Tải bản đầy đủ

Module TH 7, 8 thư viện trường học thân thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG .........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Module TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
Năm học: ..............
Họ và tên: ..............................................................................................................................
Đơn vị: ..................................................................................................................................
1. Thế nào là trường học thân thiện?
- Trường học thân thiện, trước hết là nơi tiếp nhận tất cả trẻ em trong độ tuổi quy định,
đến trường. Nhà trường phải tạo điều kiện để thực hiện bình đẳng về quyền học tập cho
thanh, thiếu niên.
- Trường học thân thiện là trường học có chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo
dục không ngừng được nâng cao. Các thầy, cô giáo phải thân thiện trong dạy học, thân
thiện trong đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, đánh giá công bằng, khách

quan với lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo. Các thầy, cô giáo trong quá trình dạy
học phải thân thiện với mọi năng lực thực tế của mọi đối tượng học sinh, để các em tự tin
bước vào đời.
- Trường học thân thiện là trường học có môi trường sống lành mạnh, an toàn, tránh được
những bất trắc, nguy hiểm đe dọa học sinh.
- Trường học thân thiện là trường học có cơ sở vật chất đảm bảo các quyền tự nhiên thiết
yếu con người: đủ nước sạch, ánh sáng, phòng y tế, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập v.v…
- Trường học thân thiện là trường tạo lập sự bình đẳng giới, xây dựng thái độ và giáo dục
hành vi ứng xử tôn trọng bình đẳng nam nữ. Trường học thân thiện phải chú trọng giáo
dục kỹ năng sống, giáo dục cho học sinh biết rèn luyện thân thể, biết tự bảo vệ sức khỏe,
biết sống khỏe mạnh, an toàn.
- Trường học thân thiện là nơi huy động có hiệu quả sự tham gia của học sinh, thầy cô
giáo, cha mẹ học sinh, của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị kinh tế và nhân
dân địa phương nơi trường đóng cùng đồng lòng, đồng sức xây dựng nhà trường.
2. Ý nghĩa của phong trào “Xây dựng môi trường học thân thiện”
- Quan trọng nhất là tạo nên một môi trường giáo dục (cả về vật chất lẫn tinh thần) an


toàn, bình đẳng, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, góp phần đảm bảo quyền được
đi học và học hết cấp của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở tập trung mọi
nỗ lực của nhà trường vì người học, với các mối quan tâm thể hiện thái độ thân thiện và
tinh thần dân chủ.
- Trong môi trường trường học thân thiện, trẻ em sẽ cảm nhận được sự thoải mái khi việc
học của mình vừa gắn với kiến thức trong sách vở, vừa thông qua sự thâm nhập, trải
nghiệm của chính bản thân trong các hoạt động ngoại khóa, trong các trò chơi dân gian,
các hoạt động tập thể vui mà học. Như thế, mỗi ngày trẻ em đến trường là một ngày vui.
Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực của học sinh. Trong
môi trường phát triển toàn diện đó, học sinh học tập hứng thú, chủ động tìm hiểu kiến
thức dưới sự dìu dắt của thầy cô giáo, gắn chặt giữa học và hành, biết thư giãn khoa học,
rèn luyện kỹ năng và phương pháp học tập, trong đó những yếu tố hết sức quan trọng là
khả năng tự tìm hiểu, khám phá, sáng tạo.
- Trong cuộc vận động “Xây dựng môi trường học thân thiện”, vai trò các thầy cô giáo có
ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực hiện kế hoạch này, chúng ta từng bước xây dựng đội
ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu của giáo dục
trong thời kỳ phát triển mới. Theo đó, các thế hệ học sinh năng động, tích cực dưới sự
dạy dỗ của các thầy cô giáo được học tập trong môi trường trường học thân thiện, sẽ là
nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.
3. Nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
a. Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường học thân thiện, học sinh tích cực” xác định 5
nội dung gồm:


- Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương,
giúp các em tự tin trong học tập.
- Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động tập thể, vui tươi, lành mạnh.
- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa,
cách mạng ở địa phương.
b. Để phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong
trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 đạt kết quả tốt đẹp, chúng tôi thấy cần thực hiện
các việc sau:


- Cần huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường, xây
dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa
phương, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Khắc phục tính thụ động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và
các hoạt động xã hội một cách phù hợp, hiệu quả.
- Xây dựng, chỉnh trang trường, lớp xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Bảo đảm trường sạch
sẽ, có cây xanh, thoáng mát, lớp học đủ ánh sáng, thoáng đãng, bàn ghế hợp lứa tuổi học
sinh.
- Trường tổ chức cho học sinh trồng cây (dịp đầu xuân) và chăm sóc cây thường xuyên.
Có đủ nhà vệ sinh và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không ảnh hưởng xấu đến lớp học và cảnh
quan môi trường. Học sinh tích cực tham gia giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà
trường, lớp học và cá nhân.
- Giáo viên dạy học có hiệu quả, giúp các em tự tin trong học tập, có phương pháp dạy,
giáo dục và hướng dẫn học sinh học tập nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ
động, sáng tạo và ý thức vươn lên, góp phần hình thành khả năng tự học của học sinh...
- Bên cạnh đó, trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực,
khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh; tổ chức các trò chơi dân gian,
rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong
cuộc sống, sinh hoạt, ứng xử văn hóa, loại bỏ bạo lực và tệ nạn xã hội trong học đường.
Hình thành thói quen làm việc theo nhóm...
- Có kế hoạch phối hợp với ngành khác trong địa bàn trường, nhằm mục đích huy động
nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất của các ngành và tổ chức liên quan để phối hợp thực
hiện và huy động sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội triển khai phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG .........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Module TH8: Thư viện trường học thân thiện
Năm học: ..............
Họ và tên: ..............................................................................................................................


Đơn vị: ..................................................................................................................................
I. VAI TRÒ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC:
Để công tác phục vị bạn đọc có hiệu quả cho việc dạy và học tốt, thư viện phải thường
xuyên đổi mới các hoạt động của mình để có thể thu hút bạn đọc là giáo viên và học sinh
cũng như sự quan tâm của Hội đồng giáo dục và các thành viên khác trong nhà trường.
Thư viện trường học là linh hồn của một trường học, nơi hội tụ kiến thức, tri thức của loài
người, giúp cho thầy trò trong nhà trường không chỉ dạy tốt - học tốt mà còn mở mang trí
tuệ, bồi đắp nhân cách, xây dựng nền tảng và phong văn hóa cá nhân.
II. BỐI CẢNH THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY:
Qua khảo sát thực trạng của thư viện trường học như sau:
Thư viện là kho chứa sách, còn thiếu đồ dùng vật chất cơ bản như bàn, ghế, giá sách và
đặc biệt là đầu sách chưa phong phú.
Học sinh còn ít đến thư viện (Do chưa thích đọc sách hoặc thời gian còn hạn chế).
Nguyên nhân: Do phân thức về vai trò của thư viện trường học chưa đầy đủ, còn phiến
diện dẫn tới thiếu sự quan tâm đầu tư thích đáng.
Hoạt động thư viện trường học còn sơ sài chưa thu hút, hấp dẫn và học sinh cho rằng thư
viện là của thủ thư, của giáo viên, của nhà trường, không phải dành cho học sinh.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
Trong công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông, với mục tiêu chóng đọc, chép trong dạy và
học, thư viện trường học là biện pháp hữu hiệu góp phần đắc lực cho công cuộc đổi mới
này. Cần xây dựng thư viện sao cho bất cứ lúc nào học sinh vào thư viện cũng có thể
mượn đọc sách không bị gò vào khuôn mẫu như trước đây.
Giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thư viện, trả lại thư viện đúng chức năng của
nó chính là sự thay đổi nhận thức của các cấp quản lý giáo dục về vị trí, vai trò thư viện
trường học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, cần phải có các giải pháp kích thích
thị hiếu đọc sách xây dựng “văn hóa đọc” cho tuổi trẻ trở thành thói quen không thể thiếu
trong đời sống, trong nếp sinh hoạt, học tập ở nhà trường làm cho học sinh “yêu sách”,
“say mê” đọc sách. Muốn được như vậy cán bộ thư viện không những là người biết cách
quản lý thư viện mà cần phải biết cách giao tiếp, giới thiệu sách, “dẫn dụ” trẻ đến với
sách, nhen lên ở các em niềm say mê đọc sách.
Giải pháp cụ thể:


1. Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật thư thư viện.
Ưu tiên kinh phí bổ sung vốn tài liệu và hoàn thiện cơ sở vật chất thư viện trường học. Để
tạo điều kiện cho bạn đọc sử dụng và phát huy tốt hiệu quả của thư viện, nhà trường đã
bố trí thư viện ở vị trí thuận lợi, an toàn, thoáng mát, có phòng đọc hoặc khu vực đọc cho
giáo viên, học sinh, kho sách được trang bị đầy đủcơ sở vật chất, tạo điều kiện cho việc
đọc, nghiên cứu và tổ chức tốt các hoạt động tại thư viện. Hàng năm được đầu tư kinh phí
từ 2 – 3% tổng kinh phí ngân sách cho nhà trường chi cho hoạt động thư viện đồng thời
cần huy động các nguồn lực khác để tăng cường nguồn tài liệu, nâng cấp cơ sở vật chất
và trang thiết bị kĩ thuật chuyên dụng cho thư viện.
Cùng với đó được sự quan tâm cơ sở vật chất cũng như vốn tài liệu với sự phối kết hợp
của tổ chức Plan với nhà trường đã góp được một phần không nhỏ trong quá trình xây
dựng vốn tài liệu cơ sở vật chất và kỹ thuật của thư viện trường học (sách giáo khoa, sách
giáo viên, sách tham khảo, sách thiếu nhi), đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
của nhà trường với số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách thiếu
nhi và các loại khác là cơ sở tạo điều kiện cho nhu cầu dạy và học của cán bộ giáo viên
cũng như học sinh trong nhà trường ngày một nâng cao.
Không chỉ như vậy phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay” trong
toàn trường nhằm tăng vốn tài liệu cho thư viện, chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác
viên trong giáo viên, học sinh, kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường, hội
cha mẹ học sinh và các tổ chức cá nhân khác nhằm huy động các nguồn lực xây dựng vốn
sách báo, cơ sỏ vật chất, kỹ thuật và các hoạt động thư viện.
2. Tổ chức và hoạt động thư viện.
Thư viện có nhiệm vụ phục vụ tất cả các cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường,
ngay từ đầu năm học đã xay dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ
chương trình giảng dạy năm học.
Thực hiện nghiêm túc nội quy và lịch phục vụ của thư viện, bố trí thời gian mở cửa phù
hợp, tích cực tìm hiểu nhu cầu hứng thú của bạn đọc và hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư
viện, hướng dẫn đọc, chọn tài liệu có hiệu quả. Phối hợp với các tổ chức Đoàn đội,
chuyên môn, các giáo viên trong việc triển khai các hoạt động giảng dạy và học tập có sử
dụng sách của thư viện, nhất là chương trình sách giáo khoa mới, phục vụ tốt hoạt động
ngoại khóa, chuyên đề. Chủ động tuyên truyền giới thiệu sách báo, tài liệu của thư viện
cho giáo viên và học sinh bằng các hình thức giới thiệu sách, trưng bày và triển lãm sách.
Tổ chức tốt việc cho học sinh, cán bộ giáo viên đọc và mượn tài liệu sách của thư viện
một cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.


3. Thực hiện nghiêm túc những quy định về nhiệm vụ thư viện.
Cán bộ thư viện không chỉ là người tu bổ, giữ gìn, quản lý sách cho mượn mà phải là
người có trình độ chuyên môn, phải hiểu biết công tác này từ cách sắp xếp các loại tài
liệu, xây dựng thư viện đến giới thiệu truyền cảm sách cho học sinh tạo nên sức hút của
thư viện với các em, lôi cuốn các em đến với thư viện, đến với sách, say mê hứng thú tìm
đọc sách cũng là góp phần nâng cao tri thức cho các em và chất lượng giáo dục của nhà
trường.
Có đủ các loại sổ sách quản lý thư viện, phản ánh chính xác, đầy đủ mọi hoạt động của
thư viện theo quy định. Thực hiện đủ và đúng quy trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư
viện như: Bố trí, sắp xếp quản lý thư viện khoa học, đơn giản hóa các thủ tục làm thẻ cho
mượn để phục vụ cho nhanh chóng, thuận tiện phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế
của cán bộ giáo viên và học sinh. Cán bộ thư viện cần chủ động phối hợp với các tổ chức
đoàn thể trong trường, với tổ công tác thư viện, với các tổ chuyên môn, giáo viên và học
sinh để thực hiện tốt các hoạt động thư viện như bổ sung sách báo, tuyên truyền giới thiệu
sách, tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả vốn tài liệu của thư viện trong công tác
giảng dạy và học tập.
4. Công tác chỉ đạo và quản lý thư viện.
Hướng tới phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”: Giải pháp
“Đột phá” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, song song với phong trào đó là xây
dựng một mô hình “Xây dựng trường học thân thiện”.
Ngay từ đầu năm học nhà trường cần lập kế hoạch hoạt động thư viện, thể hiện rõ chương
trình hoạt động, kinh phí, kế hoạch đầu tư và củng cố phát triển hệ thống thư viện, đăng
ký danh hiệu thư viện.
Cán bộ thư viện quản lý thư viện chặt chẽ, thực hiện đúng nội quy, quy chế hoạt động
đảm bảo an toàn vệ sinh khoa sách, thực hiện tu bổ khoa sách, tài liệu sử dụng lâu dài,
thanh lọc tài liệu đúng quy định.
Thư viện trường học là một trong những bộ phận góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục,
tổ chức tốt hoạt động thư viện trường học chính là tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo
dục – đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Một giải pháp hiệu quả để thư viện thực sự trở
thành “Linh hồn” của mỗi nhà trường chính là: “Xây dựng trường học thân thiện – học
sinh tích cực”. Thư viện trường học thân thiện ra đời đã thay đổi cách nhìn nhận về vai
trò của thư viện trường học với trọng tâm hướng tới đảm bảo sự phát triển toàn diện của
em với các tài liệu học tập và môi trường học tập thân thiện.


“Thư viện trường học thân thiện” được hiểu là một không gian học tập mở. Tạo cơ hội
cho học sinh được tiếp cận thông tin, xây dựng thói quen đọc sách và tích cực tham gia
các hoạt động của thư viện. Thư viện đến với người sử dụng một cách linh hoạt, hiệu quả.
Phát triển mối quan hệ thân ái, cởi mở tích cực giữa thủ thư và học sinh, giáo viên và học
sinh, học sinh và học sinh, giáo viên và giáo viên, thủ thư và giáo viên. Tăng cường sự
tham gia của các cấp lãnh đạo, giáo viên, cha mẹ học sinh và thành viên cộng đồng.
Sự phong trào và đa dạng của thư viện thân thiện phù hợp với hiệu quả không chỉ dừng ở
đó, học sinh còn được định hướng các kỹ năng tìm kiếm thông tin tổng hợp và phân tích
thông tin.
Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện:
- Thư viện thân thiện là nơi mang lại cho trẻ nhiều lợi ích, ngoài mục đích đọc sách thư
viện còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ em phát triển các tiềm năng của mình một
cách toàn diện đó là không gian học tập phong phú, đa dạng với các góc hoạt động khác
nhau như góc đọc, góc sáng tạo, góc vẽ, góc nghệ thuật...
- Thư viện đa chức năng.
- Thư viện góc lớp: Chỉ đơn giản là một giá sách, tủ sách nhỏ nhắn đảm bảo tất cả các lớp
ở các khối đều có góc thư viện tại lớp mình.
- Thư viện ngoài trời: Không gian ở đây là dưới những tán cây xanh, hành lang lớp học.
IV. HỒ SƠ SỔ SÁCH:
1. Sổ kế hoạch hoạt động thư viện.
2. Sổ nghị quyết.
3. Sổ giới thiệu sách, thư mục giới thiệu.
4. Sổ nhật ký thư viện.
5. Sổ mượn sách giáo viên, học sinh, sổ của từng lớp.
6. Sổ đăng ký tổng quát, đăng ký cá biệt, theo dõi báo, tạp trí.
V. KẾT LUẬN:
Để xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng ngày một nâng cao và hoàn thiện đồng
hành cùng với nó là một môi trường thư viện trường học thân thiện luôn hướng các em
tới một môi trường không gian học tập rộng mở, phong phú và đa dạng. Thư viện trường
học thân thiện là một trong những bộ phận góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục, tổ


chức tốt các hoạt động của thư viện chính là: Tạo điều kiện nâng cao chất lượng nâng
chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là phong trào thi đua
xây dựng “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
........, ngày....tháng....năm...
Người viết

........, ngày....tháng....năm...
Người viếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×