Tải bản đầy đủ

Đào tạo nhân lực công ty trọng nghĩa

Đào tạo nhân lực công ty Trọng Nghĩa
Họp ngày 5-07-2015
Lịch sử phát triển công ty
3/8/2007 Tiền thân là công ty xây dựng, với vốn điều lệ 40
Muc đích
1
• Tháo gỡ vướng mắc
• Đào tạo kỹ năng làm việc
• Đào tạo kỹ năng quản lý
• Nắm bắt công việc hiện tại để đạt hiệu quả cao nhất
2
- BIẾT CÁCH TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
- HIỂU ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG MÌNH ĐANGLÀM VIỆC
- PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
- BIẾT VẬN DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP MỘT CÁCH HIỆU QUẢ
PHÁT HUY HẾT THẾ MẠNH MỌI NGƯỜI ĐANG HỢP TÁC
Định hướng mục tiêu
Các thị trường cần hướng tới Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prong – EaHleo
1-1-2015 Nokap bị cấm bán trên toàn quốc
Thâm nhập thị trường bằng sản phẩm mũi nhọn Kaido

Đại lý là mục tiêu cần hướng tới
Đánh giá nhanh
Hoạt chất nano Elicitor
Kháng bệnh
Giảm sâm nhập nấm bệnh
Pha 400L – 400 cc- 5 lít cho một cây vừa phun vừa đổ gốc
Cho làm vườn nhà anh Hạnh
Kỹ năng làm việc
Nhận định công việc đang làm – Phân tích công việc – Làm như thế nào – Làm quyết liệt
tích cực và hiệu quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×