Tải bản đầy đủ

Quy trinh canh tac ho tie u theo hướng sinh học

CÔNG TY CP QUỐC TẾ KFT

QUY TRÌNH CANH TÁC HỒ TIÊU THEO HƯỚNG SINH HỌC BỀN VỮNG
TT

Mục đích

1

- Phục hồi cây sau
thu hoạch,
- Cung cấp NPK
cần thiết cho giai
đoạn phân cành

Sản phẩm khuyến cáo
sử dụng

Cách dùng

KFT Superman


Can 5 lít pha 2500-3000 lít nước, dùng cho 600700 trụ
- Kết hợp khi tưới nước 5-10ml/trụ

2

Rửa vườn

- KFT Nano Đồng
- Hoặc Riazor gold 110
wp

3

Cải tạo đất

- KFT Trichoderma
- 3 sao số 2 Life

4

- Kích thích bộ rễ
phát triển
- Phân hóa mầm
hoa.
- Ra hoa đậu quả
đồng loạt

- KFT Siêu lân đỏ (phát
triển bộ rễ)
- KFT Siêu ra hoa
( phân hóa mầm hóa,
đậu quả đồng loạt)

- Chai 500ml pha 200 lít nước, cho 40-50 trụ

5

Phòng trừ côn
trùng gây hại- KFT côn trùng Bug

- 500g pha 200 lít nước cho 40-50 trụ
+ Trừ côn trùng: sử dụng 2-3 lần liên tiếp
+ Phòng: sử dụng định kỳ 20-30 ngày lần

6

Tăng chất lượng
hạt tiêu

- 3 sao số 2 Life

- Chai 500ml pha 200 lít nước, cho 40-50 trụ

Quy trình phòng
trừ bệnh tuyến
trùng

- Kaido 50wp
- 3 sao số 2 Life hoặc
KFT siêu lân đỏ

* Phòng ngừa tuyến trùng vào đầu, giữa và
cuối mùa mưa
-1kg Kaido/400 lít nước, kết hợp với 2 chai
500ml 3 sao Life.Tưới quanh vùng gốc
* Phòng ngừa tuyến trùng và nấm bệnh
- Sử dụng kết hợp bộ ba:

7

- Chai 500ml dùng cho 200 lít nước
- Gói Riazor gold 100g dùng cho 200-250 lít
nước
- KFT Trichoderma 1 gói 1kg cho 40 trụ ,nên rãi
kết hợp với phân bò ủ hoai mục 10-15kg/trụ
- 3 Sao Số 2 Life 1 chai 500ml pha 200 lít nước,
cho 40 trụp

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÔC TẾ KFT
Địa chỉ: Lô S 11 đường số 5, khu DC Thớt Nhựt 2, P. An Khánh, Q. Ninh Ki ều, thành ph ố C ần Th ơ
ĐT: 0986.416868


1 gói Kaido 50wp
2 chai 3 sao số 2 Fugi
2 chai 3 sao số 2 Life
Pha cho 400 lít nước, đổ gốc

8

9

Phòng trị bệnh
rụng lóng tháo
đốt, thâm mạch
dẫn, thối rễ
Các bệnh do vi
khuẩn gây hại

Phòng trị các
bệnh do nấm gây
hại: Vàng lá chết
chậm, bệnh chết
nhanh, thán thư,
Các bệnh thối rễ

- Riazor Gold 110wp
- KFT Nano pico
- 3 sao số 2 Life

- 3 sao số 2 Fugi
- KFT Nano đồng

* Phòng và trị các cây chớm bệnh
- Gói Riazor gold 100g pha 250 lít nước, phun và
tưới
* Trị cây nhiễm bệnh nặng
- Gói Riazor Gold pha 200 lít nước, kết hợp với
KFT Nano pico phun và tưới
Sử dụng 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày
- Sau đó sử dụng phân bón lá 3 sao số 2 Life,
cung cấp dinh dưỡng cho cây phục hồi
* Phòng bệnh, cây bệnh nhẹ
- Chai 500ml 3 sao số 2 Fugi
- Chai 500 ml 3 sao số 2 Life
Pha cho 200 lít nước
=> Xử lý từ 2-3 lần cách nhau 5-7 ngày
* Trị cây nhiễm bệnh nặng
- KFT Nano Đồng + 3 sao số 2 Fugi
=> Xử lý 2-3 lần liên tiếp cách nhau 6-7 ngày

- Bảo vệ bộ rễ,
tạo môi trường
ức chế tuyến
trùng, côn trùng
và nấm bệnh gây
10
3 sao số 1 MT1
- 1kg 3 sao số 1 MT1/1 trụ
hại
- Giúp ổn định
cây sau khi phòng
trừ bệnh gây hại,
cây thu hoạch
Ủ vỏ cà phê,
11
KFT Trichoderma
- 1kg KFT Trichoerma cho 3m3 nguyên liệu
phân chuồng
* Chú ý:
+ Khi sử dụng chế phẩm sinh học yêu cầu giữ độ ẩm cho đất,
+ Duy trì độ pH của đất ở mức trung tính để phát huy tối đa hiệu quả sản phẩm
+ Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên từng sản phẩm
* Chi tiết từng giai đoạn bệnh và kỹ thuật liên hệ địa chỉ
Web: www.kftvietnam.com
Facebook: www.facebook.com/hotieuvn
p

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÔC TẾ KFT
Địa chỉ: Lô S 11 đường số 5, khu DC Thớt Nhựt 2, P. An Khánh, Q. Ninh Ki ều, thành ph ố C ần Th ơ
ĐT: 0986.416868Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×