Tải bản đầy đủ

Sinh-11-Bài-38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

SINH HỌC

11


Kiểm tra bài cũ


CÂU HỎI
Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn
là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái
A. Sinh lý rất khác với con trưởng thành.
B. Cấu tạo tương tự với con trưởng thành,  nhưng khác về sinh lý.
C. Cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.
D. Cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành.


LUCKY CHOICE


CÂU HỎI

Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của
A. Các hệ cơ quan trong cơ thể
B. Cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào
C. Các mô trong cơ thể
D. Các cơ quan trong cơ thể
.


CÂU HỎI
Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn:
A. Phôi
B. Phôi và hậu phôi
C. Hậu phôi
D. Phôi thai và sau khi sinh
Ngày 16/07/2007, tại vùng Nội Mông, Trung Quốc
đã diễn ra một cuộc gặp gỡ kì lạ.Nhân vật chính là người cao nhất thế giới - Bao
Xishun (58 tuổi, cao 2.36m) và ứng cử viên của kỉ
lục người thấp nhất thế giới - Ping Ping (19 tuổi,
cao 73cm).Đây được coi là cuộc hội ngộ giữa “người khổng
lồ” và “người tí hon” thời hiện đại


Tại sao lại có những hiện tượng…lạ lùng như thế? Tại sao có người khổng lồ như Bao Xishun,
lại có người lùn như Ping Ping ?

 Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm ra lời giải đáp!SINH HỌC

11
Bài 38
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở
ĐỘNGTổVẬT
1
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Bích Liễu
Niên khóa: 2017 - 2018


Nhân tố di truyền
Nhân tố bên

Giới tính

trong
Hoocmôn

Các nhân tố ảnh
hưởng đến sinh

trưởng và phát triển ở

Các nhân tố vô sinh (ánh sáng,

động vật

nhiệt độ,…)
Nhân tố bên
ngoài

Các nhân tố hữu sinh (thức ăn,
sinh vật khác,…)


NHÂN TỐ BÊN TRONG

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát

triển của động vật có xương sống

triển của động vật không có xương sống


I. NHÂN TỐ BÊN TRONG

-

Hoocmôn là nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của ĐV.
Khái niệm: Hoocmôn là những chất truyền tin hóa học được tuần hoàn theo máu đi từ cơ quan sản sinh ra nó đến
các cơ quan tiếp nhận để phát huy tác dụng của nó theo phương thức điều hòa ngược.

-

Đặc tính:

o Tham gia vào các quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể.
o Tham gia vào các quá trình trao đổi chất và trao đổi năng lượng của cơ thể.
o Tham gia điều tiết cân bằng nội môi, điều tiết thích nghi quá trình sinh sản.


Quan sát và cho biết:

-

Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh
trưởng và phát triển ở động vật có xương
sống?

-

Các hoocmôn đó do tuyến nội tiết nào tiết
ra?


1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.


Hoocmôn

Nơi sản xuất

Hoocmôn sinh trưởng (GH)

Tirôxin

Ơstrôgen (ở nữ)
Hoocmôn sinh dục
Testostêrôn
(ở nam)

Tác dụng sinh lí


Tuyến yên tiết hoocmôn GH


Hoocmôn

Nơi sản xuất

Tác dụng sinh lí
- Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào
qua tăng tổng hợp prôtêin.

Hoocmôn sinh

Tuyến yên

trưởng (GH)

Tirôxin

Ơstrôgen (ở nữ)
Hoocmôn sinh dục
Testostêrôn
(ở nam)

- Kích thích phát triển xương


Vậy nếu muốn chữa bệnh lùn thì cần tiêm GH
ở giai đoạn nào? Tại sao?
Vào gia đoạn trẻ em, khi GH tiết ra quá ít sẽ
gây ra người thấp bé, còn tiết ra quá nhiều sẽ
dẫn đến hiện tượng người khổng lồ.
Dư thừa GH ở giai đoạn trẻ em sẽ gây ra hiện
Vậy nguyên nhân của hai hiện tượng này là
tượng người khổng lồ, nếu dư GH ở người
gì?
trưởng thành chuyện gì sẽ xảy ra?

Tác động của hoocmôn sinh trưởng


Hiện tượng to đầu ngón


Xưng đau khớp


Biểu hiện thiếu Tirôxin


Hoocmôn

Nơi sản xuất

Tác dụng sinh lí
- Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào
qua tăng tổng hợp prôtêin.

Hoocmôn sinh

Tuyến yên

trưởng (GH)

Tirôxin

Tuyến giáp

Ơstrôgen (ở nữ)
Hoocmôn sinh dục
Testostêrôn
(ở nam)

- Kích thích phát triển xương

- Kích thích quá trình chuyến hóa của tế bào và sinh trưởng
và phát triển bình thưởng của cơ thể


Cấu tạo hóa học của tirôxin


Vậy tại sao trong thức ăn, nước uống thiếu iot thì trẻ sẽ
chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp
nhăn, trí tuệ thấp?


Iôt

Tirôxin
Thiếu Iôt

Thiếu Tirôxin

Chuyển hóa ở TB

Chịu lạnh kém

Sinh nhiệt ở tế bào

Thiếu tirôxin

Giảm
Chậm lớn
Phân chia và lớn lên TB
(ST & PT)

Não ít nếp nhăn
Tế bào não ít
Trí tuệ thấp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×