Tải bản đầy đủ

Giáo án Âm nhạc, biết vâng lời mẹ

TeachVN.com
Trao đổi kiến thức của giáo viên Mầm Non
Hoạt động chính: Âm nhạc:
Dạy trẻ hát bài:Biết

văng lời mẹ..

Hoạt động bổ trợ: Nghe hát: Múa cho mẹ xem.
Trũ chơi âm nhạc: Tai ai tinh
I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức:
-Trẻ chú ý nghe cô hát biết hát cùng cô , cảm nhận được giai điệu bài
hát,hiểu nội dung bài hát:Biết vâng lời mẹ, Múa cho mẹ xem...
- Trẻ có hiểu biết về nội dung bài hát, và vận động nhịp nhàng theo giai
điệu bài hát
- Biết cách chơi trũ chơi cùng cô đúng cách chơi
2. Kỹ năng:
- Rèn phát triển khả năng phát âm chuẩn chính xác cho trẻ
- Rèn phát triển các giác quan và thể lực cho trẻ
- Giúp trẻ tự tin mạnh dạn
3. Giáo dục:

- Giáo dục trẻ yêu thích môn nghệ thuật này
- Giáo dục trẻ giữ gỡn ,bảo vệ sức khoẻ ,giữ gỡn đồ dùng, đồ chơi . Yêu
thương và nghe lời
mọi người trong gia đỡnh.
II- CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng - đồ chơi:
- Một số đồ chơi để trẻ chơi trũ chơi
- Xắc xô, phách tre…
2. Địa điểm:
- Cô tổ chức cho trẻ hoạt động ở trong lớp học

Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh)


TeachVN.com
Trao đổi kiến thức của giáo viên Mầm Non
!"
!"

# $
# $ &% '

Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh)

&% ()


TeachVN.com
Trao đổi kiến thức của giáo viên Mầm Non
1.Tổ chức lớp :
- Cô tổ chức cho trẻ tham quan góc nội chợ của
mẹ (Đi theo hiệu lệnh )
- Cô hỏi cá nhân trẻ :+ Con đi chợ mua được
những gỡ ?

-Trẻ đi theo sự hướng
dẫn của cô
- Nhiều đồ ạ
- Dùng để ăn cơm ạ


- Cô chỉ vào từng đồ dùng trẻ mua được và hỏi
trẻ :+ Đây là gỡ các con nhỉ ?

- Trẻ trả lời

+ Các con có biết những đồ dựng: nồi, bếp ga,
dao, thỡa, bỏt, đĩa...dùng để làm gỡ không ?
+ Để những đồ dùng này được bền đẹp các con

- Phải giữ gỡn và cất
gon gàng ạ

có biết chúng ta cần phải làm gỡ không?
- Cô liên hệ giáo dục trẻ: muốn giữ cho những

-Trẻ lắng nghe

đồ dùng đó được bền đẹp các con phải giữ gỡn
chúng cẩn thận. Khi xử dụng xong phải để đúng
nơi quy định, hôm nay cô sẽ tổ chức cho các con
tham gia một số hoạt động mời các bạn tham
gia . Các con có đồng ý tham gia cùng cô không?
2.Giảng bài :

-Trẻ lắng nghe cô hát

*Hoạt động 1: Dạy trẻ hát bài :" Biết vâng lời
mẹ"
- Cô hát cho trẻ nghe 1-2 lần bài hát : " Biết
vâng lời mẹ"

- Trẻ hưởng ứng cùng


- Hát xong cô tóm tắt nội dung bài hát
- Cô giới thiệu nhạc sĩ sáng tác bài hát
- Cô hát kết hợp vỗ tay
*Hoạt động 2:Thử tài hiểu biết của bé
- Cô hỏi từng cá nhân trẻ

- Trẻ trả lời
- Đi học không khóc
nhè ạ
- Có ạ

+ Bài hát nói gỡ ?
+ Mẹ bạn nhỏ dặn bạn nhỏ như thế nào?
Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh)


TeachVN.com
Trao đổi kiến thức của giáo viên Mầm Non
+ Bạn nhỏ có vâng lời của mẹ không?
- Giáo dục trẻ chăm ngoan, yêu thương và nghe
lời cha mẹ.
*- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát cùng cô 2-3 lần
- Cho tổ, nhóm, cá nhân hát
- Khi trẻ hát cô sửa sai ,động viên khen ngợi trẻ
- Cho trẻ hát cùng cô bài :" Múa cho mẹ xem"
- Tóm tắt nội dung bài hát:
- Đàm thoại cùng trẻ về nội dung bài hát
+ Bài hỏt núi về gỡ ?
+ Bạn nhỏ trong bài hát rất yêu mẹ của mỡnh
đúng không?
+ Chỳng mỡnh cú yêu mẹ của mỡnh khụng?
- Cô liên hệ giáo dục trẻ phải yêu thương, lễ
phép và kính trọng ông bà. Giúp đỡ ông bà
những công việc vừa sức.
*Hoạt động 3: Tổ chức cho trẻ chơi trũ chơi : “
Tai ai tinh”
- Cô hướng dẫn cách chơi ,luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ
- Cô hỏi cá nhân trẻ
+ Các con vừa được chơi trũ chơi gỡ ?
- Cô liên hệ giáo dục trẻ giữ vệ sinh cơ thể sạch
sẽ ,yêu thương, lễ phép với người lớn
3.Củng cố :
- Cô hỏi một vài trẻ :
+Con vừa hỏt bài gỡ ?
+ Bài hỏt núi về gỡ ?
- Cô liên hệ giáo dục trẻ yêu thương mọi người
trong gia đỡnh ,ngoan ngoón nghe lời ong bà,
cha mẹ.
IV.KẾT THÚC:
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu những món quà
tặng người thân.

Trẻ hát cùng cô

- Múa cho mẹ xem ạ
- Vâng ạ
- Có ạ
-Trẻ hát và vận động
cùng cô

- Trẻ tham gia chơi
- Biết vâng lời mẹ ạ
- Trẻ trả lời

- Trẻ tô màu tranh

Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh)


TeachVN.com
Trao đổi kiến thức của giáo viên Mầm Non

Hãy cho đi, để nhận lại nụ cười (park ji thanh)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×