Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Hệ thống thông tin Công ty TNHH xây dựng và sản xuất hưng thịnh

1

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian thực tập tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây
dựng và Sản xuất Hưng Thịnh, lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, Trường Đại
học Thương mại đã tạo cơ hội cho em đến thực tập tại công ty. Đặc
biệt em xin chân thành cảm ơn cô ThS. Vũ Thị Thúy Hằng đã tận tình
hướng dẫn em trong suốt thời gian em thực tập tại Công ty Trách
nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới ban giám đốc và cán bộ công
nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Sản xuất Hưng
Thịnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em triển khai điều tra, thu
thập số liệu để em làm báo cáo. Giai đoạn thực tập luôn đóng vai trò
quan trọng và thiết yếu đối với em. Đây là giai đoạn em được tiếp
xúc với môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp, được vận
dụng những kiến thức đã học trong suốt những năm tháng miệt mài
trên giảng đường, đồng thời phát triển những kỹ năng, kinh nghiệm
cần thiết để làm hành trang cho bản thân sau này.
Mặc dù đã được hướng dẫn tận tình để hoàn thành báo cáo thực
tập một cách tốt nhất nhưng trong quá trình làm em không thể tránh

khỏi thiếu sót. Vậy nên em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến
từ các thầy cô giáo để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018
Sinh viên thực hiện
Dương Đình Tài


2

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................i
MỤC LỤC................................................................................................................... ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....................................................................................v
DANH MỤC HÌNH VẼ...........................................................................................v
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY
DỰNG VÀ SẢN XUẤT HƯNG THỊNH.............................................................1

1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp..............................................................1
1.2. Cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận của công ty......2
1.2.1. Cơ cấu nhân sự của công ty..........................................................................2
1.2.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty................................................................3
1.2.3. Chức năng cụ thể của từng bộ phận............................................................3
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐỊNH
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2017-2018 CỦA CÔNG TY TNHH XÂY
DỰNG VÀ SẢN XUẤT HƯNG THỊNH............................................................5

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh....................................................................5
2.2. Định hướng phát triển của Công ty............................................................5
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG, ỨNG DỤNG CNTT VÀ
TMĐT CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT HƯNG
THỊNH........................................................................................................................ 6

3.1. Năng lực công nghệ của công ty..................................................................6
3.2. Tình hình hoạt động TMĐT tại công ty.....................................................6
3.2.1. Giới thiệu về website của công ty.............................................................6
3.2.2. Đánh giá website https://hungthinhstone.com.vn/ của công ty.............7


3.3. Đánh giá hoạt động TMĐT của Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất
Hưng Thịnh..........................................................................................................7
3.3.1. Thành tựu đạt được...................................................................................7


3

3.3.2. Hạn chế còn tồn tại........................................................................................8
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HƯỚNG LÀM ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT
NGHIỆP...................................................................................................................... 9

4.1. Những vấn đề cấp thiết đặt ra về hoạt động TMĐT của Công ty TNHH
Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh...................................................................9
4.2. Đề xuất đề tài khóa luận tốt nghiệp............................................................9


4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Viết đầy đủ

TMĐT

Thương mại điện tử

TNHH

Trách Nhiệm Hữu Hạn


5

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng

Tên bảng

Bảng 1.1

Bảng nhân sự của công ty

Bảng 1.2

Bảng kết quả hoạt động của công ty năm 2015

Trang
8
10

- 2017
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình

Tên hình

Trang

Hình 1.1

Logo Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất

6

Hình 1.2

Hưng Thịnh
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

8

Hình 1.3

Giao diện website hungthinhstone.com.vn của
công ty

13


6

LỜI MỞ ĐẦU

Thương mại điện tử là lĩnh vực hoạt động kinh tế không còn xa lạ
với nhiều quốc gia, bởi những tính ưu việt của nó như ít tốn thời gian,
công sức, tiền bạc cho những giao dịch kinh tế. Việc áp dụng thương
mại điện tử trong hoạt động kinh doanh là một xu thế tất yếu của
thời đại, và Việt Nam trong quá trình hội nhập cũng không nằm ngoài
xu hướng phát triển chung đó. Năm 2017, thương mại điện tử Việt
Nam có nhiều diễn biến tích cực, đó là sự đầu tư từ các tập đoàn
công nghệ nước ngoài vào Việt Nam và đồng thời các doanh nghiệp
trong nước cũng đã có sự nhìn nhận về thương mại điện tử nghiêm
túc hơn để ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh
đem lại hiệu quả tốt hơn.
Đối với bất kỳ một sinh viên nào, việc học tập, trau dồi kiến thức
chuyên môn và rèn luyện các kỹ năng được đào tạo tại nhà trường
luôn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, các kiến thức đó
cần phải được gắn liền với thực tiễn và được vận dụng vào thực tế thì
mới có thể mang lại giá trị thực sự cho người học. Chính vì thế, giai
đoạn thực tập luôn đóng vai trò quan trọng và thiết yếu đối với mỗi
sinh viên. Đây là giai đoạn mà sinh viên sẽ được tiếp xúc với môi
trường làm việc thực tế của doanh nghiệp, được vận dụng, hệ thống
lại những kiến thức còn thiếu, đối chiếu cũng như so sánh những lý
thuyết cơ bản với những trường hợp xảy ra trong thực tế để từ đó
tích lũy cho mình kinh nghiệm làm việc phục vụ cho nghề nghiệp
trong tương lai của bản thân.
Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Thương mại và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây
dựng và Sản xuất Hưng Thịnh, sau thời gian thực tập ở đây, em đã
vận dụng được kiến thức và học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế.
Từ đấy em có cái nhìn tổng quan hơn về mô hình kinh doanh thương


7

mại điện tử của Công ty và có những đề xuất của bản thân cho sự
phát triển TMĐT của Công ty.
Em xin chân thành cảm ơn!


1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY
DỰNG VÀ SẢN XUẤT HƯNG THỊNH
1.1.

Khái quát chung về doanh nghiệp

Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh được thành lập
vào ngày 07/02/2014.
-Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ
SẢN XUẤT HƯNG THỊNH
-Tên giao dịch quốc tế: COMPANY LIMITED CONSTRUCTION AND
PRODUCTION HUNG THINH
-Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ

-Logo:
Hình 1.1: Logo Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng
Thịnh.
-Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
-Website: https://hungthinhstone.com.vn/
-Phương châm kinh doanh: “Sự hài lòng của khách hàng là sức
sống của chúng tôi”.
-Email: hungthinh.naturalstone@gmail.com
-Trụ sở chính: Số 139, Trung Kính, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
-Điện thoại: 024 133720367
-Người đại diện: Đặng Bá Phú


2
Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh được thành lập
vào ngày 07/02/2014 bởi hai ông Đặng Bá Phú và Lê Hưng Phụng, đặt
văn phòng tại quận Cầu Giấy. Ban đầu công ty chỉ là cửa hàng bán đá
mỹ nghệ tại Ninh Bình với nhân sự là 4 người. Với mục tiêu mở rộng
quy mô, phát triển thị trường và hệ thống kênh phân phối phủ rộng
khu vực miền Bắc.Công ty đã xây dựng nhà máy tại khu Công nghiệp
Lai Xá, Kiên Trung, Hoài Đức, Hà Nội.Đến cuối năm 2017, số nhân sự
của công ty đã tăng lên 42 người và có trụ sở chính tại Số 139, Trung
Kính, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty
Chủ yếu công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh hoạt
động trong lĩnh vực: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.
Bên cạnh đó, công ty còn hoạt động ở nhiều ngành nghề kinh
doanh khác, đó là:
- Sản xuất sản phẩm chịu lửa
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kinh doanh vàng)


3
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân
vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
1.2. Cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng bộ
phận của công ty
1.2.1. Cơ cấu nhân sự của công ty
Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh đã tuyển dụng,
đào tạo và xây dựng được đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn
cao, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Tính đến tháng 1 năm 2018, số lượng cán bộ nhân viên chính
thức của công ty là 52 người.
Bảng 1.1: Bảng nhân sự của công ty
Chức vụ
Giám đốc
Bộ phận kế toán và hành chính
Bộ phận bán hàng
Bộ phận kỹ thuật
Bộ phận marketing
Bộ phận sản xuất

Số lượng nhân viên (người)
1
3
18
3
4
13

1.2.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty

Giám đốc

Bộ phận kế toán và
hành chính

Bộ phận bán
hàng

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận
marketing

Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Bộ phận sản
xuất


4
1.2.3. Chức năng cụ thể của từng bộ phận
 Giám đốc
Giám đốc là người giữ quyền hành cao nhất trong công ty, lãnh
đạo, điều tiết các hoạt động kinh doanh. Là người đề ra, tổ chức thực
hiện các chiến lược kinh doanh và cũng chính là người chịu trách
nhiệm cao nhất trước các vấn đề của công ty.
Giám đốc trực tiếp điều hành các phòng ban, là người có quyền
bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ khác trong công ty.
 Bộ phận kế toán và hành chính
Bộ phận kế toán thực hiện công tác kế toán tài chính đối với
hoạt động kinh doanh của công ty và hoạt động tài chính văn phòng,
chức năng giám đốc, phân phối và tổ chức luân chuyển vốn. Tổ chức
kiểm tra công tác kế toán, kiểm tra quyết toán, kiểm tra việc sử
dụng vốn và tài sản của công ty.
Bộ phận hành chính nhân sự thực hiện kế hoạch mua sắm tài
sản, trang thiết bị, công cụ lao động, văn phòng phẩm,... theo dõi
tình hình sử dụng cơ sở vật chất của công ty. Thực hiện công tác
hành chính, quản lý văn công, tài liệu, quản lý nhân sự của công ty.
 Bộ phận bán hàng
Tiếp cận với khách hàng, là bộ phận thực hiện doanh số đã đề ra
mang lại lợi nhuận cho công ty. Mở rộng thị trường, tổ chức thực hiện
kinh doanh, thực hiện hợp đồng với các đối tác. Đánh giá từng phân
khúc thị trường, đưa ra các đề xuất mới cho bộ phận Marketing. Đây là
bộ phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và thực hiện việc giao dịch
mua bán trao đổi trực tiếp với khách hàng, làm thủ tục thanh toán,
xác nhận kết quả giao dịch, đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến tay
khách hàng.


5
 Bộ phận kỹ thuật
Thẩm định chất lượng website của công ty cũng như phát hiện các
lỗi kịp thời để sửa chữa. Quản lý quy trình sản xuất, điều kiện sản xuất,
nguyên vật liệu, thiết bị… tiến hành các thử nghiệm, tổng hợp, báo cáo,
đánh giá tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục, phòng
ngừa khi xảy ra sự cố liên quan tới chất lượng, quy trình sản xuất
 Bộ phận marketing
Bộ phận marketing là bộ phận chịu trách nghiệm mở rộng thị
trường, thực hiện hoạt động marketing cho công ty, điều tra, nghiên
cứu nhu cầu khách hàng, nhu cầu của thị trường, phát triển thương
hiệu của công ty, xúc tiến, quảng bá và phát triển các sản phẩm dịch
vụ của công ty. Có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cũng
như tham gia đào tạo các vấn đề về chuyển giao công nghệ, kỹ thuật
cho tổ chức.
 Bộ phận Sản xuất
Bộ phận sản xuất là bộ phận quản lý quy trình chế tạo, hiệu suất
chế tạo, chất lượng sản phẩm và lập kế hoạch sản xuất.


6
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐỊNH
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2017-2018 CỦA CÔNG TY TNHH XÂY
DỰNG VÀ SẢN XUẤT HƯNG THỊNH.
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai
đoạn 2015-2017
( Đơn vị: triệu VNĐ)
ST

Danh mục

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

4.437

5.468

7.801

963

1.231

1.823

732

936

1.386

T
1

Doanh thu thuần

2

Lợi

nhuận

trước

thuế
3

Lợi nhuận sau thuế

Nhận xét kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai
đoạn 2015 – 2017:


Doanh thu thuần năm 2016 so với năm 2015 tăng 1031 triệu

đồng, tức tăng 23%


Doanh thu thuần năm 2017 so với năm 2016 tăng 2333 triệu

đồng, tức tăng 42%


Doanh thu thuần năm 2017 so với năm 2015 tăng 3364 triệu

đồng, tức tăng 75,8%
Từ đó ta thấy doanh thu công ty từ năm 2015 đến năm 2017 có
tốc độ tăng trưởng mạnh, tăng đều qua các năm.
2.2. Định hướng phát triển của Công ty.
 Tập trung nguồn lực phát triển TMĐT: đầu tư hơn nữa vào
marketing online, tích cực đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh của công


7
ty và sản phẩm đến người tiêu dùng, xây dựng mạng lưới bán hàng tại
các tỉnh thành để thực hiện giao dịch mua bán các sản phẩm cho
khách hàng.
 Thúc đẩy hình thành hệ thống đại lý nhượng quyền tại các
tỉnh trên cả nước.
 Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ nhân
viên chuyên nghiệp, nâng cao thu nhập của công nhân viên.
 Củng cố và hoàn thiện thêm hệ thống các văn phòng giúp
nhân viên có môi trường làm việc tốt hơn, và ngày càng mang lại cho
khách hàng những sự phục vụ chu đáo nhất.
 Giữ vững uy tín, nâng cao thương hiệu, phát triển nhân lực,
gia tăng doanh thu.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG, ỨNG DỤNG CNTT VÀ
TMĐT CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT HƯNG
THỊNH.
3.1. Năng lực công nghệ của công ty.
 Trang thiết bị phần cứng.
Công ty hiện có 2 máy chủ và 1 hệ thống tổng đài trung tâm
phục vụ cho phòng bán hàng. Đặc biệt công ty trang bị đầy đủ máy
tính cho nhân viên bao gồm cả máy bàn và laptop. Ngoài ra còn có
máy in, máy Fax, máy photo để phục vụ cho các công việc. Công ty
chú trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng để giúp xử lý công việc nhanh
hơn. Hệ thống mạng được kết nối cáp quang bởi các nhà mạng FPT
và VNPT. Mỗi phòng ban có một bộ máy phát Wifi riêng phục vụ cho
từng phòng. Tại công ty luôn có đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo hệ
thống mạng của công ty hoạt động liên tục, tránh tình trạng tắc
nghẽn, đảm bảo việc kinh doanh của công ty diễn ra liền mạch và
thông suốt.


8
 Các phần mềm ứng dụng.
- Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán Vacom ( phần mềm
kế toán doanh nghiệp). Phần mềm kế toán hỗ trợ đắc lực trong
nghiệp vụ kế toán cũng như quản lý doanh nghiệp, phần mềm tuân
thủ theo đúng chế độ kế toán, tự động hóa toàn bộ các khâu kế toán
từ khâu lập chứng từ, hạch toán, báo cáo. Ngoài ra, phần mềm có
tính an toàn, bảo mật tốt, đơn giản và dễ sử dụng.
- Phần mềm quản lý kho SoftPro Inventory cung cấp khá đầy đủ
các quy trình thực hiện tại kho hàng, đảm bảo hàng hóa luôn được
kiểm đếm trước và sau khi nhập, xuất đầy đủ.
3.2. Tình hình hoạt động TMĐT tại công ty
3.2.1. Giới thiệu về website của công ty
Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh có website
chính tại địa chỉ: https://hungthinhstone.com.vn/
Hiện nay, website chính của công ty thu hút từ 1.000 lượt truy
cập mỗi ngày.


9
Hình

1.3:

Giao

diện

website

https://hungthinhstone.com.vn/ của công ty
3.2.2. Đánh giá website https://hungthinhstone.com.vn/
của công ty
- Về giao diện: Thiết kế website đơn giản nhưng đảm bảo được
sự sang trọng và tính chuyên nghiệp, cung cấp đầy đủ thông tin cho
khách hàng. Màu sắc hài hòa, đơn giản, đẹp mắt, tạo cảm giác thân
thiện cho khách hàng ngay từ lần đầu ghé thăm website.
- Khả năng tương tác: Web có hỗ trợ phần mềm chat trực
tuyến, đảm bảo giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách nhanh
chóng, kịp thời.
- Về các danh mục: Website của công ty có các danh mục
riêng biệt rõ ràng như: giới thiệu về công ty,các danh mục sản phẩm
đá,các công trình đã hoàn thành.
3.3. Đánh giá hoạt động TMĐT của Công ty TNHH Xây
dựng và Sản xuất Hưng Thịnh
3.3.1. Thành tựu đạt được
- Từ những ngày đầu thành lập, Công ty TNHH Xây dựng và Sản
xuất Hưng Thịnh đã thực sự chú trọng, đầu tư phát triển vào hoạt
động TMĐT của công ty. Tuy nhiên hầu hết doanh thu của công ty
qua các năm vẫn đều đến từ hoạt động bán hàng truyền thống. Hiện
nay, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh đã có được vị
trí nhất định trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn
mạnh cùng cung cấp sản phẩm đá .
-

Công

ty

đãđang

hoàn

thiện

website

https://hungthinhstone.com.vn/ nhằm cung cấp đầy đủ tính năng,
thông tin đến cho khách hàng để khách hàng dễ dàng lựa chọn sản
phẩm mà khách hàng mong muốn. Ngay tại trang web, khách hàng


10
được đội ngũ nhân viên công ty tư vấn trực tiếp thông qua công cụ
chat..
- Công ty cũng đã thực hiện phương pháp marketing online như
sử dụng SEO,, quảng cáo google adwords,quảng cáo facebook... để
đạt kết quả cao và thu hút lượng lớn khách hàng.
3.3.2. Hạn chế còn tồn tại
Ngoài những thành tựu đạt được, công ty còn tồn tại một số
những hạn chế có thể kể đến như:
- Website của công ty chưa tích hợp thanh toán trực tuyến, hầu
hết là giao dịch thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại nhà, hoặc
khách hàng mua hàng tại cửa hàng của công ty ở 2 cơ sở lớn là Hà
Nội và Ninh Bình, thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua thẻ.
Điều này làm hạn chế nhiều ưu điểm của thương mại điện tử. Thanh
toán điện tử đang trở thành xu hướng của xã hội với tất cả các lợi ích
của nó mang lại. Nó giúp cho khách hàng cảm thấy thuận tiện hơn
trong mua sắm thay vì vẫn phải trả theo các cách thông thường.
- Công ty đã xây dựng, phát triển Marketing trực tuyến qua các
mạng xã hội như Facebook, Google+, Youtube, … tuy nhiên chưa đạt
hiệu quả cao như mong đợi khi tỉ lệ tăng trưởng còn thấp so với tiềm
năng thị trường.
- Mặc dù đã có sự tương tác giữ khách hàng và nhân viên của
công ty thông qua website, nhưng sự tương tác này chưa được xuyên
suốt, nhiều lúc vẫn bị gián đoạn, vì vậy, cần có biện pháp khắc phục.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng còn thiếu cơ sở hạ tầng khoa học,
xây dựng hệ thống CRM để có cơ sở dữ liệu khách hàng và việc giữ
lại khách hàng trung thành đối với công ty.


11
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HƯỚNG LÀM ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT
NGHIỆP
4.1. Những vấn đề cấp thiết đặt ra về hoạt động TMĐT
của Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh
Hoàn thiện hệ thống website và site vệ tinh cũng như hoạt động,
chiến lược Marketing online tại công ty. Tìm ra những điểm chưa hiệu
quả của các công cụ để có hướng khắc phục tốt nhất.
Phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty qua mạng xã hội.
Hiện tại mạng xã hội đang rất phát triển ở Việt Nam, đặc biệt là
Facebook. Việc để có nhiều người biết đến công ty thông qua các
trang mạng này là điều cần thiết và có tiềm năng rất lớn cả hiện tại
cũng như tương lai.
Tìm ra giải pháp thanh toán điện tử tốt nhất, phù hợp nhất cho
công ty.
Tìm hiểu định hướng phát triển hệ thống thương mại di động cho
website của công ty.
Tăng cường hoạt động marketing facebook.
4.2. Đề xuất đề tài khóa luận tốt nghiệp
Sau quá trình làm việc, tìm hiểu, thu thập dữ liệu, phân tích về
hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động TMĐT của công ty Công
ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh, em xin đưa ra một số đề
tài khóa luận như sau:
Đề tài 1: Xây dựng và phát triển hệ thống marketing facebook
cho Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Thịnh
Đề tài 2: Xây dựng hệ thống (giải pháp) thanh toán điện tử cho
website https://hungthinhstone.com.vn/ của Công ty TNHH Xây dựng
và Sản xuất Hưng Thịnh


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×