Tải bản đầy đủ

Vòng đời phát triển của bướm

Hoạt động : Khám phá khoa học
Đề tài:

Vòng đời phát triển của
con bớm
Chủ đề: Thế giới động vật
Đối tợng : Trẻ 5-6 tuổi
Thời gian: 25-30 phút

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Hệ thống kiến thức giúp trẻ hiểu đợc từ Côn trùngchỉ
những con vật bé nhỏ, có 6 chân, sống trong tự nhiên
- Trẻ biết đợc vòng đời phát triển của con bớm đợc trải qua 4
giai đoạn : Từ trứng nở thành sâu, sâu thành kén nhộng,
nhộng thành bớm con.
- Mở rộng hiểu biết của trẻ về một số côn trùng khác có vòng
đời nh bớm.
2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, phán đoán, suy luận.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc trong việc sử dụng từ ngữ

để diễn đạt sự hiểu biết của mình về con bớm.
- Sử dụng đúng các từ: Trứng, sâu, kén nhộng, bớm.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú với hoạt động khám phá


- Trẻ có thái độ đúng đối với côn trùng và cảnh vật xung
quanh.
II. Chuẩn bị
- Bài giảng điện tử
- Máy tính, máy chiếu, đàn organ.
- Tranh lô tô các giai đoạn phát triển của bớm
- Bớm, sâu thật từ 2-3 con.
- 6 chiếc vòng thể dục
- 2 chiếc bảng to
- Một số nam châm viên
III. Tiến trình hoạt động
HOT NG CA Cễ

D KIN H
CA TR

1. Hot ng 1: ổn định tổ chức gây hứng
thú.
- Giới thiệu chơng trình Khoa học vui.

-C lp hỏt

- Cô và trẻ cùng hát bài hát Điều kỳ diệu
quanh em
- Chủ đề của chơng trình khoa học vui
Tìm hiểu về vòng đời phát triển của bớm

-Trẻ kể

* Phần thi thứ nhất Thử trí thông
minh
- Cho trẻ kể đủ tên 3 con côn trùng có lợi, côn
trùng có hại theo yêu cầu của cô
- Vì sao ngời ta lại gọi chúng là côn trùng?


2.Hot ng 2: Hot ng khỏm phỏ vũng i phỏt

-Trả lời theo ý hiểu


trin ca con Bm .
* Phần thi thứ hai Bé cùng khám phá
- Cho trẻ giải câu đố
Cánh màu nâu, đỏ, vàng, xanh
Hơng thơm toả ngát, lợn quanh suốt ngày
Mai đây mang phấn giúp cây

-Trả lời theo ý hiểu

Kết thành quả ngọt mùa đầy ấm no

-Trả lời theo ý hiểu

( Là

-Trả lời theo ý hiểu

con gì?)

-Trả lời theo ý hiểu

- Cho tr quan sát hình ảnh con bớm và hỏi trẻ:

-Trả lời theo ý hiểu

- Con quan sát thy con gỡ?
- Loi Bm thuc nhúm no ?

-Trả lời theo ý hiểu

- Nhng con Bm cú mu gỡ?
-Vỡ sao bm li bay c ?
- Bớm con mới sinh ra có giống với con bớm mà

-Trả lời theo ý hiểu

chúng mình vừa xem không ?

-Trả lời theo ý hiểu

- Cho tr xem video vũng i pht trin ca con Bm. -Trả lời theo ý hiểu
Và hỏi trẻ:

-Trả lời theo ý hiểu

- Bớm đẻ ra gì?

-Trả lời theo ý hiểu

- Trứng bớm nở ra con gì?
- Con sâu có giống con bớm không?

-Trả lời theo ý hiểu

- Chúng khác nhau ở điểm nào?

- Trẻ quan sát và

- Con sâu nở từ trứng ăn gì để lớn?

lắng nghe

- Khi thành kén nhộng thì chuyện gì sẽ xảy
ra tiếp theo đó?
- Cụ cho trẻ xem hình ảnh và khái quỏt vòng


i phỏt trin ca con Bm: Bớm mẹ đẻ trứng
trên lá cây , sau một thời gian trứng sẽ lớn lên
và nở thành sâu con; khi sâu già sẽ tự nhả
tơ bọc lấy thân mình và trở thành tổ kén

-Trả lời theo ý hiểu

nhộng; khi kén khô, nứt vỏ thì một chú bớm
con xinh đẹp chui ra với đầy đủ chân và

-Trả lời theo ý hiểu

cánh.
- Để trở thành con bớm xinh đẹp cần phải
trải qua mấy giai đoạn?
- Đó là những giai đoạn nào?
Cho trẻ quan sát con sâu và con bớm thật
- Con sâu có giống con bớm không?
- Chúng khác nhau ở điểm nào?
- Cho trẻ xem video vòng đời phát triển của
bớm và mời một bạn kể chuyện sáng tạo về

-C lp cựng chi.

vòng đời phát triển của bớm.
*Giỏo dc tr :
Cỏc con i loi bm ca chỳng ta rt cú ớch khi ta hỳt
mt hoa bay t hoa ny sang hoa kia lm th phn cho
hoa v lm p cho thiờn nhiờn ,nhng nu cỏc bn nh
bt Bm chi thỡ li cú hi cho sc khe vỡ cỏnh
Bm cú lp phn bi cỏc bn nh hớt vo s khụng tt
cho sc khe .
3. Hot ng 3: Củng cố
* Phần thi thứ ba Ai khộo hn

-C lp cựng chi.


- Cô và trẻ cùng hát, vận động theo nhạc bài
Gọi bớm
- Cụ núi giai đoạn 1- Trẻ núi trng Bm, tr ngồi
xuống co trũn ngi li .
- Cô nói giai đoạn 2- Trẻ nói Sõu non và bò ra
nn nh .
- Cô nói giai đoạn 3- Trẻ nói Nhng Bm và
đứng lên a tay lờn u.
- Cô nói giai đoạn 4 Trẻ nói Con Bm lm
Bm bay.
( Cho trẻ chơi 1-2 lần, lần 2 cô nói tên giai

- C lp kim tra m

đoạn phát triển và trẻ nói thứ tự phát triển

nhng bc tranh dỏn

phù hợp)

ỳng ca hai i

* Phần thi thứ 4: Chung sức

- Một bạn đội tr-

Cô chia trẻ thành 2 đội chơi: Xếp tranh theo

ởng lên kể lại vòng

đứng trình tự vòng đời phát triển của bớm

đời phát triển của

trong thời gian một bản nhạc và nói đợc

bớm.

vòng đời phát triển của bớm theo đúng
trình tự.
- Cách chơi: Trẻ đứng thành hai hàng dọc khi
có tín hiệu của cô bạn đầu hàng bật vào 3
chiếc vòng chạy lên phía trên chọn tranh lô
tô gắn lên bảng sau đó bật vào 3 chiếc
vòng đập tay vào tay bạn đứng đầu hàng
và chạy nhanh về cuối hàng, bạn tiếp tục lên
gắn tranh, Cứ lần lợt cho đến hết thời gian

-C lp hát


đội nào gắn đợc nhiều vòng đời của bớm là
đội đó dành chiến thắng.
- Luật chơi : Nếu bạn nào không bật đợc vào
bên trong vòng, chân dẫm lên vòng; bạn cha
về đã lên là phạm luật, tranh lô tô đó sẽ
không đợc tính.
- Cô cùng trẻ kiểm tra và công bố kết quả

*Hot ng 4: Kết thúc
- Cô nhận xét chung và cho trẻ hát vận động
theo nhạc bài Hoa thơm bớm lợn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×