Tải bản đầy đủ

4 benh phytophthora

Các bệnh quan trọng trên cây ăn trái
tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

PHẦN 2
PGs. Phạm Văn Kim
Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật
Trường Đại Học Cần Thơ

14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV,
DHCT

1


Các dịch bệnh quan trọng trên cây ăn trái
tạI ĐBSCL cần quan tâm

1. Bệnh thối rể chết cây ăn trái
2. Bệnh vàng lá greening trên cây có múi

3. Bệnh Tristêza trên cây có múi
4. Bệnh Phytophthora
5. Bệnh thán thư
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

2


Bệnh Phytophthora
trên cây ăn trái

14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV,
DHCT

3


4. Bịnh Phytophthora trên cây ăn trái
Š Nấm Phytophthora thường gây ra các bệnh
thuộc nhóm chết nhanh, do tấn công ở cổ rể
hoặc rể to của cây.
Š Nấm Fusarium gây ra cái chết chậm hơn do
thường tấn công ở rể non. Lá cây bệnh vàng
và rụng dần. Cây chết sau đó nhiều tháng.
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

4


Bịnh Phytophthora
Š Trên xoài, nấm Phytophthora gây ra triệu chứng
“chết đứng” cây xoài.
Š Lá cây bệnh không rụng mà khô chết nhưng vẫn
còn đeo trên cây


Š Trên nhản, bệnh làm thúi và rụng trái trong mùa
mưa ẫm

14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

5


Bịnh Phytophthora
Š Trên sầu riêng, bệnh là thúi gốc, chảy mũ thân,
cháy lá, lá non rụng trơ cành và thúi trái.
Š Bệnh Phytophthora là một bệnh nghiêm trọng của
sầu riêng
Š Trên tiêu, thanh long, bệnh làm lở cổ rể và thúi
gốc làm chết cây
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

6


Bịnh Phytophthora trên cây xoài

Cây xoài bị “chết đứng” tại Cao Lãnh, Đồng Tháp
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

7


Bịnh Phytophthora trên cây nhản

Ảnh: Phạm Hoàng Oanh

Cây nhản bị thúi trái
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

8


Bịnh Phytophthora trên cây nhản

Ảnh: Phạm Hoàng Oanh
14-5-2003

Cây nhản bị thúi trái và rụng trái
Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

9


Bịnh Phytophthora trên cây nhản

Nhản bị thúi trái và
rụng trái ngay trong
bao nylong
Ảnh: Phạm Hoàng Oanh
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

10


Bịnh Phytophthora trên cây tiêu

Ảnh: Diệp Đông Tùng
14-5-2003

Cây tiêu bị “lở cổ rể” tại Phú Quốc
Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

11


Bịnh Phytophthora trên cây sầu riêng
Š Trên cây sầu riêng:
„

„

„

Là bệnh rất nghiêm trọng trên cây sầu riêng
Bệnh gây hại ở rể cái, gốc cây, thân cây, càng
cây, lá non, hoa và trái
Bệnh rất khó trị

14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

12


Tác hại của Phytophthora trên sầu riêng

Š Phytophthora gây ra các bịnh :
„ chết cây con
„ Thối thân, chảy mũ gốc
„ thối trái
„ rụng lá non và khô cành làm cây đang cho
trái chết dần
Š Là dịch hại rất quan trọng cho ngành sản xuất
sầu riêng
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

13


Tác hại của Phytophthora trên sầu riêng

Ảnh: Lê Hữu Hải

Thối thân, thối gốc và lở cổ rể do Phytophthora

14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

14


Tác hại của Phytophthora trên sầu riêng

Ảnh: Dương Minh

Cháy lá làm rụng lá non và khô cành làm cây đang cho trái chết dần
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

15


Tác hại của Phytophthora trên sầu riêng

14-5-2003

Ảnh nhìn gần hơn
Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

16


Tác hại của Phytophthora trên sầu riêng

Triệu chứng cháy lá do
nấm Phytophthora
palmivora
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

17


Tác hại của Phytophthora trên sầu riêng

Thối trái sầu riêng do
Phytophthora palmivora

14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

18


Coi chừng lẫn lộn với nấm Fusarium

Trong vườn sầu riêng
con của các tỉnh
ĐBSCL còn bị nấm
Fusarium sp. làm héo
đọt

Ảnh: Lê Hữu Hải
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

19


Để phân biệt vớI nấm Fusarium

Ảnh: Lê Hữu Hải

Nếu ủ cành bệnh trong bọc nylon ẫm một đêm sẽ thấy sợi nấm
Fusarium sp. màu trắng mọc bao phủ cành bệnh
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

20


Các tòng phạm trên vườn sầu riêng
2. Vùng ĐBSCL, trên các vườn trồng lâu
năm thường gặp triệu chứng thiếu Mg
¾ Triệu chứng thiếu Mg đôi khi rất trầm
trọng và là yếu tố cản trở hiệu quả của
các lọai thuốc trị bịnh do Phytophthora
Š Triệu chứng thiếu Mg thể hiện trên các lá
già
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

21


Các tòng phạm trên vườn sầu riêng
3. Thiếu vôi cũng là tình trạng chung của đất các
tỉnh phía Nam, do bị mưa rửa trôi
™ Đất thiếu vôi (pH giãm) là điều kiện:
¾ Giãm sự đa dạng của hệ vi sinh vật trong đất
¾ Nấm bịnh trong đất tự do phát triển

14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

22


Các tòng phạm trên vườn sầu riêng
4. Ở một số vườn có sử dụng paclobutrazol kích
thích ra hoa, bịnh Phytophthora rất trầm trọng
và không trị nổi.
¾ Do thuốc lưu tồn khá lâu trong đất (tưới
thuốc)
¾ Thuốc ức chế sản sinh ra gibberelline: cây bị
stress lâu dài
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

23


Trên sầu riêng, cần đối phó với gì ?

1. Vậy chúng ta cần phân biệt rỏ ai là thủ phạm
gây hại cho vườn của mình
2. Cũng cần biết các tòng phạm
¾ Từ đó mới có giải pháp thích nghi

14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

24


Tóm lại, trên sầu riêng . . .
1. Tác nhân gây bịnh:
¾
¾

Phytophthora (?)
Fusarium (?)

2. Vườn trồng thiếu thông thoáng, tạo ẫm
độ cao liên tục trong mùa mưa: bịnh
phát triển và lây lan rất nhanh
14-5-2003

Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×