liên kết Bảo hiểm
Tín An Nghiệp

Bảo hiểm
Bảo hiểm nhà tư nhân

Tín Tài Nghiệp

Bảo hiểm Xe cơ giới Bảo Bảo hiểm xe cơ giới

Tín An Gia

hiểm Sức khỏe

Tín Phát Lộc

Bảo hiểm tai nạn con Bảo hiểm hàng hóa vận

Tín An Thịnh

người

Bảo hiểm tài sản
chuyển
Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
Bảo hiểm máy móc xây dựng1.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy
STT

Chỉ tiêu

1
2
3
4
5

Thu nhập lãi thuần
Lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh dịch vụ
Lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
Lãi lỗ từ hoạt động khác
Chi phí hoạt động
Lợi nhuận thuần từ hoạt động trước chi phí

6
7
8
9
10

dự phòng rủi ro tín dụng
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
Tổng lợi nhuận trước thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế

Kỳ sau
-87,015,183
324,000
-10,5722,175
23
86,421,694

Năm 2016
Kỳ trước
- 83,287,105
3,356,693
0
0
314,143,277

Lũy kế
9,235,685,302
175,077,351
-1,916,324
11,131,762
7,727,506,555

Kỳ sau
-68,783,436
990,086
0
-30,999,052
354,663,141

Năm 2017
Kỳ trước
Lũy kế
2,933,458,576 15,786,998,135
3,914,217
430,392,694
0
84,599,877
0
-29,381,643
358,577,215 10,423,147,488

-183,685,029

-393,864,639

1,692,471,536

-453,455,543

2,578,795,578 5,852,398,575

0
-183,685,029
0
-183,685,029

0
-393,864,693
0
-393,864,693

836,287,145
856,184,391
0
856,184,391

3,258,400
-456,713,943
0
-456,713,943

0 4,711,645,807
2,578,795,578 1,140,572,768
0
0
2,578,795,578 1,140,572,768

Bảng 1.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016,2017 Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy


1.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢO
VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY
• Về tổ chức bộ máy: kiện toàn mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động để vận
hành một cách hiệu quả theo nguyên tắc quản lý tập trung cao theo khối.
• Về hoạt động kinh doanh: đẩy mạnh huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và
dân cư; tiếp tục hướng đến các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp lớn và vừa để
phát triển tín dụng; hợp tác hiệu quả hơn với các đơn vị thành viên
• Về công nghệ ngân hàng: đẩy mạnh việc phát triển các tiện ích ngân hàng
điện tử và các sản phẩm thẻ; chú trọng quản trị hệ thống để bảo đảm an toàn hệ
thống và an ninh mạng.
• Về quản lý rủi ro: hoàn thiện và nâng cấp các chính sách, công cụ quản trị rủi
ro tín dụng; tăng cường hơn cho công tác giám sát và phối hợp giữa các đơn vị tác
nghiệp và các đơn vị kinh doanh trong việc kiểm soát hợp đồng tín dụng và hợp
đồng bảo đảm tiền vay


PHẦN 2: TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY
2.1 TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TMĐT TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO
VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY
2.1.1. Ứng dụng CNTT tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy
 Trang thiết bị phần cứng
- Tất cả các bộ phận thuộc công ty đều được trang bị máy tính để bàn
- 100% các bộ phận trong chi nhánh đều được kết nối mạng Internet tốc độ
cao, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục, không bị ngắt quãng, nghẽn
mạng khi làm việc.
- Các phòng ban và bộ phận đều được trang bị máy in nhằm phục vụ quá
trình in ấn tài liệu.
- Hệ thống máy chủ (2 máy chủ liên kết) hoạt động song song nhau: Server
Ngân hàng điện tử và Server CoreBanking, các giao dịch trên website
baovietbank.vn sẽ được xử lý trên Server Ngân hàng điện tử tại Trung tâm CNTT,
định kỳ cập nhật sang Server CoreBanking và ngược lại
 Các phần mềm ứng dụng, công nghệ
-

Phần mềm chuyển mạch tài chính (financial switching) và phần mềm quản

lý thẻ (CMS)
Bảo Việt Bank lựa chọn giải pháp Way 4 của Openway và đồng thời thực hiện
song song với các dự án về hệ thống ATM và POS, các kênh giao dịch điện tử khác
như Internet Banking, SMS Banking và cung cấp các sản phẩm liên kết bảo hiểm ngân hàng Bancassurance.
- Phần mềm sử dụng lưu trữ cơ sở dữ liệu Oracle Database
Oracle Database hỗ trợ việc lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn đảm bảo thuận tiện
cho việc lưu trữ và sẵn sàng truy xuất dữ liệu giao dịch tại chi nhánh.
- Công nghệ core-banking T24 của tập đoàn Temenos
Core-banking T24 là công nghệ phần mềm lõi để xử lý đa dịch vụ với cơ sở
dữ liệu tập trung. Bảo Việt Bank đã ứng dụng core-banking và hiện nay đang triển
khai rất tốt, phục vụ cho việc giao dịch, quản lý cơ sở dữ liệu của khách hàng, hoạt
động của các sản phẩm e-banking.


- Mạng riêng ảo của chi nhánh (VPN)
2.1.2. Tình hình ứng dụng TMĐT tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh
Cầu Giấy
Là ngân hàng chi nhánh nằm trong hệ thống của Ngân hàng TMCP Bảo Việt,
chi nhánh Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy cho phép khách hàng
đăng ký các dịch vụ được cung cấp trên website baovietbank.vn, truy cập vào
website sử dụng các dịch vụ.

Hình 1.3: Giao diện website https://www.baovietbank.vn/
Nguồn: Website https://www.baovietbank.vn/
Với giao diện được thiết kế hiện đại cùng các tính năng ưu việt dễ dàng cho
việc truy cập, website là kênh truyền thông chính thức của ngân hàng về các hoạt
động kinh doanh, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin và sử dụng
sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi.
Bên cạnh các trình duyệt phổ biến như FireFox, Internet Explorer, Chrome,
Opera, website được đặc biệt thiết kế tương thích với giao diện mobile và máy tính
bảng, vì vậy khách hàng không chỉ dễ dàng tra cứu thông tin mà còn có thể thực
hiện các giao dịch trên Internet Banking một cách nhanh chóng, tiện lợi với tính bảo
mật cao giúp khách hàng tiết kiệm thời gian hơn so với giao dịch tại quầy. Bên cạnh
đó hệ thống còn cung cấp cho khách hàng công cụ tính toán trong một số dịch vụ
tiền gửi hoặc tiền vay.


Các dịch vụ Ngân hàng điện tử được triển khai tại Bảo Việt Bank chi
nhánh Cầu Giấy

 BAOVIET I-Banking:
 Tiện ích
- An toàn & bảo mật với phương thức xác thực mật khẩu một lần (OTP) bằng
SMS hoặc Thiết bị bảo mật (Token);
- Chủ động quản lý tài chính cá nhân thông qua việc theo dõi thông tin và
lịch sử giao dịch các tài khoản tại BAOVIET Bank;
- Thực hiện các giao dịch tài chính với Ngân hàng một cách thuận tiện và
nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 Đặc tính
- Tra cứu thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, hợp đồng vay
- Xem lịch sử giao dịch
- Chuyển khoản tới tài khoản khác tại BAOVIET Bank
- Chuyển khoản tới tài khoản tại Ngân hàng khác ở Việt Nam
- Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 tới thẻ hoặc tài khoản tại Ngân hàng
khác ở Việt Nam
- Thanh toán cước ĐTDĐ trả sau Mobifone, Viettel, Sfone; cước ĐTCĐ
Viettel; cước ADSL Viettel… cho chính khách hàng hoặc cho người khác (EZBilling)
- Nạp tiền ĐTDĐ trả trước cho thuê bao tất cả các mạng di động tại Việt
Nam (EZ-Topup)
- Gửi tiết kiệm trực tuyến với kỳ hạn tuần, tháng đa dạng và lãi suất vượt trội
(EZ-Saving)
 Đăng ký sử dụng (khách hàng có tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank)
- Điền vào mẫu đề nghị mở tài khoản cá nhân, mở thẻ và đăng ký dịch vụ
hoặc đề nghị sử dụng bộ sản phẩm BVIP và tới điểm giao dịch gần nhất của
BAOVIET Bank để được phục vụ.
- Nhận thiết bị bảo mật và gọi Call Center để kích hoạt (nếu lựa chọn phương
thức xác thực bằng Token).


 Mobile-Banking
 Tiện ích
- Dễ dàng nắm bắt thông tin tài khoản của mình;
- Được cập nhật thông tin về lãi suất, tỷ giá tại BAOVIET Bank ngay khi cần;
- Có thể thực hiện các giao dịch tài chính như chuyển khoản, nạp tiền một
cách nhanh chóng;
- Tiết kiệm thời gian và chi phí vì không cần phải đến ngân hàng hoặc đi mua
thẻ nạp tiền điện thoại mà vẫn được sử dụng những dịch vụ mong muốn;
- Miễn phí chuyển khoản trong hệ thống BAOVIET Bank, được hưởng các
khuyến mại của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông…
 Tính năng
Dịch vụ Mobile Wap:
Khách hàng có thể truy cập vào địa chỉ https://ebank.baovietbank.vn bằng
điện thoại di động có kết nối Internet để:
- Truy vấn số dư tất cả các tài khoản thanh toán
- Tra cứu sao kê tài khoản thanh toán
- Tra cứu tỷ giá ngoại hối, lãi suất tiết kiệm tại BAOVIET Bank
- Chuyển khoản tới tài khoản khác tại BAOVIET Bank
- Nạp tiền cho thuê bao di động trả trước thuộc tất cả các mạng viễn thông tại
Việt Nam, nạp tiền cho thuê bao di động trả sau của Viettel, Mobifone. (EZ-TopUp)
Dịch vụ SMS Banking:
Khách hàng thực hiện giao dịch với Ngân hàng bằng cách gửi tin nhắn theo cú
pháp quy định tới đầu số 8149 để yêu cầu dịch vụ:
- Truy vấn số dư tất cả các tài khoản thanh toán của mình tại BAOVIET
Bank
- Tra cứu thông tin về lãi suất tiết kiệm, tỷ giá ngoại tệ của BAOVIET Bank.
- Nạp tiền cho thuê bao di động trả trước của tất cả các mạng viễn thông tại
Việt Nam, nạp tiền cho thuê bao di động trả sau của Viettel, Mobifone. (EZ-TopUp)
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đăng ký dịch vụ tin nhắn chủ động để được
nhận tin nhắn tự động thông báo biến động số dư tài khoản.


 Đăng ký sử dụng
Dịch vụ Mobile Wap
Khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ BAOVIET I-Banking.
Dịch vụ SMS Banking (khách hàng có tài khoản thanh toán tại BAOVIET
Bank)
Khách hàng điền vào giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân, mở thẻ và đăng ký
dịch vụ và ghé thăm điểm giao dịch gần nhất của BAOVIET Bank hoặc gọi Call
Center để được phục vụ.

 Phone-banking
 Tiện ích
- Giao dịch đơn giản, tiện lợi
- Không giới hạn thời gian phục vụ
- Bảo mật thông tin khách hàng
- Đa dạng về dịch vụ hỗ trợ
 Tính năng
- Xác nhận thông tin về tài khoản, giao dịch của khách hàng.
- Tư vấn về các sản phẩm tiết kiệm, tín dụng, ngân hàng điện tử, thẻ, bảo
hiểm…
- Tra cứu thông tin địa điểm ATM/POS, điểm giao dịch.
- Hướng dẫn sử dụng thẻ, BAOVIET I-Banking, Mobile Banking, Phone
Banking…
- Cung cấp thông tin biểu phí, dịch vụ và chương trình khuyến mại mới.
- Tiếp nhận hỗ trợ tra soát, khiếu nại.
- Hỗ trợ khóa thẻ, khóa token khẩn cấp.
- Hỗ trợ mở khóa thẻ, mở khóa token.
- Hỗ trợ kích hoạt thẻ, kích hoạt token.
- Cấp lại mã PIN thẻ ATM.
- Tiếp nhận đăng ký mới, đăng ký bổ sung dịch vụ SMS Banking.
- Tiếp nhận yêu cầu mở tài khoản, phát hành thẻ.
- Tiếp nhận yêu cầu mua bảo hiểm phi nhân thọ.
- Cung cấp dịch vụ thư viện thông tin văn hóa xã hội.


 Đăng ký sử dụng
- Khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ Phone Banking tại các các điểm giao dịch
- Trực tiếp gọi lên Call Center của BAOVIET Bank từ chính số điện thoại
đăng ký
- Nhân viên Call Center sau khi xác nhận thông tin sẽ thực hiện các yêu cầu
từ khách hàng
2.2 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG TMĐT TẠI NGÂN HÀNG
TMCP BẢO VIỆT CHI NHÁNH CẦU GIẤY
2.2.1 Một số kết quả đạt được
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử:
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017
Dịch vụ BAOVIET IBanking
418
540
Dịch vụ Moblie banking
1829
2449
Dịch vụ phone Banking
532
644
Dịch vụ thẻ
2977
3582
Bảng 1.2: Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử
Nguồn: Báo cáo định kỳ phòng Dịch vụ Khách hàng năm 2017
Qua số liệu thống kê ở bảng ta thấy số lượng khách hàng quan tâm đến dịch
vụ khách hàng điện tử của chi nhánh tăng lên theo thời gian. Đến cuối năm 2017, số
lượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng các dịch
vụ ngân hàng điện tử tăng lên, cụ thể:
- Dịch vụ BAOVIET Ibanking: năm 2017 tăng khoảng 29,18% so với năm
2016
-

Dịch vụ Mobile Banking : năm 2017 tăng khoảng 33,89% so với năm

-

Dịch vụ Phone Banking: năm 2017 tăng khoảng 21,05% so với năm 2016

2016
Với mục tiêu giúp khách hàng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng một cách dễ
dàng và hiệu quả nhất, bên cạnh việc phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân
hàng truyền thống, BAOVIET Bank chi nhánh Cầu Giấy tiếp tục triển khai hiệu quả
các sản phẩm liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance); Phát triển kênh phân
phối điện tử với nhiều tiện ích và được khách hàng đánh giá cao.


Nhiều sản phẩm và chương trình ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của khách hàng như: Thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi dành cho doanh nghiệp; Ưu
đãi lãi suất cho khách hàng cá nhân vay mua nhà đất, ô tô…
Chi nhánh BAOVIETBank Cầu Giấy tiếp tục triển khai dịch vụ thanh toán
trực tuyến BVB-Ecom, cho phép chủ thẻ thực hiện thanh toán hàng hóa dịch vụ tại
hàng trăm website bán hàng thông qua thẻ ATM…
2.2.2 Thuận lợi
- Số lượng sản phẩm dành cho khách hàng ngày càng được đa dạng và mở rộng
- Tiếp tục duy trì và triển hệ thống ATM với liên minh thẻ Smartlink, VNBC.
BAOVIET Bank đã kết nối thành công hệ thống POS với Banknetvn. Hiện tại, các
sản phẩm thẻ BVLink, BVIP có thể thực hiện giao dịch trên hệ thống khoảng
50.000 POS của 29 ngân hàng thuộc ba tổ chức chuyển mạch thẻ Smartlink,
BanknetVN và VNBC.
ATM của BAOVIET Bank không chỉ chấp nhận thẻ nội địa của tất cả các ngân
hàng trong nước mà còn cho phép ứng tiền mặt cho nhiều loại thẻ quốc tế (VISA,
MasterCard, JCB, CUP,…).
-

Được kết nối chặt chẽ với các đối tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

thông qua liên minh thẻ ATM và mạng lưới POS.
-

Phát huy ưu thế là thành viên của của Ngân hàng Bảo Việt, trực thuộc Tập

đoàn Bảo Việt, Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy đã thúc đẩy hoạt động hợp
tác kinh doanh để cung cấp sản phẩm dịch vụ cho cán bộ nhân viên tại Tập đoàn
Bảo Việt và các đơn vị thành viên của như Chứng khoán Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo
Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Đầu tư Bảo Việt, Quản lý Quỹ Bảo Việt.
2.2.3 Khó khăn
- Chất lượng sản phẩm: Sản phẩm chưa có nhiều tính năng mới so với các đối
thủ cạnh tranh, còn ít tiện ích hơn so với các đối thủ như Vietcombank, Vietinbank,
ACB…dẫn đến việc hỗ trợ thực hiện các giao dịch chưa phát huy hết hiệu quả
thông qua mạng Internet, điện thoại.
Các tiện ích thẻ chỉ mới đáp ứng được mức cơ bản, chưa đáp ứng nhu cầu cao
của khách hàng khối doanh nghiệp…Còn nhiều bất cập trong hệ thống công nghệ


thông tin dẫn đến chưa thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ Internet Banking
hay Mobile Banking.
- Công tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm chưa được thực hiện rầm rộ dẫn
đến việc khách hàng không biết hoặc ít để ý đến các dịch vụ của Ngân hàng.


PHẦN 3: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG
ỨNG DỤNG TMĐT NÓI CHUNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI
NHÁNH CẦU GIẤY
Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy đã có sự nhìn nhận tốt về ứng
dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh của mình nhưng các hoạt động chưa đồng
bộ, hiệu quả chưa đạt tối ưu. Một số vấn đề cấp thiết trong hoạt động ứng dụng
TMĐT tại Ngân hàng chi nhánh như sau:
- Hạ tầng công nghệ chưa được đầu tư đúng mức: So với các Ngân hàng đi
đầu trong việc ứng dụng TMĐT vào các giao dịch tại ngân hàng thì Ngân hàng
TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy còn chưa mạnh dạn đầu tư ứng dụng công
nghệ thông tin, hiện đại hóa các giao dịch ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng
điện tử.
- Hạ tầng cơ sở cần được nâng cấp mở rộng: đường truyền, băng thông rộng,
dung lượng lớn hơn, tốc độ cao hơn…cần thường xuyên cải tạo đường truyền nhằm
hạn chế các sự cố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
- Đội ngũ nhân viên chưa hiểu rõ lợi ích và tầm quan trọng của ứng dụng
TMĐT vào hoạt động của chi nhánh. Chỉ có các chuyên viên CNTT trong chi nhánh
là nắm bắt rõ và hiểu biết về các dịch vụ ngân hàng điện tử cũng như các ứng dụng
TMĐT. Trên thực tế, các giao dịch viên mới là người tiếp xúc trực tiếp với khách
hàng, dẫn đến hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các dịch vụ đến khách hàng
chưa thật sự hiệu quả.
- Các hoạt động truyền thông online chưa thực sự được quan tâm đúng mức:
+ Hệ thống website của Ngân hàng còn chưa hấp dẫn, giao diện website và
thông tin chưa được cập nhật thường xuyên, liên tục
+ Chưa triển khai hoạt động quảng cáo trên nhiều kênh truyền thông khác
nhau, các chiến lược Marketing điện tử chưa thực sự thu hút được nhiều đối tượng
khách hàng.
- Vấn đề an toàn bảo mật thông tin: Do đặc thù của lĩnh vực kinh doanh tài
chính-ngân hàng nên vấn đề bảo mật được Ngân hàng TMCP Bảo Việt nói chung và


chi nhánh nói riêng đăc biệt quan tâm. Theo đó, đòi hỏi cả Trung tâm công nghệ
của BAOVIET Bank và các chi nhánh phải không ngừng cải tiến và đổi mới để đảm
bảo an toàn bảo mật thông tin khách hàng, tránh được sự tấn công làm lộ thông tin
riêng tư, thông tin giao dịch; xây dựng được lòng tin của khách hàng.
3.2 ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Dựa trên cơ sở tìm hiểu các vấn đề cấp thiết đặt ra và thực trạng ứng dụng
TMĐT tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy, em xin đề xuất một số
hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp như sau:
Đề tài 1: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP
Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy
Đề tài 2: Giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng Marketing điện tử trong hoạt
động của Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy
Đề tài 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong các giao dịch điện tử tại Ngân
hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×