Tải bản đầy đủ

Toán 5 Quãng đường Toán lớp 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG

Toán – Lớp 5

QUÃNG ĐƯỜNG

GIÁO VIÊN: NGUYỄN MINH TRANG


Ô

:
Ũ
C
I
À
B
I

L

N

Thời gian

Vận tốc

v = s : t
Quãng đường


Ô

:
Ũ
C
I
À
B
I

L
N

v = s : t
?
=
S

s = t v


Ô

:
Ũ
C
I
À
B
IL
N
s: Quãng đường

Ta có: s = t  v

v: Vận tốc
t: Thời gian

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời
gian.


Bài toán:
Một người đi xe đạp với vận tốc
12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã
đi được?


Giải:
2 giờ 30phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đi được là:
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số : 30 km


 

Có thể viết số đo thời gian
dưới dạng phân số:
2 giờ 30 phút = 2 giờ = giờ
Quãng đường người đo đi được là:
12 x = 30 (km)
Đáp số : 30 km


LƯU Ý
Đơn vị thời gian phải tương ứng với
đơn vị thời gian của vận tốc.


QUÃNG ĐƯỜ NG

Bài 1: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô
trong 3 giờ?

Tóm tắt
v : 15,2 km/giờ

Giải
Quãng đường ca nô đi được:

t : 3 giờ

15,2 x 3 = 45,6 (km)

s : ? km

Đáp số: 45,6 km


QUÃNG ĐƯỜ NG
Bài 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút
với vận tốc 12,6km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó?

Tóm tắt
v : 12,6 km/giờ
t : 15 phút
s : ? km

Giải
15 phút = 0,25 giờ
Quãng đường người đó đi được:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km


QUÃNG ĐƯỜ NG
Bài 3: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút
với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB?

Tóm tắt
?

A
t : 8 giờ 20 phút
v : 42 km/giờ

B
t : 11 giờ


QUÃNG ĐƯỜ NG

Giải:
 

Thời gian xe máy đi từ A đến B là:
11 giờ - 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút = giờ
Quãng đường xe máy đi được là:
42 x

= 112 (km)

Đáp số: 112 km


CỦNG CỐ

-

Xem lại bài.

Chuẩn bị bài mới.


Các em nhớ giữ gìn sức khỏe,
thường xuyên ôn tập nhé!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×