Tải bản đầy đủ

Chanh dây

Cách trồng chăm sóc cây chanh dây
1. Điều kiện canh tác
Các điều kiện ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây
+ Đất đai: nhóm đất, độ pH, độ thoát nước
Đất trồng chanh leo: Bởi trồng được ở nhiều nơi nên chúng
trồng được ở mọi địa hình nhưng thích hợp nhất với những loại
đất thoáng xốp, giàu chất hữ cơ như Đất thịt nhẹ, đất đỏ Bazan
… Đất quá chua hoặc quá kiềm cũng ảnh hưởng tới sinh trưởng
phát triển của cây.
Tưới nước: Chanh leo: Loại cây cần độ ẩm cao, lượng nước
nhiều và thường xuyên vì vậy thường tưới 2 ngày 1 lần, nhất là
vào mùa khô cần tưới lượng nước nhiều hơn sẽ gúp cho cây ra
chồi, ra hoa và đậu quả liên tục, yêu cầu nước ở nhiều giai đoạn
làm trái và phát triển trái nếu thiếu nước sẽ làm rụng hoa, trái
hoặc teo trái lại.
+ khí hậu
Cây chanh dây nói chung không kén đất, nhưng tốt nhất là
chọn đất thoát nước tốt, không để đọng nước. Đất có thành
phần cơ giới nhẹ, tầng canh tác sâu >50cm, độ mùn trên 1% và
pH 5,5-6. Ở vùng đất bằng phẳng, ấm áp, ẩm ướt, chanh dây
phát triển rất tốt.

Chanh dây đòi hỏi khí hậu ấm và ẩm, lượng mưa trung bình từ
1.600mm trở lên, phân bố đều, đặc biệt trong thời kỳ ra hoa ít
bị mưa bão. Nhiệt độ thích hợp từ 16–30oC, không có sương
muối.
Giống quả tím thích hợp vùng á nhiệt đới, cao độ 1000-1200m
so mặt biển cho chất lượng quả tốt. Ngược lại giống quả vàng
thích hợp vùng nhiệt đới, độ cao <600m.
+ Kích thước hố? Cách bón lót trước khi trồng,(số lượng phân
bón..?)
+ Mật độ trồng
Mật độ trồng chanh leo: Đào hố kích thước 60 x 60 x 60 cm, bỏ
lớp đất mặt 1 bên. Bón vôi 0,5 kg/hố sau đó tiến hành phân
chuồng 10 – 15 kg + 0,5 kg lân/hố. Trộn đều với lớp đất mặt.
Phương pháp làm giàn trồng chanh leo: Nên làm giàn theo kiểu
chữ T. Giàn kiểu chữ T chanh leo phát triển tốt hơn do ánh sáng
tiếp xúc bề mặt tán lớn, hạn chế nấm bệnh. Nên làm giàn cao
1,8 – 2 m với các trụ tre, gỗ hoặc bê tông, bên trên căng lưới
thép với khoảng cách ô vuông 40 x 40 cm cho dây leo.


Tùy theo điều kiện đất đai và khả năng thâm canh, có thể trồng
các mật độ:
400cây/ha:

khoảng cách 5x5m

500cây/ha:

khoảng cách 5x4m

625 cây/ha:

khoảng cách 4x4m

2. Trồng cây: Điều kiện cây con mang trồng, thời vụ trồng.
Có thể trồng được quanh năm nhưng thời điểm trồng thích hợp
nhất là vào giữa và cuối mùa mưa
Dùng dao sắc cắt bầu nilong, đặt cây con xuống giữa hố, lấp
đất nhẹ xung quanh gốc. Sau trồng cần tưới nước nhẹ để giữ
ẩm (nếu không có mưa).


3 chăm sóc:
3.1+ Các giai đoạn chăm sóc của cây
Chế độ chăm sóc
Tưới nước:
Cây chanh dây là loại cây cần độ ẩm cao, lượng nước nhiều và
thường xuyên vì vậy thường tưới 2 ngày 1 lần, nhất là vào mùa
khô cần tưới lượng nước nhiều hơn sẽ giúp cho cây ra chồi, ra
hoa và đậu quả liên tục, yêu cầu nước nhiều ở giai đoạn làm
trái và phát triển trái nếu thiếu nước sẽ làm rụng hoa, trái hoặc
trái teo lại.
Cắt tỉa, tạo tán
Việc cắt tỉa tạo tán nên làm thường xuyên tạo ra các cành thứ
cấp mới phân bố đều trên mặt giàn giúp cho cây ra hoa đậu trái
được tốt hơn.
Khi cây đã lên giàn cần tạo hình, tỉa cành thường xuyên, đặc
biệt là tỉa bớt lá vào thời kỳ mùa mưa vừa để hạn chế nấm
bệnh phát triển gây hại đồng thời nhằm ức chế sinh trưởng,
giúp cho cây ra nhiều nụ, đậu nhiều trái.
Việc cắt tỉa được tiến hành thường xuyên. Sau thu hoạch cắt
hết tất cả các cành trên mặt giàn đã cho trái. Để lại thân và các
cành từ mặt đất tới giàn. Sau đó cây sẽ ra chồi mới, phân cành


cấp 2, 3 và các cành quả. Nếu chanh dây không được đốn tỉa
hoàn toàn vào cuối năm, sang năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
sinh trưởng và phát triển, đặc biệt làm hạn chế đến năng suất.

- Cây kiến thiết (cây tơ) : năm chia ra bao nhiêu lần
chăm sóc ?
* bón phân bao nhiêu lần trong năm.
Bón lót :
Phân bón

Liều lượng

Vôi

0,5 kg/hố

Phân chuồng

10-15kg/hố

3 SAO Số 1 Mt1

1kg/hố

Phân lân

0,5 kg/hố

Bón thúc :
Giai đoạn

Phân bón

Liều lượn

Cây con-2 tháng

Siêu Lân Can 5L

10L/1ha

Superman Can 5L

10L/1ha

Superman Can 5L

10L/1ha

3 SAO SỐ 2 Life

10L/1ha

3 SAO SỐ 1 MT1

1kg/hố

2 tháng-6 tháng

Thời kỳ kinh doanh:
Phân bón

Liều lượng

3 SAO SỐ 2 Life

10L/1ha

Mt1

1kg/hố

* Phòng bệnh bao nhiêu lần trong năm: phòng vào
thời điểm nào
- Cây Kinh doanh (cây vào thời kì thu hoạch):
* Năm bao nhiêu lần chăm sóc phân bón và phòng bệnh
* Mỗi lần chăm sóc như thế nào: ( Đầu, giữa và cuối mùa
xử lý những gì và xử lý ntn?, thu hoạch xong chăm bón gì)


Phòng bệnh cây chanh dây vào các giai đoạn đầu, giữa cuối
mùa mưa, lưu ý đặc biệt vào giai đoạn giữa mùa mưa, vào giai
đoạn này, mưa nhiều, độ ẩm trong vườn cũng như lượng nước
cao. Nâng cao nhận thức phòng bệnh.
Giai Đoạn
Lượng
Đầu mùa mưa
40 hố

Sản Phẩm

Liều

Kaido 50WP

1kg pha 400 lít/

Siêu Lân Can 5l
5000 lít / 1ha
3 SAO FUGI

10L Pha 4000Chai 500ml pha 200

lít/ 20 hố
Nano Đồng
200 lít/ 20 hố
Giai Đoạn
Lượng
Giữa mùa mưa
40 hố

Chai 500ml pha

Sản Phẩm

Liều

Kaido 50WP

1kg pha 400 lít/

Siêu Lân Can 5l
5000 lít / 1ha
3 SAO FUGI

10L Pha 4000Chai 500ml pha 200

lít/ 20 hố
Nano Đồng
200 lít/ 20 hố
Giai Đoạn
Lượng
Cuối mùa mưa
40 hố

Chai 500ml pha

Sản Phẩm

Liều

Kaido 50WP

1kg pha 400 lít/

Siêu Lân Can 5l
5000 lít / 1ha
3 SAO FUGI

10L Pha 4000Chai 500ml pha 200

lít/ 20 hố
Nano Đồng
200 lít/ 20 hố
Giai Đoạn
Lượng
Ra Hoa
5000 lít / 1ha

Chai 500ml pha

Sản Phẩm

Liều

KFT Siêu Lân Can 5l

10L Pha 4000-

Sử dụng 2-3 lần cách nhau
7 ngày

Đậu quả
nước /1ha
Dưỡng trái

KFT Siêu ra hoa
1 chai 500ml pha
200 lít, phun ướt đẫm trên
và đổ gốc 10lít/ hố sử dụng
2-3 lần cách nhau 7 ngày.
Superman can 5l
10Lít pha 4000-5000l
3 SAO Số 2 Life1 chai 200 lít nước sử
dụng cho 20 hố


- Giai đoạn cây ra hoa đậu quả cần độ ẩm cao, nên ít nhất phải
tưới 2 ngày/lần, nếu thiếu nước sẽ làm rụng hoa, rụng quả hoặc
quả sẽ teo lại.
- Lúc cây ra hoa bắt đầu đậu quả, cần chú ý đến việc tỉa bớt lá
chỗ quả mọc để giúp chúng đón nhận ánh sáng giúp chúng chín
nhanh hơn.
- Việc cắt tỉa nên được tiến hành thường xuyên. Sau thu hoạch
cắt hết tất cả các cành trên mặt giàn đã cho trái. Để lại thân và
các cành từ mặt đất tới giàn. Sau đó cây sẽ ra chồi mới, phân
cành cấp 2,3 và các cành quả. Nếu chanh dây không được đốn
tỉa hoàn toàn vào cuối năm, sang năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
sinh trưởng và phát triển đặc biệt làm hạn chế đến năng suất.
Sau khi thu hoạch, lưu ý cắt tỉa cành bệnh, lá bệnh, làm sạch cỏ
đặc biệt là cỏ trong hố. ( lưu ý dùng máy phát cỏ, không được
sử dụng thuốc diệt cỏ ). Sau đó sử dụng KFT NANO ĐỒNG
phun và đổ gốc 1 chai 500ml pha cho 200 lít nước, phun ướt
đẫm trên dàn và đổ gốc 1 hố / 10 lít.

3.2 Phòng trừ sâu bệnh hại
+ Các bệnh thường gặp trên cây chanh, nêu rõ biểu hiện và
cách xử lý thuốc và biện pháp canh tác ?
+ Có bao nhiêu loại côn trùng gây hại trên chanh dây? Côn
trùng chích hút trên lá có biểu hiện ntn?
+ Biểu hiện của bệnh xoăn, phấn trắng (do virus)? Dân họ
thường xử lý ntn ? ( bệnh chưa có thuốc đặc trị )
+ Các vườn thường bị dịch bệnh, thường điều kiện canh tác
ntn ? ( Đất đai? Độ dốc, Số tuổi cây..)
. Bệnh do virus gây ra
Trên cây chanh dây có nhiều loại bệnh do virus gây ra (trên 16
loại), tuy nhiên hiện nay chủ yếu bị nhiễm 03 loại virus sau đây:
1. Bệnh cứng trái (hóa bần vỏ trái)
Tác nhân: do virus Passion fruit woodiness (PWV) gây ra.


Triệu chứng:
Có 13 loại triệu chứng do PWV gây ra trên chanh dây bao gồm:
trái bất bình thường, lốm đốm điển hình trên lá, lốm đốm vàng,
chùn đọt, từng mảng trong suốt, đốm vòng trên lá, đốm vòng
trên trái, chấm nhỏ trên trái, dạng lá dương sĩ, vàng chóp lá,
lốm đốm trên cuống, phình to dây…
Truyền bệnh:
Bệnh này có thể lan truyền cơ giới qua chủng nhân tạo, truyền
qua chiết ghép, truyền – qua dụng cụ làm vườn nhưng không
lan truyền qua hạt.
Trung gian truyền bệnh:
Bệnh này có thể lan truyền qua rầy mềm (rệp đào) Myzus
persicae, rệp muội (Aphis gossypii) và rệp muội (Aphis
fabae) dưới hình thức lan truyền không bền vững.

Rệp đào (Myzus persicae); Rệp rệp muội (Aphis
gossypii); Rệp muội (Aphis fabae)
Biện pháp quản lý:


– Sử dụng cây giống sạch bệnh từ đơn vị sản xuất có uy tín.
– Chủng vaccine với dòng nhẹ (đang được chọn lọc)
– Hạn chế sự lan truyền qua dụng cụ làm vườn, trong quá trình
cắt tỉa từng cây cần có biện pháp xử lý tiệt trùng dụng cụ bằng
xà phòng hoặc Na2PO4 (3%) để tránh lây nhiễm từ cây bị bệnh
sang cây khỏe.
– Tránh, hạn chế lây lan qua rầy mềm bằng cách kiểm soát rầy
mềm qua các đợt đọt non.
– Sử dụng thuốc CÔN TRÙNG BUG + KFT NANO ĐỒNG
( phun 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày )
– Giai đoạn cây con nên bảo vệ trong vải mùng trắng (trong)
cho từng cây hoặc lưới chuyên dụng chống côn trùng xâm nhập
hoặc trồng trong nhà lưới.
– Tránh trồng xen với cây trồng là ký chủ ưa thích của rầy mềm
như cà tím, ớt, khoai tây, thuốc lá và dưa chuột. Hạn chế trồng
cây trên nền đất đã được trồng những cây này ít nhất trong 03
tháng.
– Vệ sinh vườn, cắt tỉa chồi, lá bệnh, quả bệnh đem tiêu hủy,
tưới đủ nước, giữ nước trong mùa khô, bón phân cân đối và hợp
lý, tránh bón quá nhiều đạm nhất là trong mùa mưa.
2. Bệnh quăn lá
Tác nhân: do PLCV virus (Papaya leaf curl virus) gây hại.


Triệu chứng: Bệnh xuất hiện với triệu chứng điển hình là lá bị
quăn queo
rất nặng, lá nhăn nheo và biến dạng, chiều dài lá, lóng thân bị
ngắn lại. Lá bị giảm kích thước nghiêm trọng, thể hiện triệu
chứng gân trong. Rìa lá bị uốn cong xuống, hướng vào bên
trong. Lá trên cây bị bệnh có màu xanh đậm, trở nên dầy hơn
và giòn.
Trung gian truyền bệnh: Bệnh lan truyền qua rầy phấn trắng
Bemisia tabacii.
Biện pháp quản lý :
– Sử dụng cây giống sạch bệnh
– Nhổ bỏ triệt để cây bệnh trên vườn
– Treo bẫy dính màu vàng trong vườn để bắt rầy phấn trắng và
dự báo.
– Sử dụng thuốc : CÔN TRÙNG BUG + KFT NANO ĐỒNG
( phun 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày )
– Giai đoạn cây con nên bảo vệ trong vải mùng trắng (trong)
cho từng cây hoặc trồng trong nhà lưới (Đài Loan).
– Tránh trồng xen với cây trồng là ký chủ ưa thích của rầy trắng
như thuốc lá, cà chua hay cây thuốc họ bầu bí khác.


– Nên dọn sạch cỏ trên vườn, tránh tạo điều kiện cho cây ký chủ
của rầy trắng phát triển.

3. Bệnh quăn lá Euphorbia Leaf Curl virus:

4.
Bệnh quăn lá Euphorbia Leaf Curl virus trên chanh dây có cùng
nhóm virus quăn lá Papaya leaf curl virus (PLCV) và trung gian
truyền bệnh nên biện pháp quản lý giống nhau.
II. Bệnh do vi khuẩn gây ra:
1. Bệnh đốm dầu.
Tác nhân: do vi khuẩn Pseudomonas passiflorae gây ra.
Đặc điểm và triệu chứng gây hại:


Bệnh gây hại trên lá, thân và quả dẫn đến sự mất mùa thậm chí
có thể gây chết cây. Trên lá bệnh tạo nên những vết thương từ
mầu ôliu tới màu nâu, thường bao quanh bởi quầng sáng màu
vàng nhạt, bệnh nặng dẫn đến rụng lá, trên thân còn non, dấu
hiệu đầu tiên của sự xâm nhiễm là những vết lõm màu xanh
đen, mọng nước. Sau sẽ phát triển thành màu nâu sáng,có viền
rõ ràng với phần không bị bệnh.
Trên thân gỗ già, triệu chứng ban đầu là những đốm nhỏ hình
tròn có màu xanh đen, hơi lõm xuống, sau đó lan rộng ra và có
màu nâu tối, những vết bệnh này bao quanh chồi non và gây
chết cây. Những dấu hiệu đầu tiên của sự nhiễm bệnh trên trái
là trái nhỏ, màu xanh tối, vết bệnh
phát triển thành những vòng tròn, thô nhám, mảng lốm đốm
mọng nước, làm trái rụng sớm và thối trái. Đốm dầu thường xảy
ra vào mùa thu và mùa khô.
Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc kháng khuẩn như
sau: RIAZORGOLD 110WP + NANO PICO Phun 2-3 lần
cách nhau 5-7 ngày.
2. Bệnh héo rũ vi khuẩn:
Tác nhân: do vi khuẩn Pseudomnas syringae gây ra.


Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Loài vi khuẩn này có mối
liên hệ mật thiết đối với mầm bệnh của vi khuẩn gây bệnh đốm
dầu. Triệu chứng của 2 loại bệnh này tương tự nhau, và cách
thức phòng trừ cũng giống nhau. Nếu quản lý tốt bệnh đốm dầu
thì bệnh héo vi khuẩn sẽ ít có khả năng xuất hiện. Triệu chứng
bệnh do vi khuẩn Pseudomnas syringae gây hại trên quả
Biện pháp phòng trừ:
– Biện pháp canh tác:
Sau khi thu hoạch, thu gom sạch tàn dư của cây, đặc biệt là
những cây bị bệnh và cỏ trên vườn đem tiêu hủy để hạn chế
nguồn bệnh ban đầu trên đồng ruộng cho vụ sau.
Không nên trồng dày để vườn luôn thông thoáng, giảm bớt độ
ẩm trong ruộng.
Sử dụng phân hữu cơ vi sinh Rhizoplex trộn với đất trong hố
trồng để ngăn ngừa và tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại nói
trên.
Kiểm tra vườn để phát hiện và nhổ bỏ sớm những cây bị bệnh
đem tiêu hủy để tránh lây lan ra cây khác. Sau khi nhổ bỏ bón
vôi bột vào chỗ vừa nhổ để khử trùng đất.
Biện pháp hoá học: Tham khảo sử dụng một trong những loại
thuốc kháng khuẩn như sau: RIAZORGOLD 110WP + NANO
PICO Phun 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày.
III. Bệnh hại do nấm gây ra:
1. Bệnh đốm nâu:
Tác nhân: do nấm Alternaria passiflorae gây ra.
Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là một bệnh nghiêm
trọng, ảnh hưởng đến lá, thân và quả, xuất hiện vào mùa xuân
và đầu mùa hè. Trên lá, đầu tiên xuất hiện những đốm màu nâu
nhỏ, sau đó lan rộng ra thành đốm lớn có tâm màu sáng và có
hình dạng bất định. Trên thân, vết bệnh có hình thon dài với
màu nâu đen, thường xuất hiện gần nách lá hoặc gân lá (do bị
tổn thương cơ giới, cây bị chảy nhựa).
Khi vết bệnh bao quanh thân cây thì chồi non sẽ bị héo, quả teo
lại và rụng sớm. Trên quả, vết bệnh đầu tiên chỉ nhỏ như mũi
kim sau lan rộng thành những vòng tròn lớn với vết nâu lõm có


tâm màu nâu. Dần dần phần vỏ quả xung quanh vết bệnh bị
nhăn nheo và quả bị rụng.

Biện pháp quản lý:
– Biện pháp canh tác: Vệ sinh vườn, loại bỏ lá bệnh và những
cành kém hiệu quả để cây thông thoáng.
–Sử dụng các thuốc : Nano Đồng + 3 SAO Số 2 FUGI phun
và đổ gốc 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày.
Chú ý phun vào những đợt lá ra vào đầu mùa mưa để ngừa
bệnh.
2. Bệnh đốm xám:
Tác nhân: do nấm Septoria passiflorae gây ra.


Đặ
c điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh tấn công các bộ phận
lá, thân, và quả, gây hại nặng có thể làm rụng lá, rụng quả sớm
dẫn đến giảm năng suất. Bệnh thường xuất hiện trong suốt
mùa hè và mùa thu. Trên lá, vết bệnh thường không có hình
dạng cố định, chỉ là những đốm nhỏ màu nâu sáng, nhanh
chóng lan rộng và làm lá rụng. Trên thân, vết bệnh xuất hiện
tương tự như ở trên lá. Nhưng có đặc điểm vết bệnh thường lõm
sâu vào trong thân. Trên quả, vết bệnh đầu tiên cũng là những
đốm nhỏ, tương tự như trên lá và thân. Sau đó những đốm này
tạo thành những vết thương tổn lớn gây nên hiện tượng rụng lá
và quả.
Biện pháp quản lý:
–Sử dụng các loại thuốc sau: Nano Đồng + 3 SAO Số 2 FUGI
phun và đổ gốc 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày.


3. Bệnh thối hạch:
Tác nhân: do nấm Sclerotinia sclerotiorum gây ra.
Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Trên thân, vết bệnh lan
rộng làm bong lớp vỏ, làm gãy đổ chồi non. Các hạch nấm màu
đen, cứng hình thành là nguyên nhân làm cho bệnh lây lan từ
vụ này qua vụ khác và thường ảnh hưởng đến chồi ngọn. Loài
nấm này cũng có thể gây hại trên trái, vết bệnh lan nhanh và
có màu nâu nhạt bao phủ toàn bộ trái, cuối cùng trên trái sẽ
hình thành các hạch nấm màu đen có nhìn thấy bằng mắt
thường, lúc này trái sẽ bị rụng. Bệnh này phát triển thuận lợi
trong điều kiện ẩm ướt kéo dài và nhiệt độ từ 15-200C.
Biện pháp quản lý:
– Biện pháp canh tác: Vệ sinh vườn trồng, tiêu huỷ tàn dư cây
bệnh. Trồng mật độ hợp lý, tỉa bỏ bớt lá già, lá gốc để tạo độ
thông thoáng, tránh ẩm độ cao trong đất.
–Có thể tham khảo dùng một số loại thuốc sau Nano Đồng +
3 SAO Số 2 FUGI phun và đổ gốc 2-3 lần cách nhau 5-7
ngày.
4. Bệnh héo rũ:
Tác nhân: do nhiều tác nhân: nấm Fusarium avenaceum,
Giberella, baccata, Gibberella saubinetii.
Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Trong điều kiện thời tiết
ẩm ướt, nấm bệnh phát triển nhanh, vết bệnh có thể xuất hiện
trên cả cổ rễ và thân. Đầu tiên cây có biểu hiện vàng lá sau đó
thân lá và trái héo rũ xuống và chết dần. Ở phần thân, nơi tiếp
xúc với mặt đất, các bó mạch dẫn bị nấm tấn công tạo các vết
bệnh nâu đen vòng quanh thân làm cho nước và dinh dưỡng
không thể truyền được từ rễ lên, gây hiện tượng héo rũ thân lá
dẫn đến chết cây.
Biện pháp quản lý:
– Biện pháp canh tác: Hạn chế việc tạo vết thương cho cây
trong quá trình chăm sóc, bón phân, tỉa cành, làm cỏ, giữ cho
vườn luôn sạch sẽ. Phòng trừ tốt các loại bệnh do nấm và các
loài sên nhớt. Phần gốc cây cần được bảo vệ chống lại ảnh
hưởng của thuốc diệt cỏ và đặt các viên thuốc để dẫn dụ sên
nhớt đến tiêu diệt. Những cây bị bệnh cần được di chuyển cẩn
thận, đem phơi khô và đốt.


– Biện pháp : Sử dụng Riazorgodl 110WP + Nano Pico phun
và đổ gốc 2 lần cách nhau 5-7 ngày.
Tiếp theo sử dụng : Nano Đồng + 3 SAO Số 2 Fugi phun và
đổ gốc 2 lần cách nhau 5-7 ngày.
5.Bệnh thối rễ:
Tác nhân: do nhiều tác nhân như: nấm Phytophthora
cinnamomi, nấm Phytophthora megasperma, Fusarium.

Đặ
c điểm và triệu chứng gây hại: Triệu chứng bệnh thối
rễ (Fusarium sp.) trên rễ .
-Gây ra bởi Phytophthora cinnamomi thường hoạt động vào
mùa hè và mùa thu và Phytophthora megasperma thường hoạt
động mùa xuân. Cả 2 loại nấm này đều tấn công trên cây
trưởng thành ngoài vườn lẫn trong vườn ươm gây chết cây,
nhưng tác hại chính của chúng là nguyên nhân mở đường cho
sự tấn công của nấm Fusarium và chết cây do thối ngọn.
-Phytophthora cinnamomi là một loại nấm rễ gây bệnh tắc
mạch dẫn và gây chết đối với nhiều loài thực vật. Bệnh phát
triển mạnh trong môi trường ẩm và ký sinh trên rễ và mô thân
gần gốc. Bệnh làm suy yếu hoặc giết chết cây vì gây cản trở
việc vận chuyển nước và dinh dưỡng trong cây. Trên cây trưởng
thành xuất hiện các triệu chứng cháy lá. Lá chuyển sang màu
xanh nhạt rồi chuyển sang màu đồng. Trên trái xuất hiện các
vết bệnh lớn, màu xám. Hoa và trái xanh của cây bệnh rất dễ bị
rụng.


Biện pháp quản lý:
-Biện pháp canh tác: Điều chỉnh chế độ tưới nước cho phù hợp
cũng là biện pháp để giảm sự tấn công của bệnh.
– Biện pháp : Nano Đồng + 3 SAO Số 2 Fugi phun và đổ
gốc 2 lần cách nhau 5-7 ngày.

IV. Tuyến trùng:
Chanh dây có 4 loài tuyến trùng gây hại gồm Pratylenchus sp.,
Scutellonema truncatum, Helicotylenchus sp., Meloidogyne
javanica.
Tuyến trùng không nhìn thấy được bằng mắt thường, kích thước
thấy được khi được soi qua kính hiển vi. Cả 4 loài tuyến trùng
đều tấn công bộ phận rễ cây chúng xâm nhập vào rễ theo vết
thương cơ giới, hệ thống mạch dẫn của rễ như hệ thống dẫn
nước, dinh dưỡng. Khi chúng xâm nhập vào bộ phận rễ, chúng
hút dinh dưỡng để sống, tuyến trùng tấn công vào rễ làm cho
bộ rễ phình to lên sẽ làm tắc hệ thống dẫn nước, dinh dưỡng sẽ
làm cho cây Chanh dây héo một cách bất thường, làm lá vàng,
quả non rụng giống như triệu chứng thiếu nước.


Biện pháp quản lý:
– Biện pháp canh tác: Bón phân cân đối, chọn giống tốt, chống
chịu với sâu bệnh… vệ sinh vườn trồng, ngắt tỉa cành lá, tạo độ
thông thoáng cho cây.
– Biện pháp sinh học: Sử dụng phân bón 3 SAO SỐ 1 MT1
vào đầu giữa cuối mùa mưa để hạn chế tuyến trùng.
Kết hợp sử dụng Kaido 50WP +
V. Các bệnh do côn trùng:
1. Nhện đỏ.
Tên khoa học: Tetranychus sp.
Đặc điểm và triệu chứng gây hại:


Nhện đỏ có kích thước cơ thể rất nhỏ, lấm tấm như cám, mắt
thường khó phát hiện. Con trưởng thành đẻ trứng rời rạc ở mặt
dưới của phiến lá. Trứng hình tròn, lúc mới đẻ có mầu trắng
hồng, sau đó trở nên hồng. Sau khi đẻ khoảng 4-5 ngày thì
trứng nở ra ấu trùng. Ấu trùng có mầu xanh lợt (lúc mới nở chỉ
có 6 chân, từ tuổi 2 trở đi cho đến khi trưởng thành chúng có 8
chân), khi lớn chuyển dần sang màu nâu đỏ. Cả ấu trùng và
trưởng thành đều sống tập trung ở mặt dưới phiến lá của những
lá non đang chuyển dần sang giai đoạn bánh tẻ.
Nhện gây hại bằng cách hút dịch của mô tế bào lá làm cho mặt
trên của lá bị vàng loang lổ, nếu mật độ cao làm lá bị xoăn lại.
Gặp điều kiện thuận lợi nhện sinh sản rất nhanh, làm cho từng
mảng lớn của lá bị vàng, khô, thậm chí toàn bộ lá bị khô cháy
và rụng. Hoa bị thui chột không đậu trái được, trái non bị hại
lốm đốm vàng và có thể bị rụng, gây thiệt hại lớn.
Nhện đỏ thường phát sinh và gây hại nặng trong mùa khô nóng
hoặc những thời gian bị hạn trong mùa mưa.
Biện pháp quản lý:
– Biện pháp canh tác: Cắt bỏ những lá có mật số nhện qúa cao
đã chớm bị vàng úa đem tiêu hủy. Có thể dùng máy bơm
nước tưới vườn có áp suất mạnh xịt mạnh tia nước vào mặt dưới
của lá để rửa trôi bớt nhện.


– Biện pháp hóa học: Do nhện đỏ có tính kháng thuốc rất mạnh
nên khi phát hiện trên cây có nhiều nhện cần dùng luân phiên
nhiều loại thuốc để hạn chế bớt áp lực gây kháng thuốc đối với
nhện.
Sau khi phun xịt khoảng 7-10 ngày nếu vẫn còn nhện thì xịt
tiếp lần hai. Xịt ướt đều mặt dưới của lá.
Cần luân phiên và thay đổi thuốc trị nhện để tránh tình
trạng nhện kháng thuốc.
2. Bọ trĩ:
Tên tiếng anh: Rice Thrips
Tên khoa học: Stenchaetothrips biformis

Đặc điểm gây hại:
Bọ trĩ là loài gây hại dạng chích hút, chúng thường xâm nhập
vào bộ phận hoa, lá, quả non để chích hút làm cho hoa khó thụ
phấn, quả khó hình thành. Nơi nào có bọ trĩ nhiều thì xuất hiện
sự bạc màu và dị dạng do phản ứng với nước bọt của bọ trĩ. Gây
hại trái làm cho trái méo mó, dị hình, bề mặt trái bị nám.
Biện pháp phòng trừ:
– Biện pháp canh tác:


Chăm sóc cây khỏe, bón phân, tưới tiêu, trừ cỏ… đúng yêu cầu
kỹ thuật.
Tuới phun mưa trực tiếp vào các bộ phận bị hại khi bọ trĩ rộ có
thể giảm đáng kể tác hại của bọ trĩ. Hàng năm cần xới xáo, thu
gom tàn dư để diệt nhộng. Bảo vệ thiên địch, chỉ sử dụng thuốc
khi thật cần thiết, hạn chế sử dụng thuốc phổ rộng.
– Biện pháp hóa học: Thường xuyên điều tra đồng ruộng tiến
hành phòng trừ kịp thời.
3. Ruồi đục trái:
Tên khoa học: Bactrocera cucurbitae

Đặc điểm gây hại:
+ Có 2 loài ruồi đục trái gây hại trên chanh leo: Bactrocera
cucurbitae and Ceratitis apitata.
+ Trái non bị hại nhăn nheo và rụng sớm, vết thương do ruồi
đục sẽ làm giảm giá trị thương mại của quả, sự tác động và gây
hại của ruồi đục trái trên chanh leo thường không nghiêm trọng
như trên các cây trồng khác vì vậy nếu gây hại ở mức độ nhẹ
thì chưa cần phòng trừ.
Biện pháp quản lý:
– Biện pháp canh tác:
Thu gom hết trái rơi rụng trong vườn đem chôn sâu dưới đất có
rải thêm vôi bột để tiêu diệt hết trứng và dòi non còn nằm bên


trong nhằm tránh lây lan. Không nên thu thập những trái bị hại
để ủ đống mà phải đem đốt hoặc chôn sâu dưới 50cm.
Thường xuyên vệ sinh vườn bằng cách cắt tỉa những cành,
nhánh không cần thiết, tạo cho vườn luôn thông thoáng, sạch
sẽ, hạn chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.

3.3 Thu hoạch
- Thời gian từ khi đậu quả đến khi chín bao lâu
- Quả ntn thì thu hoạchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×