Tải bản đầy đủ

co che tieu diet nam benh tren cay trong

Cơ chế đối kháng của nấm Chaetomium trong chế phẩm Ketomium
a. Sản sinh ra kháng sinh
Chaetomium được biết đến là một loại nấm có khả năng tổng hợp một số hợp
chất kháng sinh. Cho tới nay, 4 hoạt chất kháng sinh đã được xác định từ nấm
Chaetomium (Hình 2) (Kaewchai et al., 2009; Soytong et al., 2001). Các hoạt chất
này bao gồm:
 Chaetoglobusin C: có khả năng ức chế sinh trưởng của một số nấm gây
bệnh cây như Colletotrichum gloeosporioides, Col. dematium, Fusarium
oxysporum,

Phytophthora

palmivora,

P.

parasitica,

P.

cactorum,


Pyricularia oryzae, Rhizoctonia solani and Sclerotium rolfsii (Soytong et al.,
2001).
 Chaetoviridins A và B: có khả năng ức chế sinh trưởng một số nấm như
Pyricularia oryzae, Pythium ultimum (Park et al., 2005)
 Rotiorinols do nấm C. cupreum tạo ra có khả năng ức chế sinh trưởng của
nhiều tác nhân gây bệnh gồm cả nấm và vi khuẩn (Kanokmedhakul et al.,
2006)


Hình 2. Một số chất kháng sinh của Chaetomium có hoạt tính ức chế nấm gây
bệnh (Kaewchai et al., 2009)
b. Ký sinh (mycoparasism)
Ký sinh trực tiếp là khả năng của vi sinh vật đối kháng sử dụng các enzymes
của chúng để tấn công tác nhân gây bệnh. Chaetomium là nhóm nấm có hệ enzyme
ngoại bào phong phú. Chúng có khả năng tạo các enzyme cellulases, chitinases và
b-1,3-glucanases. Các enzyme này giúp Chaetomium có thể phân hủy vách tế bào
nấm thật (fungi) được cấu tạo bởi chitin (là các chuỗi N-acetyl-D-glucosamine
không phân nhánh) và β-1,3-glucan hay vách tế bào của nấm trứng (Phytophthora,
Pythium), được cấu tạo bởi cellulose và glucan (Cao et al., 2009; Gao et al., 2005a;
Gao et al., 2005b; Kaewchai et al., 2009; Sun et al., 2006; Ya-fen & Jin-jie, 2005).
c. Kích thích sinh trưởng phát triển của cây thông qua cải thiện chất lượng đất
Người ta nhận thấy rằng, thực tế khi xử lý chế phẩm sinh học được sản xuất
từ các chủng nấm Chaetomium , cây sinh trưởng phát triển mạnh và cho năng suất,
chất lượng cao hơn, cả trong điều kiện nhà kính và ngoài đồng ruộng. Chaetomium
được biết có khả nảng sản sinh một lượng cơ chất ergosterol khá lớn. Chính
ergosterol là một nhóm hợp chất chuyển hóa có nguồn gốc từ nấm có khả năng cải
tạo đất làm cho đất thêm màu mỡ, tăng độ phì nhiêu của đất, cải thiện cấu trúc đất,
kích thích sự phát triển của cây (Eash et al., 1994). Hàm lượng ergosterol là một
chỉ thị sinh học quan trọng về chất lượng đất (Martinez-Salgado et al., 2010)
d. Tăng sức đề kháng của cây
Một cơ chế nữa cũng phải kể đến là hợp chất Chaetoglobosin C do
Chaetomium globosum sản sinh ra có khả năng kích thích cây hình thành tính
kháng tạo được (IR, Iduced Resistance) của cây. Các thí nghiệm đã cho thấy
Chaetomium cảm ứng hình thành các lớp oxy hoạt hóa (ROS, reactive oxygen


classes) – là các phân tử dẫn truyền tín hiệu để cảm ứng tại thành tính kháng tập
nhiễm trên cây cà rốt, khoai tây, khoai lang, thuốc lá (Kanokmedhakul et al., 2002;
Soytong et al., 2001).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×