Tải bản đầy đủ

Sang tao ky thuat lan thu VI

 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 
[

MỤC LỤC

TRANG

Phần thứ nhất : ĐẶT VẤN ĐỀ
I - LÍ DO CHỌN GIẢI PHÁP

4

II- QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM GIẢI PHÁP

4

Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
Chương I. Cơ sở lý luận của vấn đề.

7


I- CƠ SỞ LÝ LUẬN

7

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

7

Chương II: Thực trạng của vấn đề.
I - THUẬN LỢI

8

II - KHÓ KHĂN

8

Chương III: Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề.
I - NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM POWERPOINT

9

II - TIẾN HÀNH THIẾT KẾ

9

1 - Khởi động PowerPoint 2003 (2007)

9

2- Ghi tệp bài giảng vào đĩa

10

3 - Thiết kế bài giảng.

10

a. Thiết kế dạng bài tập viết: cụ thể " tập viết lớp 2 - chữ hoa A'


10

b. Thiết kế dạng bài tập tô; cụ thể "Tập tô chữ cái s, x"

24

Phần thứ ba: HIỆU QUẢ CỦA GIẢI PHÁP

27

Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ

Người thực hiện

3

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 
1/ LÝ DO CHỌN GIẢI PHÁP:

Đối với phân môn tập tô (trường mẫu giáo ), môn tập viết (trường tiểu học) thì:
các em học sinh mẫu giáo hay tiểu học như những tờ giấy trắng, các thầy cô viết gì
lên tờ giấy đó sẽ được các em lưu lại trong trí nhớ không bao giờ có thể quên. Vì
vậy những thói quen đầu tiên, những nét chữ đầu tiên mà thầy cô hướng dẫn cho các
em là rất quan trọng. Vậy mà, thực tế hiện nay đội ngũ giáo viên viết chữ đẹp và
viết đúng còn ít. Các thầy cô viết không đẹp, không đúng thì hướng dẫn học sinh
làm sao đây?; Hoặc có thầy cô viết đẹp, viết đúng thì lại úp mặt vào bảng che mất
quá trình viết và không quan sát được học sinh của mình có chú ý theo dõi cô hướng
dẫn cách viết hay không; Hoặc để viết đúng các thầy cô nắn nót mất nhiều thời gian
làm ảnh hưởng đến chất lượng giờ học, thời gian dành cho luyện viết không đủ;
Từ năm học 2009 - 2010 trên mạng Internet có 1 số mẫu chữ có sẵn nhưng để
giáo viên đưa vào bài giảng của mình thì gặp nhiều khó khăn: Các mẫu chữ đều
dưới dạng vi deo nếu máy tính chưa cài đủ các phần mềm thích hợp cho video thì
không chạy được chỉ là hình ảnh tĩnh, nếu linh sang sile thì hay lỗi phải qua nhiều
thao tác vi deo mới chạy hoặc không chạy, tốc độ chạy chữ nhanh khó khớp được
với lời giảng;...
Với những khó khăn, vướng mắc đó các nhà quản lý sẽ làm gì? Để tháo gỡ
những khó khăn và vướng mắc đó chúng ta cần phải có giải pháp để giải quyết
nhanh chóng nâng cao chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy.
Sự phát triển như vũ bão của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những
thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc
vận dụng CNTT vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật
tích cực. Chúng ta không nên từ chối những gì có sẵn mà lĩnh vực CNTT mang lại,
chúng ta nên biết cách tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả cho công việc
của mình, cho mục đích của mình. Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đó tôi
chọn giải pháp "Thiết kế chữ viết trên phần mềm PowerPoint cho các bài giảng
trình chiếu cho phân Tiếng Việt 1, tập viết ở tiểu học và tập tô ở mẫu giáo".
2/ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM GIẢI PHÁP:

Năm học 2007 - 2008, là giáo viên giảng dạy lớp 1 tại điểm lẻ Bản Noỏng, bắt
đầu tiếp cận với ứng dụng CNTT và giảng dạy, tôi đã đăng kí đề tài thực nghiệm
"Rèn chữ viết cho học sinh vùng thôn bản". Đề tài đã được Hội đồng khoa học thị
xã Nghĩa Lộ xếp loại xuất sắc, trong đề tài đó tôi đã sử dụng và thiết kế chữ viết
trên PowerPoint trong bài giảng minh họa của mình.
Năm học 2008 - 2009, tôi đã thiết kế các bài giảng của mình (1 số bài đã đưa
lên trang Bài giảng điện tử Violet). Theo sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo
thị xã tôi trực tiếp tập huấn hè 2009 cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học
trên đại bàn thị xã về dạy tập viết ở tiểu học, trong đó tôi giới thiệu cách thiết kế
chữ viết trên PowerPoint.

Người thực hiện

4

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Năm học 2009 - 2010, là cán bộ quản lý phụ trách mảng chuyên môn, qua thực
tế dự giờ các tiết dạy tập viết trong nhà trường cũng như các trường bạn. Theo yêu
cầu của các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức bồi dưỡng
chuyên môn hè 2010 cho toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn, tôi được
chỉ đạo phụ trách bồi dưỡng cách thiết kế bài giảng điện tử trong đó có hướng dẫn
cách thiết kế chữ viết trên PowerPoint.

Người thực hiện

5

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Từ năm học 2010 - 2011 đến nay, kỹ thuật thiết kế này tôi và giáo viên nhà
trường vẫn sử dụng để thiết kế các bài giảng có hiệu quả cao. Song các bài giảng
mới chỉ dừng lại ở các các tiết hội giảng, thanh tra, kiểm tra hoặc chuyên đề. Do
nhiều lý do:
+ Do cách thiết kế đòi hỏi người thiết kế cần có tình kiên trì, tỉ mỉ, sáng tạo nên
giáo viên lười không muốn thiết kế;
+ Do trình độ tin học, sử dụng máy tính chưa cao;
+ Lý do cơ bản nhất là do phương tiện máy chiếu không đủ;

Người thực hiện

6

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Chương I:
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ
I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN:

Quán triệt và thực hiện chỉ thị số 4899/CT-BGD&ĐT ngày 04/8/2009 của Bộ
GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo
dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010; tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 55/2008/CT - BGD&ĐT ngày 30/9/2008 về tăng cường giảng dạy,
đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2010;
Thực hiện hướng dẫn số 378/HD-PGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Phòng
GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 và hướng
dẫn số 386/HD-PGD&ĐT về hường dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010
- 2011. Tăng cường đổi mới phương pháp quản lý, khuyến khích và động viên đội
ngũ sử dụng CNTT trong quá trình giảng dạy, tập trung chỉ đạo đổi mới phương
pháp dạy học và đổi mới cách soạn giáo án, cách thiết kế bài giảng điện tử góp
phần đem lại cho học sinh những giờ học thật sự bổ ích và sinh động. Tự xây dựng
Website của trường theo mã nguồn miễn phí của hệ thống thư viện điện tử
http://violet.vn. Có thể nói việc vận dụng những ứng dụng của CNTT đã đem lại
những hiệu quả đáng khích lệ trong quá trình quản lý và giảng dạy tại trường Tiểu
học Nguyễn Bá Ngọc - thị xã nghĩa Lộ nói riêng và các trường trên địa bàn thị xã
Nghĩa Lộ nói chung.
II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN:

Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc vận dụng CNTT đã
tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo.
Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nếu chúng ta có sự cân nhắc và
chọn lựa nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh hợp lý thì bài giảng điện
tử là một trong những hình thức đổi mới hiệu quả. Bài giảng điện tử là công cụ
phục vụ đắc lực và có hiệu quả cao nhất cho phân môn tập viết, nhất là phần luyện
viết lớp 1. Cũng có thể nói là rất hữu hiệu đối với phần tập tô của học sinh mẫu
giáo. Trên mạng Internet có 1 số mẫu chữ có sẵn nhưng để giáo viên đưa vào bài
giảng của mình thì gặp nhiều khó khăn: Các mẫu chữ đều dưới dạng vi deo nếu
máy tính chưa cài đủ các phần mềm thích hợp cho video thì không chạy được chỉ là
hình ảnh tĩnh, nếu linh sang sile thì hay lỗi phải qua nhiều thao tác vi deo mới chạy
hoặc không chạy, tốc độ chạy chữ nhanh khó khớp được với lời giảng;... Thực tế có
nhiều đồng chí đã thất bại khi sử dụng trong tiết dạy của mình. Tự thiết kế chữ viết
trong bài giảng của mình theo ý của mình sẽ giúp cho hiệu quả giờ dạy được nâng
lên. Tuy nhiên, để có được 1 bài giảng hoàn hảo đòi hỏi người giáo viên phải có sự
kiên trì và có kỹ năng soạn thảo, vẽ hình trên máy tính tốt đồng thời có sự sáng tạo,
bởi cách thiết kế này không có tài liệu nào hướng dẫn.
Người thực hiện

7

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Chương II:
THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ.
I. THUẬN LỢI.

1. Có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, từ cấp Bộ, cấp Sở, cấp Phòng GD&ĐT
đến cấp Trường trong việc "Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng
dạy" đã có những khuyến khích khen thưởng kịp thời tạo thành phong trào ứng
dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy rộng khắp.
2. Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có phòng máy. 100% máy tính của cán
bộ, giáo viên và phòng máy được nối mạng internet với đường truyền cáp quang.
- Nhà trường có máy ken ảnh, máy ảnh, loa máy tính và được Sở GD&ĐT
đầu tư 2 máy chiếu...
- Nhà trường có 100% lớp học 2 buổi/ ngày, có giáo viên tin học, là trường
học dẫn đầu trong phong trào "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" của thị xã (40% giáo
viên viết chữ đúng và đẹp)
3. Đại bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên đã xác định được tầm quan trọng
và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, đồng
thời có ý thức tự học, tự rèn, trau rồi kiến thức tin học để sử dụng các phần phần
mềm hỗ trợ cho công tác giảng dạy, thiết kế bài giảng điện tử nâng cao chất lượng
giờ dạy.
II. KHÓ KHĂN.

Bên cạnh những thuận lợi nói trên, trong các trường tiểu học nói chung và
trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nói riêng vẫn còn một số tồn tại:
- Một số cán bộ, giáo viên tuổi cao; một số giáo viên trẻ thiếu sự năng động
và sáng tạo; một số ít khả năng nhận thức và kiến thức có hạn; Giáo viên tin học
trình độ chuyên môn còn hạn chế.
- Có cán bộ, giáo viên điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn không có máy
tính và không thể sắp xếp được thời gian nghiên cứu và tự bồi dưỡng cho mình.
- Thiết bị hiện đại còn hạn chế ( mới có 2 máy chiếu, 1 máy ảnh kỹ thuật số,
2 bộ loa máy tính, 1 máy ken ảnh).
- Với thực tế nhà trường khối lớp 1,2,3 có phân môn tập viết cần 60% giáo
viên đứng lớp viết chữ đúng và đẹp, thế nhưng nhà trường chỉ có 40% giáo viên
viết chữ đúng và đẹp; 100% giáo viên viết bảng hướng dẫn viết đều đứng không
đúng tư thế; chất lượng các giờ tập viết, luyện viết không cao.
Người thực hiện

8

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Chương III:
CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I/ NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM POWERPOINT:

Powerpoint là phần mềm trình diễn nổi tiếng của hãng Microsoft và đã được
sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nước trên thế giới. Powerpoint là một ý tưởng rất độc
đáo và từ lâu đã trở thành phương tiện không thể thiếu cho các nhà diễn thuyết, hội
nghị, hội thảo khoa học, các chuyên viên tiếp thị quảng bá sản phẩm, ...
Vào thời điểm này Powerpoint đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong giáo
dục. Với nhiều tính năng mới được bổ sung, Powerpoint đang trở thành công cụ phổ
biến nhất giúp các giáo viên biên soạn và trình diễn các bài trình giảng với sự trợ
giúp của máy tính.
Chức năng chính của Powerpoint là tạo ra bản trình diễn (Presentation) với
chất lượng cao tùy theo khả năng của bạn. Nó có khả năng hỗ trợ nhiều loại đối
tượng như văn bản, đồ họa, hoạt hình, video, âm thanh, ngoài ra còn có thể liên kết,
tích hợp nhiều sản phẩm từ các phần mềm khác một các dễ dàng và phong phú. Lợi
dụng các khả năng này, chúng ta có thể dùng nó như một công cụ để tạo ra một bài
giảng điện tử một cách dễ dàng và thuận tiện.
Tôi đã nghiên cứu kỹ các chức năng Powerpoint về đồ họa, tập trung tìm tòi
cách sử dụng thanh công cụ vẽ Drawing, sử dụng nhãn Custom Animation và các
thành phần của nó,….

II/ TIẾN HÀNH THIẾT KẾ:

1. Khởi động Powerpoint 2003 (2007)
Người thực hiện

9

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Thực hiện lệnh: Start \ All programs \ Microsoft office \ Microsoft office
powerpoint 2003 (2007)
2. Ghi tệp bài giảng vào đĩa
Thực hiện lệnh: File\ Save, hộp thoại Save As xuất hiện
- Trong mục File name, nhập tên tệp theo ý của mình VD là "Chữ hoa A"
- Nhấn nút Save
Trên thanh tiêu đề, tên Presentation1.ppt được thay bằng Chữ hoa A.ppt,
máy tự động thêm phần đuôi của tệp là .ppt.
3.Thiết kế bài giảng:
Tùy theo nội dung bài giảng để thiết kế. Trong giải pháp này tôi thiết kế 2
dạng bài Tập viết lớp 2 chữ hoa A và dạng bài tập tô chữ hoa S, X của lớp mẫu giáo
(Tập trung thiết kế các sile chữ tô hoặc chữ viết)
a. Thiết kế dạng bài " Tập viết lớp 2: Chữ hoa A"
Bước 1: Bật thanh công cụ Drawing
Thông thường, khi Powerpoint 2003 (2007) khởi động xong thì thanh Drawing
đã được bật và ngầm định nằm ở đáy màn hình. Nó có dạng như sau:
thanh công cụ vẽ Drawing
Nếu khi cần dùng mà chưa thấy nó thì có thể bật bằng cách:
Nháy chuột phải vào chỗ trống bất kỳ trên thanh công cụ, một danh sách tên các
thanh công cụ hiện ra, nháy chuột trái vào mục Drawing (như hình ảnh dưới).
Chúng ta có thể để thanh Drawing ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình bằng cách chỉ
chuột vào đầu trái của thanh khi mũi tên 4 đầu xuất hiện thì kéo nó đi.

Người thực hiện

10

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

nháy chuột phải vào chỗ trống bất
kỳ

Bước 2. Chuẩn bị cho thiết kế:
Ken lại trang vở tập viết hoặc tập tô và vở chữ đẹp của học sinh năm trước.

Bước 3. Mở sile cần thiết kế chữ viết
Người thực hiện

11

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Bước 4: Cắt lấy chữ mẫu:
Vào thanh công cụ Drawing rê chuột đến biểu tượng InsertPicture nháy chuột
vào biểu tượng

Nháy chuột
vào đây

Khi đó xuất hiện hộp thoại InsertPicture nháy vào mũi tên trên thanh Look in
sẽ có bảng danh mục hiện ra như hình ảnh dưới đây tìm đến tệp để ảnh ken bài tập
viết mở tệp ra chọn ảnh.

Người thực hiện

12

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Nháy vào đây

Tệp để ảnh

Nháy đúp chuột vào ảnh cần dùng (ảnh ken tập viết) hoặc nháy chuột vào ảnh
và chọn Insert như hình minh họa.

Kích đúp chuột vào ảnh hoặc
kích chuột và chọn Insert

Khi đó ta được ảnh tràn ra ngoài khung thiết kế, cần phải cắt ảnh chỉ lấy phần
chữ mẫu cần dùng. Ta chọn công cụ cắt ảnh Crop trên thanh công cụ Picture (nếu
không có sẵn thì làm thao tác như thao tác lấy thanh công cụ Drawing chọn
Picture) khi đó thanh công cụ Picture sẽ xuất hiện.

Người thực hiện

13

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

nháy chuột phải vào chỗ trống bất
kỳ

Nháy chuột vào ảnh rồi nháy chọn công cụ cắt ảnh, khi đó viền ngoài ảnh sẽ
xuất hiện các gạch đen, rê chuột đến gạch đen ở giữa cạnh cần cắt thấy xuất hiện
hình
thì nháy vào hình đó và kéo rê đến điểm mình cần, làm tương tự với các
cạnh còn lại ta được hình cần dùng.

Công cụ cắt Crop

Người thực hiện

14

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Bước 5. Thiết kế các nét chữ rời để HS nắm được cấu tạo chữ:
- Vào thanh công cụ Drawing chọn nhãn line (1), khi đó con trỏ chuột có hình
dấu +, đưa con trỏ chuột lên sile kéo thả chuột tạo 1 nét thẳng trên sile (2), rê chuột
sang phải vào công cụ Line Color để chọn màu cho nét vẽ (3), tiếp tục rê chuột sang
phải chọn công cụ Line Style để chọn nét vẽ bằng nét vẽ của mẫu (4). Cuối cùng rê
chuột lên thanh công cụ Standard chọn Zoom 300 hặc 400 phóng to slie lên
5

2

1

3

4

- Nét 1. Nét móc ngược trái: Kích chuột vào nét vẽ vừa được lấy lên sile, lúc
này nét vẽ có 2 chấm tròn màu trắng ở 2 đầu và con trỏ chuột chuyển thành mũi tên
Người thực hiện

15

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

4 đầu, tiếp theo nháy chuột phải hiện lên cửa sổ chọn nhãn EditPoints. Lúc này nét
vẽ ở 2 đầu cho hình vuông màu đen, ta bắt đầu dùng chuột để nắm nét vẽ theo chữ
mẫu. (Có thể copy luôn nét vẽ thành 3 nét để khi chuyển nắm nét vẽ không phải
thao tác chọn lại từ thanh công cụ Drawing)

Nháy chuột vào chấm đen của đầu nét vẽ kéo đến điểm đầu và điểm cuối của
nét vẽ thứ nhất, tiếp theo nháy chuột vào giữa nét vẽ lúc này con trỏ chuột chuyển
thành hình chữ + kéo nét vẽ về điểm cong của chữ để nắn, cứ như vậy tạo các điểm
mới ở các điểm cong cơ bản.

Người thực hiện

16

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Chỉnh nét vẽ theo nét chữ : nháy chuột phải vào điểm cần nắn, khi đó sẽ
xuất hiện của sổ chọn Smooth Point (1), tiếp tục nháy vào hình vuông màu trắng
của đầu cánh cần chỉnh chọn Corner Point (2) và chỉnh cánh đó sao cho kín nét vẽ.

Người thực hiện

17

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

- Nét 2 và 3 thực hiện tương tự. Được chữ A hoàn chỉnh

Người thực hiện

18

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Người thực hiện

19

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Bước 6. Chạy hiệu ứng các nét chữ theo lời giảng:
Nháy chuột vào nét chữ cần chạy hiệu ứng rê chuột lên thanh công cụ chọ
nhãn Silide Show, chọn Custom Animation..

Khi đó, hiện bên phải màn hình cửa sổ của nhãn Custom Animation.. chon
Add Effect (1), tiếp tục chọn ngôi sao màu xanh Entrace (2), chọn tiếp hiệu ứng
Wipe (3) (nêu không có sẵn trên cửa sổ thì chọn xuống nhãn cuối cùng More
Effects..(4) khi đó sẵn hiện ra toàn bảng hiệu ứng chọn nhãn Basic đầu tiên (5) và
tìm đến hiệu ứng Wipe (6).
Người thực hiện

20

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

1
2

3

Người thực hiện

21

Chu Thị Tú Liên

4


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

5

6

Nháy chuột và từng hiệu ứng đã chọn được trong nhãn Custom Animation
chọn hướng chạy cho phù hợp tại nhãn Direction, tiếp tục với các hiệu ứng còn lại.

Nét 1 cần 3 hiệu ứng khác nhau, vì vậy để kết nối liền mạch nháy chuột vào
hiệu ứng kế tiếp nháy chuột phải hiện ra cửa sổ chọn chiếc đồng hồ (nhãn Start
Affer Previous), cách làm tương tự với các nét còn lại. Như vậy là đã thiết kế xong
chữ hoa A

Người thực hiện

22

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Lưu ý: Trong phương pháp dạy tập viết GV hướng dẫn HS quan sát và nhận
xét chữ A hoa rồi hướng dẫn HS viết trên bảng con. Để hướng dẫn viết trên bảng
con cần tạo một khung chữ mới, rồi copy chữ vừa thiết kế sang là xong.

Người thực hiện

23

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Bước 7. Thiết kế tiếng, câu ứng dụng:
- Mở ảnh trang tập viết cắt lấy dòng tiếng, câu ứng dụng và thiết kế như
hướng dẫn ở trên: dùng công cụ nét thẳng Line uốn theo chữ, chạy hiệu ứng theo lời
giảng.
- Hướng dẫn viết vở: Cho HS quan sát vở mẫu, chạy hiệu ứng từng dòng phù
hợp với tộc độ viết của học sinh.
- Hoàn tất bài giảng, chiếu thử, đóng gói.

Người thực hiện

24

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

b. Thiết kế dạng bài " Tập tô mẫu giáo: Chữ S, X "
Cách thiết kế tương tự chữ như trên, chọn thêm biểu tượng tay cầm bút để tô
theo nét chữ cho sinh động và dễ hiểu với học trò mẫu giáo (vì các em bắt đầu làm
quen với cách cầm bút, làm quen với cách tô các chữ cái viết thường cho nên khi
hướng dẫn các em tô cần gắn với những hình ảnh thực tế, dễ hiểu). Đây là 6 sile tôi
thiết kế cho giáo viên mẫu giáo tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học
2011- 2012 đạt kết quả cao.

Người thực hiện

25

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Người thực hiện

26

Chu Thị Tú Liên


 Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VI" (2013 - 2014) 

Người thực hiện

27

Chu Thị Tú Liên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×