Tải bản đầy đủ

English 8 unit 6 skills 2

Lesson 6: SKILLS 2


The Princess and the Dragon

Look at these pictures:
What is the name of the story?


1. Listen to the fairy tale The Princess and the Dragon
and correct the following statements.
1. Once upon a time, there was a king, a queen and a prince.
 Once upon a time, there was a king, a queen and a princess.
2. One night, a giant captured the princess and put her in his tower.
 One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tower.

3. One day, a dragon heard the princess sing for help.
 One day a dragon heard the princess cry for help.
4. At the end of the story, the dragon made friends with the princess.
 At the end of the story, the dragon married the princess.The Princess and the Dragon


2. Listen again. Fill the missing words.
Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a
castle
(1)_________________
with their beautiful daughter. One night an ugly
ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king
and the queen were very sad. They promised
give gold
to (2)_________________
to the knight that rescued the princess. Many
knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached
with anger . One day a
the tower and saw the ogre roaring (3)_________________
dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for
help. The dragon flew down to the tower, took a big
breath
fiery (4)_________________
and blew the ogre far away. The dragon
rescued the princess from the tower and gently put her on his
strong back . They flew back to the castle. The king and the
(5)_________________
queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and
married the princess. They all lived happily ever after.


WRITING
3. Make notes about one of your favourite fairy tales. You can
invent your own story.
Title:
Main
characters:
Plot:
beginning
Plot: middle
Plot: endWRITING
3. Make notes about one of your favourite fairy tales. You can
invent your own story.
Title:

Mouse and cat

Main
characters:

Mouse and cat

Plot:
beginning

Mouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a
key to take care of the rice warehouse.

Plot: middle

Mouse ate the rice so much and the ruler put him in the
land. The mouse still continued tc eat rice in the land.

Plot: end

The ruler put his cat in the land to kill mouse.


4. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use The Princess
and the Dragon as a model.

Once upon a time…………………………………………………..
……………………………………………………………………..
…………………………………… lived happily ever after.


Title:

Mouse and cat

Main
characters:

Mouse and cat

Plot:
beginning

Mouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a key to take
care of the rice warehouse.

Plot:
middle

Mouse ate the rice so much and the ruler put him in the land. The
mouse still continued tc eat rice in the land.

Plot: end

The ruler put his cat in the land to kill mouse.

Once upon a time, the ruler of Heaven had a mouse in heaven. The Ruler decided
to give him the key to take care of the rice warehouse. The mouse ate so much
rice. The ruler was very angry and put the mouse in the land. When the mouse got
to the land, he continues to eat the rice in the land so much. Therefore, the Ruler
put his cat in the land to kill the mouse.


* HOMEWORK:
- Learn by heart the new words.
- Write the full story at home.
- Prepare the new lesson Unit 6: Looking back.


The Princess and the Dragon
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một nữ hoàng sống trong một lâu đài với con gái xinh đẹp của họ. Một đêm
nọ, một yêu tinh xấu xí bắt cóc công chúa và bỏ cô ấy lên ngọn tháp tăm tối và cao của nó. Nhà vua và nữ hoàng rất
buồn. Họ hứa tặng vàng cho hiệp sĩ mà cứu công chúa. Nhiều hiệp sĩ muốn cứu cô ấy. Nhưng tất cả họ đều chạy
trốn khi đến tòa tháp và thấy yêu tinh gầm hét giận dữ. Một ngày nọ một con rồng đang bay qua tòa tháp thì nghe
công chúa khóc xin giúp đỡ. Con rồng bay xuống tháp, lấy một hơi thở giận dữ và thổi bay yêu tinh đi. Con rồng
giải cứu công chúa từ tòa tháp và nhẹ nhàng đặt lên lưng nó. Họ bay trở về lâu đài. Nhà vua và nữ hoàng rất vui.
Con rồng biến thành hoàng tử đẹp trai và kết hôn với công chúa. Tất cả họ sống hạnh phúc mãi mãi.


Title:

Mouse and cat

Main
characters:

Mouse and cat

Plot:
beginning

Mouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a key to take
care of the rice warehouse. (Chuột sống trên trời. Ngọc Hoàng đưa cho nó chìa khóa
để trông coi kho lúa.)

Plot:
middle

Mouse ate the rice so much and the ruler put him in the land. The
mouse still continued tc eat rice in the land. (Chuột ăn lúa rất nhiều và Ngọc
Hoàng bỏ nó xuống trần gian. Chuột vẫn tiếp tục ăn lúa.)

Plot: end

The ruler put his cat in the land to kill mouse. (Ngọc Hoàng bỏ con mèo của
Ngài xuống trần gian để giết chuột.)

Once upon a time, the ruler of Heaven had a mouse in heaven. The Ruler decided
to give him the key to take care of the rice warehouse. The mouse ate so much
rice. The ruler was very angry and put the mouse in the land. When the mouse got
to the land, he continues to eat the rice in the land so much. Therefore, the Ruler
put his cat in the land to kill the mouse.
Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng có một con chuột ở trên trời. Người quyết định trao cho chuột chìa khóa để trông
coi kho lúa. Chuột ăn lúa rất nhiều. Ngọc hoàng rất tức giận và cho chuột xuống trần gian. Khi chuột xuống trần
gian, nó vẫn ăn lúa rất nhiều. Vì vậy, Ngọc Hoàng cho mèo của ngài xuống trần gian để diệt chuột.


Title:

Tich Chu

Main
characters

A little boy and her grandmother

Plot:
beginning

Tich Chu was a naughty boy, He didn't take care of his
grandmother. His grandmother was too thirsty and she became a
bird

Plot: middle

Tich Chu was very regretful for this. He wanted his grandmother
to come back with him at any cost. And the accepted to do every
difficult things to save his grandmother.

Plot: end

After overcoming all the difficult things, Tich Chu brought
magie water for the bird to drink. The bird became his
grandmother again.


Once upon a time, in a small village, ther was a little boy living with his granny.
The little boy was called Tich Chu. He was a naughty boy. He was only interested
in playing with friends. He didn't care so much about his granny.
Once day, her granny was very thirsty, she called Tich Chu but he wasn't at home.
He was playing with friends. His granny was so thirsty that she became a bird. She
flew to find water. After coming back home. Tichs Chu couldn't find his granny. He
realized that his granny had become a bird. And he needed to find magic water for
her. He accepted to do everything so that the bird could become his granny again.
After overcoming all the diddicult and dangerous things on the way of searching
for magic water, Tich Chu was able to bring magic water to the bird. The bird
drank water and became his granny again. Tich Chu promised to his granny that a
better grandchild to make granny happy. They lived happily since then.
Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ có một cậu bé sống cùng với bà. Cậu bé tên là Tích Chu. Tích Chu là một cậu bé
nghịch ngợm. Cậu ta chỉ mải mê chơi đùa với bạn của mình, cậu ta không quan tâm nhiều đến bà mình.
Một hôm, bà Tích Chu khát nước quá. Bà gọi Tích Chu nhưng Tích Chu không có ở nhà. Cậu ta đang vui chơi với bạn
bè của mình. Bà Tích Chu khát nước quá nên biến thành một chú chim và bay đi tìm nước. Khi Tích Chu trở về nhà,
cậu ta không thấy bà mình đâu cả. Cậu biết rằng bà mình đã hóa thành chim, và cậu cần phải mang nước thần về cho
bà. Cậu bé chấp nhận làm mọi điều để chim có thể biến trở lại thành bà nội của cậu. Sau khi vượt qua hết các trở ngại
khó khăn và nguy hiểm trên đường đi tìm nước thần, cậu bé đã mang được nước thần về cho chim uống. Chim uống
xong liền hóa lại thành bà. Tích Chu hứa với bà rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn để bà vui long. Kể từ đó, họ sống hạnh
phúc với nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×