Tải bản đầy đủ (.pptx) (26 trang)

Khoa học 5 Cây con mọc từ đâu Mọc từ bộ phận cây mẹ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.72 MB, 26 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG

KHOA HỌC – LỚP 5

CÂY CON MỌC LÊN
TỪ ĐÂU?

GIÁO VIÊN: NGUYỄN MINH TRANG


KIỂM TRA BÀI CŨ
m

i
đ
c

đ
a
o
u
ê
h
N
ài
o
l
các ấn nhờ
h
p


?
g

n
h
t

t
nKIỂM TRA BÀI CŨ
u

đ
g
n

ư
t
c

ư
Hiện
đ
n

h
n

nhụy hạt phấn
g
n
?
ì

g
h
à
n
l
i

g

h
n
a

c


Kể tên một số loại hạt mà em biết?

Hạt đậu

Hạt ngô

Hạt điều


Hạt dưa

Hạt lúa


Trong cuộc sống hằng ngày, các loại hạt
dùng để làm gì?

 Dùng để làm thực phẩm 


Trong cuộc sống hằng ngày, các loại hạt
dùng để làm gì?

 Dùng để gieo trồng Hoạt động 1

Cấu tạo của hạt


Nhóm đôi

Tách đôi hạt đậu, chỉ rõ đâu là
vỏ, phôi, chất dinh dưỡng?
Phôi

+ Vỏ - phần bao bọc bên

ngoài cùng của hạt.
+ Phôi – thường gọi là
mộng và hai lá mầm.
+ Chất dinh dưỡng – toàn
bộ phần bên trong hạt.

Vỏ
Chất
dinh dưỡng

Cấu tạo của hạt: gồm 3 phần: vỏ, phôi,
chất dinh dưỡng của hạt.


Quá trình phát triển thành cây của hạt

Hạt phình
lên vì hút
nước.Vỏ
hạt nứt để
rễ mầm
nhú ra cắm
xuống đất.

Xung
quanh rễ
mầm mọc
ra nhiều rễ
con.


Sau vài ngày,
rễ mầm mọc
nhiều hơn
nữa, thân
mầm lớn lên,
dài ra và chui
lên khỏi mặt
đất.

Hai lá
mầm xoè
ra. Chồi
mầm lớn
dần và sinh
ra các lá
mới.

Hai lá mầm
teo dần rồi
rụng xuống.
Cây con
đâm chồi,
rễ mọc
nhiều hơn.


Điều kiện để hạt nảy mầm và phát triển
thành cây con.

- Hạt nảy mầm được khi có

độ ẩm và nhiệt độ phù hợp.
- Hạt giống phải tốt.


Quá trình phát triển thành cây của hạt mướp.

Chỉ vào từng hình và nói
về sự phát triển của hạt
mướp từ khi được gieo
xuống đất cho đến khi mọc
thành cây, ra hoa, kết quả.


Quá trình phát triển thành cây của hạt mướp.

a) Hạt được gieo
xuống đất

h) Cho nhiều hạt
giống mới

b) Hạt nảy mầm chui
lên khỏi mặt đất

c) Lá mầm xòe ra, cây
sinh thêm lá mới.

g) Quả mướp già khô

d) Cây mướp ra

hoa và kết quả

e) Quả mướp lớn dần


Hoạt động 2

Cây con có thể mọc lên từ
một số bộ phận của cây mẹ


Quá trình phát triển của cây mía từ đoạn thân
Chồi

Một đoạn thân của
cây mía được trồng
xuống đất

Đoạn thân của cây mía phát triển thành cây mía con.


Cây cam con phát triển từ cây cam mẹ.


Cây lá bỏng con mọc
từ lá cây lá bỏng.

Cây khoai lang
mọc từ rễ (củ)
khoai lang.Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây

Tìm xem chồi
(sau này phát
triển thành
cây con) có
thể mọc lên từ
vị trí nào của
thân cây, củ?


NƠI CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ
BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.

NGỌN MÍA
Chồi mọc ra từ nách lá.


NƠI CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ
BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.

CỦ GỪNG
Chồi mọc ra ở chỗ lõm trên bề mặt củ.


NƠI CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ
BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.


CÂY SỐNG ĐỜI (LÁ BỎNG)
Chồi mọc ra từ mép lá.


NƠI CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ
BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.

CỦ HÀNH
Chồi mọc ra từ phía đầu cả củ.


NƠI CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ
BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.

CỦ KHOAI TÂY
Chồi mọc ra ở chỗ lõm trên thân củ.


NƠI CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ
BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.

CỦ TỎI
Chồi mọc ra từ phía đầu các nhánh tỏi.


Trong tự nhiên, không phải cây nào cũng mọc lên
từ hạt mà một số cây có thể mọc từ một số bộ
phận của cây mẹ như thân, cành, rễ, lá….
Để cây con có thể mọc và phát triển tốt cần có
độ ẩm và nhiệt độ thích hợp.

(không quá nóng, không quá lạnh).


Xem Thêm

×