Tải bản đầy đủ

bo tri chung tren oto

SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI
ÔTÔ
ÔTÔ

Chuyên
dùng

Xe chữa
cháy
Xe cần cẩu
Xe đua
Xe cứu
thương
Xe chở rác

Vận tải

Xe tải

Xe chở
người


Xe tải nhẹ < 2T5
Xe tải trung bình 2T5
- 5T
Xe tải nặng > 5T

Xe khách

Xe con

Mini bus: 15 – 25 người
Auto bus: 50 người trở lên

Xe tư
nhân
Xe taxi
Xe
côngvụ

CẤU TẠO CHUNG
TRÊN ÔTÔ
Hệ thống lái

Ly hợp

Hộp số

Hệ thống treo

Động cơ
Khung xe

Hệ thống phanh
Cầu dẫn hướng

Trục cacđăng

Cầu chủ động



Hội đồng tương trợ kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghóa đã thống nhất dã
Trong đó: G0 là tự trọng của xe.
G1 tải trọng của xe.
Hệ số K được thể hiện như sau:
G11.5358 - 12K1.150.80.70.65


a/ Bố trí động cơ đằng trước và ngoài buồng lái

Động cơ



b/ Bố trí động cơ đằng trước và trong buồng lái
Động cơ



c/ Bố trí động cơ ở giữa buồng lái và thùng chứa hàng

Động cơ

d/ Bố trí động cơ đằng sau
Động cơ

e/ Bố trí động cơ ở dưới sàn

Động cơ



a/ Sơ đồ 4x2: ( cầu sau chủ động,
động cơ đặt trước )
Động cơ
Ly hợp

Các đăng
Hộp số

Cầu xe
Bánh sau

Bánh trước

b/ Sơ đồ
trước )

4x2 :( cầu trước chủ động, động cơ đặt

Động cơ

Ly hợp
Cầu xe
Hộp số
Bánh sau

Bánh trước

c/ Sơ đồ 4x2 :( cầu sau chủ động,
động cơ đặt sau )

Ly
hợp
Hộp
số

Bánh
trước

Cầu
xe

Bánh
sau

Động



d/ Sơ đồ
4x4:
Hộp số
Các đăng
Ly hợp
Cầu xe

Hộp số phân phối

Bánh sau

Bánh trước

e/ Sơ đồ 6 x 4:

Động


Hộp
số

Các
đăng

Ly
hợp

Cầu
xe

Cầu
giữa

Cầu
trước

f/ Sơ đồ 6 x 6:
Động


Hộp
số
Ly
hợp
Hộp
phân
phối
Bánh
trước

Bánh
giữa

Bánh
sau



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×