Tải bản đầy đủ

Quản lý nước tưới hồ tiêu

Quản lý nước tưới hồ tiêu
Mục đích của tưới nuớc là:

- Bảo đảm tỷ lệ sống và sinh trưởng cho cây tiêu
trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.
- Bảo đảm năng suất và phẩm chất hạt tiêu vì ở
nhiều vùng trồng tiêu nước ta giai đoạn tích luỹ
chất khô thường ở vào mùa khô.
Kỹ thuật tưới gốc phổ biến và dễ áp dụng.
Trong các vườn tiêu quy mô lớn, nên bố trí hệ
thống ống tưới chính ngầm trong đất để chủ động
tưới và tránh làm thương tổn dây tiêu khi kéo ống
tưới dài trong vườn tiêu. Trên đất dốc chú ý làm
bồn tưới nước theo đường đồng mức thành bậc
thang để chống xói mòn.

(Đào rảnh thoát nước mùa mưa)
Định lượng nước tưới và chu kỳ tưới:

* Tiêu trồng mới và kiến thiết cơ bản: tưới suốt
mùa khô cho đến khi có mưa. Trong năm trồng
mới, nếu trong mùa mưa gặp hạn dài ngày cũng
phải tưới nước bổ sung cho tiêu.
* Tiêu kinh doanh: tưới vào mùa khô khi cây đang
nuôi quả, sau khi thu hoạch ngừng tưới nước.
Đất bazan:
Tuổi
cây

Lượng
nước
(lít/trụ)

Chu kỳ
tưới
(ngày)

T.mới

30-40

10-15

KTCB

60-80

10-15

K.doan 100-120
h


20-25

Đất cát:
Tuổi
cây

Lượng
nước
(lít/trụ)

Chu kỳ
tưới
(ngày)

T.mới

20-30

7-10

KTCB

40-50

7-10

K.doan 80-100
h

10-15

* Mùa mưa vườn tiêu phải được thoát nước tốt
vào các rãnh, mương trong lô. Vun cao gốc không
để nước đọng trong gốc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×