Tải bản đầy đủ

Module TH 41 42 giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG .........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Module TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục
Năm học: ..............
Họ và tên: ..............................................................................................................................
Đơn vị: ..................................................................................................................................
1. Một số vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục (mục
đích, yêu cầu…).
"Kỹ năng sống" là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp
với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của
cuộc sống. Có thể nói kỹ năng sống chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức
thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có kỹ năng sống phù hợp
sẽ luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách; biết ứng ứng xử, giải quyết vấn đề

một cách tích cực và phù hợp; họ thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn yêu đời
và làm chủ cuộc sống của chính mình. Ngược lại người thiếu kỹ năng sống thường bị vấp
váp, dễ bị thất bại trong cuộc sống.
Vậy, làm thế nào để chúng ta giáo dục kỹ năng sống cho học sinh?
* Mục đích:
Thông qua những hoạt động trên, rèn luyện cho các em học sinh tính đoàn kết tập thể,
khả năng làm việc theo nhóm. Đồng thời xây dựng tinh thần chia sẻ, ý thức trách nhiệm
cho các em.
Chính nhờ việc chú trọng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp của nhà trường đã tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong
học tập. học sinh nỗ lực tiếp thu bài giảng và tìm tòi những kiến thức liên quan đến bài
học để liên hệ áp dụng vào thực tiễn, qua đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của học sinh. Các em cảm thấy rất vui và biết thêm nhiều kiến thức. Nhờ đó em biết tự
chăm sóc bản thân như là tự sắp xếp góc học tập thật ngăn nắp, tự giặt quần áo cho mình.
Ngoài ra, em còn giúp bố mẹ nhiều việc nhà .Đây được xem là bước tiến quan trọng trong
việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục xem học sinh là trung tâm, góp phần tạo
điều kiện cho việc hoàn thiện nhân cách học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà


trường.
2. Các nội dung kĩ năng sống có thể tích hợp lồng ghép trong các hoạt động văn
nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, các sinh hoạt tập thể, các hình thức ngoại
khóa dã ngoại…
* Nội dung:
Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường,ngoài việc lồng ghép vào các
môn học hàng ngày, chúng tôi hoạt động ngoài giờ lên lớp là một trong những con đường
giáo dục có hiệu quả trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chính vì thế ngoài
việc xây dựng và hoàn thiện các quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, bằng nhiều
hình thức khác nhau nhà trường thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa
với các cuộc thi như lồng ghép trong các hoạt động văn nghệ, các hoạt động thể dục thể
thao, các sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian, các hình thức ngoại khóa dã ngoại,…Ngoài
ra việc tổ chức sân chơi như: Hội khỏe Phù Đổng, Học sinh kể chuyện tấm gương đạo
đức, cho các em đi thăm quan các di tích lịch sử ở địa phương, thăm quan thắng cảnh;
tham gia các hoạt động dọn vệ sinh bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh khu tượng đài liệt sĩ,
tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ bạn nghèo, bạn bị bệnh tật hiểm nghèo...là
những nội dung rất thiết thực để giáo dục KNS cho học sinh.
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng như các quá trình hoạt động giáo dục khác
trong nhà trường đều có cấu trúc xác định. Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
tập trung vào các kỹ năng tâm lý - xã hội là những kỹ năng được vận dụng trong những
tình huống hàng ngày để tương tác với người khác và giải quyết có hiệu quả những vấn


đề, những tình huống của cuộc sống. Những nội dung này hết sức đơn giản, gần gũi với
trẻ em, là những kiến thức tối thiểu để các em có thể tự lập... Và mục đích quan trọng
nhất là giúp các em tự tin hơn, tự lập hơn trong cuộc sống”. Vì vậy khi tổ chức các hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cấn:
- Bám sát vào nội dung của giáo dục kỹ năng sống và vận dụng linh hoạt các nội dung
của giáo dục kỹ năng sống tuỳ theo từng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và điều
kiện cụ thể.
- Xác định rõ các nội dung giáo dục kỹ năng sống (xác định rõ các kỹ năng sống cần hình
thành và phát triển cho học sinh) để tích hợp vào nội dung của hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp.
- Tạo ra động lực cho học sinh, làm cho học sinh tham gia một cách tích cực vào quá
trình hình thành kỹ năng sống nói chung và kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết
định, kỹ năng tự nhận thức về bản thân, kỹ năng ứng phó với cảm xúc...


3. Phương pháp và kĩ thuật tích hợp lồng ghép các nội dung kĩ năng sống trong các
hoạt động giáo dục.
3.1. ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TỐT CÁC NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC KỸ NĂNG
SỐNG
Kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý – xã hội cơ bản giúp cho cá nhân tồn tại và thích
ứng trong cuộc sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước cuộc sống có nhiều thách thức
nhưng cũng nhiều cơ hội trong thực tại… Kỹ năng sống đơn giản là tất cả điều cần thiết
chúng ta phải biết để có được khả năng thích ứng với những thay đổi diễn ra hằng ngày
trong cuộc sống.
Vì thế giáo viên cần nắm rõ nắm rõ 5 nguyên tắc về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
+ Tương tác: các kĩ năng thương lượng, kĩ năng giải quyết vấn đề … được hình thành tốt
trong quá trình HS tương tác với bạn bè và những người xung quanh. Tạo điều kiện để
các em có dịp thể hiện ý kiến của mình và xem xét ý kiến của người khác... Do vậy GV
cần tổ chức các hoạt động có tính chất tương tác trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp để giáo dục kỹ năng sống cho các em.
+ Trải nghiệm: Cần phải có thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho
HS được hoạt động thực, có cơ hội thể hiện ý tưởng, có cơ hội xử lí các tình huống cũng
như phản biện…Kỹ năng sống chỉ được hình thành khi người học trải nghiệm qua thực tế
và nó có kĩ năng khi các em được làm việc đó.
+ Nguyên tắc tiến trình và nguyên tắc thay đổi hành vi: Giáo viên không thể giáo dục kỹ
năng sống trong một lần mà kỹ năng sống là một quá trình từ nhận thức- hình thành thái
độ- thay đổi hành vi. Thay đổi hành vi của một con người đặc biệt hành vi tốt là quá trình
khó khăn. Do vậy giáo dục kỹ năng sống không thể là ngày một ngày hai mà phải là một
quá trình và cần duy trì nó không thể là cú nhát, nửa vời được.
+ Thời gian và môi trường giáo dục: Giáo dục giáo dục kỹ năng sống được thực hiện mọi
lúc mọi nơi; giáo dục kỹ năng sống được giáo dục trong mọi môi trường như gia đình,
nhà trường, xã hội; cần phải tạo điều kiện tối đa cho HS tham gia vào các tình huống thật
trong cuốc sống.
Do đó trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tăng cường giáo dục
kỹ năng sống cho học sinh phải đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc giáo dục kỹ năng
sống.
3.2. PHÁT HUY VAI TRÒ TÁC DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ĐỂ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH.


Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động được tổ chức theo mục tiêu, nội dung,
chương trình dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bản chất của hoạt động này là thông qua
các loại hình hoạt động, các mối quan hệ nhiều mặt, nhằm giúp người học chuyển hoá
một cách tự giác, tích cực tri thức thành niềm tin, kiến thức thành hành động, biến yêu
cầu của nhà trường thành chương trình hành động của tập thể lớp học sinh và của cá nhân
học sinh,tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm tri thức, thái độ , quan điểm và hành vi ứng
xử của mình trong môi trường an toàn, thân thiện có định hướng giáo dục.
Thông
qua hoạt động ngoài giờ lên lớp có thể giúp học sinh sống một cách an toàn, khoẻ mạnh
có khả năng thích ứng với biến đổi của cuộc sống hàng ngày.Rèn luyện cho học sinh các
kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi như : kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng
tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động;
kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; củng cố, phát triển các hành vi,
thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội.Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực
tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm
tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với các
hiện tượng tự nhiên và xã hội. Như vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực sự cần
thiết và có nhiều khả năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Do đó cần phát huy tối đa
vai trò, tác dụng và hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để tăng cường giáo
dục kỹ năng sống cho học sinh.
* MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ
1. Thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phù hợp với nội dung các hoạt động thực
hiện chủ đề của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
-Tạo ra nội dung giáo dục mang tính trọn vẹn, thống nhất giữa nội dung giáo dục kỹ năng
sống và nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Việc thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phù hợp với chủ đề của hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện qua các bước sau:
+ Giáo viên phải nắm vững chương trình, phân phối chương trình hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp của từng khối lớp, đặc biệt là khối lớp giảng dạy và thực hiện hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp.
+ Giáo viên nắm được nội dung của các kỹ năng sống cơ bản cần giáo dục cho học sinh.
+ Phân tích chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để xác định những chủ đề
nào của chương trình có thể thiết kế được các chủ đề về giáo dục kỹ năng sống.Chẳng
hạn:


THỜI
GIAN
Tháng
9/2012

Tháng
10/201
0

Tháng
11/201
2

Tháng
12/201
2

CHỦ
ĐIỂM
Em yêu
trường
em
Giáo
dục
truyền
thống
nhà
trường
Kính
yêu
thầy cô
giáo

Uống
nước
nhớ
nguồn

Giáo
Tháng dục
1,2/201 truyền
3
thống
dân tộc

Tháng
3/2011

Kính
yêu
mẹ và


GỢI Ý NỘI DUNG VÀ HÌNH
THỨC HOẠT ĐỘNG
- Nghe nói chuyện về ý nghĩa tên
trường
- Tổ chức hội thi “ Tìm hiểu luật An
toàn giao thông đường bộ”

-Phát động phong trào quyên góp
tập vở, quần áo, tặng học sinh, các
bạn có hoàn cảnh khó khăn
- Tổ chức hội thi “ Kể chuyện đã
nghe, đã đọc”

CHỦ ĐỀ GDKNS
- Kỹ năng lắng
nghe tích cực
- Kỹ năng đảm nhận trách
nhiệm
- Kĩ năng hoạt động đội,
nhóm
- Kĩ năng hợp tác...
- Kỹ năng thể hiện sự cảm
thông.
- Kĩ năng làm chủ bản thân.
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin.

- Phát động phong trào Chào mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam
-Làm báo ảnh chủ đề về thầy cô,
mái trường.
- Sinh hoạt tập thể kỉ niệm ngày
20/11
-Tổ chức hội thi văn nghệ : Tiếng
hát mừng thầy cô.
- Tìm hiểu về truyền thống quân
đội, nghe nói chuyện về anh bộ đội
Cụ Hồ
- Tập hát những bài hát về anh bộ
đội.
- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về
truyền thống địa phương
- Sinh hoạt tập thể kỷ niệm ngày
3/2, nghe nói chuyện về truyền
thống quê hương, đất nước, Đảng.
- Tæ chøc héi thi: “Héi vui häc tËp”

- Kỹ năng đảm nhận trách
nhiệm
- Kĩ năng hoạt động đội,
nhóm
- Kĩ năng hợp tác
- Kĩ năng văn nghệ

- Thi kể chuyện về bà, mẹ, các vị nữ
anh hùng dân tộc
- Thi vẽ chủ đề về ngày 8/3
-Giao lưu văn nghệ- trò chơi dân
gian
- Tổ chức hội thi: “Hoa Trạng
nguyên”.

- Kĩ năng xác định giá trị
- Kỹ năng sáng tạo
- Kĩ năng văn nghệ, vui
chơi
-Kỹ năng giải quyết vấn
đề...

- Kỹ năng lắng
nghe tích cực
- Kĩ năng văn
nghệ.
- Kỹ năng lắng
nghe tích cực
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng điều
khiển các hoạt
động tập thể


Tháng
4/2013

Tháng
5/2013

- Tổ chức cuộc thi sưu tầm tranh
ảnh, tư liệu về cuộc sống của thiếu
nhi các nước trên thế giới.
- Tổ chức hội thi: “Nhà sử học nhỏ
tuổi”.
- Sinh hoạt tập thể kỷ niệm ngày
sinh nhật Bác: Nghe kể chuyện về
Kính
Bác Hồ. Tìm hiểu về Bác Hồ với
yêu
thiếu nhi Việt Nam.
Bác Hồ
- Tổ chức hội thi: “Chúng em kể
chuyện Bác Hồ”.
Hòa
bình
hữu
nghị

- Kĩ năng xác định giá trị
- Kỹ năng thể hiện sự tự
tin...
- Kỹ năng lắng
nghe tích cực
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin.

2. Vận dụng linh hoạt các loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp để thực hiện mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Luôn "làm mới" các hình thức thực hiện từng chủ đề của hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp
- Đa dạng hoá các loại hình hoạt động của hoạt động GD ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thu hút học sinh tích cực tham gia.
- Sự mới lạ bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với học sinh khiến các em say mê khám phá.
Các hoạt động mà nội dung đơn điệu, hình thức không phong phú học sinh dễ chán nản
hoặc thờ ơ. Vì vậy cần sử dụng linh hoạt các loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thực hiện mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho
học sinh.
............, ngày....tháng....năm....
Người viết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG .........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Module TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động ngoại khóa ở tiểu
học


Năm học: ..............
Họ và tên: ..............................................................................................................................
Đơn vị: ..................................................................................................................................
1. Xác định mục tiêu hoạt động ngoại khóa có tăng cường giáo dục kỹ năng sống:
a. Về kiến thức:
Hiểu được ý nghĩa của việc học tập và rèn luyện KNS trong HĐGD NGLL.
Hiểu nội dung của một số KNS cần thiết của người HS THPT.
Trình bày được lợi ích của các KNS đối với bản thân trong học tập, rèn luyện ở nhà
trường và trong suộc sống ở gia đình, cộng đồng xã hội.
b. Về kĩ năng:
Biết cách rèn luyện các KNS qua việc tham gia các HĐGD NGLL của lớp, của trường.
Biết thực hành và vận dụng các KNS trong giao tiếp/ứng xử tích cực với bản thân, với
người khác; với các tình huống trong HĐGD NGLL và trong cuộc sống ở nhà trường, gia
đình và cộng đồng.
c. Về thái độ :
Có ý thức và thái độ tích cực tham gia các HĐGD NGLL một cách chủ động, tự giác.
Có ý thức rèn luyện các KNS trong các hoạt động cụ thể của HĐGD NGLL.
- Củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết
cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh
nghiệm hoạt động tập thể của học sinh. - Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù
hợp với lứa tuổi THCS như : kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tổ chức quản
lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; củng cố, phát triển các hành vi, thói quen
tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội. - Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham
gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin
trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với các hiện
tượng tự nhiên và xã hội.
- Chuyển dịch kiến thức thành thái độ hành vi.
Trong giảng dạy ở tiểu học bước đầu hình thành cho học sinh một số kỹ năng sống cơ bản
sau:
+ Kỹ năng giao tiếp và tự nhận thức.
+ Kỹ năng ra quyết định.
+ Kỹ năng xác định giá trị.
+ Kỹ năng kiên định.
+ Kỹ năng đặt mục tiêu.
2.Cấu trúc kế hoạch hoạt động ngoại khóa theo hướng tăng cường giáo dục KNS:


KẾ HOẠCH BÀI DẠY KỸ NĂNG SỐNG
(Chuẩn bị trước khi hướng dẫn bài)
1. Mục tiêu của bài: gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần đạt được sau khi
học một chủ đề về Kĩ năng sống. (Thời gian: 90-120 phút)
2. Phương tiện: gồm những yêu cầu về tài liệu và thiết bị cần thiết cho mỗi chủ đề như:
giấy A0, A4 màu, bút dạ, bảng, thẻ màu, máy chiếu được sử dụng trong bài học.
Lưu ý: Cần sử dụng những phương tiện sẵn có, rẻ tiền, dễ kiếm, phù hợp với điều kiện
thực tế và có thể sử dụng lại cho các lần học sau.
Tài liệu:
- Các phiếu bài tập hoặc phiếu hoạt động
- Các bài tập tình huống
- Những tài liệu tham khảo, tài liệu đọc thêm,
3. Tiến hành hướng dẫn bài
2.1. Ôn bài cũ: Câu hỏi/trò chơi/câu đố để người học nhớ lại nội dung đã học lần trước
(Hoạt động 1)
2.2. Giới thiệu những nội dung khái quát cơ bản mà các HS sẽ học trong bài (Hoạt động
2)
2.3. Dẫn dắt bài: Nêu tình huống bằng câu chuyện/Nêu vấn đề bằng câu hỏi để học sinh
trải nghiệm vấn đề…(Hoạt động 3)
2.4. Tìm hiểu bài: Thảo luận nhóm/cặp đôi/Sắm vai/Động não để học viên phân tích về
vấn đề nêu trên và hướng dẫn viên tóm tắt các ý chính sau hoạt động (Hoạt động 4)
2.5. Áp dụng thực hành của học sinh: Câu hỏi liên hệ cuộc sống/bài tập ghi lại việc áp
dụng để Học viên liên hệ vào cuộc sống thực của mình về vấn đề nêu ra ở các hoạt động
trên. (Hoạt động 5)
4 Tổng kết bài: Hướng dẫn viên tổng kết chốt lại những nội dung quan trọng cần nhắc
nhở HS sau khi tham gia học một chủ đề và Kĩ năng sống (Hoạt động 6)
5. Đánh giá: Đánh giá cá nhân hoặc đánh giá nhóm về mức độ nhận thức, mức độ hứng
thú của học sinh với buổi học. Cũng có thể là học sinh tự đánh giá một kĩ năng nào đó
của mình. (Hoạt động 7)
3. Thực hành thiết kế kế hoạch hoạt động ngoại khóa theo hướng tăng cường GD KNS:
Chủ điểm: Mừng sinh nhật Bác.
a) Mục đích: Giúp các em hiểu sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Tự hào là
cháu ngoan của Bác, các em phấn đấu rèn luyện, học tập tốt để trở thành Đội viên tốt,
cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của đất nước.
Hình thành và rèn luyện cho học sinh mạnh dạn, thích giao tiếp, độc lập suy nghĩ, sáng
tạo, đồng thời rèn luyện cho nhiều em khả năng tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể.
Tạo cho học sinh trong lớp không khí phấn khởi, tin tưởng “Vui mà học, học mà vui”,


làm cho các em luôn luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động của lớp.
b) Chuẩn bị:
* Bảng di động
* Phấn màu đỏ để ghi từ hàng dọc.
* Phấn màu trắng để ghi chữ cái hàng ngang.
* Ảnh chụp: Chân dung Bác, cảng Bến Nhà Rồng.
c) Nội dung ô chữ:
* Ô chữ:

(1)

(3)

K

V

Ă

N

B

A

(2)

K

IP

I

M

ĐN

G

(4)

N

H

Ư

N

(5)
(6)

(9)

N

G

Ô

H

A

BC

G

U

YT

HQ

U

A

N

I

B

À

T

R

Ư

N

G

(7)

T

R

À

N

G

A

N

(8)

HN

G

N

G

A

N

G

Q

U

YN

(10)

H

À

N

G

G

* Gợi ý tìm từ:
Hàng ngang thứ 1: (Từ gồm 5 chữ cái): Tên Bác Hồ ghi trong sổ lương ngày 5/6/1911
trên con tàu La – tút –sơ - Tơ - rê – vin của Pháp.
VĂN BA xuất hiện chữ B
(Ngày 5/6/1911 Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước và trên con tàu La – tút –sơ - Tơ - rê
– vin của Pháp Bác đã lấy tên là Văn Ba).
Hàng ngang thứ 2: (Từ gồm 7 chữ cái): Nơi có đền thờ Trần Hưng Đạo tại Chí Linh – Hải
Dương.
KIẾP BẠC xuất hiện chữ Ê
Hàng ngang thứ 3: (Từ gồm có 7 chữ cái): Người đội truởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ
Chí Minh.


KIM ĐỒNG xuất hiện chữ N
Hàng ngang thứ 4: (Từ gồm 7 chữ cái): Đây là tên con sông mà ngày nay có tên là sông
Cầu
NHƯ NGUYỆT xuất hiện chữ N
Hàng ngang thứ 5: (Từ gồm 7 chữ cái): Tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng khi hoạt
động ở Trung Quốc.
HỒ QUANG xuất hiện chữ H
Hàng ngang thứ 6: (Từ gồm 10 chữ cái): Tên 2 nữ tướng trong cuộc khởi nghĩa chống
giặc phương Bắc xâm lược.
HAI BÀ TRƯNG xuất hiện À
Hàng ngang thứ 7: (Từ gồm 7 chữ cái):
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người………...
TRÀNG AN xuất hiện chữ R
Hàng ngang thứ 8: (Từ gồm 4 chữ cái): Đây là con sông còn có tên là Nhị Hà.
HỒNG xuất hiện Ồ
Hàng ngang thứ 9: (Từ gồm 8 chữ cái): Tên vị vua chiến thắng quân Nam Hán trên sông
Bạch Đằng.
NGÔ QUYỀN xuất hiện N
Hàng ngang thứ 10: (Từ gồm 9 chữ cái): Phố có số nhà 48, nơi đây vào năm 1945, Chủ
tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ.
HÀNG NGANG xuất hiện G
Các chữ xuất hiện: BẾN NHÀ RỒNG
Gợi ý từ chìa khoá: Từ gồm 3 tiếng có 10 chữ cái: Tên một bến cảng của thành phố mang
tên Bác. Nơi đây vào ngày 5/6/1911, Bác Hồ của chúng ta đã ra đi tìm đường cứu nước.
........, ngày....tháng....năm...
Người viếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×