Tải bản đầy đủ

DIEN VAN BE MAC HNCBCC

DIỄN VĂN BẾ MẠC
Hội nghị CBCC NĂM HỌC 2010-2011
Kính thưa : - Đoàn Chủ tịch hội nghị
- Các đồng chí Đại biểu.
- Hội nghị .
Sau một buổi sáng tiến hành hội nghị cán bộ công chức năm
học 2010-2011 với tinh thần trách nhiệm cao trước quý vị đại biểu
và toàn thể CBGVCNV , hội nghị cán bộ công chức năm học
2010-2011 diễn ra trong không khí đoàn kết – dân chủ – kỷ
cương. Nội dung làm việc đảm bảo đúng yêu cầu, thời gian diễn ra
đúng theo chương trình của hội nghị .
Kính thưa các đại biểu, kính thưa hội nghị !
Hội nghị cán bộ công chức trường TH lộc Thịnh năm học
2010-2011 thành công là kết quả của một quá trình chuẩn bị
nghiêm túc, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Phòng GD ĐT,
sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn GD Huyện Lộc Ninh về nội
dung chương trình
Hội nghị đã đóng góp với ý thức xây dựng, góp thêm nhiều
ý kiến xác thực và đã đi đến thống nhất cao với báo cáo đánh giá
năm học qua và phương hướng nhiệm vụ của nhà trường trong
năm học 2010-2011.

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới
gồm 3 đồng chí đủ tiêu chuẩn quy định .
Kính thưa các đại biểu, kính thưa hội nghị .
Có thể nói sự thành công của hội nghị trước hết là do sự nỗ
lực của toàn trường TH Lộc Thịnh, có sư chỉ của phòng GD ĐT,.
Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2010-2011 vừa biểu quyết thông
qua thể hiện sự nhất trí cao độ, tạo tiền đề về tư tưởng và hành
động cho việc tổ chức thực hiện mục tiêu chung và chỉ tiêu chủ
yếu năm học 2010 – 2011.
Kính thưa các đồng chí .
Những kết quả đạt được cho thấy hội nghị chúng ta đã thể
hiện đầy đủ trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng GD ĐT và lãnh
đạo địa phương trong xã và có thể nói rằng: Hội nghị CBCC năm
2010-2011 đã thành công tốt đẹp !
Thay mặt hội nghị, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân
thành đối với sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD ĐT, công đoàn
GD Huyện, của Đảng ủy, UBND xã, Đại diện Hội CMHS đã
dành thời gian đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị .
Kính thưa các đồng chí, kính thưa hội nghị.
Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm
ơn tất cả các đồng chí đã góp phần cho sự thành công của hội
nghị. Từ kết quả hội nghị này, với sự quyết tâm cao của toàn thể
CBGVCNV, nhất định trường TH Lộc Thịnh chúng ta sẽ tiếp tục
phát triển nâng cao chất lượng dạy và học.
Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị CBCC trường TH Lộc
Thịnh năm học 2010-2011.
Xin chúc sức khỏe tất cả các đồng chí.
Xin trân trọng cảm ơn .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×