Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Hệ thống thông tin Công ty cổ phần imarket việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TMĐT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔNG HỢP

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Liễu

Mã sinh viên

: 14D140092

Lớp

: K50I2

Hà Nội - 2018MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IMARKET VIỆT NAM..........................................2
CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐẶT RA CẦN NGHIÊN CỨU........................................................7
2.3. Những vấn đề cấp thiết đặt ra cần tập trung nghiên cứu............................................................11
C. ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP..............................................................................12


DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Hình 1.1: Logo của công ty..........................................................................................................................2
Bảng 1.1 : Cơ cấu nhân sự tại Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam............................................................3
Hình 1.2 : Sơ đồ khối thể hiện Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam.................................4
Hình 1.3: Giao diện website Ishoesvn.vom.................................................................................................8
Hình 1.4: Fanpages Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam............................................................................9
Bảng 1.2 : Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Imarket Việt Namba năm gần đây:......................11


A. LỜI MỜ ĐẦU
Thương mại Điện tử hiện nay đang phát triển một cách mạnh mẽ trên toàn thế
giới và đã trở thành một xu hướng tất yếu. Thương mại điện tử ra đời thúc đẩy nền
kinh tế toàn cầu phát triển, và hiện tại Việt Nam, Thương mại điện tử đang dần làm
thay đổi các hình thức kinh doanh truyền thống, phần nào giúp doanh nghiệp nâng cao
sức cạnh tranh, quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và dễ dàng hơn
trong việc tiếp cận những thông tin liên quan đến thị trường, quy định pháp lý, tài
chính, tạo lập mối quan hệ với khách hàng và đối tác hiệu quả hơn. Trong nền kinh tế
thời mở cửa hội nhập, thương mại Điện tử chính là cách thức nhanh chóng và hiệu quả
nhất để các doanh nghiệp trong nước có thể phát triển, vươn ra đấu trường quốc tế.
Chính vì thế mà các doanh nghiệp Việt Nam đang không ngừng nỗ lực để áp dụng
thương mại Điện tử vào hoạt động kinh doanh của mình.
Cùng với tiến trình phát triển của kinh tế thị trường, là sự phát triển như vũ bão
của công nghệ thông tin (CNTT), kéo theo đó thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng
phát triển mạnh mẽ, trở thành xu hướng toàn cầu. Là một sinh viên chuyên ngành
Quản trị Thương Mại Điện Tử - Trường Đại học Thương Mại, được đào tạo cơ sở lý
luận tại trường; được cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử. Tuy
nhiên, đó mới chỉ là những kiến thức dựa trên lý thuyết, và để có thể áp dụng vào
trong thực tiễn vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, quá trình thực tập tốt nghiệp sẽ giúp
chúng em tập làm quen với công việc thực tế, hòa nhập với môi trường doanh nghiệp.
Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của khoa Thương mại điện tử, trường đại học
Thương Mại, em đã có cơ hội được đến thực tập tại Công ty Cổ phần Imarket Việt


Nam. Sau thời gian thực tập tại đây, em đã vận dụng được kiến thức và học hỏi được
nhiều kinh nghiệm thực tế. Từ đó em có cái nhìn tổng quan hơn về mô hình kinh
doanh thương mại điện tử của công ty và có những đề xuất của bản thân cho sự phát
triển TMĐT của công ty.
Em xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam đã tạo điều kiện
thuận lợi để em thực tập và hoàn thành bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

1


B. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
IMARKET VIỆT NAM
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần
Imarket Việt Nam
Gần 3 năm hình thành và phát triển (Thành lập tháng 3/2015), Công ty Cổ phần
Imarket Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ trực
tuyến, từ đó tới nay Imarket Việt Nam từ một công ty mới đã xác lập được vị trí đứng
của mình trên thị trường.

Tên công ty: Công Cổ phần Imarket Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ trực tuyến
Sản phẩm dịch vụ: Giày da nam
Loại hình công ty: Công ty Cổ phần được thành lập và đăng ký kinh doanh số

0106804233
• Địa chỉ trụ sở: số 12 ngõ 22 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giầy, Hà Nội
• Logo của công ty:

Hình 1.1: Logo của công ty
• Website: http://ishoesvn.com
• Email: Tuyendung.imarket@gmail.com
Với phương châm, nhiệm vụ hàng đầu là đi đầu trong lĩnh vực TMĐT, công ty
không ngừng gia tăng giá trị cho khách hang, đem đến cho khách hang những giá trị
thực sự thông qua các sản phẩm , dịch vụ phù hợp với điều kiện của từng người. Đây
cũng là mục tiêu triết lý mà công ty đang theo đuổi, không ngừng cải thiện, sáng tạo,
nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để xứng đáng đúng với tên gọi của nó.
Những yếu tố tạo nên thành công của Imarket Việt Nam:

2


- Nhân sự:
Chú trọng thu hút nhân tài, đào tạo hoặc cử đi đào tạo chuyên sâu về chuyên
môn, nghiệp vụ, chế độ đãi ngộ thỏa đáng để xây dựng nên một lực lượng hùng hậu
cho sự phát triển bền vững. Với phương châm là “phá bỏ giới hạn bản thân”, tạo động
lực cho nhân viên phát triển để hoàn thiện bản thân và cống hiến để phát triển công ty
lớn mạnh.
- Chất lượng sản phẩm & dịch vụ:
Tiêu chí về chất lượng sản phẩm & dịch vụ của công ty: “chỉ có sự thỏa mãn của
khách hàng mới đưa đến sự phát triển và chỉ có chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt
mới là điểm mấu chốt giữ vững sự trung thành của khách hàng”.
1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận
1.2.1.

Cơ cấu nhân sự và sơ đồ tổ chức nhân sự

 Cơ cấu nhân sự:
Tới tháng 1/2018, tổng số cán bộ công nhân viên tại công ty là 30 người. Trong
đó số nhân viên phụ trách thương mại điện tử là 15 nhân viên. Số nhân sự và trình độ
tại các Bộ phận cụ thể như sau:
Bảng 1.1 : Cơ cấu nhân sự tại Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam
STT

Bộ phận

1
2
3
4
5
6
7

Quản lý
Trợ lý Giám đốc
Kỹ thuật
Kinh doanh
Chăm sóc khách hàng
Bộ phận hành chính
Kế toán –Tài chính

Số lượng
1
1
2
18
5
1
2

Trình độ
Đại học (100%)
Đại học (100%)
Đại học (100%)
Đại học (100%)
Đại học (60%) Cao đẳng (40%)
Đại học (100%)
Đại học (100%)

( Nguồn: Hồ sơ hành chính - nhân lực Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam)
Từ bảng cơ cấu nhân sự trên ta có thể thấy, Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam
có số lượng nhân viên không nhiều nhưng hầu hết đều tốt nghiệp các trường đại học,
cao đẳng và có trình độ chuyên môn phù hợp với các công việc đang đảm nhiệm.
Trong đó, số lượng nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn, đa số đều
là nhân viên đều có khả năng làm về thương mại điện tử. Điều này làm ta có thể nhận
thấy, công ty cũng đã có định hướng phát triển theo hướng thương mại điện tử hóa, bắt
kịp xu hướng của thời đại.
3


Giám đốc điều
hành

Trợ lý Giám đốc

Phòng
hành
chính

Phòng
kỹ
thuật

Phòng
kinh
doanh

Phòng
chăm
sóc
KH

Phòng
kế
toántài
chính

Hình 1.2 : Sơ đồ khối thể hiện Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam
(Nguồn: Hồ sơ hành chính - nhân sự)
1.2.2 Chức năng các bộ phận
Cơ cấu tổ chức của công ty hiện tại được xây dựng theo cơ cấu chức năng bao
gồm 5 phòng ban và đứng đầu là giám đốc.
- Giám đốc : Là người điều hành cao nhất của công ty trong mọi hoạt động kinh
doanh. Quyết định của tổng giám đốc là mệnh lệnh đối với toàn thể công ty.
- Trợ lý giám đốc : sắp xếp, thông báo lich trình công việc cho giám đốc.
- Phòng kế toán : Tham mưu, giúp việc cho kế toán trong công tác tài chính của
công ty nhằm sử dụng vốn hợp lý, đúng mục đích, đảm bảo cho quá trình sản xuất và
kinh doanh của công ty được duy trì và có hiệu quả cao.
- Phòng kinh doanh : Xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển đơn vị; đưa
ra ý kiến trong việc quản lý, điều hành mạng lưới kinh doanh sản phẩm, dịch vụ. Xây
dựng và triển khai các chương trình Marketing về website và doanh nghiệp. Chụp ảnh

4


và viết bài quảng cáo giới thiệu sản phẩm trên website. Xác nhận các đơn hàng được
đặt; Hướng dẫn và Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình kinh doanh.
- Phòng chăm sóc khách hang: Tiếp nhận các đóng góp, ý kiến phản hồi của
khách hàng, đồng thời tư vấn bán hàng, xử lý các đơn hàng chuyển đi và chuyển hoàn
của công ty.
- Phòng kỹ thuật: chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm
- Phòng hành chính : nghiên cứu dự án, phụ trách về hành chính nhân sự, lương,
bổng lộc,tổ chức sự kiện trong công ty.
Cơ cấu tổ chức trong Công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám
đốc đề ra với phương châm đơn giản mà hiệu quả nhằm vừa tạo sự chuyên biệt cho các
phòng ban mà cũng tạo sự phối hợp lẫn nhau.
1.3. Các lĩnh vực kinh doanh và tình hình hoạt động trong những năm gần
đây của Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam.
1.3.1.

Lĩnh vực và dịch vụ kinh doanh.

- Lĩnh vực: Bán lẻ trực tuyến
- Sản phẩm: Giày da nam
• Bán lẻ trực tuyến
Bán lẻ trực tuyến là hình thức giao dịch, mua bán sản phẩm, dịch vụ của cửa
hàng trong môi trường Internet. Nơi thực hiện việc bán hàng online có thể là trên mạng
xã hội, diễn dàn, blog nhưng nhiều nhất vẫn là website thông qua các hình thức quảng
cáo trực tuyến.
Với thời đại phát triển như hiện nay, việc áp dụng công nghệ vào việc kinh doanh
luôn là bài toán khó đối với những doanh nghiệp. Đây vừa là cơ hội lớn cũng là thách
thức đối khi doanh nghiệp muốn thay đổi cách thức kinh doanh vốn có của mình.
Bắt kịp với xu thế đó Imarlet Việt Nam đã nhanh chóng áp dụng công nghệ,
mạng Internet vào việc kinh doanh, khai thác và chọn cho mình hình thức bán lẻ điện
tử, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Imarker Việt Nam luôn không ngừng cải
tiến để nhanh chóng dịch vụ, đưa đến cho những khách hàng của mình sản phẩm tốt
nhất, phù hợp nhất.

5


• Giày da nam
Dân số Việt Nam tỷ lệ nam giới rất lớn, đây là thị trường tiềm năng rất lớn mà
nhiều doanh nghiệp muốn khai thác. Lựa chọn mặt hàng giày da nam phù hợp với
phân khúc khách hàng lứa tuổi từ 20 tuổi trở lên. Imarket Việt Nam luôn muốn đem tới
khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất.
Sản phẩm không ngừng được Imarket cải tiến về chất lượng, mẫu mã hợp thời
trang để đem tới cho khách hàng sự thoải mái nhất khi trải nghiệm dịch vụ và sản
phẩm của mình. Với sản phẩm được sản xuất kỹ lưỡng từ những công đoạn nhỏ nhất,
lựa chọn nguyên liệu đầu vào tốt, nghệ nhân có tay nghề trong việc sản xuất, gia công
giày da.
Nghiên cứu về sở thích, tập quán, thói quen của người dân Việt Nam, Imarket
luôn đem tới những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với từng công việc, đặc tính
của từng vùng miền. Từ đó, sản phẩm của Imarket luôn đáp ứng được nhu cầu của
người dùng, khách hàng luôn ưu tiên quay lại lựa chọn sản phẩm của Imarket trong
những lần mua tiếp theo.
1.3.2.Chiến lược và các định hướng trong tương lai của Công ty Cổ phần
Imarket Việt Nam.
- Nâng cao chất lượng về hệ thống cơ sở mạng và máy tính, hệ thống công nghệ
thông tin hiện đại giúp cho việc quản lý và làm việc giữa các bộ phận nhanh chóng,
đồng bộ và hiệu quả.
- Mở rộng và nâng cao hoạt động marketing qua mạng xã hội và quản lý chặt chẽ
hoạt động của bộ phận kinh doanh nhằm nâng cao doanh thu của công ty từ hoạt động
marketing và các bộ phận có liên quan.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân viên có kiến thức và khả năng ứng dụng công
nghệ thông tin vào làm việc, có kiến thức về thương mại điện tử, am hiểu về nghiệp vụ
chuyên môn.
- Tiếp tục cung cấp các dịch vụ tốt cho khách hàng, tăng số lượng khách hàng
trung thành và tiếp cận nhiều khách hàng mới.
- Giữ vững và ngày càng tăng tốc độ phát triển trên mọi chỉ tiêu: doanh số, thị
phần, nhân lực, giá trị thương hiệu, số lượng sản phẩm (thiết kế website, quảng cáo
trực tuyến, phần mềm và các sản phẩm trong nghành CNTT ...)

6


CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT ĐẶT RA CẦN
NGHIÊN CỨU
2.1 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng thương mại điện
tử của Công ty Cổ phẩn Imarket Việt Nam
Vì tại thời điểm hiện tại, số lượng các công ty đầu tư phát triển vào thị trường
bán lẻ trực tuyến nói chung và bán lẻ trực tuyến giày da nam nói riêng là rất nhiều nên
Imarket đang phải đối mặt với tình hình cạnh tranh gay gắt từ rất nhiều các doanh
nghiệp khác. Để công ty có thể tiếp tục duy trì ổn định và phát triển hơn nữa thì việc
ứng dụng, phát triển thương mại điện tử trong công ty là việc hết sức quan trọng.
Chính vì thế, hiện nay công ty đang chú trọng nhiều tới việc dụng dụng CNTT &
TMĐT vào nhiều hoạt động của mình, cụ thể như :
 Về trang thiết bị phần cứng:
Hiện nay, hầu như các phòng ban của Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam đã
được trang bị hệ thống máy tính công nghệ cao với khả năng xử lý thông tin mạnh mẽ
đảm bảo cho việc hoạt động của công ty ổn định và hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ phận
chăm sóc khách hàng được trang bị thêm những chiếc điện thoại bàn và tai nghe, làm
công cụ giao tiếp với khách hàng và các đối tác kinh doanh.
Công ty cũng lắp đặt và sử dụng 2 đường mạng cáp của FPT nhằm đảm bảo
thông suốt đường truyền liên tục ổn định phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp. Đồng thời trang bị hệ thống phát wifi trong nội bộ công ty.
 Các hương trình, phần mềm ứng dụng TMĐT mà công ty đang sử dụng:
- Hệ thống Quản lý nhân sự được thiết kế riêng cho nội bộ công ty. Mọi thông
tin về chấm công hàng ngày, đơn xin nghỉ phép, đơn xin nghỉ làm, đơn xin thuyên chuyển
bộ phận, thông báo tuyển nhân sự, nhân viên mới trong tuần/tháng, nhân viên xuất sắc,…
Tất cả những thông tin như vậy đều được số hóa và thông báo trên hệ thống này. Phòng
Hành chính nhân sự cũng làm việc với các phòng ban qua hệ thống này.
- Công ty trang bị một mạng nội bộ để quản lý tất cả những thông tin cũng như
giao tiếp giữa các nhân viên trong công ty với nhau. Nhờ đó, ban quản lý cũng dễ dàng
quản lý được thông tin của các phòng ban cũng như gắn kết các nhân viên trong công
ty với nhau.

7


- Hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán được thiết kế riêng cho nội bộ công ty.
Tất cả các phiếu duyệt thu – chi đều được tích hợp trên hệ thống này. Chỉ những người
có chức trách nhiệm vụ mới được cấp phép đăng nhập vào hệ thống này.
- Phần mềm Kê khai thuế VAT theo quý: Thuế GTGT là loại thuế mà mội doanh
nghiệp, công ty đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đều phải kê khai. Công ty
Cổ phẩn Imarket Việt Nam sử dụng phần mềm Kê khai thuế VAT theo quý HTKK
phiên bản mới nhất 3.4.1 của Tổng cục thuế.
- Phần mềm phòng chống bảo vệ cho mạng: sử dụng FireWall, antivirut (BKAV
Pro), đối với Web sử dụng phần mềm antivirut (PC tools doctor ASD.Net) và sử dụng
phần mềm antivirut (security Plus for Mdea, Symante) cho mail.
- Sự hỗ trợ của ứng dụng Google Drive, Gmail của Google trong công tác quản
lý công việc và các báo cáo, chỉ tiêu.
 Về website của công ty (ishoesvn.com) :
Hiện nay Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam đang sở hữu website: Ishoesvn.com
với giao diện như hình dưới đây:

Hình 1.3: Giao diện website Ishoesvn.vom
Website ra đời vào năm 2012 với nhiệm vụ chính là giới thiệu về doanh nghiệp
cũng như các sản phẩm của doanh nghiệp tới các khách hàng.
Trên giao diện chính của website có các mục :
- Trang chủ : giao diện chính của website
- Các danh mục sản phẩm: đưa ra các hình ảnh sản phẩm mà công ty kinh doanh.
- Khuyến mại: bao gồm những sản phẩm được khuyến mại cũng như các
chương trình khuyến mại kèm theo khi mua các sản phẩm của doanh nghiệp.

8


- Chính sách bán hàng: đưa ra chính sách bán hàng của công ty để khách hàng
tham khảo khi đặt hàng hoặc dịch vụ sau bán.
Nhìn chung giao diện website của công ty khá đơn giản nhưng dễ hiểu, phù hợp
và đầy đủ thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh và đưa ra được những thông tin
cần thiết đổi với khách hàng.
 Về hoạt động Marketing online của công ty:
Công ty có nhiều hình thức marketing online nhưng chủ yếu marketing qua mạng
xã hội: Facebook marketing và Zalo marketing là chủ yếu.
Trang fanpages được tạo lập từ tháng 2/2017 và được duy trì tới nay.

Hình 1.4: Fanpages Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam
Trên Fanpage này thường đăng tải những hình ảnh, thông tin về tuyển dụng là
chủ yếu. Các thông tin về tuyển sinh, yêu cầu tuyển dụng các bộ phần còn thiếu của
công ty, tìm kiếm những người có tài nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển mạnh mẽ
của công ty. Ngoài ra, cũng đăng tải thông tin về công ty nhưng không nhiều, phần lớn
các thông tin về sản phẩm, các chương trình marketing thường được đăng tải trên các
fanpage khác của các bộ phận khác nhau.
Ngoài facebook thì không ty cũng hoạt động mạnh mẽ trên trang mạng xã hội
Zalo. Hoạt động Zalo marketing cũng được ban giám đốc chỉ đạo phát triển mạnh mẽ,
chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện đồng bộ từ đó góp phần lớn vào việc kinh
doanh của công ty.

9


Công ty cũng đã triển khai hoạt động Marketting của mình qua hình thức SEO.
Tuy vậy, kết quả mà nó đem lại còn rất hạn chế, chưa tương xứng với kì vọng. Nên
hiện tại, hầu như công ty chỉ đăng tải hình ảnh, thông tin về sản phẩm lên website chứ
không chú trọng vào hoạt động SEO website của mình.
 Hoạt động chăm sóc khách hàng
Các thông tin về khách hàng được bộ phận kinh doanh thu thập bằng các hoạt
động marketing chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhân viên chăm sóc khác
tiếp nhận tất cả những thông tin từ khách hàng, giải quyết cả những khiếu nại, thắc
mắc về chất lượng sản phẩm.
Hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty được đánh giá là khá hiệu quả. Do
ban giám đốc từ đầu đã đánh giá đúng tầm quan trọng của hoạt động chăm sóc khách
hàng từ đó có những chiến lược phát triển bộ phận đúng đắn. Những thắc mắc của
khách hàng luôn được tiếp nhận và xử lý nhanh nhất hầu hết các ngày trong tuần. Từ
đó, tạo dựng được niềm tin, sự hài lòng của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của
công ty.
 Hoạt động thanh toán trực tuyến
Công ty vẫn chủ yếu sử dụng hình thức thanh toán tiền mặt, chỉ sử dụng hình
thức thanh toán chuyển khoản một cách rất hạn chế.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây
Với tốc độ phát triển không quá nổi bật nhưng ổn định và tăng liên tục qua các
năng, Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam đang có những bước tiến rất tốt trên thị
trường bán lẻ trực tuyến nói chung và thị trường bán lẻ giày nam nói riêng.
Với chất lượng sản phẩm, dịch vụ không ngừng cải tiến, Imarket đã tạo được
những dấu ấn nhất định với khách hàng. Từ đó tạo dụng được lòng tin và dần dần mở
rộng thị trường của mình, có những bước tiến tốt, có những mục tiêu cụ thể và khả thi
trong thời gian tới.

10


Bảng 1.2 : Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần
Imarket Việt Namba năm gần đây:
Đơn vị: Triệu VNĐ
Các chỉ tiêu
1.Tổng doanh thu
2.Tổng chi phí
3.Lợi nhuận trước thuế

2015
8.560
4.825
3.735

2016
9.250
4.970
4.280

2017
9.870
5.020
4.850

4.Thuế thu nhập doanh nghiệp

933,75
1.070
1212,5
5.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
2.801,25
3.210
3.637,5
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính –Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam)
2.3. Những vấn đề cấp thiết đặt ra cần tập trung nghiên cứu
Trong thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công ty Cổ phần Imarket Việt Nam, em
thấy công ty còn một số tồn tại như sau:
- Hoạt động Marketing còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, các kế hoạch
marketing vẫn chưa thật sự nổi bật, trong khi hiện nay có rất nhiều đối thủ cạnh tranh.
Nếu muốn đẩy mạnh sự phát triển của công ty, việc ứng dụng marketing điện tử trong
doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.
- Việc đặt quảng cáo còn khá tràn lan và chưa tập trung đến chính xác đối tượng
mà công ty hướng đến tạo sự lãng phí mà lại mang hiệu quả không quá cao.
- Việc chăm sóc khách hàng hiện tại vẫn cần phát triển hơn nữa, hoạt động chăm
sóc khách hàng vẫn chưa thực sự tốt, thể hiện ở việc có rất ít kênh hỗ trợ, chăm sóc
khách hàng và hoạt động này lại không cao, chưa đáp ứng được những nhu cầu của
khách hàng. Vì vậy cần có biện pháp hợp lý để cải thiện hoạt động này của công ty.
- Dịch vụ thanh toán trực tuyến vẫn còn nhiều bất cập, tình hình triển khai còn
gặp rấ nhiều khó khăn. Chủ yếu sử dụng hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.
Cần phải cải thiện sớm để giúp khách hàng có thể thanh toán bằng các hình thức thanh
toán trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Việc tối ưu website trên các thiết bị di động chưa cao, nội dung còn sơ sài.

11


C. ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Dựa trên các số liệu và các thông tin thu thập được trong 4 tuần thực tập tại Công
ty Cổ phần Imarket Việt Nam, em xin đưa ra hướng đề tài khóa luận của em như sau:
Đề tài 1 : Phát triển các công cụ marketing di động cho Công ty Cổ phần Imarket
Việt Nam
Đề tài 2 : Ứng dụng mạng xã hội trong marketing trực tuyến tại Công ty Cổ phần
Imarket Việt Nam
Đề tài 3 : Hoàn thiện hệ thống tư vấn, chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần
Imarket Việt Nam

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×