Tải bản đầy đủ

Bón phân hợp lý cho cây

1. Bón phân cho tiêu con: (áp dụng cho tiêu giai đoạn còn nhỏ từ 1 đến
4 năm tuổi – xem biểu đồ).

Có thể pha phân với nước tưới 1-2 tháng/1 lần.
2. Bón phân cho tiêu kinh doanh: với liều lượng 400kg urê+ 300kg lân
+ 250 kali, chia làm 4 lần bón:
-Lần 1: Sau khi thu hoạch (tháng 4) bón toàn bộ phân hữu cơ + 1/3N +
1/4 P + 1/4K (130 kg urê + 100 kg lân + 60kg kali).
-Lần 2: Đầu mùa mưa (tháng 6) bón: 1/3N + 1/4P + 1/4 K (130kg urê +
100kg lân + 60kg kali).
-Lần 3: Giữa mùa mưa (tháng 8) bón: 1/3N + 1/4P + 1/4 K (140kg urê +
100kg lân + 60kg kali).
-Lần 4: Cuối mùa mưa (tháng 10) bón: 1/4P + 1/4K (100kg lân + 70 kg
kali).
Năm tuổi

Loại

Liều lượng (kg/trụ)

Năm trồng mới


16-16-8 hoặc 20-20-15

0,2 – 0,3

Năm thứ 2

16-16-8 hoặc 20-20-15

0,5 – 0,6

Năm thứ 3

16-16-8 hoặc 20-20-15

0,6 – 0,8

Các năm KD

15-10-15 hoặc 16-8-16

1,3 -1,5

Kỹ thuật bón: Chú ý, xới cạn 5-10cm quanh gốc tiêu, cách gốc 40-60cm,
bón phân xong thì lấp đất ngay.
3 ĐỐi với NPK hỗn hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×