Tải bản đầy đủ

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 31

TUẦN 31:                                                             Thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 
2019
GIÁO DỤC TẬP THỂ
…………………………………………
TẬP ĐỌC ­ KỂ CHUYỆN (2 TIẾT)
BÁC SĨ   Y ­ ÉC ­ XANH
I. MỤC TIÊU : Giúp HS  

Tập đọc:
­ Đọc đúng các từ  ngữ  : nghiên cứu, là  ủi vở  vụn, toa. Biết đọc phân biệt  
lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật
­ Hiểu nghĩa các từ  : ngưỡng mộ, dịch hạch, nơi góc biển chân trời, nhiệt  
đới, toa hạng ba, bí ẩn.
­ Hiểu nội dung bài : Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y – éc – xanh ( sống để 
yêu thương và giúp đỡ đồng loại ); nói lên sự gắn bó của Y – éc – xanh với mảnh  
đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.
Kể chuyện:
­ Bước đầu biết kể  lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách ,  
dựa theo tranh minh hoạ .
­ Rèn kĩ năng nói : Kể lại được  từng đoạn câu chuyện ( HS hoàn thành Tốt 
kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách ) .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
­GV: Bảng phụ ; Tranh minh họa SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1
Hoạt động 1 : Củng cố kĩ năng đọc  bài : “Một mái nhà chung” ( 5 phút)
­ GV yêu cầu 2 HS lên đọc thuộc lòng bài kết hợp nêu nội dung bài.
­ GV nhận xét ­ chuyển ý giới thiệu bài mới  .
Hoạt động 2 : Luyện đọc (18 phút)
­ GV đọc mẫu : Gợi ý giọng đọc : Thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nhân  
vật .
­ HS đọc nối tiếp từng câu, GV theo dõi, uốn nắn HS đọc đúng, kết hợp  
luyện đọc : nghiên cứu, vỡ vụn, là ủi
­ HS đọc nối tiếp từng đoạn, GV kết hợp hướng dẫn HS đọc câu dài trên bảng  
phụ : 
+   Tuy   nhiên/…bà/chúng   ta   ….nhà//trái   đất….ta/những….thương/và   …
nhau//Tôi …nào khác//Chỉ …đây/tâm, hồn…yên//


­ GV giúp HS hiểu nghĩa từ : dịch hạch, nhiệt đới, nơi góc biển chân trời.
­ HS luyện đọc đoạn theo nhóm ­ tổ chức các nhóm thi đọc ­ lớp nx bổ sung 
.
*GV chốt ý : Cách đọc đúng biết ngắt nghỉ hơi sau các cụm từ ..
Hoạt động 3 : Tìm hiểu bài (10 p)
­ HS đọc thầm đoạn 1TLCH1sgk nêu được lý do bà khách ao  ước được 
gặp bác sĩ  .
­ HS đọc đoạn 2 lớp thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi 2 sgk  .
­ GV chốt : Điều bất ngờ của bà khách khi gặp bác sĩ Y – éc – xanh .
­ HS đọc thầm đoạn 3 trả lời câu hỏi 3 sgk nêu nỗi băn khoăn của bà khách
­ HS đọc thầm đoạn 4 HĐ nhóm đôi thảo luận tìm được câu nói lên lòng 
yêu nước của bác sĩ Y – éc – xanh .
­ HS đọc thầm toàn bài trả lời câu hỏi 5 sgk kết hợp nêu nội dung bài .
*GV chốt  : Câu chuyện đề cao lẽ sống cao đẹp của Y – éc – xanh sống để  
yêu thương và giúp đỡ đồng loại . Qua đó đồng thời nói lên sự gắn bó của Y – éc  
– xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và mảnh đất Việt Nam nói chung .
Hoạt động nội tiếp : (2 phút) 
­ HS nhắc lại nội dung bài học .
­ Nhận xét tiết học .
Tiết 2
Hoạt động 1 : Củng cố kĩ năng đọc hiểu bài : “Bác sĩ Y – éc – xanh”(5 phút )


­ HS đọc nối tiếp đoạn bài : “Bác sĩ Y – éc ­ xanh” kết hợp nêu nội dung 
bài.
­ GV nhận xét ­ chuyển ý giới thiệu bài mới.
Hoạt động 2 : Luyện đọc lại (10  phút)
­ GV đọc đoạn 3 sau đó hướng dẫn HS đọc đúng đoạn văn .
­ HS đọc thầm nêu cách đọc đoạn văn .
­ HS luyện đọc đoạn văn theo nhóm  ­ tổ chức HS thi luyện đọc .
­ Tổ chức lớp đọc phân vai theo nhóm ( mỗi nhóm 3 em )
 ­ Lớp bình chọn nhóm đọc tốt.­ 1 HS đọc lại toàn bài .
*GV chốt ý : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm đúng lời của nhân vật .
Hoạt động 3 : Kể chuyện (25 phút)
­ GV nêu nhiệm vụ  kể  chuyện : Dựa vào tranh minh hoạ  4 đoạn truyện  
trong sgk kể lại được toàn bộ câu chuyện theo lời của bà khách .
­  HS  HĐ nhóm  4 kể  lại  được toàn bộ  câu chuyện  theo từng  đoạn câu 
chuyện .


*GV lưu ý HS : Kể theo vai bà khách đổi từ khách, bà khách thành tôi từ họ 
ở cuối bài thành thành chúng tôi hoặc ông và tôi .
­ Tổ chức HS trình bày, lớp nhận xét bổ sung .
­ HS nối tiếp nhau kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh .
­ GV tổ chức lớp nhận xét bổ sung bình chọn bạn kể hay nhất.
­ 2 HS hoàn thành Tốt kể lại toàn bộ câu chuyện .
*GV chốt ý : Cách kể chuyện thể hiện giọng ở các đoạn .
­ HS độc lập suy nghĩ nêu ý nghĩa câu chuyện .
*GV chốt ý : Ca ngợi l ẽ sống cao đẹp của Bác sĩ Y ­ éc ­ xanh, một công  
dân nướ c ngoài.
HĐ nội tiếp : (5 p) ­ HS nhắc lại ý nghĩa của truyện kết hợp liên hệ thực tiễn .
                           ­ Nhận xét giờ học.
TOÁN:
NHÂN SÓ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU : Giúp HS :
Biết cách nhân số  có năm chữ số  với số có một chữ  số (có nhớ  không quá  
hai lần và nhớ không liên tiếp).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ ghi bài tập 2 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động 1 : Củng cố kĩ năng giải toán (5phút)
­ HS lên bảng giải BT4 trang 60.
­ Tổ chức HS nhận xét bổ sung. GV giới thiệu bài mới.
Hoạt động 2 : HD HS thực hiện phép nhân (10 phút)
­ GV ghi bảng phép tính : 14 273 x 3 = ?
­ HS đọc phép tính xác định yêu cầu.
­ HS lên bảng thực hiện tính, nêu cách thực hiện  
­ GV tổ chức lớp nhận xét bài làm của bạn, rút ra cách nhân số có năm chữ 
số với số có một chữ số.
­ GV chốt ý :   
+ Đặt tính theo cột dọc.  ­  Thực hiện tính từ phải sang trái.
+ Nhân rồi mới cộng phần mới  nếu có) ở hàng liền trước.
­ HS vận dụng thực hành phép tính 25 730 x 2;   12 342 x 3
Hoạt động 3 : Luyện tập ­ Thực hành (20 phút)
GV yêu cầu HS làm các BT1,2,3 SGK .
Bài 1 : 


­ HS đặt tính và thực hiện đúng tính nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
­ HS lần lượt lên bảng trình bày, HS dưới lớp đọc kết quả của mình.
­ GV nhận xét ­ bổ sung.
*GV nhắc nhở HS cách đặt tính, viết kết quả hợp lí.
Bài 2 : 
­ HS nêu yêu cầu bài, HS làm bài nhóm đôi.
­ GV giúp HS hiểu tích là kết quả của phép nhân.
­ Tổ chức 1nhóm lên bảng trình bày trên bảng phụ – nêu cách làm .
­ Tổ chức lớp nhận xét ­ bổ sung.
Bài 3 : 
­ HS đọc đề bài, HS thảo luận nêu tóm tắt bài.  
­ GV giúp HS hiểu cách giải.
­ Lớp giải cá nhân vào vở yêu cầu tìm số vở chuyển lần sau rồi mới tìm số 
số vở cả hai lần chuyển.
­ 1 HS lên bảng thực hiện trình bày bài giải .
­ GV tăng cường nhận xét, đánh giá 5 – 7 bài.
– HS đổi vở kiểm tra bài của nhau báo cáo kết quả .
­ GV tổ chức lớp nhận xét bổ sung bài làm .
*GV chốt : Cách giải bằng hai phép tính có liên quan đến phép nhân số có 5  
chữ số với số có 1 chữ số.
Hoạt động nối tiếp : (5phút)
­ Củng cố nội dung tiết học.
­ Nhận xét tiết học.


ĐẠO ĐỨC:
CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU : Giúp HS :
­ Kể  được 1 số  lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con  
người.
­ Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để  chăm sóc cây  
trồng, vcật nuôi. (không yêu cầu HS thực hiện lập đề  án trang trại sản xuất và  
tìm cách bảo vệ trại, vườn của mình cho tôt, có thể cho HS kể lại một số việc đã 
làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi)
­ Biết làm những việc phù hợp với khả  năng để  chăm sóc cây trồng, vật 
nuôi ở gia đình, nhà trường.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động 1: Củng cố hành vi chăm sóc cây trồng vật nuôi (5phút)
­ HS nêu ý kiến: Em đã tham gia chăm sóc cây trồng vật nuôi như thế nào ? 
­ ­ GV nhận xét ­ bổ sung, giới thiệu bài mới .
Hoạt động 2: HS biết về  các hoạt động chăm sóc cây trồng vật nuôi  ở  địa 
phương . biết quan tâm hơn đến các công việc chăm sóc cây trồng vật nuôi (10 
phút)
­ HĐ nhóm đôi trình bày kết quả điều tra cho nhau nghe .


­ Đại diện nhóm trình bày kết quả điều tra .
­ GV tổ chức lớp nhận xét bổ sung .
*GV chốt ý : Các hoạt động chăm sóc cây trồng vật nuôi – Tuyên dương HS  
điều tra được nhiều việc làm tốt.
Hoạt động 3 :   HS biết thực hiện 1 số hành vi chăm sóc và bảo vệ cây trồng,  
vật nuôi. Thực hiện được quyền bày tỏ  ý kiến, được tham gia của em (10  
phút)
­  HĐ nhóm 4 : các nhóm đóng vai theo tình huống
­ Mỗi nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai 1 tình huống.
­ Tổ chức các nhóm lên đóng vai.
­ GV tổ chức lớp nhận xét ­ bổ sung ý kiến.
*GV chốt ý :  Các tình huống đưa ra các đều xử  lí hợp lí thể  hiện việc  
chăm sóc bảo vệ vật nuôi, cây trồng.
Hoạt động 4 : HS thi vẽ tranh, đọc thơ, hát (8phút)
­ Tổ chức lớp thực hành thi đua theo nhóm tuỳ ý thích tự chọn.
­ Đại diện các nhóm trình bày.
­ GV tổ chức lớp nhận xét, bình chọn nhóm có thành tích tốt.
Hoạt động nối tiếp (2  phút)
­   HS   liên   hệ   thực   tiễn   cách   chăm   sóc   cây   trồng   vật   nuôi   có   cần   thiết 
không ? Việc làm đó có vai trò như thế nào đối với môi trường thiên nhiên  ?
­ Nhận xét tiết học.

THỰC HÀNH TOÁN
                                                     TUẦN 31( TIẾT1)
I. MỤC TIÊU : Giúp HS tiếp tục:

­ Củng cố  về  kĩ năng nhân số  có năm chữ  số  với số  có một chữ  số  (đặt 
tính và tính đúng)
­ Kĩ năng vận dụng giải toán bằng hai phép tính..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

­ GV: Bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Hoạt động 1: Củng cố về kĩ năng tính chu vi, diện tích hình vuông   (5 phút)
­ 2  HS nhắc lại cách tính chu vi, diện tích hình vuông.
­ GV tổ chức lớp nhận xét ­ bổ sung  ­ giới thiệu bài mới.
Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành   (28 phút)


 HS làm các bài tập 1,2,3 trong luyện tập toán 3 tập 2/Tuần 31 kết hợp lần  
lượt chữa bài.
Bài 1 : 
­ HS đặt tính và thực hiện tính nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
­ HS lần lượt lên bảng trình bày – HS dưới lớp đọc kết quả của mình.
­ GV nhận xét ­ bổ sung.
*GV chốt  : Cách đặt tính và thực hiện phép tính nhân số  có 5 chữ  số  với  
số có 1 chữ số
Bài 2 : 
­ HS nêu yêu cầu bài : HĐ nhóm đôi.
­ GV giúp HS hiểu tích là kết quả của phép nhân.
­ Tổ chức 1nhóm lên bảng trình bày trên bảng phụ – nêu cách làm .
­ Tổ chức lớp nhận xét ­ bổ sung.
Bài 3 : 
­ HS đọc đề bài,  thảo luận nêu tóm tắt bài.  GV giúp HS hiểu cách giải.
­ Lớp giải cá nhân vào vở yêu cầu tìm số vở chuyển lần sau rồi mới tìm số 
số vở cả hai lần chuyển.
­ 1 HS lên bảng thực hiện trình bày bài giải .
­ GV tăng cường nhận xét, đánh giá 5 – 7 bài – HS đổi vở kiểm tra bài của 
nhau báo cáo kết quả .
­ GV tổ chức lớp nhận xét bổ sung bài làm .
*GV chốt ý : Cách giải bằng hai phép tính có liên quan đến phép nhân số  
có 5 chữ số với số có 1 chữ số
Hoạt động nối tiếp : ( 2 phút )
GV nhận xét tiếng học.
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TUẦN 30 (TIẾT1)
I. MỤC TIÊU : Giúp HS

­ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng  bài tập đọc “Bác sĩ Y­éc­xanh” 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

­ GV: Bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động 1 : Khởi động (3 phút)
GV giới thiệu nội dung tiết  học.
Hoạt động 2 : Luyện đọc  (30 phút)


­ GV đọc bài, lưu ý HS: Thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nhân vật
­ HS đọc nối tiếp từng câu, GV kết hợp sửa lỗi phát âm sai cho HS.
­ HS đọc nối tiếp từng đoạn. GV theo dõi, uốn nắn HS đọc đúng.
­ HS đọc nối tiếp từng đoạn, GV kết hợp hướng dẫn HS đọc câu dài trên bảng  
phụ : 
+   Tuy   nhiên/…bà/chúng   ta   ….nhà//trái   đất….ta/những….thương/và   …
nhau//Tôi …nào khác//Chỉ …đây/tâm, hồn…yên//
­ HS nhắc lại cách  hiểu nghĩa từ : dịch hạch, nhiệt đới, nơi góc biển chân 
trời.
­ GV chốt cách đọc: Cách đọc đúng biết ngắt nghỉ hơi sau các cụm từ ..
*HS nhắc lại nội dung : Câu chuyện đề  cao lẽ  sống cao đẹp của Y ­ éc ­  
xanh sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại . Qua đó đồng thời nói lên sự gắn  
bó của  Y ­ éc ­ xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và mảnh đất Việt Nam nói  
chung .
­ HS lần lượt luyện đọc bài cả bài.  
Hoạt động nối tiếp : (2 phút)
GV nhận xét tiết học .

TỰ NHIÊN XàHỘI:
TRÁI ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI
I.MỤC TIÊU:   *Giúp h/s sau bài học:
­ Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: từ Mặt Trời xa dần Trái  
Đất là hành tinh thứ 3 trong hệ Mặt Trời.


­ Biết được hệ  Mặt Trời có 8 hành tinh và chỉ  Trái Đất là hành tinh có sự 
sống.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

­ GV, HS: Sử dụng các hình vẽ trong SGK trang 116, 117; VBT TN&XH.   
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:  

Hoạt động1:  Củng cố về sự chuyển động của Trái Đất     (5phút)
­ Trái Đất tham gia đồng thời mấy chuyển động? Đó là những chuyển động 
nào?
­ 2 HS trả lời câu hỏi. Lớp và GV nhận xét bổ sung ­ tuyên dương.
­ GV nêu mục đích, y/c của bài học.
Hoạt động2: Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời .   (15phút)
­ GV nêu cho h/s biết: hành tinh là một thiên thể  chuyển động quanh Mặt  
Trời 
­ HS quan sát hình 1 trong SGK trang 116 và trả lời:
+ Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh ?
+ Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy ?
+ Tại sao Trái Đất được gọi là một hành tinh của hệ Mặt Trời ?
­  HS trả lời ­ Lớp và GV nhận xét bổ sung. 
    
*GVKL: Trong hệ Mặt Trời có 9 hành tinh, chúng chuyển động không  
ngừng quanh Mặt Trời và cùng với Mặt Trời tạo thành hệ Mặt Trời.
­ HS cả lớp hoàn thành bài tập 2 ( VBT tr.86 ).
Hoạt động 3:  Hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống.  (13phút)
­ HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi :
+ Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống ?
+ Chúng ta cần phải làm gì để  giữ  cho Trái Đất luôn xanh, sạch và  
đẹp?
­ Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
­ Lớp và GV nhận xét bổ sung.
           *GVKL: Trong hệ Mặt Trời, Trái đất là hành tinh có sự sống. Để giữ cho  
Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp, chúng ta phải trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh,  
vứt  rác đổ rác đúng nơi qui định, giữ vệ sinh môi trường xung quanh,…
­ 3 HS đọc lại phần bài học trong SGK. 
Hoạt động nối tiếp  ( 2 phút)   
­ GV củng cố lại nội dung của bài học.
           ­ GV nhận xét chung tiết học, dặn dò. 


Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : Giúp HS :

­ Biết nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
­ Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV : Bảng phụ ghi BT4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động 1 : Khởi động    (5phút)
­ 1 HS lên bảng trình bày bài 1SGK trang 178
­ GV nhận xét, giới thiệu bài.
Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành (33phút)
GV yêu cầu HS làm các BT 1,2,3,4 trong SGK .
Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
­ HS tự đặt tính rồi tính kết quả .
­ HS nối tiếp nhau lên bảng trình bày.
­  GV tổ chức lớp nhận xét ­ bổ sung.
*GV chốt :   Cách đặt tính và thực hiện nhân số  có năm chữ  số  với số  có  
một chữ số.
Bài 2 :  1 HS đọc đề bài toán. HS thảo luận nhóm đôi phân tích bài toán.
­. GV lưu ý HS: Tìm được số lít dầu lấy ra khỏi kho. Tìm số lít dầu còn lại 
trong kho.
­ Lớp làm bài vào vở. 1 HS trình bày bài làm ­ lớp nhận xét ­ bổ sung.
*GV chốt :  Cách giải bài toán bằng 2 phép tính có liên quan đến nhân số  
có 5 chữ sô với số có 1 chữ số.
Bài 3:  HS đọc đề bài. Yêu cầu tính giá trị của biểu thức.
­ HĐ nhóm 4 : Các nhóm tính giá trị của biểu thức vào bảng nhóm.
­ Tổ chức đại diện 2 nhóm trình bày.
­ GV tổ chức lớp nhận xét ­ bổ sung.
*GV : Củng cố kĩ năng tính giá trị của biểu thức tính theo thứ tự nhân chia  
trước, cộng trừ sau.
Bài 4 : HS nhân nhẩm các số tròn chục nghìn.
­ HS nêu miệng nối tiếp kết quả nhẩm được.
­ GV nhận xét ­ bổ sung.
*GV chốt: Cách nhẩm các số tròn nghìn có 5 chữ số .


Hoạt động nối tiếp : (2 phút)
­ GV hệ thống hoá toàn bài .
­ Nhận xét tiết học.
CHÍNH TẢ:
Nghe­viết: BÁC SĨ Y ­ ÉC ­ XANH
I. MỤC TIÊU : Giúp HS :
­ Nghe ­ viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
­ Làm đúng BT điền tiếng có âm đầu r / d / gi ( BT 1 ).
­ Làm đúng bài tập 2 điền đúng dấu hỏi hoặc dấu ngã kết hợp giải câu đố .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV : Bảng nhóm + bút dạ ghi bài tập 1 , 2  ­ bảng phụ ghi bài viết .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động 1 : Củng cố cách phân biệt phụ âm đầu r /d / gi ( 5 phút)
­ 2 HS viết bảng các từ sau : nhà tranh, cây chanh, trồng trọt  
­ Lớp nhận xét ­ bổ sung. GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn nghe – viết (25 phút)
­ GV đọc đoạn viết : Bác sĩ Y – éc – xanh, 1 HS đọc lại đoạn viết.
­ HS HĐ nhóm đôi  nhận xét : Nêu nội dung đoạn viết, số  câu trong đoạn  
viết, chữ viết hoa.
­ GV tổ chức HS luyện viết các tiếng, từ đọc sai. GV tổ chức lớp nhận xét bổ 
sung.
*GV chốt : Cách viết hoa danh từ riêng, tên riêng nước ngoài trình bày bài viết
­ GV đọc cho HS viết bài, chú ý đúng tốc độ, dấu thanh, tiếng có âm đầu 
mà HS lớp hay sai phổ biến ­ GV đọc chậm cho HS soát lỗi trên bảng phụ .
­ HS đổi chéo bài cho nhau soát lỗi trên bảng phụ .
­ GV tăng cường nhận xét, đánh giá bài cho HS (7 – 8 bài)
­ GV tổ chức lớp chữa lỗi sai chung .
Hoạt động 3 : Luyện tập ( 8 phút)
HS đọc thầm các BT1,2  trong vở chính tả.
Bài 1 : 
­ HS nêu yêu cầu bài, tự làm bài.
­ GV tổ chức lớp lên bảng trình bày trên bảng nhóm kết hợp giải câu đố .
­ GV tổ chức lớp nhận xét bổ sung .
Bài 2 : 
­ HS nêu yêu cầu bài, HĐ theo nhóm đôi điền đúng dấu hỏi, ngã trên những 
chữ in đậm.
­ Đại diện nhóm lên bảng trình bày  ­ GV nhận xét bổ sung  .


*GV chốt  : Quy tắc chính tả cách  phân biệt âm đầu r/d/gi theo quy luật .
Hoạt động nối tiếp : ( 2 phút)
GV nhận xét tiết học.

TẬP ĐỌC:
BÀI HÁT TRỒNG CÂY
I. MỤC TIÊU: Giúp HS :

­ Đọc đúng các từ  ngữ  : rung cành cây lay lay vòm cây, mau lớn lên. Biết 
ngắt nhịp đúng khi đọc các dòng thơ, khổ thơ .
­ Hiểu nội dung bài: Cây xanh mang lại cho con ng ười cái đẹp, ích lợi và 
hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây (trả  lời đượ c các câu hói trong 
sgk; thuộc bài thơ)  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV : Bảng phụ ghi khổ thơ cần luyện đọc .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động 1 : Khởi động  (5 phút)
­ 2 HS đọc nối tiếp bài  “Bác sĩ  Y – éc ­ xanh” kết hợp nêu ý nghĩa.
­ GV nhận xét, giới thiệu bài mới ­ kết hợp tranh minh hoạ sgk .
Hoạt động 2 : Luyện đọc (15 phút)
­ GV đọc mẫu : Gợi ý giọng đọc : giọng hồn nhiên, vui tươi, nhấn giọng  
một số từ ngữ khẳng định : Ai trồng cây / người đó có tiếng hát .
­ HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ    – GV kết hợp sửa lỗi phát âm sai kết hợp 
luyện đọc từ : rung cành cây  
­ HS đọc nối tiếp khổ thơ ­ GV hướng dẫn HS ngắt nghỉ nhịp thơ trên bảng 
phụ.
­ HS đọc nối tiếp khổ thơ – GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa từ : vòm cây, lay 
lay
­ HS luyện đọc khổ  thơ  theo nhóm ­ các nhóm thi đọc ­ lớp nhận xét bổ 
sung .
Hoạt động 3 : Tìm hiểu bài (  10 phút )
­ HS đọc thầm toàn bài trả  lời câu hỏi 1, sgk – nêu được ích lợi của cây 
xanh.
­ 1HS đọc cả bài lớp thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi 2  sgk – nêu được 
hạnh phúc của người trồng cây .


*GV chốt :  Niềm hạnh phúc của người trồng cây là mang lại lợi ích cho  
môi trường thiên nhiên.
­ HS đọc toàn bài tìm những từ ngữ được lặp lại trong bài thơ nêu tác dụng  
của cách lặp ấy .
­ HS đọc thầm toàn bài nêu nội dung bài
*GV chốt nội dung : Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và  
hạnh phúc . Mọi người hãy hăng hái trồng cây .
­  HS liên hệ thực tế : Theo em việc trồng cây và bảo vệ  chăm sóc cây có  
vai trò gì đối với môi trường ?
Hoạt động 4 : Luyện đọc thuộc lòng ( 8 phút)
­ 1 HS đọc toàn bài  ­ GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng bài thơ .
­ HS đọc luyện đọc theo nhóm , cá nhân   .
­ GV tổ chức HS thi đọc thuộc lòng bài thơ  ­ lớp bình chọn bạn đọc hay .
Hoạt động nội tiếp : (2phút) 
­ HS nhắc lại nội dung bài học .
­ Nhận xét tiết học.


THỰC HÀNH TOÁN
                                                     TUẦN 31( TIẾT2)
I. MỤC TIÊU : Giúp HS tiếp tục:
­ Củng cố về kĩ năng chia số có năm chữ số với số có một chữ số (đặt tính 
và tính đúng ). Nhân nhẩm số tròn nghìn.
­ Tìm thừa số chưa biết.
­ Kĩ năng giải toán bằng hai phép tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Hoạt động 1: Khởi động     (3 phút)
GV giới thiệu nội dung tiết học.
Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành     (30 phút)
GV hướng dẫn  HS làm bài tập 4,5,6/Tuần 31/Vở LTT toán 3 tập 2 tuần 31 
kết hợp chữa bài.
Bài 4:
­ 2 HS đọc đề bài – thảo luận nhóm đôi tìm cách làm.
­  HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ HS  
­  Đại diện 1 HS trình bày bài giải vào bảng nhóm .GV tổ  chức lớp nhận 
xét ­ bổ sung chốt kết quả đúng.
*GV : Củng cố kĩ năng giải toán bằng hai phép tính.
Bài 5: 


­  HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ thêm.
­  Đại diện 1 HS trình bày bài giải vào bảng nhóm .GV tổ  chức lớp nhận 
xét ­ bổ sung chốt kết quả đúng.
*GV: Củng cố kĩ năng nhân nhẩm số tròn nghìn.
Bài 6 :  
­ HS đọc đề bài – tự làm bài cá nhân vào vở. 3 HS lên bảng làm.
­ Gv theo dõi giúp đỡ và chấm chữa bài cho HS . Nhận xét .
*GV : Củng cố kĩ năng chia số có năm chữ số với số có một chữ số.
­ Gv theo dõi giúp đỡ và chấm chữa bài cho HS. Nhận xét .
*GV chốt ý : Củng cố cách giải toán bằng hai phép tính.
Hoạt động nối tiếp : (2phút)
GV nhận xét chung.

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC
I. MỤC TIÊU : Giúp HS
Rèn kĩ năng đọc thành tiếng  bài tập đọc “Bài hát trồng cây” 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động 1 : Khởi động (2­3 phút)
GV giới thiệu nội dung tiết  học.
Hoạt động 2 : Luyện đọc  (30­32 phút)
­ GV đọc bài, giọng đọc : giọng hồn nhiên, vui tươi, nhấn giọng một số từ 
ngữ khẳng định : Ai trồng cây / người đó có tiếng hát .
­ HS đọc nối tiếp từng câu, GV kết hợp sửa lỗi phát âm sai cho HS.
­ HS đọc nối tiếp từng đoạn. GV theo dõi, uốn nắn HS đọc đúng.
­ HS nhắc lại cách  hiểu nghĩa từ : vòm cây, lay lay
­ GV chốt cách đọc: Cách đọc đúng biết ngắt nghỉ hơi sau các cụm từ ..
*HS nhắc lại nội dung : Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi  
và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây .
­ HS lần lượt luyện đọc bài cả bài.  
Hoạt động nối tiếp : (3­5 phút)


GV nhận xét tiết học .

Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019
TOÁN:
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU : Giúp HS :
Biết chia số  có năm chữ  số  cho số  có một chữ  số  với trường hợp có một  
lượt chia có dư là phép chia hết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động 1 : Khởi động    (5phút)
­ 2 HS lên bảng thực hiện phép tính : 48 675 x 2;  18 962 x 6
­ Tổ chức HS nhận xét. Và yêu cầu 1 HS nhắc lại cách nhân số có năm chữ 
số với số có một chữ số.
­ GV nhận xét chuyển ý giới thiệu bài mới .
Hoạt động 2 : HD HS thực hiện phép chia (12 phút)
­ GV ghi chép phép chia : 57 648 : 4 = ? lên bảng.
­ 1 HS lên bảng tính ­ Lớp làm vào giấy nháp.


­ HS nhận xét, bổ sung,  rút ra quy tắc chia số có 5 chữ số cho số có 1 cs.
*Chia bình thường như đối với số có 4 chữ số.
­ HS vận dụng thực hành phép chia :   21 448 : 2
Hoạt động 3 :  Luyện tập     (20 phút)
GV yêu cầu HS làm lần lượt các BT 1,2,3 trong SGK.
Bài 1 : Tính .
­ HS thực hành tính kết quả ­ GV lưu ý HS cách đặt tính và chia nhẩm .
­ 3 HS lên bảng trình bày bài nêu cách làm .
­ GV tổ chức HS nhân xét bổ sung .
*GV chốt :  Cách nhẩm ở các lượt chia.
Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức
­ HS thảo luận nhóm đôi tính giá trị của biểu thức .
­ GV lưu ý HS cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc .
­ Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài, GV tổ chức lớp nhận xét bổ sung.
*Củng cố về cách tính giá trị biểu thức
Bài 3 : 
­ HS đọc đề bài, tóm tắt đề bài.
­ GV gợi ý HS để HS nêu các bước giải bài toán.
Bước 1 : Tìm số xi măng đã bán .
Bước 2 : Tìm số xi măng còn lại .
­ 1 HS lên bảng trình bày ­ Lớp đổi chéo bài kiểm tra nhận xét bổ sung .
*GV chốt  : Cách trình bày bài toán giải bằng 2 phép tính.
Hoạt động nối tiếp : (3 phút):­ GV nhận xét chung tiết học.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ NGỮ VỀ CÁC NƯỚC.  DẤU PHẨY
I.MỤC TIÊU : Giúp HS
­ Kể được tên một vài nước mà em biết  (BT 1) 
­ Viết được tên các nước vừa kể  (BT2)
­ Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu  (BT3)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV : Bản đồ thế giới .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động 1 : Củng cố về cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ? (5 phút)
­ 2 HS đặt câu hỏi và trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? 
­ GV nhận xét, giới thiệu bài mới .
Hoạt động 2 : Mở rộng vốn từ ngữ về các nước  (15 phút)


GV yêu cầu HS đọc thầm các bài tập trong VBTTV tập 2 trang 59 .
Bài 1 : 
­ HS nêu yêu cầu bài, trao đổi nhóm đôi lần lượt kể tên các nước mà em biết
­ Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận .
­ GV tổ chức lớp nhận xét bổ sung .
*GV chốt : Cách kể tên và viết tên riêng của các nước trên thế giới  .
­ GV tổ  chức cho HS thực hành lên chỉ  tên các nước trên bản đồ  thế  giới  
kết hợp chỉ tên nước Việt Nam  .
Hoạt động 3 : Ôn về cách dùng dấu phẩy (17 phút)
Bài 2 : 
­ GV nêu yêu cầu bài .
­ HS điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu văn cho trước  .
­ GV tổ chức lớp chữa bài trên bảng kết hợp nhận xét đánh giá bài cho HS 
ở dưới .
*GV chốt : Cách dùng dấu phẩy trong câu thường dùng để ngăn cách các vế  
câu hoặc dùng để ngăn cách các cụm từ ngữ chỉ phương tiện với bộ phận đứng sau  
câu
Hoạt động nối tiếp : (  3 phút )
­ GV tổ chức HS chơi trò chơi : “ Thi tiếp sức ”
­ GV chia lớp thành 3 nhóm ­ mỗi nhóm cử đại diện 5 em thi tiếp sức kể tên 
các nước mà em biết trên bảng trong thời gian 2 phút.
­ GV tổ chức lớp nhận xét bổ sung bình chọn nhóm kể  đúng và được nhiều  
nhất.
­ GV nhận xét, tuyên dương

TẬP VIẾT:
ÔN CHỮ HOA V
I. MỤC TIÊU : Giúp HS :

­ Củng cố cách viết chữ hoa chữ V tương đối nhanh (1 dòng), L, B (1 dòng).
­ Viết đúng tên riêng Văn Lang (1 dòng) 
­ Viết câu câu ứng dụng : Vỗ tay …. cần nhiều người (1 lần) bằng c ỡ ch ữ 
nhỏ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV : Mẫu chữ hoa V, L, B.   Từ ứng dụng : Văn Lang.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


Hoạt động 1 : Củng cố kĩ năng viết chữ hoa Uông Bí  (5 phút)
­ HS lên bảng viết chữ hoa : Uông Bí  ­ lớp viết vào bảng con .
­ GV nhận xét chuyển ý ­ Giới thiệu bài mới .
Hoạt động 2 : HS luyện viết trên bảng con (12 phút)
­ GV yêu cầu HS tìm các chữ viết hoa có trong bài : V, L, B  .
­ HS nêu – GV nhận xét bổ sung .
­ GV cho HS quan sát chữ mẫu viết hoa trên bảng kết hợp nhắc lại quy trình viết  
chữ hoa V  ­ HS viết bảng con – GV quan sát nhận xét sửa sai cho HS .
*GV: Củng cố nhắc lại quy trình viết hoa chữ : V, B, L
­ GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng : Văn Lang trên bảng .
­ GV giúp HS hiểu : Văn Lang tên nước Việt Nam thời Vua Hùng  .
­ GV nêu quy trình viết các chữ trong từ ứng dụng .
­ HS luyện viết bảng con – GV quan sát sửa sai cho HS .
­ HS đọc câu ứng dụng nêu cách hiểu câu ứng dụng.
­ HS tập viết các chữ hoa trong câu ứng dụng .
­ GV quan sát nhận xét bổ sung .
*GV chốt : Cách viết, trình bày từ, câu ứng dụng
Hoạt động 3 : HS viết vào vở Tập viết (20 phút)
­ GV hướng dẫn HS viết chữ theo cỡ chữ nhỏ.
­ HS viết vào vở ­ GV theo dõi uốn nắn.
­ GV lưu ý HS : Ngồi đúng tư thế trình bày sạch đẹp.
­ GV tăng cường nhận xét , đánh giá : 7 – 8 bài. – HS đổi chéo bài kiểm tra 
bài của nhau.
­ Nhận xét : ưu, khuyết điểm chung.
­ Chữa lỗi sai chung.
Hoạt động nối tiếp (3 phút)
GV nhận xét tiết học.

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TUẦN 31 ­ TIẾT 1

I. MỤC TIÊU: HS 
­ Ôn tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc – xăm – bua. 
­ Chính tả: Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Vở luyện tập Tiếng Việt


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY
HĐ1: Rèn kĩ năng đọc thành tiếng và hiểu nội dung bài Gặp gỡ ở Lúc – xăm 
– bua  ( 22’ )
­ HS khá đọc mẫu
­ HS luyện đọc 
­ HS đọc theo nhóm  .
­ HS đọc thầm và trả lời câu hỏi trong vở luyện tập Tiếng Việt.
HĐ2: Kĩ năng phân biệt tr/ch, ưt/ưc 10’)
Bài 3: Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
­ HS đọc yêu cầu đề bài. HS làm bài
­ 1 HS trả lời. 
­ GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: Phân biệt tr/ch, ưt/ưc 
­ HS đọc yêu cầu đề bài
­ Thảo luận nhóm 4
­ Đại diện nhóm HS trả lời. 
­ GV nhận xét, tuyên dương.
HĐ nối tiếp:  Củng cố ­ Dặn dò: 3’
­ Nhận xét đánh giá tiết học
­ Yêu cầu HS về nhà xem lại bài.

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TUẦN 31 ­ TIẾT 2


I. MỤC TIÊU: 
­ Ôn tập đọc: Bác sĩ Y – éc – xanh 
­ Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì?
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
­ Vở luyện tập Tiếng Việt
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY
HĐ1: Rèn kĩ năng đoc bài:  Một mái nhà chung ( 22’ )
­ HS khá đọc mẫu
­ HS luyện đọc 
­ HS đọc theo nhóm  .
­ HS đọc thầm và trả lời câu hỏi trong vở luyện tập Tiếng Việt.
HĐ2: Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Bài 7: Biết được từ ngữ nhân hóa.
­ HS đọc yêu cầu bài tập.
­ Thảo luận nhóm 4
­ Đại diện  HS trả lời
­ GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 8: Củng cố kĩ năng đặt câu hỏi “ Vì sao”
 ­ Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.
­ Yêu cầu HS tự làm bài.
­ Gọi HS nêu miệng kết quả.
­ Nhận xét , tuyên dương.
HĐ nối tiếp:  Củng cố, dặn dò .
­ Nhận xét đánh giá tiết học

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TUẦN 31 ( TIẾT 3)
I. MỤC TIÊU:


 ­  Luyện viết đúng chữ  hoa; tên riêng và 2 câu ứng dụng bài 2 bằng chữ cỡ nhỏ 
viết rõ ràng , tương đối đều nét và thẳng hàng ; bước đầu biết nối nét giữa chữ 
viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng 
­ Bước đầu luyện viết nét thanh, nét đậm.
­ Làm đúng các bài tập chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Mẫu chữ viết hoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức(5’)
 ­ Gọi HS viết chữ bài trước .
 ­ Giáo viên nhận xét đánh giá .
Hoạt động 2: Luyện viết (25’)
 1. Hướng dẫn viết trên bảng con :
­ GV viết mẫu
­ HS viết vào bảng con
­ Yêu cầu một học sinh đọc từ,câu.
­ Hướng dẫn HS hiểu nội dung câu tục ngữ .
­ Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa.
  2. Hướng dẫn viết vào vở  :
­ Nêu yêu cầu viết chữ hoa
­ Viết tên riêng cỡ nhỏ.
­ Viết câu tục ngữ.
­Nhắc HS về tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu 
  3. Chấm chữa bài  
­ Chấm từ 5­ 7 bài học sinh .
­ Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .
Hoạt động 3:  Làm bài tập chính tả
 Bài 4, 5: ­ HS đọc yêu cầu các bài tập, HS làm bài cá nhân.
­ Yêu cầu HS làm vào vở và đọc kết quả. Yêu cầu lớp theo dõi và tự chữa bài 
­ Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn


­ Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài114, 15, 16: HS tự làm. Đổi chéo vở kiểm tra bài của nhau.
Hoạt động nối tiếp (3’)
­Yêu cầu học sinh lần lượt nhắc lại cách viết chữ hoa và câu ứng dụng 


THỰC HÀNH TOÁN
TUẦN 31 (T1)
I. MỤC TIÊU : Giúp HS tiếp tục:
­ Củng cố kĩ năng tính diện tích hình chữ nhật. 
­ Kĩ năng giải toán bằng hai phép tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động 1: Khởi động     (2­3 phút)
GV giới thiệu nội dung tiết học.
Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành     (32­35 phút)
GV hướng dẫn  HS làm bài tập kết hợp chữa bài.
Bài 1:  Một hình chữ  nhật có chiều dài 135 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.  
Tính diện tích hình chữ nhật. 
­ 2 HS đọc đề bài – thảo luận nhóm đôi tìm cách làm.
­  HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ HS  
­  Đại diện 1 HS trình bày bài giải vào bảng nhóm .GV tổ  chức lớp nhận 
xét ­ bổ sung chốt kết quả đúng.
*HS nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi 98dm, chiều rộng là  9cm. Tính diện tích hình  
chữ nhật.
­  HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ thêm.
­  Đại diện 1 HS trình bày bài giải vào bảng nhóm .GV tổ  chức lớp nhận 
xét ­ bổ sung chốt kết quả đúng.
*HS nêu cách tìm diện tích khi biết chu vi hình chữ nhật.
Bài 3 : Tìm tích của 12673 và 8 
­ HS đọc đề bài – tự làm bài cá nhân vào vở. 2 HS lên bảng làm.
­ Gv theo dõi giúp đỡ và nhận xét, đánh giá bài cho HS . 
Hoạt động nối tiếp : (1­2phút)
GV nhận xét chung.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×