Tải bản đầy đủ

Trình tự thi công sàn phẳng dự ứng lực

FREYSSINET VIETNAM CO.,LTD
DỰ ÁN KHU NHÀ Ở ĐỂ BÁN CHO CBCNV LIÊN CƠ
QUAN QUẬN LONG BIÊN

WORK SEQUENCE FOR POST TENSIONING SLAB
TRÌNH TỰ THI CÔNG SÀN PHẲNG DƯL


1) MATERIAL - EQUIPMENT/
VẬT TƯ - THIẾT BỊ


5B
3B
3B

5B

Block/Đ
ế neo


Trumplate/
Bát neo

Jaws/
Chấu neo

2B
3B
5B

Duct /

PT Strands/

Ống ghen

Cáp dự ứng lực


Mono Jack/

Stressing pump/

Grout pump/

Kích thủy lực đơn

Bơm thủy lực cho kích đơn

Máy bơm vữa


2) WORKING SEQUENCES/
TRÌNH TỰ THI CÔNG


STEP 1: (BY FREYSSINET(FVN) /THỰC HIỆN BỞI FREYSSINET)
OPEN SPACE FOR ACCOMMONDATE PT TENDON ALONG INSIDE THE PERIMETER
BEAM RABAR BEFORE CASTING CONCRETE/
MỞ RỘNG THÉP CỘT ĐỂ DỄ DÀNG LẮP ĐẶT CÁP TRONG DẦM BIÊN TRƯỚC KHI


ĐỔ BÊ TÔNG CỘT.


STEP 2: (BY ORTHER/ THỰC HIỆN BỞI CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH)
CONSTRUCTION OF DESK FLOOR AND MOUNTED EDGE-BOARD AREA HAS
TENDON ANCHORAGE/
LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN ĐÁY SÀN VÀ VÁN KHUÔN BIÊN XUNG QUANH VỊ TRÍ CÓ
ĐẦU NEO.


STEP 3: (BY FVN)
MARK OUT ANCHOR LOCATIONS ON SIDE FORMWORK/
ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ CỦA ĐẦU NEO LÊN VÁN KHUÔN BIÊN.


STEP 4: (BY ORTHER/ CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH)
SLOT AND BOLTS HOLE POSITIONS REQUIRED TO BE CUT AND DRILLED/
TẠO KHE MỞ VÀ LỖ BU LÔNG TRÊN VÁN KHUÔN BIÊN.


STEP 5: (BY FVN)
BOLT ANCHOR AND RECESS FORMER ONTO THE EDGE-BOARD/
LẮP ĐẶT NEO VÀ ĐẦU HỘC VÀO VÁN KHUÔN BIÊN.


STEP 6: (BY FVN)
COIL IS UN-PARK INSIDE THE DISPENSER AND LIFTED BY TOWER CRANE
PROVIDED BY ORTHER/
CUỘN CÁP ĐƯỢC DỠ BỎ VÀO CÁC TANG CÁP VÀ ĐƯỢC CẨU LÊN BỞI CẦN
CẨU THÁP DO CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH CUNG CẤP.


STEP 7: (BY FVN)
PRE-FABRICATION OF PT TENDONS ON SLAB SOFFIT/
GIA CÔNG CÁC BÓ CÁP TRÊN VÁN KHUÔN SÀN.


STEP 8: (BY FVN)
PLACE TENDONS INSIDE THE PERIMETER BEAM BEFORE BEAM REINFORCEMENT
INSTALLED/
ĐẶT CÁC BÓ CÁP NẰM TRONG DẦM BIÊN TRƯỚC KHI THÉP DẦM ĐƯỢC LẮP ĐẶT.


STEP 9: (BY ORTHER/ CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH)
REBAR FIXER COMPLETED BEAM REINFORCEMENT/
CỐ ĐỊNH LẮP ĐẶT CỐT THÉP CHO DẦM.


STEP 10: (BY FVN)
PT TENDON INSIDE PERIMETER BEAM SHALL BE FIXED BY PERMANENT SUPPORTS
USING REBAR D12 SHAPE C PROVIDED BY ORTHER/
CỐ ĐỊNH ĐƯỜNG CÁP TRONG DẦM BIÊN BẰNG CÁC THANH D12 HÌNH CHỮ C ĐƯỢC
CUNG CẤP BỞI CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH.


STEP 11: (BY ORTHER/ CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH)
INSTALL BOTTOM MESH/
LẮP ĐẶT LƯỚI THÉP LỚP DƯỚI.


STEP 12: (BY FVN)
APPLY PAINT UNDER TENDON BEFORE OR AFTER INSTALLATION COMPLETED/
SƠN DỌC THEO ĐƯỜNG ĐI CỦA BÓ CÁP TRƯỚC HOẶC SAU KHI LẮP ĐẶT.


STEP 13: (BY FVN)
INSTALL PT TENDONS SLAB/
LẮP ĐẶT CÁC BÓ CÁP SÀN.


STEP 14: (BY ORTHER/ CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH)
INSTALL ANTI-BURSTING REBAR ACCORDINGLY AS PER DESIGN/
LẮP ĐẶT THÉP GIA CƯỜNG ĐẦU NEO PHÙ HỢP VỚI THIẾT KẾ.


STEP 15: (BY ORTHER/ CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH)
INSTALL TOP REBAR LAYERS (IF REQUIRED)/
LẮP ĐẶT LƯỚI THÉP LỚP TRÊN (NẾU CÓ).


STEP 16: (BY FVN)
PROVIED GROUT VENT AT ANCHORAGE & DEAD ENDS/
LẮP ĐẶT ỐNG BƠM VỮA TẠI ĐẦU KÉO VÀ ĐẦU CHẾT.


COMPLETION OF INSTALLATION & READY FOR INSPECTION
HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT & SẴN SÀNG NGHIỆM THU


STEP 17: (BY ORTHER/ CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH)
CONCRETING / ĐỔ BÊ TÔNG.


STEP 18: (BY ORTHER/ CHỦ ĐẦU TƯ/NHÀ THẦU CHÍNH)
REMOVE SIDE FORM WORK AND PROVIDE WORKING PLATFORM/
THÁO DỠ VÁN KHUÔN BIÊN VÀ LẮP ĐẶT SÀN THAO TÁC.


STEP 19: (BY FVN)
REMOVE RECESS FORM AND INSTALL ANCHORAGE BLOCK & JAWS /
THÁO DỠ KHUÔN HỘP RECESS VÀ LẮP ĐẶT ĐẾ NEO VÀ CHẤU NEO.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×