Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi ”

I. PHẦN MỞ ĐẦU
Sinh thời Bác Hồ đã dạy:
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
Lời của Bác đã để lại cho chúng ta, nhất là những người làm công tác
Giáo dục-Đào tạo, càng phải suy nghĩ và thấm sâu lời dạy đó.
Câu nói của Người vẫn in đậm mãi trong mỗi người con Việt. Bởi ai cũng
hiểu câu nói ấy là muốn của Bác nói về vai trò, nhiệm vụ của giáo dục, của nhà
trường, nhà giáo và rộng hơn là của toàn xã hội.
Vậy quan điểm về phương diện lý luận, cũng như thực tiễn trong đời
sống, Bác chăm sóc đến công tác “trồng người” như thế nào. Bắt đầu từ câu
chuyện mà Bác để lại cho chúng ta rất sâu sắc về giáo dục, mỗi cấp học Bác nói
một câu mà toát lên được cương lĩnh giáo dục của cấp học ấy. Đối với bậc học
Mầm non, Bác nói, “Dạy mầm non phải giữ mãi sự hồn nhiên cho các cháu,
đừng đánh cắp tuổi thơ của các cháu”, các cô giáo dạy Mầm non phải chú trọng
đến phương pháp dạy học . Chính vì vậy bản thân may mắn được làm một giáo
viên mầm non tôi phần nào hiểu được câu nói ấy. tôi luôn muốn học sinh của
mình được trải nghiệm, tư duy, được tìm tòi những gì mà chúng còn chưa biết
trong cuộc sống một cách thoải mái, không gò bó. Vậy làm thế nào để có thể
thực hiện điều đó? Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều và lời giải đáp có được
khi được tham gia những buổi bồi dưỡng chuyên môn, được dự những tiết thực

hành rất sinh động áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Đó
chính là động lực để tôi thay đổi cách nhìn, cách nghĩ về vai trò của bản thân
trong hoạt động dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Để từ đó phát triển giáo dục mầm
non, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ là yếu tố quan trọng trong việc
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
là thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi
đến sáu tuổi. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất,
tình cảm, ngôn ngữ, tư duy, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên nhân
cách của trẻ. Năm học 2018- 2019, bậc học mầm non tiếp tục thực hiện có có
hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới; đồng thời tổ chức tốt các hoạt
động cho trẻ theo phương pháp giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Để đạt được
kết quả cao trong công tác giáo dục trẻ ở bậc học mầm non hiện nay thì đội ngũ
giáo viên chính là nhân tố quyết định đến sự thành công để từng bước nâng cao
chất lượng giáo dục của bậc học. Do đó, muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì
1


trước hết phải nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn,
nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, nhiệt tình
yêu nghề mến trẻ gần gũi trẻ. Biết ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác
những thông tin trên mạng nhằm áp dụng vào các hoạt động thiết thực một cách
hợp lý và mang tính giáo dục cao. Biết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa
phương, các tổ chức chính trị xã hội, cha mẹ trẻ để phối hợp trong công tác nuôi
dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ theo
hướng lấy trẻ làm trung tâm.
Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết phải nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, có phẩm
chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, nhiệt tình yêu nghề mến trẻ,
gần gũi trẻ. Biết ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác những thông tin trên
mạng nhằm áp dụng vào các hoạt động thiết thực một cách hợp lý và mang tính
giáo dục cao. Biết phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ để nuôi dưỡng chăm sóc
giáo dục trẻ. Tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm
trung tâm.
Tại trường Mầm non của chúng tôi, đội ngũ giáo viên đã thực hiện khá tốt
chương trình giáo dục mầm non, song khi thực hiện giáo dục “Lấy trẻ làm trung
tâm” trong cách lựa chọn các biện pháp, phương pháp, hình thức tổ chức các
hoạt động sao cho trẻ được tích cực hứng thú thì giáo viên chưa có kinh nghiệm
thực tiễn lắm trong việc tổ chức các hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.


Đa số còn dạy trẻ theo hướng lấy giáo viên làm trung tâm, cô hướng dẫn nhiều,
nói nhiều, trẻ thực hành và trao đổi nhóm còn ít. Chương trình giáo dục mầm
non tốt là một chương trình lấy trẻ làm trung tâm. Có nghĩa là nó được xây dựng
dựa trên hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng của trẻ. Chương trình này
sẽ tạo cơ hội cho trẻ được phát triển toàn diện, không chỉ chú trọng tới sự phát
triển trí tuệ mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao
tiếp xã hội của trẻ.”
Đây là bài học mang nhiều lợi ích cho bản thân tôi cũng như đồng nghiệp
giáo viên trong trường khi tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng “Lấy trẻ làm
trung tâm ”. Cách tổ chức này là điều còn mới mẻ với đội ngũ giáo viên trong
trường tôi. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp
nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6
tuổi ”.
2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài
* Điểm mới của đề tài:
Đề tài đã sử dụng một số biện pháp mới có tính khả khi cao nhằm đổi mới
công tác dạy và học ở trường Mầm non, mang lại hiệu quả cao trong việc tổ
2


chức các hoạt động chơi và học, các biện pháp này giúp cho trẻ được trải
nghiệm, bổ ích, đó là các phương pháp phản ánh sự sáng tạo, độc đáo, sự tác
động qua lại giữa trẻ và môi trường xung quanh. Vì vậy, không chỉ giúp trẻ
trưởng thành hơn mà còn tạo cho trẻ những phản xạ tự nhiên và tính sáng tạo
trong khi hoạt động.
Nếu thực hiện tốt một số biện pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện trong trường mầm non, đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
* Phạm vi áp dụng đề tài.
Đề tài sáng kiến kỹ thuật “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo
dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi”, với đề tài này tôi đã áp
dụng tại trường mầm non nơi tôi công tác, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt chăm
sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong năm học 2018 2019. Đề tài này có thể áp dụng rộng rãi, có hiệu quả đối với các trường mầm
non trên địa bàn huyện, tỉnh nói riêng và có thể áp dụng rộng rãi trên toàn quốc
nói chung.
Nội dung đề tài được viết trên tinh thần tổng hợp những kinh nghiệm của
bản thân, chủ yếu là những biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu
Có những quan niệm khác nhau về vai trò của nhà giáo dục và vai trò của
học sinh, nhưng quy tụ lại có hai hướng: Hoạt động lấy giáo viên làm trung tâm
hoặc hoạt động lấy trẻ làm trung tâm. Những năm gần đây, theo các tài liệu giáo
dục và dạy học trong và ngoài nước thường đề cập tới việc cần thiết phải chuyển
từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học trẻ làm trung tâm,
đây là một xu hướng tất yếu của nền giáo dục mà chúng ta nên áp dụng và đổi
mới như hiện nay.
Hiện tại trường chúng tôi có 11 nhóm lớp, trong đó có 3 lớp 3-4 tuổi, 3
lớp 4-5 tuổi, 4 lớp 5-6 tuổi và 1 nhóm trẻ 24-36 tháng. Bản thân tôi được Ban
giám hiệu nhà trường phân công trực tiếp giảng dạy lớp 5-6 tuổi, trong quá trình
giảng dạy và chăm sóc trẻ, tôi nhận thấy đa số trẻ chưa tích cực tham gia vào các
hoạt động, còn thụ động, ý thức ỷ lại. Từ những nguyên nhân trên thông qua các
tiết học, các giờ hoạt động góc, hoạt động mọi lúc mọi nơi tôi cần phải hướng
trẻ tham gia vào các hoạt động, tự tạo ra được các sản phẩm cho mình. Tuy
nhiên, trong quá trình thực hiện giảng dạy trực tiếp tại đơn vị bản tôi đã gặp
không ít những thuận lợi và khó khăn nhất định sau:
a. Thuận lợi
3


Sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh,
nhân dân về công tác giáo dục tại địa phương, qua đó tạo được mối quan hệ để
phối hợp giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội đạt hiệu quả cao hơn.
Được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban giám hiệu nhà trường tổ chức
cho cán bộ giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do Sở giáo dục và Phòng
giáo dục và đào tạo tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức về chuyên môn
nghiệp vụ, tích cực dự giờ đồng nghiệp để học tập và chia sẽ kinh nghiệm giảng
dạy cho bản thân, đồng nghiệp.
Đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác. Nhiệt tình trong công tác, yêu
nghề mến trẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, phong trào và hoạt động
xã hội.
Hệ thống cơ sở vật chất ngày càng tăng trưởng, các thiết bị phục vụ dạy
học khác được đầu tư mua mới phục vụ kịp thời cho việc giảng dạy của giáo
viên và phát huy có hiệu quả để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học
Đa số trẻ của lớp chăm ngoan, lễ phép, nhanh nhẹn, có sức khoẻ tốt để
tham gia vào các hoạt động của lứa tuổi.
b. Khó khăn
Đội ngũ giáo viên chưa mạnh dạn khai thác và sử dụng các tiện ích của
công nghệ thông tin, còn lúng túng, khó khăn trong việc tổ chức hoạt động giáo
dục theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, thiết kế bài giảng chưa khoa học và
chưa phù hợp với phương pháp tiếp cận mới; mà chủ yếu hình thành kiểu học
mang tính truyền thống, thụ động, thiên về ghi nhớ, chưa tạo cơ hội cho trẻ chủ
động phát huy tính tích cực, sáng tạo trong qua trình tham gia học tập.
Trẻ ở trường chúng tôi thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đời sống kinh tế chủ
yếu dựa vào nghề nông, phụ huynh bận lo toan với công việc nên ít có thời gian
trò chuyện quan tâm đến việc học của con em.
Đồ dùng dạy học trực quan chưa đa dạng phong phú, tính thẩm mỹ chưa
cao, giá trị sử dụng còn hạn chế nhất định.
Một số trẻ phát triển còn chậm so với độ tuổi nên còn gặp nhiều khó khăn
trong việc tổ chức các hoạt động giảng dạy ở lớp. Trẻ còn thụ động, chưa tự tin
vào khả năng của bản thân và không hứng thú khi tham gia vào các hoạt động
của lớp tổ chức.
Nhận thức của một số phụ huynh còn sai lệch về giáo dục ở bậc học mầm
non nên chưa thực sự quan tâm đên công tác giáo dục trẻ.
Để có cơ sở cho việc nghiên cứu của mình, tôi tiến hành điều tra, khảo sát
tình hình của trẻ ở lớp tôi đầu năm với tổng số 31 trẻ. Qua điều tra khảo sát kết
quả cho thấy như sau:
4


TT
1
2
3
4

Tiêu chí
Trẻ hứng thú tham gia vào
giờ học
Trẻ có ý thức tự thực hiện
tốt yêu cầu của tiết học
Trẻ nắm vững kiến thức, kỹ
năng vận dụng linh hoạt,
sáng tạo vào thực tế.
Trẻ có kỹ năng sử dụng
ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc

Đạt
Số trẻ Tỷ lệ %

Chưa đạt
Số trẻ
Tỷ lệ %

13/31

42

18/31

58

12/31

38,8

19/31

61,2

15/31

48,3

16/31

51,7

16/31

51,7

15/31

48,3

Nhìn vào kết quả trên ta thấy mức độ tích cực của trẻ trong các hoạt động
còn thấp. Để từng bước khắc phục, giải quyết thực trạng trên tôi thường xuyên
trăn trở, suy nghĩ và mạnh dạn đưa ra một số biện pháp như sau:
2. Các biện pháp thực hiện
2.1. Tổ chức tốt phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua
hoạt động giáo dục
Thông qua các hoạt động đa dạng phong phú mà trẻ lĩnh hội tri thức trong
cuộc sống xung quanh, chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm,
tạo điều kiện cho mỗi đứa trẻ được hoạt động tích cực phù hợp với sự phát triển
của bản thân trẻ, đáp ứng được tối đa nhu cầu và hứng thú, dựa vào khả năng
của mỗi trẻ. Bởi vì ở độ tuổi 5-6 tuổi, hoạt động chủ đạo của trẻ là “học mà
chơi, chơi mà học”.
Thường thì khi tổ chức hoạt động khám phá khoa học tôi đã phân chia trẻ thành
từng nhóm, mỗi nhóm có đội trưởng, để cho các thành viên tự quan sát, khảo nghiệm
thảo luận, rồi mời nhóm trưởng thuyết trình ý kiến của nhóm mình đưa ra.
Qua đó giáo viên sẽ là người tổng hợp mọi ý kiến của các nhóm và bổ sung
ý kiến, đưa ra kết quả chung cho cả lớp hiểu vấn đề.
Ví dụ: Khi hoạt động góc. Cô gợi ý cho những trẻ năng động, linh hoạt
đóng vai trò chủ đạo, làm trưởng nhóm để có thể thảo luận nội dung chơi, bao
quát, xây dựng trong quá trình chơi của nhóm.
Khi tổ chức tốt hoạt cho trẻ theo phương pháp và hình thức lấy trẻ làm
trung tâm đã tạo ra được một không gian mở cho cô và trẻ.
Nhìn chung ở lứa tuổi Mầm non sự hình thành và phát triển nhân cách của
trẻ diễn ra không phải qua các tiết học của môn khoa học riêng rẽ mà của người
dạy hoạt động theo quan niệm lấy trẻ làm trung tâm. Các hoạt động này giúp trẻ
lĩnh hội, khám phá những hiểu biết mới về sự tự nhiên xã hội, khoa học, kỹ
5


thuật, bồi dưỡng năng lực nhận thức, khả năng vận động để trẻ từng bước hòa
nhập vào thế giới xung quanh nhờ đó sẽ giúp trẻ tiếp thu kiến thức ở các hoạt
động tiếp theo.
2.2. Lựa chọn nội dung và trò chơi phù hợp để rèn luyện tính tích cực
hoạt động của trẻ
Không thể không nói đến việc thực hiện chương trình khi mà nói đến việc
giáo dục ở trường mầm non bởi vì chương trình là phương tiện cơ bản để giáo
dục toàn diện. Muốn thực hiện tốt chương trình thì đòi hỏi phải nắm được nội
dung chương trình giáo dục mầm non.
Khi lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm tôi chú ý
đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm không có nghĩa là loại bỏ
hoàn toàn phương pháp cũ. Về cơ bản vẫn phải tuân thủ các bước trong suốt tiến
trình của tiết học, phải dựa trên phương pháp dạy đặc trưng của các bộ môn. Đổi
mới phương pháp là cách giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục “Lấy trẻ làm
trung tâm” dựa trên sự hiểu biết, hứng thú, nhu cầu của trẻ mà ta đưa ra phương
pháp tổ chức, hoạt động phù hợp khả năng của trẻ. Hình thức tổ chức tiết học đa
dạng, phong phú tùy vào sự sáng tạo của mỗi giáo viên để tiết học trở nên nhẹ
nhàng, không gò bó áp đặt trẻ theo đúng tính nhất định “ Học mà chơi, chơi mà
học” theo đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non.
Tôi đã xây dựng chương trình hoạt động cho từng tuần, tháng, năm theo
từng chủ đề. Sau đó trình BGH nhà trường xét duyệt, góp ý kiến, thống nhất
chương trình giảng dạy, phù hợp với kế hoạch chung của nhà trường để thực
hiện chương trình giáo dục có hiệu quả, không bị gián đoạn
Ngoài ra còn phải xây dựng mục tiêu chủ đề, lựa chọn các chỉ số, lên kế
hoạch hoạt động góc, hoạt động chung và tổ chức cho trẻ hoạt động khai thác
triệt để nội dung của bài dạy sao cho không gò bó, áp đặt trẻ. Lựa chọn nội dung
phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lý của trẻ theo độ tuổi mình phụ trách, nội dung
phải đi từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, tất cả những nội dung đó phải
toát lên được trọng tâm của chủ đề đang học. Lên kế hoạch dạy phải đảm bảo
phù hợp với thực tiễn của lớp, của trường, địa phương mình.
* Trò chơi tích hợp:
Phương pháp giáo dục mầm non mới hiện nay là các môn học luôn được
đan xen, lồng ghép nhằm nâng cao tính hiệu quả, cho trẻ học mà chơi, thông qua
chơi mà học. Qua trò chơi giáo viên có thể đánh giá được kiến thức mà trẻ tiếp
thu được ở mức độ nào, cao hay thấp. Đưa trò chơi vào lớp học là một sự lồng
ghép khéo léo, làm sao cho giờ học thêm sinh động. Trò chơi dù tổ chức dưới
hình thức nào cũng phải đảm bảo tính vừa sức và hứng thú đối với trẻ, không
lạm dụng, ôm đồm thái quá làm nhạt đi nội dung chính của đề tài đặt ra.
6


Sau khi trẻ khám phá xong nội dung bài dạy, để kết thúc bài cô cho trẻ chơi
trò chơi tích hợp nhằm củng cố kiến thức với trò chơi “ Mua quả”. Trẻ được đi
theo đường zíc zắc mua bông hoa theo yêu cầu của đội mình để cắm vào giỏ hoa
sao đủ số lượng 9. Qua trò chơi này cô giáo đã cho trẻ được học các môn học
như thể dục kỹ năng, toán...
2.3. Tăng cường làm đồ dùng đồ dùng, thiết bị dạy học và tạo môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Thiết bị dạy học và môi trường giảng dạy là quá trình phối hợp và tương
tác linh hoạt và hợp lý những kinh nghiệm, thành tựu sử dụng, điều kiện cơ sở
vật chất và cải tiến phương pháp dạy học của giáo viên. Đổi mới phương pháp
nhằm tích cực hoá các hoạt động dạy học, khuyến khích bản thân chủ động, sáng
tạo, dạy học tập trung vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm để phát triển mọi khả năng
của trẻ, tổ chức hướng dẫn trẻ học tập bằng cách tự phát hiện khả năng của mình
và có niềm tin trong lao động, học tập.
Đây là biện pháp quan trọng mà giáo viên cần phải có đó là sự sáng tạo
trong thiết kế xây dựng, lựa chọn đề tài cũng như tạo dụng cụ dạy học đồ dùng
đồ chơi, cách sưu tầm hệ thống tranh ảnh, xây dựng mô hình, tạo và lựa chọn
môi trường hoạt động học trong và ngoài lớp cho trẻ giúp trẻ có điều kiện tiếp
cận với cách học mới gây được sự tò mò thích khám phá trong trẻ hơn. Khi sử
dụng biện pháp này trẻ được tiếp xúc với cách học mới mà trẻ rất yêu thích; đồ
dùng, thiết bị học càng phong phú thì trẻ sẽ có cơ hội, điều kiện tiếp cận nhiều
hơn làm khắc sâu hình tượng, ghi nhớ và nảy sinh nhiều sáng kiến với đồ dùng
hơn.
Để các hoạt động đạt kết quả tốt thì đồ dùng đồ chơi đống một vai trò vô
cùng quan trọng. Vì vậy, đồ dùng đồ chơi trong lớp không bày quá nhiều, tràn
lan mà tôi muốn trẻ làm được gì, học được gì, ôn luyện kỹ năng gì hay khám
phá điều gì thông qua chủ đề đó tôi mới bày ra.
Ví dụ: Chủ đề “Thế giới thực vật”.
Ở góc phân vai: Tôi vẫn để các đồ chơi nhóm bán hàng và nấu ăn nhưng tôi
chuẩn bị nhiều hơn các đồ dùng đồ chơi về các loại bánh, hoa, quả và các món
ăn mang đậm tính đặc trưng của dân tộc, tính địa phương. Qua đó giáo dục trẻ
biết về cách chế biến các món ăn đặc trưng về các loại rau, củ, quả...
Những đồ chơi làm bằng các bìa hộp đặt ở dưới đất, những đồ chơi có
nhiều bộ phận phải để rời đặt theo bộ nhằm phát huy các hoạt động tư duy ở trẻ.
Đồ dùng đồ chơi để ở dạng mở, để theo từng loại, có ký hiệu riêng, vừa tầm
với trẻ để trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ lựa chọn và dễ cất sau khi chơi xong.

7


Ví dụ: Nơi để cây xanh thì tôi vẻ hình ảnh cây xanh, dưới có chữ, ép
plactic dán ở kệ gỗ đó. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh minh họa trẻ sẽ dễ dàng cất đồ
chơi đúng nơi trẻ đã lấy ra.
- Hình dáng và màu sắc các đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ, đảm bảo an
toàn.
- Tôi huy động trẻ thường xuyên vệ sinh các giá đồ dùng đồ chơi sạch sẻ
vào các thời điểm cuối ngày
Đồ dùng cá nhân của trẻ có nhãn, có ký hiệu riêng (hoặc có ảnh) đã được
tôi làm ký hiệu từ đầu năm học, giúp trẻ làm quen với số đồng thời giúp trẻ tự
lấy, cất đồ dùng mà không cần sự trợ giúp của cô. Qua đó giáo dục trẻ có ý thức
tự bảo quản đồ dùng của mình.
Ví dụ: Mỗi trẻ đều được chuẩn bị một bì hồ sơ, bên ngoài có dán chữ, ký
hiệu và ảnh của trẻ để trẻ để sản phẩm vẽ, vở toán, bút chì, bút màu. Đến khi học
trẻ sẽ tự lấy đồ dùng cần học và cất theo đúng vị trí của mình.
- Huy động sự tham gia của trẻ trong việc làm đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh
từ các nguồn nguyên vật liệu mở (ưu tiên các nguyên vật liệu từ thiên nhiên, sẵn
có ở địa phương và tái sử dụng) phù hợp với từng chủ đề nhưng có thể sử dụng
cho nhiều hoạt động khác nhau, nhiều chủ đề khác nhau. Giúp trẻ chủ động, tích
cực trong quá trình lĩnh hội tri thức, tạo mọi cơ hội tốt nhất cho trẻ tham gia vào
quá trình nhận thức, tìm tòi, khám phá tri thức, trẻ được thể hiện sự hiểu biết,
suy nghĩ của trẻ thông qua các hoạt động cụ thể.
Trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thì môi trường học tập có ý nghĩa
vô cùng quan trọng đối với việc học tập và tiếp thu kiến thức của trẻ. Trẻ em vốn
rất hiếu kỳ, chúng tò mò mong muốn được khám phá tất cả mọi vật xung quanh
chúng. Những hình ảnh, những ấn tượng mà trẻ thu nhận được trong những năm
tháng tuổi thơ sẽ hằn sâu trong trí nhớ suốt cả cuộc đời của trẻ. Những điều đó
ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển sau này của trẻ. Chính vì vậy tôi luôn tâm
niệm: Sẽ trang bị cho trẻ một thế giới tự nhiên, một môi trường học tập tốt nhất
ở ngay tại khu vực lớp và trường của trẻ.
Trước hết tôi làm đẹp môi trường lớp học từ cách bố trí, sắp xếp trong
lớp, trưng bày đồ dùng, đồ chơi sao cho hấp dẫn đẹp mắt mà vẫn gọn gàng ngăn
nắp.
Xây dựng các góc hoạt động khác nhau trong lớp nhằm tạo điều kiện cho
trẻ hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ được nhiều hơn, hình thức hoạt động
phong phú, đa dạng hơn. Giúp trẻ tìm hiểu và khám phá cái mới, hoạt động với
đồ vật và rèn luyện kỹ năng.
Trong lớp tôi đã bố trí các góc như: Góc yên tĩnh xa góc hoạt động ồn ào.
Ví dụ: Góc phân vai và góc xây dựng ở gần nhau và xa góc sách, góc xây
8


dựng tránh lối đi lại. Góc tạo hình gần nguồn nước, góc thiên nhiên ở ngoài
hiên.
Các góc có khoảng rộng, cách nhau hợp lý để bảo đảm an toàn vận động
của trẻ. Tạo ranh giới giữa các góc hoạt động
Ví dụ: Sử dụng các hộp bìa được trang trí hình các con vật làm ranh giới
cho góc chơi. Ranh giới ở các góc không che tầm nhìn của trẻ và không cản việc
quan sát của giáo viên.
Thay đổi vị trí các góc sau mỗi chủ đề để tạo cảm giác mới lạ, kích thích
hứng thú của trẻ.
Đặt tên các góc phải đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với nội dung từng chủ
đề đang thực hiện, tên góc rõ ràng để tích hợp lồng ghép chữ cái.
Ví dụ: Khi thực hiện chủ đề “thực vật” góc sách có thể đặt “Thư viện của
các loài hoa” nhưng khi sang chủ đề “giao thông” góc sách có thể đặt “Thư
viện giao thông”...
Ở góc trưng bày sản phẩm của trẻ: Tôi xắp xếp vị trí đủ rộng, dễ nhìn để
làm góc trưng bày sản phẩm của trẻ. Có hình ảnh minh hoạ ngộ nghĩnh, tên gọi
gần gũi, hấp dẫn trẻ VD: Họa sỹ tý hon, hoặc Ai khéo tay, bé thích bài nào.
Tôi bố trí giá sách chủ yếu là sách vẽ con vật, cây cối, hoa lá, quả hạt …
Tranh ảnh vừa tầm với của trẻ để trẻ có thể xem và đọc sách (có que chỉ cho việc
đọc sách) Đọc sách theo từng chữ, từng dòng, tôi sắp xếp các hộp đựng vỏ cây
khô hoa lá ép khô, các loại hạt … Có ngắn nhãn mác và hình ảnh rõ ràng để trẻ
dễ nhận thấy, trẻ được chơi và làm được những sản phẩm từ những dồ chơi ấy.
Ngoài ra tôi cũng dùng vỏ hến, ốc trai, sò … vỏ trứng vệ sinh sạch sẽ vừa làm
đồ dùng, đồ chơi phong phú vừa rẻ tiền vừa dễ kiếm.
Các tranh, lô tô đều được phân loại để ở giá vừa dễ lấy, dễ tìm.
Ví dụ: Phân loại lô tô :
- Lô tô phương tiện giao thông xếp vào một ô .
- Lô tô gia đình xếp vào một ô
Đối với tranh đều có chữ cái tương ứng ở dưới cũng được phân loại xếp
gọn gàng và dễ kiếm.
Trang trí lớp bao giờ tôi cũng chú ý tới những mảng tường lớn trong góc
chơi, hoặc những mảng trung tâm mà trẻ thường hoạt động để trang trí. Các
mảng này vừa được sử dụng để trang trí vừa được gắn những hình ảnh rất ngộ
nghĩnh, sinh động. Từ những nguyên vật liệu đơn giản, dễ kiếm tôi đã cắt, vẽ
dán trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh, có hiệu quả giáo dục. Như những cây
nổi có kích cỡ lớn để trang hoàng cho lớp học của mình.
Ví dụ: Tôi chọn một góc sáng dễ quan sát, tôi làm một cây dừa từ nhiều
chất liệu, cây có lá, có những quả dừa nổi hẳn lên trên bề mặt của tường. Bất cứ
9


ai bước vào lớp học cũng bị thu hút sự chú ý bởi loại cây này. Tôi nghĩ đây
chính là một loại phương tiện đồ dùng để cho trẻ được trải nghiệm, được khám
phá, nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều các bức tranh vẽ mà trẻ vẫn thường được học.
Ngoài ra các mảng phụ tôi đã dùng để trang trí những hình ảnh theo từng chủ
điểm cụ thể để trẻ dược cảm nhận sự vật hiện tượng một cách tự nhiên. Tôi cũng
sưu tầm các loại lá khô, hoa ép khô, vỏ cây khô vải vụn, cọng rơm khô, để cùng
trẻ làm tranh ảnh cho tiết dạy. Sưu tầm các loại hạt, các loại vỏ trai ốc, hến sò ...
để bổ xung cho giá đồ chơi của trẻ
Khu vực ngoài hiên tôi xây dựng góc thiên nhiên là nơi dành cho các hoạt
động chăm sóc cây cối: Nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước, ngoài ra còn là nơi tìm đọc
các loại sách về thiên nhiên, các tranh ảnh về thế giới tự nhiên. Ở nơi đó có
những chậu hoa đua nở bốn mùa, có tiếng hót véo von, có những đàn cá bơi lội
tung tăng, có những hạt lạc, hạt đỗ ngày đêm đội đất, nhú mầm. ở đó tôi đã bố
trí phù hợp chỗ cho những giò cây leo lá xanh tươi mát, những chú ong, bướm,
chị chuồn chuồn khi bay, khi đậu lại là tâm điểm chú ý của các bạn trẻ thơ. Ở
chính nơi này các bé được đắm mình thực sự trong thế giới tự nhiên của trẻ,
khiến cho trẻ bị hấp dẫn bị thu hút từ đó trẻ đã có thể cảm nhận sự vật hiện
tượng, được trải nghệm chúng một cách tự nhiên nhất. Tôi xây dựng góc thiên
nhiên có các cây xanh như: cây vạn niên thanh , cây hoa hồng … giàn dây leo.
Tất cả những điều đó như tạc vào tâm hồn trẻ cả một thế giới tự nhiên
sống động, tươi mát, trong trẻo. Để trẻ đắm mình trong thế giới tự nhiên để trầm
trồ, ngắm nghía, thậm chí là đưa tay để sờ, để cảm nhận. Sự vui tươi, hứng khởi
đã lộ rõ trên khuôn mặt trẻ. Bởi chính cô giáo chúng đã mang đến cho chúng cả
một thế giới thiên nhiên, thế giới bạn bè đầy thân thiện.
2.4. Tận dụng mọi cơ hội làm phong phú kiến thức, phát huy tính tích
cực, sáng tạo của trẻ thông qua hoạt động học
Để cung cấp kiến thức cho trẻ thì việc tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi là
rất quan trọng và cần thiết. Thông qua các hoạt động dạo chơi ngoài trời, hoạt
động chiều, hoạt động góc... giáo viên có thể cho trẻ tìm hiểu môi trường xung
quanh về con người, cuộc sống; làm quen các câu chuyện, bài thơ, trò chơi...Từ
đó giúp trẻ hình thành một số kiến thức, kỹ năng, trẻ tự tin hơn khi tham gia hoạt
động chung với cô và các bạn .
Tạo cơ hội, kích thích trẻ tích cực sáng tạo là một yêu cầu đổi mới trong
giáo dục mầm non, từ đó đòi hỏi giáo viên phải biết tận dụng mội cơ hội, mọi
tình huống để thu hút và lôi cuốn trẻ vào hoạt động. Để làm được điều đó, giáo
viên phải tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo và linh động để tổ chức cho trẻ tham gia
vào các hoạt động. Trong quá trình tham gia vào các hoạt động chung, việc tạo
cơ hội. phát huy tính tích cực của trẻ được đánh giá cao, giúp giáo viên tổ chức
10


tốt các hoạt động chung, đặc biệt tận dụng mọi cơ hội và điều kiện cho trẻ tham
gia vào các hoạt động một cách tốt nhất.
2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động chung
Muốn đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ đòi hỏi người giáo
viên phải tích cực tìm tòi, học hỏi để luôn sáng tạo, đổi mới cách thức tổ chức
các hoạt động nhằm tạo cơ hội tốt nhất để trẻ được tham gia vào các hoạt động,
tiếp thu kiến thức một cách chủ động giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể lực
và trí tuệ. Với những hình thức cho trẻ hoạt động như:
* Sử dụng phần mềm hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình.
Cũng giống như bất cứ hoạt động chung nào, việc tạo cảm xúc khi vào bài
là một vấn đề quan trọng, nó mang sự thành công và sáng tạo của trẻ trong suốt
thời gian hoạt động. Tuy phần này nó chiếm ít thời gian nhưng nó có vị trí vô
cùng quan trọng, vừa lôi cuốn được trẻ, vừa khéo léo giúp trẻ hình thành những
vấn đề mà trẻ cần giải quyết.
Ví dụ: Cho trẻ “nặn con gà” để sản phẩm của trẻ sáng tạo thì đòi hỏi giáo
viên phải cung cấp đầy đủ các biểu tượng, hình ảnh về sự vật, không đơn thuần
chỉ là tranh ảnh mà trẻ phải được trực tiếp quan sát các con gà. Cô cung cấp cho
trẻ qua phần mềm, cho trẻ được trực tiếp xem con gà đang mổ thóc. Từ đó làm
giàu hình ảnh, biểu tượng trong sản phẩm của trẻ.
* Sử dụng phần mềm cho trẻ làm quen với toán và tổ chức trò chơi củng cố
kiến thức.
Sau khi truyền thụ kiến thức mới cho trẻ để củng cố lại vốn kiến thức đó.
Giáo viên nghiên cứu, sáng tạo đưa ra các trò chơi. Tuỳ thuộc vào nội dung bài
học mà giáo viên lựa chọn ra các trò chơi khác nhau, nhằm cung cấp cho trẻ
nhận biết các chữ số, tạo nhóm, hay so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau..., một
cách chính xác và rèn cho trẻ kỹ năng khi lựa chọn chữ số, tạo nhóm, hay so
sánh các hình, khối..., theo yêu cầu của cô qua trò chơi.
Ví dụ: Dạy trẻ thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8 thì sau khi
cung cấp kiến thức cho trẻ, cho trẻ chơi trò chơi “Kết bạn” hay trò chơi “dán
thêm hoặc bỏ bớt các ô tô để đủ số lượng 8”...
* Sử dụng phần mềm hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen tác phẩm Văn
học:
Để tác phẩm thơ, truyện đi vào lòng trẻ một cách nhẹ nhàng, thoải mái,
đòi hỏi cô giáo không chỉ có giọng đọc, kể diễn cảm mà phải biết cách lựa
chọn các nội dung trên mạng phù hợp với nội dung bài dạy, hình ảnh phải
sinh động nhằm thu hút sự tập trung, chú ý của trẻ.
Ví dụ: Với câu truyện “Thỏ con biết vâng lời” cô vào các trang Website
để tải về hình ảnh chú Thỏ ngộ nghĩnh, đáng yêu đang làm những công việc
11


mà Thỏ mẹ giao cho, những cử chỉ như: Thỏ biết vòng tay xin lỗi mẹ, thái
độ ngoan, lễ phép..., sẽ khắc sâu trong tâm trí trẻ lâu hơn, mục đích giáo dục
sát với đời sống thực của trẻ hơn.
* Sử dụng phần mềm cho trẻ tìm hiểu môi trường xung quanh.
Môi trường xung quanh đối với trẻ vô cùng rộng lớn và khó hiểu, trẻ lại tò
mò hiếu động, luôn đặt ra vô vàn câu hỏi. Nó là cái gì ? Như thế nào ? Vì sao nó
lại như vậy?... Chính vì thế giáo viên phải biết áp dụng phương pháp dạy học
tích cực, dám đổi mới và lựa chọn ra những hình thức khác nhau trong mỗi một
chủ đề tránh nhàm chán đối với trẻ khi có những chủ đề kéo dài ba đến bốn tuần
mà cô chỉ với một hình thức hát hay đọc thơ thì không thể lôi cuốn thu hút trẻ
trong quá trình hoạt động.
Ví dụ: Cho trẻ “Tìm hiểu một số con vật dưới nước”. Nếu chỉ quan sát
tranh thì tiết học sẽ trở nên đơn điệu, trẻ sẽ nhàm chán. Nhưng cô ứng dụng
phần mềm, sáng tạo ra câu chuyện về các con vật, cô vừa kể truyện vừa cho trẻ
quan sát các con vật đang di chuyển trong rừng, những con vật “ thật” thì trẻ sẽ
rất thích thú, trẻ tập trung vào hoạt động tích cực hơn, giờ học đạt kết quả như
mong muốn. Qua đó giáo dục trẻ biết tự chăm sóc, bảo vệ bản thân trước những
con vật hung dữ, trước sự thay đổi thời tiết, biết yêu thương, chăm sóc cho cây
cối, con vật nuôi và có ý thức bảo vệ môi trường.
Những sự vật, hiện tượng xung quanh đều có ý nghĩa đối với trẻ. Để những
cái đẹp đi vào tâm hồn trẻ một cách sâu sắc, điều quan trọng là cô giáo phải
truyền thụ thế nào cho trẻ tiếp thu nhẹ nhàng, thoải mái để trẻ nhớ lâu.
2.6. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân
Để thực hiện được nhiệm vụ của mình, thực sự là những “Kỹ sư tâm hồn”
thì người giáo viên cần phải giỏi về chuyên môn và phải tốt về nhân cách.
Chính vì vậy, việc bồi dưỡng về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ là một
nhiệm vụ hết sức quan trọng giúp giáo viên năng cao trình độ lý luận chính trị,
chuyên môn, tay nghề để thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Bản
thân mỗi giáo viên phải tự học tập, nghiên cứu, tự bồi dưỡng để nâng cao trình
độ cho bản thân, tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn do Phòng
GD&ĐT tổ chức, các buổi sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường, liên trường,
biết lắng nghe và ghi chép một cách nghiêm túc, mạnh dạn trao đổi với đồng
nghiệp, CBQL các trường về những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu, những vấn đề
liên quan đến đổi mới phương pháp giảng dạy.
Thường xuyên tham gia dự giờ thao giảng của đồng nghiệp để trao đổi,
góp ý và rút ra được những bài học kinh nghiệm về chuyên môn cho mình. Để
giúp bản thân hiểu sâu sắc vấn đề đổi mới phương pháp và đối chiếu lý luận với
thực tiễn tôi đã mạnh dạn xây dựng một số hoạt động và đăng ký dạy thao giảng
12


để CBQL nhà trường và đồng nghiệp dự giờ, thông qua các dạy tiết mẫu, tôi
được đồng nghiệp thảo luận, góp ý rút kinh nghiệm, được các đồng chí CBQL
phân tích cụ thể các tiết dạy đó là: tiết dạy đã đổi mới chưa? đổi mới ở điểm
nào? đã lấy trẻ làm trung tâm chưa, có gì khác so với cách dạy khác và tiết dạy
đó thực sự mang lại hiệu quả chưa?... Từ đó rút ra được những kinh nghiệm cho
bản thân trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và việc vận dụng lấy trẻ làm
trung tâm vào quá trình giảng dạy.
Tham gia các buổi chuyên đề cấp huyện, tìm hiểu và học bồi dưỡng thường
xuyên đặc biệt là học các module mầm non trực tuyến như Chuyên đề giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Bản thân tôi cũng tham gia xây dựng các tiết dạy mẫu để rút ra kinh
nghiệm. Tham gia thi giáo viên giỏi trường, huyện nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ.
Bản thân cũng tự học hỏi và thiết kế được các giáo án điện tử trong phần
mềm power point.
Ví dụ: Thiết kế trò chơi ô cửa bí mật với các nhân vật, chữ cái hay con số
chuyển động giúp học sinh nảy sinh sự tò mò thích khám phá và chú ý tốt. Như
các câu hỏi được hé mở qua các ô cửa bí mật.
Tham khảo tài liệu sách báo, nói về chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
Sáng tạo trong thiết kế đồ dùng dạy học thông dụng cho các môn học.
Đây là hoạt động không thể thiếu trong các phong trào của nhà trường.
Thông qua hội thi, giáo viên phải thực hành tiết dạy các hoat động giáo dục...,
qua đó vừa đánh giá được trình độ chuyên môn, khả năng chuẩn bị, kỹ năng sư
phạm trong sử dụng đồ dùng trực quan, sử lý tình huống, cách đặt câu hỏi đàm
thoại, kết quả đạt được trên trẻ...
Thông qua hội thi, còn đánh giá xếp loại và rút kinh nghiệm các mặt còn
hạn chế, đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên thể hiện năng lực của mình.
2.7. Phối kết hợp với cha mẹ trẻ giúp trẻ học tốt qua các hoạt động.
Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức hoạt động chung cho trẻ 5-6
tuổi tạo tiền đề cho trẻ lĩnh hội kiến thức tốt. Ngay từ đầu cần phải lên kế hoạch
phối hợp giữa gia đình, nhà trường, kế hoạch đó được xây dựng cụ thể theo từng
chủ đề.
- Tham gia xây dựng kế hoạch, phối kết hợp kiểm tra đánh giá công tác
chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp.
* Tham gia xây dựng cơ sở vật chất:
- Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, sưu tầm nguyên
vật liệu thiên nhiên, làm đồ dùng đồ chơi phục vụ trẻ chơi và học.
13


* Hình thức phối hợp:
Ở lớp xây dựng góc tuyên truyền, thông báo cho cha mẹ trẻ biết các kiến
thức chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non, những nội dung hoạt động của
trẻ ở lớp, chế độ ăn của trẻ hàng ngày, những yêu cầu của nhà trường đối với gia
đình hoặc những nội dung mà gia đình cần phối hợp với cô giáo.
Thông qua cuộc họp cha mẹ trẻ giáo viên đưa ra kế hoạch hoạt động chăm
sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ học sinh nắm được, tuyên truyền cha mẹ học sinh
cùng tham gia vào giáo dục rèn luyện các cháu, vận động cha mẹ học sinh đóng
góp các trang thiết bị, cung cấp tài liệu, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động cho
các cháu đầy đủ. Đây là một việc làm rất thiết thực thu hút cha mẹ trẻ cùng tham
gia, cùng giáo dục trẻ với cô giáo và nhà trường nhằm tổ chức tốt việc chăm sóc
giáo dục trẻ cũng như hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động một cách đạt kết quả.
3. Hiệu quả công tác
Với kinh nghiệm của bản thân và những kiến thức được trang bị trong quá
trình công tác giảng dạy tôi đã mạnh dạn áp dụng những phương pháp và biện
pháp trên vào quá trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ hoạt động một
cách tích cực, sáng tạo. Tuy chỉ là những biện pháp xuất phát từ suy nghỉ của cá
nhân tôi, dựa vào tình hình thực tế của trẻ trong lớp tôi chủ nhiệm nhận thấy các
cháu đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, theo hướng tích cực:
Bảng so sánh kết quả khảo sát chất lượng của trẻ trước và sau khi áp
dụng đề tài
Kết quả khảo sát
Trước khi áp dụng đề tài
Sau khi áp dụng đề tài
T
T

Đạt
Tiêu chí

Trẻ hứng thú tham
gia vào giờ học
Trẻ có ý thức tự thực
2 hiện tốt yêu cầu của
tiết học
Trẻ nắm vững kiến
thức, kỹ năng vận
3
dụng linh hoạt, sáng
tạo vào thực tế.
4 Trẻ có kỹ năng sử
dụng ngôn ngữ rõ
1

Chưa đạt

Tỷ
Tỷ lệ
Số trẻ
Số trẻ
lệ %
%
13/31

42

18/31

58

Đạt

Chưa đạt

Tỷ
lệ
%
31/3 10
1
0
Số
trẻ

Số
trẻ
0

Tỷ lệ
%
0

12/31 38,8 19/31

61,2

30/3
1

96,
8

1/3
1

3,2

15/31 48,3 16/31

51,7

30/3
1

96,
8

1/3
1

3,2

16/31 51,7 15/31

48,3

31/3
1

10
0

0

0
14


ràng, mạch lạc
* Đối với trẻ:
Hình thành những mối quan hệ tốt với trường lớp, với gia đình, bạn bè và
xã hội; phát triển kiến thức về môi trường xung quanh và những kinh nghiệm
trong đời sống; đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý và đáp ứng nhu cầu trẻ.
- Đa số trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt
động.
-100% trẻ có nền nếp, thói quen trong các hoạt động, độc lập, tự tin trong
giao tiếp giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ. Phát huy được tính độc lập, sáng tạo
của mình một cách thoải mái, nhẹ nhàng.
- Đa số trẻ biết thể hiện được ý định, ý kiến của mình trong từng hành
động, lời nói, trong quá trình tạo các sản phẩm...
* Đối với giáo viên:
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỷ năng sư phạm được nâng lên rõ rệt
Xác định được vai trò định hướng các hoạt động cho trẻ, luôn tạo cơ hội cho
trẻ phát huy tính tích cực và độc lập, Mang lại nhiều kỹ năng và kinh nghiệm
cho bản thân khi thiết kế, lựa chọn chủ đề sát với đặc điểm nhận thức của trẻ
mình trực tiếp dạy. Qua đó hình thành các kỹ năng, tác phong nghiệp vụ, sáng
tạo trong các hình thức tổ chức các hoat động ở trường trong việc tổ chức môi
trường giáo dục theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
* Đối với phụ huynh:
Đa số phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình. Giữa nhà trường, giáo viên, phụ
huynh có sự hợp tác tích cực.
Nhiều phụ huynh ngày càng tin tưởng, chăm lo hơn đến phương pháp giáo
dục trẻ, có ý thức đóng góp đồ dùng, đồ chơi và các nguyên vật liệu, trang thiết
bị trong lớp.
Kết quả: Phụ huynh ủng hộ các nguyên vật liệu sẳn có ở địa phương để
trang trí mới 5 góc hoạt động trong lớp.
Phụ huynh đóng góp 30 xe ô tô làm bằng võ cau, 7 cách làm đồ dùng học
tập, 40 chai nhựa như chai dầu gội, chai nước rửa chén, 30 quyển truyện tranh,
35 tờ lịch củ, 15 chậu cây ở góc thiên nhiên, 10 can nhựa, 60 vỏ lon bia, 40 vỏ
chai nước ngọt các loại, 10 can nhựa...
4. Bài học kinh nghiệm
Có thể khẳng định rằng Giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” đã
mang lại hiệu quả rất lớn trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ tại đơn vị. Trẻ tích cực
hoạt động, tự khám phá bằng các giác quan, chú trọng đến giáo dục cá nhân, kết hợp
giáo dục trong nhóm giữa hoạt động chung và hoạt động góc, tăng cường giao tiếp
giữa cô và trẻ. Giáo viên linh động, sáng tạo không bị gò bó khi tổ chức các hoạt
15


động cho trẻ nhất là hoạt động chung có mục đích học tập và hoạt động góc chơi,
giáo viên có thể sử dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, để làm
phong phú các hoạt động của trẻ, tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ ham học để nghiên
cứu tìm tòi khám phá thế giới quan sinh động xung quanh trẻ.
Với những kết quả đã đạt được trong năm học 2018-2019 bản thân tôi rút
ra bài học kinh nghiệm như sau:
- Thứ nhất: Hiểu và nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao
chất lượng giáo dục cho trẻ khi tổ chức lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao
trình độ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”
của giáo viên về các lĩnh vực.
Thứ hai: Sử dụng hiệu quả hơn trong khi truyền thụ kiến thức cho trẻ, giúp
trẻ lĩnh hội kiến thức nhanh có ghi nhớ tốt.
Thứ ba: Tạo môi trường mở cho trẻ được phát triển về mọi mặt qua biện
pháp này giúp trẻ hứng thú và yêu các môn học hơn.
Thứ tư: Làm tốt công tác phối kết hợp với cha mẹ trẻ trong nhà trường,
tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ ủng hộ về vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt
cho trẻ qua các chủ đề.
Thứ năm: Việc tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ
của giáo viên là biện pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng giảng dạy .
Thứ sáu: Biết phối hợp, đan xen các môn học khác vào tiết dạy.
Thứ bảy: Giáo viên biết sáng tạo, linh hoạt trong soạn giảng, thiết kế các
phần mềm power point, biết sử dụng và khai thác có hiệu quả công nghệ thông
tin vào công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại đơn vị.
III. PHẦN KẾT LUẬN
1. Ý nghĩa của đề tài:
Có thể nói, "Giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm" cho trẻ mầm non
đặc biệt là độ tuổi 5-6 tuổi là thực sự cần thiết và quan trọng và được ví như
người giáo viên thứ 2 trong công tác tổ chức, hướng dẫn trẻ hoạt động nhằm
thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ.. Hơn nữa, việc giáo dục theo
hướng lấy trẻ làm trung tâm phù hợp sẽ là phương tiện, là điều kiện để giáo viên
tác động đến sự phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi. Thông qua đó,
nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Thật vậy, qua một
năm học thực hiện các biện pháp trên trong việc "Giáo dục theo hướng lấy trẻ
làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi" ở lớp tôi, bước đầu gặt hái được những kết quả
đáng phấn khởi.
Môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí các khu vực chơi và học trong lớp
phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của
trẻ mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ
16


hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô với
trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh đã tạo cơ hội cho trẻ
được chia sẽ, giải bày tâm tư nguyện vọng, mong ước của trẻ với cô, với bạn.
Nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng
hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo
và bạn bè hơn. Không chỉ có vậy, việc xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia đóng góp từ phía phụ huynh cả vật
chất lẫn tinh thần để thỏa mãn mong đợi của họ đối với sự phát triển của trẻ. Để
xây dựng môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5-6 tuổi hoạt động tích cực, tôi
đã tìm tòi, học hỏi nhằm chuẩn bị môi trường giáo dục linh hoạt sáng tạo, cung
cấp phương tiện, học liệu và những hoạt động đa dạng, những tình huống có vấn
đề và ngày càng phức tạp hơn, có tác dụng kích thích tư duy, lôi cuốn trẻ tham
gia tích cực vào hoạt động tự tìm tòi, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, học
qua thực hành, qua chơi một cách vui vẻ; qua đó trẻ trực tiếp lĩnh hội được tri
thức, giúp trẻ phát triển hài hòa các lĩnh vực: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ,
thẫm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội.
Do đó, mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và
chúng đều có thể thành công. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ
và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Chính vì thế, với
quan điểm “mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt” và “mỗi đứa trẻ đều có cơ hội
được học bằng nhiều cách khác nhau”, vì vậy dạy cho trẻ mầm non cần được
tiếp cận với phương pháp “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” là một việc làm hết
sức cần thiết.
2. Kiến nghị, đề xuất:
Muốn sáng kiến kinh nghiệm này được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu
quả giáo dục cao trong năm học 2018 - 2019 và những năm tiếp theo tại đơn vị
công tác. Tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như sau:
* Đối với nhà trường:
Phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác xây
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho đội
ngũ trực tiếp giảng dạy những lớp có đối tượng trẻ bị thiểu năng trí tuệ, khuyết
tật để từng bước giúp trẻ hòa nhập tốt với môi trường giáo dục thân thiện.
Cần tổ chức các hoạt động dự giờ thao giảng qua đó giúp giáo viên học
tập và chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau góp phần nâng cao tay nghề, chuyên môn,
nghiệp vụ của đội ngũ.
* Đối với đội ngũ giáo viên
17


Mỗi người giáo viên phải biết xây dựng kế hoạch tự học tập, nghiên cứu,
bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm.... và một
số lĩnh vực khác có liên quan; phải thường xuyên tự đổi mới mình cho phù hợp
với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
Linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội phương pháp khi tổ chức các hoạt
động “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt hiệu quả cao nhất.
* Đối với ngành giáo dục
Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ban ngành chức
năng tham mưu cho UBND huyện tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư
mua sắm cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt kế
hoạch, nhiệm vụ năm học.
Tăng cường mở các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy để từng bước nâng cao trình độ tay
nghề và đảm nhiệm tốt mọi nhiệm vụ được giao.
* Đối với phụ huynh học sinh:
Tham gia tích cực vào các hoạt động do nhà trường, lớp tổ chức tạo môi
trường thân thiện để phối hợp giáo dục trẻ.
Phối hợp tốt với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để thực hiện tốt công tác
chăm sóc và giáo dục trẻ ở nhà và ở trường.
Trên đây là một số biện pháp và kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi đã tích
lũy được trong thời gian qua, bản thân tôi không chỉ dừng lại ở đó mà luôn có sự
cố gắng, phấn đấu hơn nữa, tìm tòi, học hỏi thêm ở các bạn đồng nghiệp để hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình làm đề tài bản thân tôi không tránh khỏi những sai sót
kính mong sự đóng góp ý kiến chân thành của đồng nghiệp, hội đồng nhà
trường, phòng Giáo dục - Đào tạo để bản thân rút ra được những kinh nghiệm
quý báu, bổ ích cho qua trình công tác, giảng dạy sau này. Là điều kiện cần và
đủ cho bản thân tôi phấn đấu, rèn luyện học hỏi và trau dồi kinh nghiệm về
chuyên môn nghiệp vụ để tự hoàn thiện mình và góp phần nhỏ bé của mình vào
việc đào tạo thế hệ tương lai, nguồn nhân lực, tài năng cho đất nước./.

Xin chân thành cảm ơn!

18


19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×