Tải bản đầy đủ

Skkn các biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT BUN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tên đề tài:
“ Các biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận
động cho trẻ ở trường mầm non. ”

Lĩnh vực : Giáo dục nhà trẻ
Tác giả

: Nguyễn Hồng Thúy

Chức vụ

: Giáo viên

1Năm học 2019- 2020
MỤC LỤC:
Trang phụ bìa…………………………………….………….………….……….....1
Mục lục ………………………………………………..…..…………………..…..2
Mục lục…………………………………………………………………………….3
1. Đặt vấn đề…………………………………..……….…………….…… ……....4
a) Lý do chọn đề tài…………………………………………………………….....4
b) Mục đích……………………………………………………………………….4
c) Nhiệm vụ ……………………………………………………………………….5
2. Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu…………………………………………...5
2.1 : Một số vấn đề về trò chơi dân gian…………………………………………..5
a) Khái niệm về trò chơi dân gian………………………………………………...5
b) Đặc điểm của trò chơi dân gian…………………………………………………6
c) Cách tiến hành trò chơi dân gian………………………………………………..8
2.2: Một số vấn đề trò chơi dân gian của trẻ nhà trẻ……………………………...11
a) Vai trò của trò chơi dân gian đối với sự phát triển vận động cho trẻ nhà trẻ......13
b) Chức năng giáo dục và trò chơi dân gian…………………….….….……….....13
c) Đặc điểm hoạt động, vận động của trò chơi dân gian …………………………14
2.3 : Đặc điểm tâm sinh lý trẻ lứa tuổi nhà trẻ………….………………………...14
3.Tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non
chất lượng cao Việt Bun ……………....................................................................14
3.1: Tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ……………….14
a. Nhận thức của giáo viên về vấn đề tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận
động cho trẻ ……………………………………………………………………...14
b. Nội dung trò chơi ……………………………………………………………...15
c. Cách tổ chức trò chơi…………………………………………………………..15
d. Quá trình chơi …………………………………………………………………16
3.2 : Những thuận lợi và khó khăn của giáo viên trong vấn đề tổ chức trò chơi dân
gian cho trẻ ở nhà trường………………………………………………………....16
2


a. Thuận lợi ………………………………………………………………………16
b. Khó khăn……………………………………………………………………….17
4. Các biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ…..17
4.1 : Lựa chọn các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ ……………….17
4.2 : Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, lời ca, địa điểm trước khi tổ chức cho trẻ tham gia
vào các trò chơi dân gian ………………………………………………………...18
a. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các trò chơi dân gian………………………….18
b. Dạy trẻ đọc thuộc lời ca ( đối với những trò chơi có lời đồng dao )…………...18


c. Chuẩn bị địa điểm tổ chức trò chơi………………………………………….....19
4.3 : Tổ chức các trò chơi phù hợp với tính chất hoạt động...................................19
4.4 : Động viên tất cả trẻ tham gia vào trò chơi…………......................................19
5. Kiến nghị sư phạm……………………………………………………………..19
6. Kết luận………………………………………………………………………...20

3


1. Đặt vấn đề :
a. Lý do chọn đề tài :
- Người Việt Nam lớn lên từ dòng sữa ngọt ngào của mẹ, từ những câu
chuyện, lời ru ầu ơ của bà và những trò chơi dân gian tinh nghịch đầy hấp dẫn và
thú vị của những ngày thơ bé.
-

Đã qua biết bao thế hệ nhưng sức sống bền bỉ, sức hút của những trò chơi

dân gian đã vượt qua rào cản không gian, thời gian để tồn tại và phát triển đến bây
giờ.
- Dẫu biết rằng, xã hội ngày càng phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, những trò chơi mới ngày càng nhiều và hấp dẫn trẻ bởi sự mới lạ về
màu sắc, hình dáng và sự hiện đại nhưng chưa bao giờ chúng ta có thể phủ định
được vai trò của những trò chơi mang tính chất truyền thống đối với sự phát triển
toàn diện về nhân cách của trẻ thơ,trong đó có trò chơi dân gian.
- Thực tiễn chứng minh rằng : “ Trò chơi dân gian đóng một vai trò cực kỳ
quan trọng trong việc giáo dục trẻ em phát triển toàn diện ”. Trò chơi dân gian
được coi là những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc đang trên đà bị lãng quên. Vì
vậy mà tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ ở trường mầm non hiện nay được đặc biệt
quan tâm. Một mặt là bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, mặt khác
là giáo dục trẻ một cách toàn diện về ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất…mang
lại khoái cảm tinh thần cho trẻ.Trò chơi dân gian với những hành động nhịp nhàng,
uyển chuyển cộng với tính nhịp điệu của bài đồng dao là kích thích sự hứng thú
của trẻ.Vì thế mà trò chơi dân gian hiện nay được phần lớn trẻ mầm non yêu thích.
- Việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ ở mầm non là khá phổ biến, tuy hiệu
quả đạt được nhưng chưa cao. Đứng trước thực trạng đó, nhìn nhận và đánh giá
thực trạng sẽ giúp ta có thể đề xuất những biện pháp tổ chức trò chơi dân gian
nhằm phát triển vận động cho trẻ nhà trẻ.
b. Mục đích :
- Nhìn nhận và đánh giá thực trạng tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển
vận động cho trẻ nhà trẻ ở trường mầm non.
4


- Đề xuất kiến nghị và biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng của tổ
chức trò chơi dân gian cho trẻ ở trường mầm non.
c. Nhiệm vụ :
- Tìm hiểu lý luận liên quan, hoạt động vui chơi, trò chơi , trò chơi dân gian.
- Tiến hành khảo sát thực tiễn việc tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển
vận động cho trẻ mầm non Việt Bun.
- Đưa ra kết luận sư phạm cần thiết.
2. Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu
2.1: Một số vấn đề về trò chơi dân gian
- Trò chơi dân gian gần gũi, quen thuộc, phong phú và đa dạng và mỗi TC có
cách vận động khác nhau.
- Trò chơi dân gian có rất nhiều loại nhưng được chia làm hai nhóm : Một là trò
chơi truyền thống, hai là trò chơi có quy tắc.
- Trò chơi dân gian chia thành bốn nhóm : nhóm vận động, nhóm trò chơi học
tập, trò chơi sáng tạo, trò chơi mô phỏng bắt chước.
a.Khái niệm về trò chơi dân gian
Có nhiều định nghĩa khác nhau về trò chơi dân gian :
Trò chơi ( dù là trò chơi tập thể hay trò chơi cá nhân ) đều là một hoạt động
thoát khỏi những toan tính kiếm sống, sinh lời của đời thường. Chơi tức là đặt
mình ra ngoài gò bó, chi phối lao động thực dụng hang ngày. Có vui thì mới chơi
và đã chơi là phải vui.
Trò chơi được coi là một hoạt động không sinh lời, động cơ hành động không
nằm ở kết quả cuộc chơi mà nằm ngay ở quá trình hoạt động ( quá trình chơi ). Trò
chơi gắn liền với sự phát triển của lịch sử loài người, với đặc biệt thấy rõ qua cách
thức chơi trong mỗi trò chơi.
Trong hầu hết định nghĩa về trò chơi, người ta đều gắn nó với mục đích giải trí,
vui chơi. Trò chơi là một hình thức giải trí tốt nhất giúp con người thoát ra khỏi
những phiền muộn của cuộc sống. Trò chơi là một hoạt động tự do có pha chút
tưởng tượng không gắn với lợi ích thể chất. Trò chơi là một hoạt động diễn ra trong
5


một không gian, thời gian nào đó tuân theo quy tắc nhất định và khác lạ so với đời
thường. Khi đã chơi hết mình, người ta lãng quên mình là ai. Đó là cách tốt nhất để
giải trí.
Chữ “ trò ” được hiểu là một hình thức mua vui bày ra trước mắt mọi người.
Chữ “ chơi ” là một từ chung để chỉ những hoạt động lúc nhàn rỗi, ngoài giờ làm
việc nhằm mục đích giải trí là chính. Từ đó, “ trò chơi ” được hiểu là những hoạt
động làm thỏa mãn những nhu cầu của con người, trước hết về vui chơi, giải trí.
Theo quan điểm giáo dục, trò chơi vừa là phương tiện phát triển toàn diện nhân
cách, vừa là hình thái tổ chức cuộc sống. Đối với trẻ em, trò chơi là hoạt động giúp
trẻ tái tạo các hành động của người lớn và các quan hệ giữa họ, định hướng nhận
thức đồ vật và nhận thức xã hội. Trong trò chơi, nhu cầu và các phẩm chất của trẻ
về thể lực, trí tuệ, đạo đức, và ý chí được hình thành, thỏa mãn, thể hiện và phát
triển. Do vậy, chơi là hoạt động chủ đạo trong giáo dục trẻ.
Tóm lại, trò chơi dân gian luôn là một hoạt động đặc thù chỉ trong xã hội loài
người được nhân dân sáng tạo từ thực tiễn cuộc sống của họ, được lưu truyền tự
nhiên qua nhiều thế hệ và luôn được cải biên, bổ sung cho phù hợp với từng nơi,
từng lúc nhằm thỏa mãn về nhu cầu vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa và phát triển
các mặt thể chất, tinh thần của con người. Trò chơi vận động dân gian là những trò
chơi dân gian có sự vận động, tranh đua về thể lực là chính, thực hiện theo điều lệ
của cuộc chơi và có sự phân định hơn/kém, được/hỏng. Đó chính là tiền đề của các
nội dung hoạt động thể thao dân tộc ở Việt Nam hiện nay. Từ góc độ giáo dục thể
chất,
Trò chơi vận động dân gian là một trong những biện pháp giáo dục thể chất có hiệu
quả, nhằm góp phần xây dựng những con người mới phát triển toàn diện, đáp ứng
được những yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới đất nước.
b. Đặc điểm của trò chơi dân gian
Đặc điểm của trò chơi dân gian là an toàn, gần gũi với con người Việt Nam và
lợi ích cho việc phát triển thể chất cũng như trí tuệ của trẻ. Ngoài ra, một số trò
chơi còn gắn liền với các bài đồng dao nên chơi cũng là một cách để trẻ tiếp thu và
6


trau dồi ngôn ngữ. trò chơi dân gian xưa được xem là một hình thức giáo dục đơn
giản giúp hình thành nhân cách cũng như phát triển thể chất cho trẻ nhỏ. Nó
thường được thể hiện là các hành vi bắt chước từ các hoạt động của người lớn hay
là sự truyền dạy của người lớn cho trẻ nhỏ. Cứ thế các trò chơi dân gian được lưu
truyền từ thê hệ này qua thế hệ khác như một di sản văn hóa dân tộc. trò chơi dân
gian có nhiều thể loại phù hợp với sở thích , cá tính khác nhau của nhiều đối tượng
người chơi như sôi nổi, điềm đạm hay trầm tĩnh. Mỗi trò lại có một quy luật riêng,
mang những sắc thái khác nhau khiến trẻ em chơi suốt ngày mà không thấy chán.
Đặc điểm chung của trò chơi dân gian - trò chơi cổ truyền của trẻ em được hình
thành và lưu truyền theo phương thức của văn hóa dân gian. Việc sáng tạo được
thực hiện trong một quá trình lâu dài bao gồm : sáng tạo – lưu truyền – sử dụng –
điều chỉnh. Ở đây, chủ thể sáng tạo , sử dụng, lưu truyền và tái tạo các trò chơi này
chủ yếu là trẻ em. Dù bất cứ nơi đâu, trong gia đình, tại trường học hay trên đường
làng đều có thể tổ chức được các trò chơi dân gian phù hợp. Nếu sân nhà nho nhỏ
thì các em chơi ô ăn quan, chơi cờ, đánh chuyền, chặt cây dừa chừa cây mận, bắt
ve…Nếu diện tích rộng hơn có thể chơi rồng rắn lên mây, đá cầu, trốn tìm, bịt mắt
bắt dê… Ở những bãi cỏ lớn, có thể tổ chức chơi cướp cờ, đánh đu, đá gà, chồng
bông sen, cờ chém…Người chơi thường là trẻ em, túm tụm ngoài bãi cỏ, ngoài
sân,…Ngoài việc vui đùa, rèn luyện thân thể còn thể hiện nỗi khát khao chiến
thắng tiềm ẩn trong mỗi đứa trẻ. Do không lệ thuộc vào hình thức lễ hội như trò
chơi của người lớn nên trò chơi dân gian trẻ em có những đặc trưng cơ bản : trò
chơi trẻ em dễ dàng phổ biến rộng rãi, không chịu sự rang buộc một cách nghiêm
ngặt về không gian, thời gian, trẻ có thể chơi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Trong
các lễ hội ở địa phương, trẻ em vẫn có phần tham gia nhưng nhìn chung hoạt động
vui chơi của trẻ thường được tổ chức riêng biệt bên ngoài lễ hội. Nếu như trò chơi
của người lớn chỉ được thể hiện ở một địa phương trong thời điểm nhất định
thường vào mùa xuân , hát quan họ Bắc Ninh, tung còn ở Tây Bắc…
thì trò chơi ở trẻ em không bị hạn chế đó. Trẻ em ở nhiều vùng, thậm chí khắp cả
nước có thể đánh chuyền, đánh khăng…nhiều trò chơi còn được truyền bá trên
7


phạm vi rộng ra ngoài lãnh phận địa phương, thậm chí còn vượt ra khỏi biên giới
quốc gia. Đây cũng là hiện tượng giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, giữa các địa
phương, giữa các nước trong khu vực và trên cả thế giới.
c. Cách tiến hành trò chơi dân gian
Do đặc điểm phát triển tâm sinh lý, thể lực của trẻ không giống nhau, khả năng
tiếp thu của trẻ không đồng đều, có trẻ tiếp thu nhanh, có trẻ tiếp thu chậm, có trẻ
bạo dạn, có trẻ nhút nhát, thiếu tự tin nên quá trình phát triển kĩ năng cũng không
đồng đều.
Muốn phát triển thể lực cho trẻ có hiệu quả thì giáo viên cần phải nắm được
đặc điểm nhận thức, khả năng phát triển vận động, phát triển kỹ năng của từng trẻ,
để từ đó lên kế hoạch cụ thể kịp thời bồi dưỡng, giáo dục trẻ. Lựa chọn và sắp xếp
nội dung các trò chơi vận động, TCDG phù hợp theo chủ đề.
Như chúng ta đã biết, trò chơi dân gian là trò chơi nổi bật của trẻ mầm non nói
chung và trẻ nhà trẻ nói riêng. Đó là loại trò chơi giúp trẻ rèn , những kĩ năng, kĩ
xảo, phát triển các tố chất vận động cho trẻ. Do vậy, khi lựa chọn các trò chơi, tôi
luôn dựa vào điều kiện của địa phương, ở trường, lớp, sự hứng thú và khả năng của
trẻ, dựa vào mục đích cần phát triển kĩ năng, kĩ xảo vận động nào ở trẻ mà lựa
chọn trò chơi phù hợp với yêu cầu giáo dục và rèn luyện. Lựa chọn trò chơi dân
gian phải lưu ý thời gian trong ngày. Vào buổi sáng, chọn những trò chơi dân gian
có vận động tích cực, còn buổi chiều cho trẻ chơi trò chơi vận động nhẹ nhàng hơn
để đảm bảo cho trẻ nghỉ ngơi tích cực. Ngoài ra cần chú ý đến thời tiết.Trời lạnh,
trẻ mặc nhiều quần áo. Do đó không chọn những trò chơi có nhiều vận động khó
mà chọn các trò chơi sao cho tất cả trẻ đều được tham gia. Khi lựa chọn các trò
chơi dân gian cho trẻ nhà trẻ cần thực hiện theo tiêu chí sau : Trò chơi phù hợp với
lứa tuổi nhà trẻ, đồ dùng đồ chơi phục vụ trò chơi dễ kiếm. dễ tìm, giúp củng cố tư
duy, ngôn ngữ, vận động, kỹ năng cho trẻ, gây được hứng thú, thu hút sự chú ý của
trẻ.
Việc lựa chọn và sắp xếp nội dung các trò chơi dân gian theo chủ đề ngay từ
đầu năm và xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế thì khi thực hiện rất phù
8


hợp, trẻ có những giờ tập luyện với những trò chơi vận động vừa sức cũng như
không kém phần hấp dẫn. Do đó, không những trẻ phát triển được các vận động
tinh, thô mà bên cạnh đó các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo cũng được phát triển.
Mỗi trò chơi dân gian đều có một cách chơi khác nhau. Có trò mang tính chất
tập thể thường có số lượng người tham gia đông đòi hỏi địa điểm chơi phải rộng
rãi, an toàn, vệ sinh như trò chơi : “ Đuổi bắt ” , “ gà trong vườn rau ”, “ Mèo và
chim sẻ ” nhưng có trò chơi tĩnh, trẻ hay ngồi theo nhóm nhỏ như trò chơi : “ Tập
tầm vông ”, “ Chi chi chành chành ”,…Chính vì vậy, giáo viên cần nắm rõ cách
chơi, luật chơi, đặc điểm của từng trò chơi để từ đó lựa chọn địa điểm cho phù hợp
trước khi tổ chức cho trẻ chơi. Việc chuẩn bị tốt địa điểm cho buổi chơi bao nhiêu
thì kết quả tổ chức trò chơi càng hiệu quả bấy nhiêu.
Trước khi tổ chức chơi thì vấn đề chuẩn bị đồ dùng phụ cho trẻ chiếm một vai
trò quan trọng. Với tư duy trực quan hành động trẻ rất dễ bị thu hút bởi đồ dùng đồ
chơi lạ mắt, màu sắc sặc sỡ. Đồ dùng đồ chơi của các trò chơi phải đa dạng, phong
phú mang tính chất đặc trưng được thiết kế dựa vào nội dung của trò chơi. Mỗi trò
chơi có một hoặc nhiều loại đồ dùng đồ chơi tương ứng mà thiếu nó trò chơi không
tiến được. Và phải luôn điều chỉnh hình thức, nâng cao yêu cầu của trò chơi, đưa
thêm trò chơi mới.
Khi chuẩn bị được một địa điểm chơi chu đáo trẻ sẽ được thoải mái tự do chơi
mà không gặp vấn đề về vệ sinh cũng như an toàn trong khi chơi. Đồng thời việc
chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trò chơi dân gian có một ý nghĩa quan trọng quyết
định đến hiệu quả của trò chơi. Khi trẻ được sử dụng đồ dùng đồ chơi đó sẽ kích
thích trẻ hứng thú tham gia chơi. Ngoài ra cho trẻ làm quen với tên gọi và cách sử
dụng các đồ dùng đồ chơi có kích thước, hình dáng hài hòa, màu sắc đẹp mắt, tươi
sáng giúp trẻ có được tình cảm , cảm xúc thẩm mỹ, giúp mở rộng tầm hiểu biết cho
trẻ. Và để trò chơi không bị nhàm chán, tang thêm hứng thú cho trẻ, kích thích trẻ
hoạt động tích cực, mạnh dạn, tự tin, yêu cầu giáo viên thay đổi đội hình.
Kết hợp đưa âm nhạc vào trò chơi. Như chúng ta đã biết, âm nhạc có tác dụng
tốt cho cơ thể, trí não, tâm trạng và tinh thần. Với trẻ em, âm nhạc càng đặc biệt,
9


quan trọng bởi trẻ đang trong thời kỳ phát triển. Trước đây, các giáo viên chỉ sử
dụng âm nhạc trong giờ học âm nhạc và đôi khi cũng có sử dụng ở các môn học
khác. Nhưng với trò chơi dân gian thì các giáo viên hầu như chỉ cho trẻ chơi và kết
hợp với hát hoặc đọc lời của trò chơi. Vì vậy mà các trò chơi dễ nhàm chán, không
kích thích trẻ chơi lâu dài.Do đó để trẻ kích thích , trẻ tích cực tham gia vào trò
chơi dân gian cần sử dụng âm nhạc để tạo hứng thú cho trẻ. Với những trò chơi có
lời đồng dao trên mạng sau đó cóp vào đĩa và mở cho trẻ nghe. Trẻ vừa chơi, vừa
đọc kết hợp nghe tiếng nhạc đặc biệt là những lúc trống dồn trẻ tỏ ra rất phấn
khích.
Việc tạo hứng thú, thay đổi hình thức của trò chơi và tìm những lời mới đưa âm
nhạc vào trò chơi đã làm cho trò chơi trở nên mới lạ, hấp dẫn qua đó trẻ lớp tôi rất
hào hứng , tích cực tham gia vào trò chơi, trẻ tự do, thoải mái, tích cực vận động,
kích thích mạnh mẽ sự trao đổi chất, thúc đẩy sự hoàn thiện về cấu trúc, chức năng
của cơ thể, đảm bảo sự phát triển hài hòa về thể chất, tang cường sức khỏe cho trẻ.
Mặt khac khi được chơi kết hợp với âm nhạc trẻ lớp tôi ngày càng tiến bộ hơn về
khả năng nghe nhạc.
Lựa chọn trò chơi phù hợp với hoạt động.Mỗi hoạt động của trẻ đều nhằm đạt
được một mục đích nhất định. Vì thế hoạt động nào cũng có tính chất riêng của
nó.Nếu như hoạt động chung được tổ chức nhằm cung cấp các kiến thức cho trẻ thì
hoạt động ngoài trời lại giúp trẻ được gần gũi với thiên nhiên, khám phá các hiện
tượng tự nhiên và phát triển thể chất hay như ở hoạt động góc trẻ lại được mở rộng
thêm về kinh nghiệm sống và kỹ năng chơi theo nhóm. Chính vì vậy, giáo viên cần
chú ý lựa chọn và tổ chức các trò chơi dân gian sao cho phù hợp với tính chất của
từng hoạt động. Trò chơi dân gian là hoạt động cần thiết với trẻ. Theo chương trình
GDMN mới, giáo viên có thể tổ chức cho trẻ qua các hoạt động giáo dục sau : Thời
gian đón trẻ vào buổi sáng và trả trẻ vào buổi chiều, trong các buổi vui chơi trong
lớp, ngoài trời, trong các giờ hoạt động chung.
Với hoạt động ngoài trời : tận dụng không gian rộng, thoáng. Giáo viên nên tổ
chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhằm rèn luyện và phát triển thể lực cho
10


trẻ như trò chơi : “ Mèo và chim sẻ ” ,“ Trời nắng trời mưa ”, “ Cáo và thỏ ”, “ Ô tô
và chim sẻ ”. Các trò chơi này thường tổ chức cho cả lớp chơi, luôn động viên tất
cả các trẻ tham gia vào trò chơi càng đông càng vui khi tất cả cùng nhau tham gia
chơi trò chơi,cùng bạn chơi sẽ tạo sự gắn bó đoàn kết, tạo sự than thiện giữa các bé
với nhau.
Với hoạt động góc : Với điều kiện nhóm lớp còn chật hẹp nên tôi tổ chức cho
trẻ chơi các trò chơi theo nhóm nhỏ : “ Chi chi chành chành ”, “ Kéo cưa lừa xẻ ”,
“ Cho em ăn ”.
Với giờ hoạt động chung ( chủ yếu diễn ra trong lớp )
Với giờ giáo dục thể chất : Thường chỉ cung cấp cho trẻ một vận động mới và
một vận động ôn.Giáo viên cần tổ chức vận động ôn cho trẻ thông qua trò chơi dân
gian vừa luyện tập đồng thời phát huy tính tích cực của trẻ khi tham gia hoạt động.
Với giờ nhận biết tập nói, văn học, tạo hình khi lựa chọn trò chơi cần đáp ứng
tiêu chí sau : Nhằm phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, cung cấp cho
trẻ kỹ năng chơi theo nhóm, kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi, rèn luyện trí nhớ và
khả năng tư duy cho trẻ.
2.2 : Một số vấn đề về trò chơi dân gian của trẻ nhà trẻ
Trò chơi dân gian trẻ em không chỉ đơn thuần là một trò chơi của trẻ con mà nó
còn chứa đựng cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc.Nó không
chỉ chắp cánh cho tâm hồn trẻ , giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo mà còn giúp các
em hiểu về tình bạn, quê hương, đất nước. Chính vì vậy, trò chơi dân gian rất cần
thiết được lựa chọn , tổ chức trong trường mầm non. Qua từng thời kỳ phát triển
của xã hội, các hình thức chơi của trẻ cũng thay đổi. Một số trò chơi dân gian
truyền thống dần bị mai một, thay thế bằng trò chơi hiện đại với máy móc, công
nghệ tiên tiến.Tuy nhiên, trò chơi dân gian có nhiều thế mạnh riêng. Giáo viên có
thể sử dụng những vật liệu sẵn có, rẻ tiền thậm chí không cần đồ dùng , dụng cụ
mà chỉ cần trẻ chơi với nhau. Điêu này rất phù hợp với tình hình thực tế của cấp
học. Trẻ em được tiếp cận và trực tiếp tham gia chơi các trò chơi dân gian sẽ giúp
cho trẻ sớm hình thành thói quen hoạt động có hệ thống, tính tập thể giúp trẻ tự tin,
11


linh hoạt hơn trong mọi hoạt động cũng như sự phát triển sau này của trẻ.Thông
qua trò chơi dân gian, trẻ sẽ phát triển được các giác quan ( thị giác, thính giác, xúc
giác, vị giác, khứu giác ), phát triển trí nhớ, tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ.
Trẻ em với hai từ ngắn ngủi dường như đã nói lên hết đặc điểm của cả lứa tuổi
này. Đây là giai đoạn mà chúng chơi với cuộc sống. Chơi là hoạt động rất tự nhiên
trong cuộc sống con người. Nó đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em.
Không chơi trẻ sẽ không phát triển được.Không chơi đứa trẻ chỉ tồn tại chứ không
phải đang sống. Đó là một thực tế mang tính quy luật. Trẻ chơi với niềm đam mê,
hứng thú của mình, chơi một cách vô tư, không toan tính… bởi “ trẻ em như búp
trên cành ”. Ngay từ khi mới trào đời tiếng ru ầu ơ của bà, của mẹ đã dần khắc sâu
vào tâm hồn trẻ, nó thấm dần vào máu thịt nuôi dưỡng những tâm hồn còn non dại
ấy. Trò chơi và tuổi thơ là hai người bạn thân thiết không thể tách ra được. Chính
trò chơi đã giúp cho sự phát triển của trẻ được toàn diện, cân bằng và nhịp nhàng,
đó là phương tiện hiệu quả nhất giúp trẻ phát triển. Từ vai trò quan trọng của hoạt
động vui chơi đối với trẻ em và nhu cầu hưởng thụ hoạt động này, tôi thấy việc tổ
chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian là một việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa.
Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam có nhiều loại hình khác nhau. Trong đó, có
thể nói TCDG cũng là một di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Trò chơi dân gian
là những trò chơi được sáng tạo, lưu truyền tự nhiên, rộng rãi từ thế hệ này sang
thế hệ khác, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian. Nó được kết thành từ quá trình
lao động và sinh hoạt, trong đó nó tích tụ cả trí tuệ và niềm vui sống của bao thế hệ
người Việt xưa.Đặc biệt đối với trẻ nhà trẻ, trò chơi dân gian với những chức năng
đặc biệt của nó đã mang lại cho thế giới trẻ thơ nhiều điều thú vị và bổ ích, đồng
thời thể hiện nhu cầu giải trí , vui chơi, quyền được chia sẻ niềm vui của các em
với bạn bè, cộng đồng. Trò chơi dân gian làm cho thế giới xung quanh các em đẹp
hơn và rộng mở hơn. Tuổi thơ của các em sẽ trở thành những kỉ niệm quý báu theo
suốt cuộc đời, làm giàu nguồn tình cảm và trí tuệ cho các em. Chính vì vậy, trò
chơi dân gian rất cần được lựa chọn, giới thiệu trong nhà trường tùy theo lứa tuổi
của trẻ. Đúng như PGS.TS Nguyễn Văn Huy , giám đốc bảo tàng Dân tộc học Việt
12


Nam cũng đã nói về trò chơi dân gian với trẻ em : “ Trò chơi dân gian chứa đựng
cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc. Những tâm hồn được
chắp thêm đôi cánh giúp trẻ phát triển tư duy, sáng tạo những cái mới và cho trẻ sự
khéo léo. Không chỉ có vậy mà trẻ còn hiểu thêm về tình bạn, tình yêu gia đình,
quê hương đất nước”. Có thể nói rằng lục tìm trong kí ức về tuổi thơ của người lớn
đầy ắp những trò chơi trốn tìm, bắn bi, rổng rắn lên mây, nu na nu nống, ô ăn quan,
chơi chuyền …nhưng đất nước đang trên đà hội nhập cùng sự phát triển công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, những trò chơi dân gian dần bị mai một, lãng quên thay
thế bởi trò chơi điện tử, những khoảng đất được thay bằng nhà máy, những công
trình lớn. Đó là sự thiệt thòi lớn với trẻ khi không được làm quen và chơi với
những TCDG của thiếu nhi ngày trước. Cùng với sự phát triển của nền công
nghiệp hiện đại, công phu, với đầy đủ chức năng, màu sắc sặc sỡ… Chính vì lẽ đó
mà TCDG dần bị mai một theo sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, tiên
tiến.
a. Vai trò của trò chơi dân gian đối với sự phát triển vận động cho trẻ nhà trẻ
Trò chơi dân gian có các vận động làm tăng quá trình tuần hoàn hô hấp làm
thay đổi trang thái cơ thể giữa các hoạt động giúp trẻ trở về trang thái cân bằng,
tăng cường lực sống đem lại sự vui vẻ, thoải mái cho trẻ.
Trò chơi dân gian góp phần nâng cao nhận thức còn giúp trẻ phát triển ngôn
ngữ và trí tưởng tưởng. Nội dung của các trò chơi dân gian phong phú, tên trò chơi
hấp dẫn, hành động thỏa mãn nhu cầu về thể lực, trí tuệ của trẻ, luật chơi, cách
chơi khá đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, đồ dùng đồ chơi kèm theo cũng không đòi hỏi
sự đầu tư kinh phí nhiều, có thể tận dụng đồ dùng vận dụng có sẵn xung quanh ta.
Trò chơi dân gian có thể tổ chức ở mọi lúc mọi nơi, ít bị gò bó. Đối tượng
tham gia chơi cũng linh hoạt, có thể chơi một mình hoặc số đông.
b.Chức năng giáo dục của trò chơi dân gian
Trò chơi dân gian được xem là một hình thức giáo dục đơn giản, giúp hình
thành nhân cách cũng như sự phát triển thể chất cho trẻ một cách hiệu quả. Thông

13


qua trò chơi dân gian các vận động cơ bản của trẻ được rèn luyện, nhờ đó mà trẻ
trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát, khéo léo trong các giờ hoạt động.
Trò chơi dân gian giúp giáo dục nhân cách cho trẻ, vừa là phương tiện để trẻ
phát triển ngôn ngữ rất hiệu quả, phát triển trí tưởng tượng phong phú.
Trò chơi dân gian còn có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng
sống, đặc biệt góp phần hình thành nhân cách , văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc
cho trẻ.
c. Đặc điểm hoạt động, vận động của trò chơi dân gian
Đối với các trò chơi dân gian của trẻ em thì các hoạt động, vận động của trò
chơi có đặc điểm đơn giản, dễ chơi. Và đối với nhà trẻ thì trò chơi mang tính bắt
chước là chủ yếu.
2.3 : Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhà trẻ
Tốc độ tăng trưởng chậm lại, chức năng các cơ quan hoàn thiện.
Tâm lý tình cảm : Đây là giai đoạn phát triển đột phá , rất quan trọng và là
nền tảng cho sự hình thành cá tính và nhân cách sau này. Trẻ bắt đầu khám phá thế
giới xung quanh một cách mãnh liệt.
Những nét đặc trưng của phát triển tâm sinh lý. Biết đi, nói nhờ đó trẻ chủ
động giao tiếp, thích tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh, trẻ rất hiếu động.
Bước đầu tách mẹ tự lập : cai sữa,xa mẹ đi nhà trẻ,mâu thuẫn với người lớn
vì phải ghép vào kỉ luật. Sự cấm kỵ nghiêm ngặt hoặc thiếu chăm sóc làm mất tính
độc lập, giảm năng lực tìm hiểu thế giới để thích nghi. Các rối loạn thường gặp khó
ăn ngủ, hiếu động, hay quấy khóc, bẳn tính…
3.Tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm
non chất lượng cao Việt Bun
3.1: Tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ
a) Nhận thức của giáo viên về vấn đề tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận
động cho trẻ
- Việc tổ chức trò chơi dân gian muốn đạt hiệu quả cao cần có nhiều yếu tố. Tróng
đó vấn đề nhận thức của giáo viên mang tính chủ chốt. Chỉ khi giáo viên nắm được
14


những vai trò và tầm quan trọng, có sự hiểu biết sâu rộng về vấn đề mới có thể
nâng cao được chất lượng tổ chức trò chơi dân gian ở nhà trường.
- Phần lớn giáo viên trường mầm non chất lượng cao Việt Bun nhận thức được tầm
quan trọng của việc tổ chức trò chơi dân gian ở trường mầm non. Họ nhận thức
được vai trò của của trò chơi dân gian trong việc phát triển toàn diện về mặt nhân
cách cho trẻ. Trò chơi dân gian góp phần hoàn thiện các kỹ năng vận động, làm
tăng quá trình tuần hoàn, hô hấp, trao đổi chất, rèn luyện tố chất thể lực cho trẻ.
b) Nội dung trò chơi :
- Để tổ chức thành công trò chơi dân gian ở trường mầm non là cả một quá trình
gồm nhiều công đoạn như lựa chọn nội dung, thiết kế trò chơi, chuẩn bị đồ dùng và
địa điểm tổ chức, tổ chức trò chơi , trong đó lựa chọn nội dung tổ chức là vô cùng
quan trọng. Nội dung trò chơi phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và có ý nghĩa
giáo dục trẻ mới có hiệu quả.
- Giáo viên không nên chọn nội dung trò chơi dân gian có nội dung quá khó, phức
tạp không những không giúp trẻ phát triển mà ngược lại trẻ sẽ rất lúng túng , thụ
động trong quá trình giải quyết vấn đề.Dựa vào tính chất của từng trò chơi, tác
dụng của trò chơi dân gian mà giáo viên lựa chọn trò chơi cho phù hợp lứa tuổi,
đặc thù tâm sinh lý trẻ. Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ thường chơi trò chơi dễ, mang tính
bắt chước và luật chơi không quá phức tạp.
- Lựa chọn và đưa trò chơi dân gian vào trong nhà trường cần vận dụng linh hoạt,
sáng tạo nhưng phải lấy mục tiêu giáo dục phù hợp lứa tuổi làm tiêu chí quan
trọng. Giáo viên có thể thay đổi hình thức chơi , đồ dùng , dụng cụ của trò chơi với
chất liệu khác, hiện đại, an toàn hơn nhưng vẫn đảm bảo nội dung chủ yếu và tác
dụng giáo dục của trò chơi.
- Đối với trẻ mầm non, trò chơi dân gian là phương tiện giáo dục thể lực một cách
tích cực và thoải mái, giúp trẻ hoàn thiện sức khỏe, hoàn thiện các vận động như
chạy, nhảy, đứng lên, ngồi xuống, hình thành và phát triển các tố chất thể lực:
nhanh nhẹn, khéo léo và những phẩm chất nhân cách như tính kỷ luật, tính tập thể.
c) Cách tổ chức trò chơi :
15


- Bên cạnh việc lựa chọn nội dung chơi, tổ chức trò chơi sao cho hấp dẫn, lôi cuốn,
tạo được không khí cũng là vấn đề không kém phần quan trọng. Để tổ chức một trò
chơi dân gian hiệu quả đòi hỏi người giáo viên mầm non cần có kỹ năng tổ chức ,
hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ ở từng độ tuổi và nắm được từng nội dung
trò chơi, các bước tiến hành.
d) Quá trình chơi :
- Các giáo viên linh hoạt lồng ghép trò chơi dân gian trong các hoạt động và cả
những lúc vui chơi trẻ có thể tự tập hợp nhau lại để chơi trò chơi dân gian. Phần
lớn trẻ thích thú với các trò chơi như : “ Kéo cưa lừa xẻ ”, “tập tầm vông ”, “ mèo
đuổi chuột ”, “ rồng rắn lên mây ”, “ dung dăng dung dẻ ”…Tất cả trẻ đều hứng
thú với trò chơi dân gian. Qua đó, ta thấy rằng, việc tổ chức trò chơi dân gian ở
trường mầm non là rất cần thiết. Trò chơi dân gian vốn nó đã mang giá trị giáo dục
đầy tính nhân văn thể hiện qua ý nghĩa của nó trong việc giáo dục trẻ phát triển
toàn diện về mặt nhân cách .
3.2 : Những thuận lợi và khó khăn của giáo viên trong vấn đề tổ chức trò chơi dân
gian cho trẻ ở nhà trường
a) Thuận lợi :
- Giáo viên nắm được tầm quan trọng và các phương pháp tổ chức trò chơi dân
gian cho trẻ, nắm được các đặc điểm tâm sinh lý của từng độ tuổi và đặc điểm
riêng của từng trẻ để hướng dẫn trẻ chơi và thu hút được trẻ trong trò chơi.
- Giáo viên biết tận dụng tối đa những lúc ngoài giờ để tập luyện cho trẻ đọc các
bài đồng dao nên trong quá trình tổ chức cho trẻ chơi, trẻ rất hứng thú và thực hiện
tốt trò chơi.
- Đội ngũ giáo viên khéo tay làm nên những đồ dùng đồ chơi mới mẻ mà quen
thuộc từ các nguyên vật liệu bỏ đi : vỏ lon bia, vỏ bánh kẹo, thìa sữa chua, xốp,
ống hút, thùng cacton, vỏ hến, vỏ trai, vỏ ốc, vỏ ngao …
- Giáo viên luôn sáng tạo, mềm dẻo, linh hoạt, tìm tòi những trò chơi mới, trang
phục chu đáo, khuôn viên trường rộng rãi, sạch sẽ, an toàn.

16


- Nhờ vào công tác nuôi dưỡng trẻ tốt cho nên đa số trẻ trong nhà trường đều đạt
sức khỏe kênh A, trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, thích vận động. Trẻ luôn
hứng thú tham gia vào các trò chơi, nhiệt tình trong quá trình chơi, đa số trẻ năm
được cách thức chơi và thực hiện tốt.Từ đó phát triển thể chất, các tố chất thể lực
cho trẻ để trẻ lĩnh hội tri thức.
- Được sự quan tâm, hưởng ứng, hỗ trợ từ phụ huynh.
b) Khó khăn :
- Mặc dù trẻ năng động , hoạt bát song đôi khi trẻ gây khó khăn cho giáo viên
trong việc quản lý và bao quát trẻ trong quá trình tổ chức trò chơi bởi tính hiếu
động của mình.
- Một số trẻ chưa thuộc bài đồng dao nên trẻ còn lung túng trong quá trình chơi,
chưa chủ động trong khi chơi.
- Trong khi chơi vì quá thích thú nên trẻ thường tranh giành vai chơi của nhau, gây
mất trật tự, mất thời gian và ảnh hưởng đến chất lượng của trò chơi.
- Mặc dù nhà trường rất quan tâm đến việc trang bị đồ dùng , đồ chơi cho trẻ vẫn
chưa đáp ứng đủ nhu cầu của giáo viên và trẻ.
- Một số giáo viên mới còn chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức trò chơi dân
gian cho trẻ nên nhiều khi còn lung túng, hiệu quả trò chơi hạn chế.
4.Các biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho trẻ ở
lứa tuổi nhà trẻ
Theo nghiên cứu, tôi đưa ra các biện pháp như sau :
4.1 : Lựa chọn các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi của trẻ
Kho tang các TCDG Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng nhưng không
phải trò chơi nào cũng phù hợp với trẻ nhỏ. Vì thế giáo viên nên cân nhắc lựa chọn
cho trẻ chơi các trò chơi có luật chơi và cách chơi đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu.
Bên cạnh đó, trường mầm non lại có sự phân chia trẻ theo nhiều độ tuổi.
Mỗi độ tuổi lại có mức độ nhận thức và khả năng chú ý có chủ đích khác
nhau.Chính vì thế, các trò chơi cũng cần phải được lựa chọn cho phù hợp với từng
độ tuổi.
17


Cụ thể : Với lứa tuổi nhà trẻ : khả năng chú ý có chủ định còn kém, nhận
thức còn đơn giản. Vì vậy, trẻ chỉ có thể chơi các trò chơi đơn giản như : “ Lộn cầu
vồng ”, “ nu na nu nống”, “ tập tầm vông ” , “ chi chi chành chành ”, “ dung dăng
dung dẻ ”…
Khi lựa chọn các trò chơi dân gian cho trẻ nhà trẻ, tôi thực hiện theo các tiêu
chí :
+ Trò chơi đơn giản.
+ Đồ dùng đồ chơi phục vụ dễ kiếm, dễ tìm.
+ Giúp củng cố tư duy, ngôn ngữ, kỹ năng, vận động cho trẻ.
+ Gây hứng thú, thu hút sự chú ý của trẻ.
+ Có sự tham gia của tập thể lớp hoặc nhóm trẻ trong lớp.
4.2 : Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, lời ca, địa điểm trước khi tổ chức cho trẻ
tham gia vào các trò chơi dân gian
a. Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các trò chơi dân gian
Trước khi tổ chức cho trẻ chơi một TCDG nào đó, giáo viên cần tìm hiểu kỹ
lưỡng về luật chơi, cách chơi cũng như việc có hay không có đồ dùng đồ chơi phục
vụ cho trò chơi để từ đó có thể chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cho trò chơi.
b. Dạy trẻ đọc thuộc lời ca ( đối với những trò chơi có lời đồng dao ):
Một đặc điểm đặc trưng của TCDG là khi chơi trẻ không bao giờ chỉ hung
hục thực hiện các vận động của mình mà chúng thường vừa chơi vừa hát hoặc đọc
lời đồng dao nào đó. Các bài đồng dao đó khiến cho không khí chơi vui vẻ, nhộn
nhịp hơn. Mặc dù không phải bài đồng dao nào cũng có ý nghĩa song bài nào cũng
phù hợp với tư duy hồn nhiên của trẻ.
Trò chơi chỉ có thể được tổ chức khi trẻ đã thuộc lời đồng dao. Chính vì vậy,
tôi thường cho trẻ làm quen với lời đồng dao của các TCDG trước khi hướng dẫn
trẻ chơi vào các thời điểm trong ngày của trẻ như : hoạt động chiều, hoạt động
ngoài trời… Khi trẻ đã thuộc lời đồng dao, tôi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi
tương ứng với lời đồng dao đó. Vì thế, trẻ chơi rất hứng thú và tích cực tham gia
chơi.
18


c. Chuẩn bị địa điểm để tổ chức trò chơi :
Mỗi trò chơi dân gian có một cách chơi và luật chơi khác nhau. Có những trò
chơi vận động mang tính tập thể rất cao, thường có số lượng trẻ tham gia chơi lớn
và đòi hỏi địa điểm chơi phải có diện tích rộng nhưng có những trò chơi trẻ chỉ
chơi cá nhân hoặc chơi nhóm nhỏ thì chỉ cần địa điểm vừa tầm chơi để từ đó lựa
chọn địa điểm cho phù hợp trước khi tổ chức cho trẻ chơi.
4.3 : Tổ chức các trò chơi phù hợp với tính chất hoạt động
Mỗi hoạt động của trẻ đều nhăm đạt được một mục đích nhất định. Vì thế,
hoạt động nào cũng có tính chất riêng của nó. Nếu như hoạt động chung được tổ
chức nhằm cung cấp các kiến thức cho trẻ thì hoạt động ngoài trời lại giúp trẻ được
gần gũi với thiên nhiên, khám phá các hiện tượng thiên nhiên và phát triển thể
chất. Hay như ở hoạt động góc, trẻ lại được mở rộng thêm về kinh nghiệm sống và
kỹ năng chơi theo nhóm. Chính vì vậy, giáo viên cần chú ý lựa chọn và tổ chức các
trò chơi dân gian cho phù hợp với tính chất của từng hoạt động.
Đặc biệt khi tích hợp trò chơi trong hoạt động chung, giáo viên cần lựa chọn
trò chơi cho phù hợp với đặc điểm từng môn học
4.4 : Động viên tất cả các trẻ tham gia vào trò chơi
Một ưu thế của trò chơi dân gian là có thể dung nạp tất cả những ai muốn
chơi. Không bao giờ trò chơi dân gian quy định số người chơi nhất định. Vì vậy,
tôi luôn khuyến khích, động viên tất cả các trẻ tham gia chơi càng đông càng vui.
Trong khi chơi, chen lấn các bạn khác sẽ bị tập thể phê phán, loại trừ bằng cách
không cho chơi chung. Qua đó, tinh thần tập thể của các trẻ được nâng lên rất
nhiều.
5.Kiến nghị sư phạm
a) Đối với nhà trường :
- Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên về vấn đề tổ chức trò chơi
dân gian cho trẻ mầm non.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi để phục vụ hoạt
động của trẻ.
19


- Tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư từ các nguồn bên ngoài như tổ chức, công ty …và đặc
biệt là từ phụ huynh.
- Thường xuyên tổ chức các hội thi : “ Bé vui cùng trò chơi dân gian ” để tạo sân
chơi bổ ích , trẻ được giao lưu, thi đua.
b) Đối với giáo viên :
- Không ngừng tìm tòi, học hỏi, nâng cao tay nghề, rèn luyện kĩ năng tổ chức trò
chơi để đưa hình thức tổ chức trò chơi mới hay sáng tạo để tổ chức cho trẻ chơi.
- Nâng cao trình độ chuyên môn, nắm rõ những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để có
hướng tổ chức hoạt động cũng như trò chơi dân gian phù hợp, hiệu quả hơn.
- Tích cực, sáng tạo hơn trong việc tạo ngân hàng đồ chơi phục vụ cho việc tổ chức
trò chơi dân gian của lớp cũng như của trường.
- Khuyến khích trẻ tự tổ chức trò chơi dân gian cho các bạn cùng chơi.
c) Đối với phụ huynh :
- Cần quan tâm đến hoạt động của nhà trường nơi mà con mình đang học để kịp
thời theo dõi, hưởng ứng và đóng góp ý kiến xây dựng.
- Dành thời gian để chơi những TCDG với trẻ và hỏi trẻ về những trò chơi mà trẻ
chơi ở trường để củng cố cho trẻ.
- Tạo môi trường sống lành mạnh trong gia đình để tạo điều kiện cho con em mình
phát triển bình thường và toàn diện về mặt nhân cách.
- Luôn theo dõi chương trình giáo dục trẻ ở nhà trường để phối hợp với giáo viên
thống nhất trong việc chăm sóc trẻ, tránh mâu thuẫn giữa giáo dục gia đình và giáo
dục nhà trường.
6. Kết luận :
Hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non là hoạt động chủ đạo. Nó chi phối
toàn bộ hoạt động khác. Thông qua trò chơi trẻ tiếp thu nhiều kinh nghiệm, trẻ vừa
học vừa lao động, chơi là hình thức giáo dục tốt nhất dành cho trẻ mầm non.
Trò chơi dân gian có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ
nhỏ.Trò chơi dân gian vừa giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi vừa góp phần nâng

20


cao nhận thức, phát triển giác quan, tăng cường thê lực, giúp trẻ trở thành người
lao động tài giỏi trong tương lai.
Cần phải tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian để phát triển tinh thần
tập thể, biết nhường nhịn bạn bè, biết giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của mình với
bạn khác.
Khi tổ chức trò chơi dân gian, giáo viên cần tìm hiểu kỹ cách chơi, luật chơi
và chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết để tiến hành trò chơi.
.
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Tôi xin cam đoan SKKN này là của tôi. Nếu
sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Người viết

Nguyễn Hồng Thúy

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×