Tải bản đầy đủ

5 AutoCAD co ban chuong v1 dimension

AUTOCAD CƠ BẢN

CHƯƠNG V : TÌM HIỂU VỀ DIMENSION
GV.ThS Phạm Văn Hoàn

(1) Bộ môn Tin học Xây dựng, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Xây dựng,
Phòng 423, Nhà A1, Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(2) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Xây
www.RDSiC.edu.vn , https://www.facebook.com/RdSic
1

dựng RDSiC.

Email : phamvanhoan@nuce.edu.vn


Chương V: Tìm hiểu về Dimension
Lệnh ghi kích thước
 Lệnh Dimlinear
1.


Ghi kích thước với đường nằm ngang hay thẳng đứng.
 Command: DLI (Dimlinear, Dimlin)
Ghi theo phương pháp xác định 2 đường dóng:
 Specify first extension line Origin or : nhấp Enter.
 Select object to dimension: chọn đối tượng để ghi kích thước.
 Specify dimension line location or : chỉ ra vị trí đặt
đường kích thước.


Chương V: Tìm hiểu về Dimension
 Lệnh DimAligned
Ghi kích thước với đường song song với kích thước cần ghi.
 Command: DAL (Dimaligned, Dimali)
 Specify first extension line Origin or : chỉ ra
điểm dóng thứ hai hoặc nhấp S hay Enter để chọn lại đường dóng đầu
tiên.

Ghi kích thước song song: DIMBASELINE (DIMBASE, DBA)
 Specify a second extension line origin or [Undo/Select]