Tải bản đầy đủ

VI SINH vật đất

BÀN TRÒN: VI SINH VẬT ĐẤT

Trong đất trồng hồ tiêu luôn tồn tại các loài vi
sinh vật khác nhau, đa số các vi sinh vật này làm
nhiệm vị phân giải chất hữu cơ, tạo mùn, tạo độ
tơi xốp, cố định đạm, phân giải lân… nói chung
đây là các loài có lợi. Song song tồn tại với chúng
là các loài có hại gây bệnh cây trồng. Các loài
này chiếm một tỷ lệ rất ít, thường bị các loài có
lợi khống chế, cạnh tranh do đó khả năng ảnh
hưởng đến cây là rất thấp.

(Trường hợp 1. các loài VSV có ích phát triền tốt
không chế các loài có hại)
"Chỉ riêng ngành nấm có đến 100.000 nấm có
ích, sống theo kiểu hoại sinh. Chỉ có 8000 nấm có
thể gây bệnh cho thực vật, và phần lớn cũng chỉ
sinh sống theo kiểu bán hoại sinh (facultative
saprophytes). Có hơn 1600 vi khuẩn có ích, sốngtheo hoại sinh, và chỉ có khoảng 80 vi khuẩn là
có khả năng gây hại, sống theo kiểu bán hoại
sinh. Có đến hơn 2000 virus, trong đó chỉ có1/4
các loài virus là có khả năng gây bệnh. Có hơn
2000 Nematodes, trong đó chỉ có khoảng 1/10
Nematodes có khả năng kí sinh trên cây trồng."

(Trường hợp 2. các loài VSV có hại phát triền tốt
gây bệnh)
Trong một số trường hợp do điều kiện ngoại cảnh
phù hợp các vi sinh vật có hại sẽ phát triển mạnh
về số lượng. Khi đó các loài có lợi không đủ khả
năng cạnh tranh, khống chế và phát sinh dịch
bệnh. Điều này cũng diễn ra khi có nguồn xâm
nhập của vi sinh vật có hại bên ngoài làm số
lượng vi sinh vật có hại tăng lên.
Chúng ta có thể nhận ra rằng: Việc sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật cần được điều chỉnh phù hợp hơn


vì thuốc tác động và ảnh hưởng đến cả loài có hại
và có lợi. Chỉ dùng thuốc khi cần thiết.
Trường hợp nếu các loài có lợi trong đất đang
phát triển tốt, cạnh tranh khống chế được các
loài có hại mà chúng ta sử dụng thuốc BVTV thì
sẻ ảnh hưởng lớn đến các loài có lợi này, tạo điều
kiện để các loài có hại phát triển.
Một vài thông tin trao đổi cùng bà con. Chúc bà
con trúng mùa được giá!
KS. Nguyễn Lương Thình
0985.028.012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×