Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các mẫu chuyện kể về bác hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm nâng cao chất lượng hạnh kiểm lớp chủ nhiệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.51 KB, 9 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số:........................................................
1. Tên sáng kiến: Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua
các mẫu chuyện kể về bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm nâng cao chất lượng hạnh
kiểm lớp chủ nhiệm.
(Nguyễn Văn Vũ, Đặng Thị Thúy An, @THPT Trần Trường Sinh)
2. Lĩnh vực áp dụng của sáng kiến: Chủ nhiệm
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết
Thực hiện kế hoạch số 838/KH-SGD&ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Bến Tre về việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành
giáo dục từ nay đến năm 2020. Hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” đã được tổ chức sâu rộng trên phạm vi cả nước và gặt hái được nhiều
kết quả to lớn. Đã 49 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng những bài học về đạo đức, lối
sống nhân cách của người luôn tỏa sáng cho các thế hệ mai sau noi theo.
Trường THPT Trần Trường Sinh được thành lập với địa bàn hoạt động là vùng sâu,
vùng xa với mặt bằng dân trí thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nhà
trường rất quan tâm tới việc giáo dục đạo đức cho học sinh nhưng hiệu quả của công tác
này chưa cao. Mặt trái của cuộc sống kinh tế thị trường và môi trường xã hội với những
tác động tiêu cực đã dẫn đến những sai phạm đáng tiếc như: Học sinh đánh nhau, vô lễ
với thầy cô giáo, trốn học, nghỉ học không rõ lý do, nói tục, chửi thề, ý thức phấn đấu
kém. Bên cạnh đó, trong công tác giáo dục ở nhà trường, đã có thời gian dài chúng ta chỉ
coi trọng việc dạy “Chữ”, nghĩa là làm sao cho học sinh học thật giỏi là được mà quên đi
một điều quan trọng dạy cho học sinh “Học làm người”, quên đi việc tạo cho các em có
một sân chơi bổ ích với các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các em
không được nhà trường cung cấp những kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng.
Ngoài việc học văn hóa, thời gian còn lại một số em lao vào các trò chơi vô bổ, bạo lực,


số còn lại thì tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến mọi việc chung quanh, lạnh lùng, vô cảm,
ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mình. Đã có rất nhiều lời cảnh báo từ báo đài lên tiếng
chỉ trích, phê phán lối sống của các em thanh, thiếu niên. Các em sẵn sàng ấu đả nhau chỉ
vì một cái nhìn không thiện cảm, nhạo báng xem thường bạn, chỉ vì ăn mặc không đúng
Trang 1


mốt,…tệ hại hơn là nhạo báng thầy cô giáo… Tất cả những hành động ấy đã gióng lên hồi
chuông cảnh tỉnh những người làm công tác giáo dục. Là một giáo viên chủ nhiệm tôi
thấy việc giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách cho học sinh làm một việc làm rất quan
trọng và cần thiết.
Với tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, là tiết để thầy và trò cùng nhau tổng kết lại những
vấn đề đã đạt được và chưa đạt được trong một tuần học, cũng như nhắc nhở các em chưa
tốt, chưa ngoan, còn thường xuyên vi phạm….tuy nhiên với cách làm này thì hiệu quả
giáo dục đạo đức, lối sống là không cao. Các em thường thờ ơ, kém tập trung,…
Vì vậy , để việc giáo dục đạo đức đạt hiệu quả cũng như làm cho tiết sinh hoạt lớp
trở nên ý nghĩa hơn thì việc đưa chuyên đề “Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối
sống cho học sinh thông qua các mẫu chuyện kể về bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm
nâng cao chất lượng hạnh kiểm lớp chủ nhiệm.” là một việc nên làm, là giải pháp tích cực
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến
3.2.1. Mục đích giải pháp
Thực hiện “Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua
các mẫu chuyện kể về bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm nâng cao chất lượng hạnh
kiểm lớp chủ nhiệm” với mục đích:
Góp phần cùng nhà trường đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức học sinh với mong
muốn chuyển tải tư tưởng, đạo đức của người in dấu trong tư tưởng và cuộc sống học
sinh. Qua đó học sinh có ý thức từ những việc làm, việc học tập và ứng xử với mọi người
xung quanh các em thể hiện tính văn hóa của người chủ tương lai của đất nước.
Từ việc giới thiệu những đức tính giản dị, mẫu mực cũng như nhân cách, lối sống

của Bác đến gần với lứa tuổi học sinh, từ đó các em tự soi rọi lại bản thân mình.
Kể chuyện đạo đức Bác hồ trong giờ sinh hoạt lớp là một cách để cho tiết sinh hoạt
lớp trở nên sôi động hơn, góp phần giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.
3.2.2. Những điểm khác biệt, tính mới so với giải pháp đã áp dụng
Là một chuyên đề mang tính nhân văn sâu sắc, ý tưởng được hình thành ngay sau
khi bản thân được tiếp thu các chuyên đề về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được vận dụng một cách linh hoạt, khoa học lồng ghép
trong tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh.
Với những câu chuyện ngắn về Bác Hồ, giúp học sinh có thể tự sưu tầm tranh
ảnh, tài liệu, những câu chuyện kể về Bác Hồ.
Trên cơ sở kế hoạch của lớp, học sinh tự viết đề cương đưa vào chỉ tiêu về học tập,
lao động, học tập thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo gương Bác Hồ một cách cụ thể,
từ đó giúp các em hoàn thiện đạo đức của mình.
Trang 2


Giúp học sinh kỹ năng kể những câu chuyện về Bác trước thầy cô, tập thể bạn bè
giúp các em có ý thức học tập tốt, trau dồi đạo đức nhân cách, lối sống tốt.
Qua những câu chuyện về Hồ Chí Minh, giúp các em được học ở Bác những đức
tính tốt đẹp của một con người như:
Người có nhân là người có tấm lòng nhân hậu, tình thương yêu, giúp đỡ đồng bào,
đồng chí. Nhân là tâm và tâm là nhân.
Người có nghĩa là người có chí khí, lòng dạ ngay thẳng, không có tư tâm, tà tâm,
không lắt léo, không uốn công cuộc đời, không luồn cúi, xu nịnh, xu thời. Trọng nghĩa là
đức tính của con người.
Người có trí là người có đầu óc sáng suốt, trong sạch, biết xem người, biết xét
việc, biết nhân tình thế thái mà liệu bề ứng xử.
Người có dũng là người dũng cảm, gan góc, có gan bảo vệ lẽ phải, có gan đấu
tranh với những việc làm sai trái, không sợ khó, không sợ khổ, có gan chịu đựng để mưu
cầu việc lớn.

Người có liêm là người không tham địa vị, tiền tài, sự quyến rũ mềm yếu, quan
minh chính đại, sống cuộc đời liêm khiết, tử tế, đàng hoàng.
Cần là cần cù, cần mẫn trong công việc, chịu thương chịu khó, một nắng hai
sương, lao động vì lợi ích chung và lợi ích riêng mình.
Kiệm là tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, không tiêu xài bừa bãi, không lấy của
công làm của riêng; tiết kiệm nhưng không bủn xỉn, cái gì đáng tiêu dù phải mất số tiền
lớn cũng phải tiêu, cái gì không đáng tiêu dù chỉ là một đồng cũng không được tiêu.
3.2.3 Nội dung thực hiện của giải pháp
Bước 1: Xây dựng kế hoạch kể chuyện
Trong năm học bản thân đã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề và
triển khai cho toàn thể học sinh lớp chủ nhiệm dưới phương châm“Mỗi tuần một câu
chuyện đạo đức Bác Hồ” vào tiết sinh hoạt lớp với thời lượng tối đa là 10 phút.
Các em học sinh tự chọn hoặc căn cứ vào kế hoạch những câu chuyện kể có thật
về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng tháng đăng ký với giáo viên chủ
nhiệm để phân công và giới thiệu kể chuyện.
* Tháng 9 với chủ đề giáo dục: “Truyền thống nhà trường”
Các câu chuyện được kể được xoay quanh “Đạo đức Bác Hồ, Bác Hồ với nhà
trường” được định hướng bằng những câu chuyện về Bác như sau:
1. Những lời Bác dạy về đạo đức
2. Thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường
3. Ấn tượng những lần Bác Hồ đến thăm trường
4. Thời gian qúy báu lắm
5. Điều Bác Hồ, yêu nhất, ghét nhất…
Trang 3


* Tháng 10 với chủ đề giáo dục: “Chăm ngoan học giỏi”
Các câu chuyện được kể được xoay quanh “Nhân cách Bác Hồ, Bác Hồ với học
sinh” được định hướng bằng những câu chuyện về Bác như sau:
1. Bác dạy: “Phải chăm chỉ học tập”

2. Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên
3. Các em sạch và ngoan thật
4. Nhân cách Bác Hồ
5. Cách sử dụng tiền bạc của Bác Hồ…
* Tháng 11 với chủ đề giáo dục: “Tôn sư trọng đạo”
Các câu chuyện được kể được xoay quanh “Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục và
truyền thống tôn sư trọng đạo” được định hướng bằng những câu chuyện về Bác như sau:
1. Bác Hồ với sự nghiệp trồng người
2. Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục của dân tộc
3. Bác dặn: Thầy giáo thì phải hiểu học trò, phải thực sự thương yêu, chăm sóc
học trò. Dạy học, không phải dạy trên lớp mà còn phải liên hệ với gia đình, đoàn thể
ầ4. Bác Hồ với việc sử dụng nhân tài
5. Điều lo của Bác cách đây 35 năm…
* Tháng 12 với chủ đề giáo dục: “Uống nước nhớ nguồn”
Các câu chuyện được kể được xoay quanh “Truyền thống uống nước nhớ nguồn
của dân tộc Việt Nam ta”; vì: "Uống nước nhớ nguồn" là truyền thống đạo lý nhân ái có
từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp này đã và đang được nhân dân ta
phát huy từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà Bác Hồ là một tấm
gương tiêu biểu nhất. Được định hướng cho các em kể bằng những câu chuyện về Bác
như sau:
1. Tấm lòng Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ:
2. Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sỹ
3. Miền Nam trong trái tim tôi
4. Câu chuyện về 3 chiếc balô
5. Bác Hồ về quê hương
6. Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước…
* Tháng 01 và tháng 02 với chủ đề giáo dục: “Mừng Đảng, mừng xuân”
Các câu chuyện được kể được xoay quanh “Trách nhiệm của Đảng và Bác Hồ
đối với Dân, với nước” được định hướng bằng những câu chuyện về Bác như sau:
1. Bác Hồ nói chuyện “Tết” và “Xuân”

2. Trường học của Bác
3. Bác có phải là vua đâu
4. Bác Với miền Nam
Trang 4


5. Đời sống của dân quan trọng hơn
6. Dân chủ mà thành “Quan chủ”
7. Phải bảo vệ từng cành cây…
* Tháng 3 với chủ đề giáo dục: “Tiến bước lên đoàn”
Các câu chuyện được kể được xoay quanh “Bác Hồ với tuổi trẻ của đất nước”
được định hướng bằng những câu chuyện về Bác như sau:
1. Con đường tuổi trẻ
2. Bác Hồ với thanh niên
3. Những vị khách tí hon
4. Bác Hồ rất quan tâm đến con trẻ……
* Tháng 4 với chủ đề giáo dục: “Hòa bình hữu nghị”
Các câu chuyện được kể được xoay quanh “Bác Hồ với nhân dân và thanh thiếu
nhi các nước” được định hướng bằng những câu chuyện về Bác như sau:
1. Bác tặng khăn quàng
2. Bức tranh thêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đại tá StephenL.Nodlinger
3. Thiếu nhi Tiệp Khắc với Bác Hồ
4. Mênh mông quá…
* Tháng 5 với chủ đề: “Bác Hồ kính yêu”
Các câu chuyện được kể được xoay quanh “Tấm gương đạo đức sáng ngời, tấm
lòng cao cả, vĩ đại của Bác Hồ đối với dân tộc” được định hướng bằng những câu chuyện
về Bác như sau:
1. Phải quan tâm đến mọi người hơn
2. Bài học dựa vào dân
3. Cuộc sống giản dị của Bác ở Phủ Chủ Tịch

4. Chú ngã có đau không
Bước 2: Phân công kể chuyện
Dựa trên việc đăng kí các mẫu chuyện của mỗi tổ, giáo viên phân công các thành
viên trong tổ hoặc tự nguyện đăng kí kể trước lớp trong mỗi tuần. Kế hoạch phân công cụ
thể như sau
- Tháng 9: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Phan Thúy An
+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Bùi Thị Thanh xuân
+ Tuần 3: Tổ 3 – Em Trần Thị Bé Trúc
+ Tuần 4: Tổ 4 – Em Lê Phước Huy
- Tháng 10: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Tống Văn Hoài Phong
+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Nguyễn Thúy Duy
Trang 5


+ Tuần 3: Tổ 1 – Em Tống Phước Huy
+ Tuần 4: Tổ 1 – Em Trần Thị Kim Ngân
- Tháng 11: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Nguyễn Thị Minh Kha
+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Phan Huỳnh Sơn
+ Tuần 3: Tổ 1 – Em Tống Thị Như Huỳnh
+ Tuần 4: Tổ 1 – Em Nguyễn Nghi
- Tháng 12: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Phan Minh Kiên
+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Phan Tiểu Thuy
+ Tuần 3: Tổ 1 – Em Trịnh Thị Tuyết Kiều
+ Tuần 4: Tổ 1 – Em Nguyễn Thị Tuyết Sương
- Tháng 1: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Nguyễn Thị Khánh An

+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Võ Thị Ngọc Hân
+ Tuần 3: Tổ 3 – Em Võ Thanh Huy
+ Tuần 4: Tổ 4 – Em Nguyễn Tuấn Khang
- Tháng 2: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Võ Thị Kiều Diễm
+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Nguyễn Thị Như Mỹ
+ Tuần 3: Tổ 1 – Em Lưu Thị Anh Thư
+ Tuần 4: Tổ 1 – Em Phan Văn Dư
- Tháng 3: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Lưu Tiểu Băng
+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Nguyễn Thi Ngọc Nhi
+ Tuần 3: Tổ 1 – Em Đỗ Thị Huỳnh Duy
+ Tuần 4: Tổ 1 – Em Nguyễn Trọng Nghĩa
- Tháng 4: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Võ Da Dĩ
+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Nguyễn Thị Ngọc Bích
+ Tuần 3: Tổ 1 – Em Nguyễn Thị Oanh Luyện
+ Tuần 4: Tổ 1 – Em Nguyễn Minh Khuê
- Tháng 5: Lớp chuẩn bị 4 mẫu chuyện
+ Tuần 1: Tổ 1 – Em Trịnh Vĩnh Khang
+ Tuần 2: Tổ 2 – Em Phan Thị Huỳnh Như
+ Tuần 3: Tổ 1 – Em Huỳnh Thị Ngân Tiên
+ Tuần 4: Tổ 1 – Em Nguyễn Văn Tường An
Trang 6


Bước 3: Rút ra những bài học về đạo đức trong mỗi câu chuyện
Sau mỗi câu chuyện kể phải giúp học sinh rút ra những bài học về đạo đức, ví dụ:
các em học được ở Bác lòng yêu thương và sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau buồn của đồng
bào, đồng chí như qua câu chuyện “Chú ngã có đau không?”. Hay học được ở Bác tính

tiết kiệm- tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của từ việc lớn đến việc nhỏ qua câu chuyện:
“Thời gian quý báu lắm”; câu chuyện “Bác Hồ về thăm quê hương” các em sẽ thấy được
nỗi đau của một vị lãnh tụ khi trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách; hay câu
chuyện “Bác Hồ rất quan tâm đến con trẻ” bởi Bác Hồ yêu các cháu, hiểu các cháu, tin
tưởng các cháu; vì đó là tương lai của dân tộc; đó là những mầm, những búp trên cành …
Tình yêu đó thấm đậm tình người…vv…Qua đó các em sẽ học được tình yêu quê hương,
yêu Tổ quốc, yêu đồng bào… và sẽ xúc động hơn, ý nghĩa hơn khi các em thấy được hình
ảnh một vị lãnh tụ khi đến thăm các em bé trong trại mồ côi Kim đồng, hay trong đêm
giao thừa lạnh buốt, Bác đến thăm gia đình chị gánh nước thuê rất nghèo ở ngoại thành hà
Nội, tất cả hình ảnh ấy là bài học quý báu mang ý nghĩa giáo dục và tính nhân văn sâu sắc
để các em tự hoàn thiện mình.
Để có được những tiết kể chuyện đạo đức Bác Hồ thành công, trước hết giáo viên
chủ nhiệm phải lựa chon các em học sinh có năng khiếu kể chuyện hoặc có thể tập cho
các em, làm sao lời nói thật sâu lắng nhưng thật sự hấp dẫn, thu hút người nghe.
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp
Như đã trình bày ở trên, việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh qua
những câu chuyện kể về đạo đức Bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp hàng tuần đã được thực
nghiệm tại lớp 11A1 trong trường THPT Trần Trường Sinh từ năm học 2016-2017 đến
nay đã mang lại hiệu quả tốt; thiết nghĩ trên những việc làm cụ thể này có thể áp dụng
linh hoạt, sáng tạo đối với các lớp khác trong phạm vi trường hoặc xã, huyện.
Học sinh phát huy được năng lực, năng khiếu, tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó Kể
chuyện đạo đức Bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp là dịp để giáo dục học sinh cách nhìn
nhận những điều hay, điều tốt đẹp và cả những cái xấu trong cuộc sống, giúp học sinh
thấy được công đức của Bác Hồ, công ơn cha mẹ, thầy cô để sống tốt hơn, có niềm tin,
nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp
3.4.1 Ý thức chấp hành nội quy và các quy định của nhà trường được nâng lên, nhân
cách, lý tưởng sống được hình thành.
Đa số học sinh trong lớp đã tạo được thói quen trong ý thức đi thưa, về trình, giúp
đỡ bạn, giúp đỡ người khó khăn, lễ phép với thầy cô và những người lớn tuổi; chấp hành

nghiêm túc nội quy và các qui định của địa phương, của trường, lớp học.
3.4.2 Chất lượng hạnh kiểm và học lực tăng đáng kể.
Trang 7


Thực hiện chuyên đề: “Lồng ghép Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học
sinh thông qua các mẫu chuyện kể về bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm nâng cao chất
lượng hạnh kiểm lớp chủ nhiệm”, tỷ lệ hạnh kiểm tốt, khá ở lớp chủ nhiệm tăng lên đáng
kể trong học kì đầu; hàng ngày đến trường các em đã ngoan hơn nhiều, có ý thức tổ chức
kỷ luật cao, hiện tượng bè phái, gây gổ đánh nhau ít xảy ra, các em đã sống với nhau
trong tình đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.
Sau đây là bảng so sánh chất lượng hạnh kiểm và học lực học kì 1 và học kì 2 của
học sinh lớp 11A1 năm học 2016-2017:
Học kì I- Năm học 2016 – 2017

Xếp loại

Học kì II –
2016 - 2017

Học lực

SL
%
Giỏi-Tốt:
2
4.88%
Khá:
14
34.15%

T.bình:
22
53.66%
Yếu:
3
7.32%
Kém:
0
0.00%
Cộng
41
100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi
Danh hiệu học sinh Tiên tiến
Xếp loại
Học lực
SL
%
Giỏi-Tốt:
7
17.07%
Khá:
17
41.46%
T.bình:
17
41.46%
Yếu:
0
0.00%

Kém:
0
0.00%
Cộng
41
100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi
Danh hiệu học sinh Tiên tiến

Hạnh kiểm
SL
%
36
87.80%
2
4.88%
3
7.32%
0
0.00%
0
0.00%
41
100.00%
2
4.88%
14
34.15%
Hạnh kiểm
SL

36
2
1
0
0
41
6
15

Năm học

%
87.80%
4.88%
2.44%
0.00%
0.00%
100.00%
14.63%
36.59%

So sánh hai bảng thống kê ở trên ta thấy kết quả thu được qua một năm thực hiện
“Lồng ghép Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các mẫu chuyện
Trang 8


kể về bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm nâng cao chất lượng hạnh kiểm lớp chủ
nhiệm”, là rất khả quan. Tỉ lệ học lực và hạnh kiểm đều tăng lên ở học kì 2.
3.4.3 Ý thức tham gia lao động và bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao.
Hầu hết các em đã tích cực tham gia lao động, bảo vệ và gìn giữ cảnh quan môi

trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
3.4.4. Ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí của nhiều học được nâng cao.
Trong sử dụng điện, nước các em đã biết mở đèn, quạt khi cần thiết; trước khi ra về
đều ngắt cầu dao điện, cài chốt cửa sổ và khóa cửa phòng học…
Sử dụng và phân bố hợp lý thời gian cho việc học tập và vui chơi; không lãng phí
thời gian vào các trò chơi vô bổ; biết cách xây dựng kế hoạch chi tiêu cho bản thân.
3.5. Tài liệu kèm theo gồm
- 1 bảng mô tả giải pháp
- Các phụ lục kèm theo: Không
Bến Tre, Ngày 19 tháng 03 năm 2018

Trang 9Xem Thêm

×