Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Báo cáo thực tập Hệ thống thông tin CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THÀNH hòa VIỆT NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.81 KB, 17 trang )

MỤC LỤC

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THÀNH
HÒA VIỆT NAM............................................................................................................1
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty, Chức năng nhiệm vụ của công ty, loại
hình tổ chức kinh doanh của cồn ty..............................................................................1
1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty........................................................................2
1.3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty.....................................3
1.4. Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty trong 3 năm từ đầu
năm 2015 đến đầu năm 2018.........................................................................................3
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY...................4
2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô, ngành tới hoạt động kinh doanh
của công ty...................................................................................................................... 4
2.1.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô...................................................4
2.2.2. Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing, chiến lược marketing của
công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam.....................................................8
2.3. Thực trạng hoạt động marketing thương mại của công ty TNHH Thực Nghiệp
Thành Hòa Việt Nam.....................................................................................................9
2.3.1. Thực trạng về mặt hàng kinh doanh của công ty...............................................9
2.3.2. Thực trạng về biến số giá của công ty...............................................................10
2.3.3. Thực trạng về phân phối mặt hàng của công ty...............................................11
2.3.4. Thực trạng về xúc tiến thương mại của công ty...............................................12
2.4. Thực trạng quản trị chất lượng của công ty........................................................13
2.5. Thực trạng quản trị logistics của công ty............................................................13
PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ
TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP..............................................................................15
3.1. Đánh giá về thực trạng kinh doanh và marketing của công ty TNHH Thực
Nghiệp Thành Hòa Việt Nam......................................................................................15
3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và marketing của công ty.............15
3.1.2. Đề xuất các định hướng giải quyết các vấn đề đặt ra của công ty...................16
3.2. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp..............................................................16
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THÀNH
HÒA VIỆT NAM
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty, Chức năng nhiệm vụ của công
ty, loại hình tổ chức kinh doanh của cồn ty.
*) Sự hình thành và phát triển
Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam tiền thân là một doanh nghiêp
tư nhân chuyên thiết kế và gia công các sản phẩm cơ khí từ năm 2011-2013. Không
dừng ở đó, công ty đã tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác
như sản xuất linh kiện điện tử dân dụng, sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị công
nghiệp, . Nhờ đó, doanh thu của công ty đã tăng lên rất nhiều và công ty đã chính thức
được thành lập ngày 21/01/2013 với tên gọi là Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa
Việt Nam, và dưới đây là những thông tin cơ bản về công ty:
Mã số Thuế của công ty: 2300771159
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Nga – chức vụ giám đốc
Ngày cấp phép: 21/01/3013
Ngày hoạt động: 21/01/2013
Địa chỉ công ty: Số 71 Thành Bắc, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh
Đến năm 2014, do cảm thấy những ngành nghề hiện tại không thể giúp công ty
phát triển lớn mạnh được nên đã tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh sang nhiều
lĩnh vực khác như: các thiết bị lắp đặt trong xây dựng, các đồ dùng gia đình như giường,
tủ, bàn, ghế, giấy in, dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ,... Trong
một năm trở lại đây, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm
giấy in và pallet nhựa. Và sau này, sản xuất, kinh doanh linh kiện điện tử dân dụng và
pallet nhựa đã chở thành 2 ngành nghề kinh doanh chính và chúng mang lại không ít
những thành công cho công ty.
Trong những năm đầu mới thành lập, công ty hoạt động với quy mô nhỏ và gặp rất
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có sự sáng suốt trong việc lãnh đạo công ty cùng với

trình độ và kinh nghiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên, công ty TNHH Thực Nghiệp
Thành Hòa Việt Nam đã dần khẳng định được vị trí và khả năng của mình trong kĩnh
vực linh doanh.
*) Chức năng và nhiệm vụ của công ty:
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

1


- Sản xuất linh kiện điện tử dân dụng
- lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ
- Sản xuất giấy in
- Sản xuất và kinh doanh pallet nhựa...
*) Loại hình tổ chức kinh doanh: Công ty TNHH thực Nghiệp thành Hòa Việt Nam
là loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
SẢN XUẤT

PHÒNG
SẢN XUẤT

PHÒNG KỸ
THUẬT

PHÓ GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH


PHÒNG KINH
DOANH

PHÒNG KẾ
TOÁN

PHÒNG
NHÂN SỰ

Nguồn: Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam
Cơ cấu tổ chức của công ty là kiểu chức năng, mỗi bộ phận đều có một chức
năng riêng và có mối liên hệ với nhau. Phòng kinh doanh gồm có 6 thành viên đều là
những nhân viên được đào tạo bài bản và đều tốt nghiệp từ cao đẳng của các khối ngành
kinh tế trở lên. Trong đó, có 2 nhân viên chuyên giao dịch, tìm hiểu nhu cầu khách hàng,
tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho công ty; 4 người còn lại thực hiện nhiệm vụ của
những nhân viên kinh doanh như: duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn
đặt hàng, nhận và giải quyết thông tin khách hàng, lên dự thảo hợp đồng sau khi khách
hàng đã, lập kế hoạch quảng bá sản phẩm và phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được
giao phó, họ đều là những nhân viên vô cùng tài năng, nhiệt huyết với công việc.

2


1.3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty
Sau khi được thành lập, công ty tiếp tục sản xuất và kinh doanh linh kiện điện tử
dân dụng và tiến hành mở rộng hoạt động kinh doanh ra nhiều ngành nghề khác như
kinh doanh đồ dùng gia đình, sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng và đặc biệt là sản
phẩm pallet nhựa. Cho đến hiện tại thì ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản
xuất và kinh doanh kinh kiện điện tử dân dụng và pallet nhựa, 2 ngành này đã đem đến

rất nhiều lợi nhuận cho công ty.
1.4. Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty trong 3 năm từ
đầu năm 2015 đến đầu năm 2018
Bảng 1.1: Kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam
trong 3 năm gần đây (2015-2017)
Đơn vị: Nghìn đồng

Các chỉ
tiêu

Năm
2015

2016

2017

Năm 2016
so với năm
2015

Năm 2017
so với năm
2016

Doanh thu

159.145.597

289.501.852


430.059.149

130.356.273

140.557.297

Chi phí

151.502.953

278.173.471

413.613.037

126.670.518

135.439.566

Lợi nhuận
trước thuế

7.642.644

11.328.381

16.446.112

3.685.737


5.117.731

Lợi nhuận
sau thuế

5.731.983

8.496.286

12.334.584

2.764.303

3.838.298

Nguồn: Phòng kế toán
Trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây, công ty đã gặt hái được khá nhiều thành
công, thể hiện ở chỗ doanh thu của công ty qua từng năm là khá cao. Điều này cho thấy
hoạt động kinh doanh của công ty luôn đi theo chiều hướng tốt lên. Cụ thể là lợi nhuận
của công ty năm 2016 so với năm 2015 đã tăng gần 2,8 tỷ đồng (48%) và năm 2017 tăng
so với năm 2016 gần 3,84 (45%). Tỉ lệ tăng trưởng của công ty trong 3 năm gần đây khá
là ổn định giao động trong khoảng từ 45% đến 48%. Để giữ được mức tăng trưởng ổn
định như vậy, các cán bộ công nhân viên của công ty TNHH Thực nghiệp Thành Hòa
Việt Nam đã phải không ngừng nỗ lực, sáng suốt trong hoạt động kinh doanh của công
ty. Với tiêu chí luôn đặt chất lượng lên hàng đầu – đây là tiêu chí chủ chốt của công ty
và chỉ tiêu cho các hoạt động kinh doanh của công ty
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

32.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô, ngành tới hoạt động kinh
doanh của công ty
2.1.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô
*) Môi trường Chính trị - pháp luật
Chính trị và Luật pháp là yếu tố đầu tiên mà các nhà đầu tư, nhà quản trị các doanh
nghiệp phải theo dõi và phân tích để dự báo mức độ an toàn trong các hoạt động kinh
doanh của công ty, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Ngày nay, Pháp luật việt Nam ngày càng được hoàn thiện, đặc biệt là luật kinh tế.
Đây là một thuận lợi không thể không kể đến cho các doanh nghiệp trong nước nói
chung và cho Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam nói riêng. Việc ban
hành hệ thống luật pháp có chất lượng là điều kiện đầu tiên giúp các doanh nghiệp kinh
doanh bình đẳng và chân chính hơn. Cụ thể là trong tình hình hiện nay, hàng giả, hàng
nhái và hàng kém chất lượng đã được cơ quan chính phủ xử lý rất nghiêm ngặt. điều này
giúp công ty thuận lợi hơn trong lĩnh vực kinh doanh linh kiện điện tử và pallet nhựa, vì
hai loại mặt hàng này khả năng làm giả và làm kém chất lượng là rất cao, dẫn đến việc
kinh doanh của công ty TNHH Thực Nghiệp Thành hòa Việt Nam trở nên an toàn và
không bị ảnh hưởng đến uy tín của công ty.
*) Môi trường kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam đang dần ổn định hơn trong những năm gần đây, điều này
dẫn đến tình hình kinh doanh trong nước sẽ ngày càng có cơ hội phát triển cao hơn. Cụ
thể đối với ngành điện tử dân dụng và ngành vận chuyển hàng hóa đang dần chở thành
công cụ thiết yếu trong cuộc sống của người dân Việt Nam. khi nền kinh tế ổn định, kèm
theo đó là mức sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng sẽ tăng theo, đặc biệt là nhu
cầu về những mặt hàng thông minh ngày càng cao với mục đích chính là để tiết kiệm sức
lao động cho con người. Đây là một điều có thể nói là rất thuận lợi cho ngành điện tử, vận
chuyển hàng hóa nói chung và ngành sản xuất linh kiện điện tử, pallet nhựa( còn được gọi
là tấm kê hàng) của công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam nói riêng.
*) Yếu tố công nghệ
Ngày nay, khoa học công nghệ đang ngày một phát triển. Điều đó có ảnh hưởng rất

lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam.
Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong
quá trình sản xuất và phải rất cố gắng mới có thể hòa nhập với sự phát triển đó. Cụ thể là
Công ty đã phải liên tục nâng cao quy trình sản xuất bằng cách thay mới hệ thống máy

4


móc, thiết bị trong khâu sản xuất với mục tiêu là có thể tiết kiệm được tối đa thời gian
sản xuất và đồng thời có thể nâng cao được chất lượng sản phẩm, nếu không cải tiến thì
công ty sẽ bị tụt lại so với thị trường hiện đại này. Và với sự nỗ lực đó, Công ty TNHH
Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam đã gặt hái được không ít thành công, Công ty đã
ngày càng mở rộng được quy mô phân phối, khách hàng biết điến sản phẩm của công ty
ngày càng nhiều và tăng được doanh thu đáng kể trong những năm gần đây.
*) Yếu tố văn hóa – xã hội
Văn hóa là yếu tố hình thành nên tâm lý, thị hiếu của người tiêu dùng, hay nói một
cách khác là hành vi mua của khách hàng phụ thuộc rất lớn vào yếu tố văn hóa – xã hội.
Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức chú ý trong việc lựa chọn ngành nghề
kinh doanh cũng như việc tư vấn và phục vụ khách hàng một cách phù hợp nhất đối với
từng khách hang. Nhưng nếu có thể vượt qua được những khó khăn này thì đã được coi
là một thành công ban đầu của công ty. Cụ thể là Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành
Hòa Việt Nam đã thành công trong việc nghiên cứu nhu cầu, mong muốn của người tiêu
dùng và đã lựa chọn những sản phẩm rất gần gũi và đặc biệt là rất thích hợp với nền văn
hóa của người dân nơi đây, đó là sản phẩm linh kiện điện tử dân dụng và pallet nhựa –
Việc lựa chon đúng ngành nghề kinh doanh là một thành công vô cùng to lớn, góp phần
không nhỏ trong quá trình phát triển của công ty.
2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố ngành
*) Nhà cung ứng
Để có thể sản xuất ra được những sản phẩm chất lượng tốt nhất thì không thể
không kể đến tầm quan trọng của nhà cung ứng. Một nhà cung ứng uy tín sẽ mang lại rất

nhiều thuận lợi cho công ty đặc biệt là về chất lượng sản phẩm. Nếu ai đã từng sử dụng
sản phẩm của Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam rồi thì chắc chắn sẽ
không thể không nhớ đến chất lượng của nó. Nhờ chọn được nhà cung ứng uy tín, họ đã
đáp ứng được tất cả những yêu cầu về chất lượng cũng như uy tín trong việc cung ứng
nguyên liệu mà Công ty đã đưa ra. Điều này đã đem lại rất nhiều lợi nhuận cho Công ty.
Cụ thể là số lượng khách hàng biết đến sản phẩm linh kiện điện tử dân dụng và pallet
nhựa của Công ty ngày càng nhiều, và đặc biệt là công ty đã nhận được rất nhiều những
phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng.
*) Đối thủ cạnh tranh
Trước tình hình xã hội ngày một phát triển như hiện nay, có rất nhiều những công
ty kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam đã
mở ra và đem đến không ít áp lực cũng như những khó khăn cho Công ty. Trong thời
gian vừa qua, Công ty đã gặp không ít những khó khăn từ việc phải làm thế nào để có

5


thể đánh bại được đối thủ cạnh tranh, Phải làm thế nào để khách hàng hướng đến công
ty mình chứ không phải hướng đến đối thủ, nhưng có một lợi thế mà không thể không
kể đến, đó là chất lượng sản phẩm của công ty vô cùng tốt, mà giá cả lại rẻ hơn so với
các đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Do xu thế của người tiêu dùng hiện nay là luôn đặt chất
lượng sản phẩm lên hàng đầu nên đây còn được coi là một thế mạnh giúp công ty có thể
đánh bại đối thủ cạnh tranh một cách dễ dàng hơn.
2.2. Thực trạng hoạt động marketing của Công ty TNHN Thực Nghiệp thành
Hòa Việt Nam
2.2.1. Đặc điểm thị trường, khách hàng và các yếu tố nội bộ của Công ty
*) Đặc điểm thị trường và khách hàng
Chắc hẳn khi nói đến địa chỉ của công ty thì ai cũng phần nào đoán được thị trường
mục tiêu mà công ty đang hướng tới, đó chính là tỉnh Bắc Ninh và một số khu vực lân
cận như Bắc Giang, Hải Dương và cả Thành Phố Hà Nội – đây là những thị trường mà

hầu hết các doanh nghiệp đang muốn hướng đến nên khi xác định thị trường mục tiêu
của mình là các thành phố lớn như vậy thì công ty cũng đã lường trước được những khó
khăn mà mình sắp gặp phải. Nhưng không vì thấy khó khăn mà nản chí, Công ty đang
từng bước tiến vào các thị trường mục tiêu đó, và hiện tại thì công ty đã có chỗ đứng
vững chắc ở thị trường Bắc Ninh, Hải Dương và đang dần tiến vào thị trường Hà Nội.
Chắc chắn với khả năng hiện tại thì trong tương lai không xa, Công ty sẽ mở rộng được
thị trường ra nhiều khu vực hơn nữa.
Với những ngành hàng mà công ty đang kinh doanh thì khách hàng chủ yếu của
công ty là những doanh nghiệp chuyênbán lẻ linh kiện điện tử, kinh doanh đồ điện tử
dân dụng và những doanh nghiệp logistics. Vì đơn giản những doanh nghiệp đó họ có
nhu cầu sử dụng những sản phẩm của công ty và họ cũng chính là khách hàng mục tiêu
mà công ty đang hướng đến. Nhưng không phải chỉ mình công ty TNHH Thực Nghiệp
Thành Hòa Việt Nam đang kinh doanh những mặt hàng đó mà còn có rất nhiều công ty
khác cũng đang kinh doanh cùng sản phẩm. Chính vì thế mà công ty đã gặp phải rất
nhiều khó khăn trong việc thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của công ty,
nhưng khó khăn đến đâu, công ty cũng sẽ nỗ lực vượt qua và cho đến ngày hôm nay thì
công ty đã vượt qua biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh lớn mạnh.
*) Các yếu tố nội bộ của công ty
- Nguồn nhân lực:
Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam có một đội ngũ công nhân viên
vô cùng tài năng và nhiệt huyết với công việc. Để có thể sở hữu một đội ngũ công nhân
viên tài năng như vậy, ban giám đốc công ty đã vô cùng sang suốt trong việc tuyển dụng

6


cũng như đào tạo các cán bộ công nhân viên trong công ty. Không những vậy, ban giám
đốc còn đưa ra rất nhiều những chính sách xã hội như bảo hiểm,trợ cấp, phụ cấp…để hỗ
trợ cho nhân viên và giúp nhân viên có động lực hơn trong quá trình học tập và làm
việc, làm cho không khí làm việc trong công ty trở nên vui vẻ hơn.

Các cán bộ công nhaanh viên trong công ty không chỉ đươc trau dồi về kiến thức
và kỹ năng làm việc mà họ còn được đào tạo cả về đạo đức nghề nghiêp. Điều này được
thể hiện ở chỗCông ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam có một đội ngũ công
nhân viên trung thực và vô cùng có trách nhiệm với công việc. Các cán bộ công nhân
viên của công ty gồm có:
Ban Giám Đốc – 3 người
Phòng sản xuất – 20 người
Phòng kỹ thuật – 10 người
Phòng kinh doanh – 8 người
Phòng kế toán – 6 người
Phòng nhân sự - 6 người

Nguồn: Phòng nhân sự
- Nguồn lực vật chất:
Công ty hiện đang sở hữu một dây truyền máy móc với công nghệ tiên tiến, hiện
đại phục vụ cho việc sản xuất và kinh doanh của công ty. Đặc điểm nổi bật của hệ thống
máy móc thiết bị mà công ty đang sử dụng là đồng bộ, khép kín và được ứng dụng
những tiến bộ của công nghệ tin học. Nhờ có dây truyền máy móc vô cùng hiện đại mà
công ty đã tiết kiệm được vô số thời gian cho việc sản xuất, so với 3 năm trước đây thì
thời gian sản xuất đã rút ngắn đi một nửa. Nhưng không vì thế mà chất lượng sản phẩm
bị kém đi, cùng với sự tiết kiệm thời gian là chất lượng sản phẩm cũng đã được cải tiến
theo chiều hướng tăng lên đáng kể. Do đó, công ty đã ngày càng nâng cao được uy tín
cũng như lòng tin của khách hàng dành cho mình.
- Nguồn vốn vô hình:
Nhờ có sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn bộ công nhân viên trong công ty nên đã
ngày càng nhận được nhiều lòng tin từ phía người tiêu dùng, họ tin tưởng vào chất
lượng sản phẩm cũng đồng nghĩa với việc họ tin tưởng vào toàn bộ những thành viên
trong công ty. Điều này đã giúp công ty ngày một phát triển lớn mạnh hơn, mỗi ngày họ
đều nhận được những tình cảm vô cùng quý báu của khách hàng dành cho công ty – đây
là nguồn lực vô cùng quý báu đối với công ty


7


2.2.2. Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing, chiến lược marketing
của công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam
*) Thực trạng nghiên cứu marketing, thu thập thông tin và phân tích thông tin ở
công ty
- Thực trạng nghiên cứu marketing ở công ty:
Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức được hoạt động nghiên cứu
marketing có vai trò quan trọng như thế nào. Việc nghiên cứu marketing không phải chỉ
là nghiên cứu về nhu cầu, mong muốn của khách hàng mà còn phải nghiên cứu, thu thập
những thông tin và những hoạt động của đối thủ cạnh tranh cũng như phải nghiên cứu
về những biến động của thị trường kinh doanh, nếu không nắm được những thông tin
quan trọng đó thì công ty sẽ rất khó để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh
doanh đầy cạnh tranh và những biến động như hiện nay. Cụ thể công ty TNHH Thực
Nghiệp Thành Hòa Việt Nam đã chia hoạt động nghiên cứu marketing của mình thành 3
lĩnh vực như sau:
+) Nghiên cứu về thị trường kinh doanh: Khi muốn mở rộng thị trường kinh doanh
thì việc đầu tiên mà các doanh nghiệp phải làm đó là nghiên cứu,tìm hiểu về thị trường
mà mình muốn mở rộng, nó có những thuận lợi và khó khăn gì để còn có thể tìm ra biện
pháp khắc phục. Thực tế công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam cách đây 3
năm trước khi xác định sẽ mở rộng thị trường kinh doanh sang các tỉnh, thành phố lân
cận như Bắc Giang, Hải Dương và Hà Nội thì công ty đã tiến hành nghiên cứu về thị trường
tiêu thụ sản phẩm của họ ở các tỉnh, thành phố đó và họ đã nhận về dược kết quả rất khả
quan đó là những thị trường này có rất nhiều thuận lợi đối với công ty. Do có sự đúng đắn
trong việc chọn thị trường mục tiêu và sự linh hoạt trong hoạt động kinh doanh nên công ty
đã có thể từng bước tiến vào những thị trường mà họ đã định hướng sẵn.
+) Nghiên cứu về nhu cầu và mong muốn của khách hàng: Để có thể đáp ứng được
những nhu cầu và làm hài lòng khách hàng thì điều đầu tiên mà công ty TNHH Thực

Nghiệp Thành Hòa Việt Nam đã làm đó là đi nghiên cứu sự những vấn đề hình thành nên
nhu cầu của khách hàng và những sự kỳ vọng của họ về chất lượng sản phẩm cùng với các
dịch vụ khác của công ty. Công ty đã đặt công việc nghiên cứu nhu cầu và mong muốn của
khách hàng lên hàng đầu trong quá trình kinh doanh của họ vì họ biết rằng khách hàng đóng
vai trò quan trọng trong những thành công của công ty từ trước đến nay.
+) Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh: Người xưa đã có câu “biết địch biết ta trăm
trận trăm thắng”. Hiểu rõ được câu nói này, Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa
Việt Nam đã đánh giá rất cao sự cần thiết phải thu thập những thông tin về hoạt động
kinh doanh của những đối thủ cạnh tranh, chưa khi nào họ lơ là trong việc theo dõi

8


những hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, điều này đã giúp công ty nhận ra được
những điểm mạnh cũng như những điều mà mình chưa làm được như đối thủ. Nhờ đó mà
công ty đã nhận ra được những điểm yếu cần khắc phục và phải phát huy được hơn nữa
những điểm mạnh mà công ty đang có để có thể đánh bại được đối thủ cạnh tranh.
- Quá trình thu thập thông tin và phân tích thông tin ở công ty:
+) Quá trình thu thập thông tin: Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam
đã sử dụng phương pháp quan sát để thu thập thông tin. Cụ thể là công ty đã sử dụng
người và máy móc để thu thập thông tin, họ cử người đi quan sat, thu thập tình hình thị
trường, Khách hàng và cả đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, công ty còn sử dụng internet để
hỗ trợ tìm kiếm thông tin. Trước thời buổi công nghệ như hiện nay thì việc sử dụng
internet là một phương pháp vô cùng thông minh trong việc thu thập dữ liệu, phương
pháp thu thập thông tin này có một ưu điểm đó là thông tin thu thập được có độ chính
xác khá cao và rất hiệu quả.
+) Quá trình phân tích thông tin: Sau khi thu thập thông tin, bộ phận kinh doanh
của công ty sẽ tiến hành phân tích và xử lý thông tin, tiếp nhận tất cả những phản hồi dù
là tốt hay không tốt từ phía khchs hàng rồi sau đó sẽ cùng nhau tìm ra những giải pháp
để khắc phục những điểm yếu và tích cực phát huy những điểm mạnh trong hoạt động

kinh doanh của công ty.
*) Thực trạng chương trình và chiến lược marketing của công ty
Với ngành nghề kinh doanh của mình, công ty luôn xác định được tạp khách hàng
mục tiêu đó là các doanh nghiệp sản xuất và phân phối mặt hàng điện tử dân dụng và
những công ty logistics, công ty đã có những chiến lược marketing riêng dành cho mỗi
tập khách hàng mục tiêu đó. Cụ thể là với các sản phẩm linh kiện điện tử dân dụng thì
công ty đã tập chung vào hoạt động PR, marketing trực tiếp nhằm tiếp cận với khách
hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, còn với sản phẩm pallet nhựa thì công ty
đã đăng tải các bài quảng cáo giới thiệu về những công dụng và chất lượng nổi bật của
sản phẩm. Với mục tiêu hàng đầu của công ty là mang đến cho khách hàng những sản
phẩm có chất lượng tốt nhất nên dù có sử dụng chiến lược marketing nào và đối với
khách hàng nào thì công ty đều có thể dễ dàng cho khách hàng thấy được chất lượng
vượt trội của những dòng sản phẩm đó.
2.3. Thực trạng hoạt động marketing thương mại của công ty TNHH Thực
Nghiệp Thành Hòa Việt Nam.
2.3.1. Thực trạng về mặt hàng kinh doanh của công ty
Mặc dù công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam đã được thành lập cách
đây không lâu, tính đến nay thì chỉ mới hoạt động được 5 năm nhưng hiện tại thì công ty

9


đã có đến 46 ngành nghề kinh doanh khách nhau, Trong đó, có 2 ngành nghề được coi là
ngành nghề trọng điểm của công ty đó là ngành sản xuất, kinh doanh linh kiện điển tử
dân dụng và pallet nhựa, đây là những ngành mà đem lại sự thành công và chỗ đứng
vững trãi cho công ty.
Khi mới bước vào hoạt động kinh doanh, công ty đã kinh doanh rất nhiều ngành
nghề khác nhau nhưng hầu hết là những ngành nghề không có tiềm năng và rất khó để
có thể phát triển công ty lớn mạnh hơn. Vì nhận ra được điều đó từ rất sớm nên công ty
đã quyết định mở rộng tuyến sản phẩm kinh doanh ra những lĩnh vực khác như là sản

xuất linh kiện điện tử và pallet nhựa, sau một thời gian kinh doanh thêm 2 ngành sản
phẩm này, các nhà lãnh đạo đã nhận ra được rằng 2 ngành này rất có tiềm năng và họ đã
quyết định thu hẹp những ngành nghề trước đây và tập trung vào kinh doanh 2 ngành
mới này và chúng đã trở thành ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Thực
Nghiệp Thành Hòa Việt Nam.
2.3.2. Thực trạng về biến số giá của công ty
- Mỗi tuyến sản phẩm của công ty đều được gắn một mức giá nhất định và được
định giá theo quy định chung của công ty, mức giá này rất ổn định qua từng năm.
- Căn cứ định giá: Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành hòa đã lấy chi phí để làm
căn cứ định giá cho sản phẩm. Ngoài việc căn cứ vào chi phí để định giá thì công ty còn
có sự tham khảo giá của những doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành để có thể đưa ra
một mức giá hợp lý nhất. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng của các nhà lãnh đạo mà đã
đưa được công ty lên một tầm cao mới.
- Phương pháp định giá: Công ty đã lựa chọn cách định giá mang tính truyền thống
đó là định giá theo chi phí; và với phương châm “lấy số lượng làm lãi” – lãi ít cũng
được nhưng phải bán được nhiều sản phẩm, công ty đã đưa ra mức giá cho những sản
phẩm của mình thấp hơn một chút so với giá của các đối thủ cạnh tranh. Với mức giá mà
công ty đưa ra không những công ty vẫn có lãi mà từ đó còn tăng được đáng kể số lượng
khách hàng mới tiêu dùng sản phẩm của công ty. Ngoài ra, công ty còn có triết khấu cao
hơn cho những khách hàng thân thiết và những khách hàng mua sản phẩm với số lượng
lớn, cụ thể là khách hàng sẽ đước triết suất 3% khi mua với đơn hàng từ 100 triệu đồng
trở lên và với những khách hàng thân thiết thì họ luôn được triết khấu nhiều hơn 1% so
với quy định. Nhưng không phải giá thấp mà chất lượng sản phẩm kém hơn, vì phương
châm của công ty là “lấy số lượng làm lãi” nên giá thấp là vì công ty đưa ra mức lãi suất
thấp chứ không phải vì sản phẩm kém chất lượng nên giá mới rẻ. Nhờ có những quyêt
định sáng suốt trong quá trình định giá mà công ty đã gặt hái được rất nhiều thành công
trong quá trình kinh doanh.

10- Các bước định giá và phân biệt giá mặt hàng của công ty: Với căn cứ định giá
dựa theo chi phí và phương châm “lấy số lượng làm lãi” nên việc phân biệt giá mặt hàng
của công ty rất đơn giản. Cụ thể là sản phẩm nào có chi phí cao hơn thì giá bán cũng sẽ
cao hơn và ngược lại, đặc biệt là giá sản phẩm của công ty tương đối rẻ so với những
sản phẩm có chất lượng tương đương. Sau đây là các bước định giá của công ty:
+) Bước 1: Xác định chi phí, bước đầu tiên là công ty cần phải xác định được chi
phí mà công ty đã bỏ ra để sản xuất sản phẩm vì đó là căn cứ để công ty định giá.
+) Bước 2: Xác định mức lãi suất dự kiến – là mức lãi suất mà công ty muốn đạt
được khi bán sản phẩm đó
+) Bước 3: Đưa ra mức giá cho sản phẩm: Giá bán= chi phí + lãi suất dự kiến
2.3.3. Thực trạng về phân phối mặt hàng của công ty
Công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam đã lựa chọn các dạng kênh
phân phối là các doanh nghiệp sản xuất đồ điện tử dân dụng, các cửa hàng bán lẻ linh
kiện điện tử, các công ty logistics hoặc các công ty kinh doanh mà thường xuyên phải
vận chuyển hàng hóa số lượng lớn. Với ngành nghề kinh doanh hiện tại, việc lựa chọn
các nhà phân phối như vậy là rất hợp lý, có thể đem sản phẩm của công ty đến gần nhất
với người tiêu dùng. Số lượng kênh phân phối của công ty cụ thể như sau: công ty có 5
trung gian phân phối ở Hải Dương, 4 trung gian phân phối ở Bắc Giang và 6 trung gian
phân phối tại Hà Nội.
- Các biện pháp mà công ty sử dụng để liên kết với kênh phân phối:
+) Công ty luôn đảm bảo cung cấp cho các thành viên kênh những dòng sản phẩm
tốt nhất, có khả năng bán được với doanh số cao và thu được lợi nhuận cao
+) Trợ giúp về mặt quảng cáo và xúc tiên bán hàng: Công ty sẽ liên tục quảng cáo,
PR về sản phẩm để đảm bào các kênh phân phối có thể bán được nhiều hàng hơn.
+) Công ty đã đào tạo được một đội ngũ nhân viên kinh doanh với trình độ chuyên
môn cao để họ làm việc có hiệu quả hơn trong việc phân tích và xúc tiến thị trường
Các công nghệ bán hàng mà công ty đang sử dung: đó là bán hàng trực tiếp và bán
hàng thông qua webside của công ty. Công nghệ bán hàng trực tiếp là nhân viên công ty
sẽ trực tiếp tư vấn và ký hợp đồng mua bán với khách hàng tại công ty. Còn bán hàng

qua webside của công ty nghĩa là công ty đã tạo một webside chuyên để bán hàng trực
tuyến và nhận những phản hồi góp ý từ phía khách hàng, trên đó có ghi đầy đủ thông tin
và địa chỉ liên hệ của công ty. Khách hàng có thể đặt hàng trên đó và công ty sẽ vận
chuyển hàng đến tận nơi cho khách hàng. 2 công nghệ bán hàng này đang rất phổ biến
hiện nay và rất được các doanh nghiêp sử dụng trong việc kinh doanh vì chúng giúp

11


doanh nghiệp có thể đến gần hơn với khách hàng, tạo được niềm tin vững trãi hơn trong
lòng khách hàng.
2.3.4. Thực trạng về xúc tiến thương mại của công ty
*) Mục tiêu của hoạt động xúc tiến thương mại: Xúc tiến thương msij là một hoạt
động không thể thiếu trong lĩnh vực kinh doanh. Với tầm quan trọng như vậy, công ty
TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam đã đề ra một số mục tiêu cho hoạt đông xúc
tiến như sau: Xúc tiến để có thể mở rộng taapk khách hàng của công ty; xây dựng và
nâng cao uy tín của công ty trong lòng khách hàng, quan trọng nhất là mục tiêu tạo lập
và duy trì mối quan hệ thân thiết với mỗi khách hàng.
*) Phương pháp xác lập ngân sách xúc tiến thương mại của công ty:
Công ty sử dụng cách xác lập ngân sách theo chi phí và tác dụng mà hoạt động xúc
tiến thương mại mang lại
Với cách thức xác lập ngân sách trên, công ty đã phân bổ ngân sách cho từng công
cụ xúc tiến thương mại như sau:
Bán hàng cá nhân = 35%
Marketing trực tiếp = 45,9%
Khuyến mại = 12,1%
Quảng cáo = 4,3%
Quan hệ công chúng = 2,7%

Nguồn: Phòng kinh doanh

Với số lượng trên cho thấy, công ty tập chung chủ yếu vào hai công cụ xúc tiến
thương mại chính là bán hàng cá nhân và marketing trực tiếp.
+) Marketing trực tiếp: Công ty chủ yếu dùng telemarketing và tư vấn trực tiếp
trên werbside bán hàng của công ty với mục đích chính là có thể trực tiếp tư vấn và đưa
những thông tin chính xác nhất đến khách hàng.
+) Bán hàng cá nhân: Công ty có trụ sở chính tại Bắc Ninh và rất nhiều những nhà
phân phối ở các tỉnh thành lân cận, mục đính chính của việc sử dụng nhiều nhà phân
phối bán lẻ như vậy là để phục vụ cho hoạt động cá nhân, vì tiếp xúc trực tiếp là cách tốt
nhất để tạo được lòng tin đối với khách hàng.
Quảng cáo và quan hệ công chúng không được chú trọng trong hoạt động xúc tiến
của công ty, công ty chỉ chủ yếu đăng bài quảng cáo trên webside, về quan hệ công
chúng thì thỉnh thoảng công ty có tổ chức cho các cán bộ trong công ty đến thăm và tặng
quà cho các em nhỏ ở vùng cao.

12


2.4. Thực trạng quản trị chất lượng của công ty
Trong điều kiện nền kinh tế thị thường phát triển như hiện nay, một doanh nghiệp
muốn cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác thì phải đảm bảo đáp ứng được tốt
nhu cầu của khách hàng, không chỉ phải có các chiến lược marketing, kinh doanh đúng
đắn mà quan trọng hơn hết là phả nâng cao chất luongj sản phẩm – đây là một vũ khí vô
cùng lợi hại trong hoạt động cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Và xu thế của người
tiêu dùng hiện nay là đánh giá rất cao chất lượng của sản phẩm.
Đứng trước xu thế đề cao chất lượng của người tiêu dùng như hiện nay thì công ty
TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam đã có quá trình nghiên cuus thị trường và đề
ra những tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm của công ty. Đặc biệt Ban lãnh đạo công ty
luôn đề cao những nhân viên có tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, vì muốn sản phẩm
đạt chất lượng cao thì điều đầu tiên là những người tạo ra sản phẩm đó phải thật khéo
léo và cẩn thận.

Như đã nói ở phần trên, công ty luôn đặt chất lượng sản phẩm và uy tín lên hàng
đầu nên mỗi sản phẩm của công ty đều có những quy định về chất lượng riêng biệt. Ban
lãnh đạo đã đặt ra những tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định của nhà nước cho từng
loại sản phẩm, và về phía khách hàng thì công ty luôn luôn nhận được những phản hồi
tốt về chất lượng của sản phẩm. Đây là một điểm mạnh giúp công ty có thể đánh bại các
đổi thủ cạnh tranh.
Không phải chỉ nói suông về những chỉ tiêu chất lượng đó mà công ty còn có cả
một bộ phận kiểm tra chất lượng riêng. Khi sản phẩm sản xuất xong thì đều được kiểm
tra chất lượng rất kỹ càng để đảm bảo không có sự nhầm lẫn trong khâu sản xuất và
kiểm định chất lượng,
Ngay từ khi mới thành lập, công ty đã có bộ phận kiểm định chất lượng rồi vì chải
có những sản phẩm chất lượng cao mới có thể tạo được lòng tin trong lòng khách hàng
và chỉ có chất lượng cao mới có thể giúp công ty phát triển bền vững trên thị trường đầy
sóng gió này, uy tín là nhân tố hàng đầu thúc đẩy sự phát triển của công ty. Với những
chỉ tiêu về chất lượng đã nói ở trên, công ty đã đem hàng loạt những sản phẩm chất
lượng cao đến tay người tiêu dùng.
Cùng với dây truyền mác móc thiết bị hiện đại và quy trình quản lý chất lượng
nghiêm ngặt, Công ty đã gần như xây dựng được một thương hiệu về sản phẩm chất
lượng trong lĩnh vực kinh doanh linh kiện điện tử dân dụng và pallet nhựa.
2.5. Thực trạng quản trị logistics của công ty
*) Thực trạng về hoạt động logistics của công ty

13


Chính vì công ty đang kinh doanh một sản phẩm được coi là một phụ kiện trong
ngành logistics nên hoạt động logistics của công ty cung rất được đề cao. Với một hệ
thống kho bãi rộng đến 10ha, và có đến 8 chiếc xe container và 10 chiếc xe tải chở hàng
để phục vụ cho hoạt động logistics của công ty trong những hoạt động như: vận tải, mua
hàng, giao hàng tận nhà cho khách hàng. Xe tải của công ty có thể nói là hoạt động

24/24 vì chúng làm tất cả những công việc của một ngành logistics như nhập hàng, cung
ứng hàng cho các kênh phân phối và cả giao hàng cho những khách hàng có nhu cầu
giao hàng tận nhà.
Với những ngành hàng mà công ty đang kinh doanh thì việc thuê mua kho bãi và
các phương tiện logistics là điều vô cùng cần thiết khiến cho hoạt động kinh doanh của
công ty thuận lợi hơn.
*) Thực trạng về chuỗi cung ứng của công ty
Công ty sở hữu hệ thống chuối cung ững vô cùng hoàn hảo, hầu hết các nhà phân
phối của cồn ty đề ở các tình thành lân cận nên việc cung ứng sản phẩm cũng rất tiện
lợi. Và các tỉnh thành mà Công ty cung ứng như Hải Dương Và Bắc Giang thì đều rất
thuận tiện trong quá trình di chuyển vì hầu hết đều là đường quốc lộ.
Hệ thống phân phối của công ty liên kết rất chặt chẽ với nhau

14


PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ
TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
3.1. Đánh giá về thực trạng kinh doanh và marketing của công ty TNHH
Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam
3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và marketing của công ty
Ngay từ khi thành lập, các nhà lãnh đạo công ty đã cho rằng marketing là một hoạt
động chính giúp cho các hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao. Sau khi
thực tập và tìm hiểu về hoạt động của công ty, em đã rút ra được những thành tựu và hạn
chế của hoạt động marketing trong lĩnh vực kinh doanh của công ty như sau:
* Những thành tựu đạt được:
- Điều thuận lợi đầu tiên phải kể đến ở đây đó là Giám đốc công ty đã vô cùng
đúng đắn trong việc nghiên cứu và đánh giá nhu cầu và mong muốn của người tiêu
dùng. Đã đem đến rất nhiều thành công cho công ty sau này.
- nhờ có hoạt động marketing mà số lượng khách hàng cũng như phạm vi hoạt

động kinh doanh của công ty đã ngày càng phát triển hơn, và đã có được số lượng khách
hàng trung thành khá lớn.
- Công ty đã thực hiện tốt chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, chiến lược này đã
thực sự phát huy được khả năng của công ty, làm cho doanh thu tăng và lợi nhuận cũng
tăng cao hơn.
- Công ty đã có một bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cụ thể là vừa
tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ khách hàng, vừa phối hợp với các phòng ban
khác để tiếp nhận những thông tin phản hồi gián tiếp khác nhằm mục đích hiểu rõ hơn
về nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng.
- Tìm hiểu và thiết kế các dòng sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu của khách
hàng, nên ngày càng được sự chấp nhận của người tiêu dùng.
* Những mặt hạn chế trong hoạt động marketing của công ty:
- Mặc dù đã đề cao được vai trò quan trọng của hoạt động marketing nhưng trong
thực tế công ty chưa có một phòng ban riêng dành cho bộ phận marketing mà vẫn gộp
chung những hoạt động marketing vào với bộ phận kinh doanh
- Hoạt động marketing còn nhiều kém cỏi về số lượng nhân sự và kinh nghiệm tuổi
nghề. Vì vậy công ty chưa đạt được hiệu quả tối đa trong hoạt động marketing.

15


- Nhân viên trong công ty chưa hiểu rõ vai trò của công tác marketing, và chưa
thực sự kết hợp hoạt động marketing với các chức năng khác như sản xuất, tài chính,
nhân sự...
- Việc tổ chức thực hiện hoạt động marketing chưa có chiến lược lâu dài, chưa
khắc sâu được vai trò của sản phẩm trong tâm trí khách hàng
3.1.2. Đề xuất các định hướng giải quyết các vấn đề đặt ra của công ty.
- Liên tực cải tiến công nghệ sản xuất để tăng hiệu quả làm việc và giảm thời gian
sản xuất sản phẩm;
- Xây dựng và đào tạo đội ngũ công nhân viên chuyên nghiệp, thường xuyên kiểm

tra trình độ, ky năng của công nhân viên để đảm bảo được tiến độ làm việc. Ngoài ra,
cần tuyển dụng thêm công nhân viên có trình độ và loại bớt công nhân viên yếu kém.
- Mở rộng quy mô phân phối sản phẩm để sản phẩm của công ty đến gần hơn với
người tiêu dùng.
- Đẩy mạnh hoạt động marketing hơn nữa để nâng cao được sự hiểu biết của khách
hàng về sản phẩm của công ty và đem về doanh thu cao hơn cho công ty
3.2. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
- Định hướng 1: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm linh kiện
điện tử của công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam.
- Định hướng 2: Những giải pháp marketing cho các sản phẩm mới của công ty (ví
dụ như sản phẩm pallet nhựa).
-Định hướng 3: Phân tích hiệu quả của chính sách giá trong hoạt động marketingmix của công ty TNHH Thực Nghiệp Thành Hòa Việt Nam. Liên hệ một dòng sản phẩm
cụ thể của công ty.

16Xem Thêm

×