Tải bản đầy đủ

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 27

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKII ( TIẾT 1)

I. Mục tiêu: 
­ Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ  khoảng 65 
tiếng/ phút) ; trả lời được 1 CH về nội dung đọc.(HS khá, giỏi đọc tương đối  
lưu loát (tốc độ khoảng trên 65 tiếng /phút))
­ Kể  lại được từng đoạn câu chuyện Quả  táo theo tranh (SGK) ; biết dùng  
phép nhân hóa để lời kể  thêm sinh động. (HS khá, giỏi kể  được toàn bộ  câu  
chuyện)
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26.
­ 6 tranh minh hoạ truyện kể sgk.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
HĐ1: Kiểm tra tập đọc (16'):
­ Lần lượt HS trong lớp lên bốc thăm, xem lại bài trong 2 phút (1/4 số  HS  
trong lớp).
­ HS đọc theo yêu cầu của phiếu.
­ GV nêu câu hỏi để tìm hiểu đoạn hoặc bài đọc.

­ HS trả lời câu hỏi của GV, HS khác nhận xét.
­ GV nhận xét., chốt đáp án đúng.
HĐ2: Kể lại câu chuyện "Quả táo" (17').
­ 2HS đọc đề bài.
­ HS quan sát kĩ 6 tranh, đọc phần chữ trong tranh để hiểu nội dung truyện.
­ GV lưu ý HS sử dụng phép nhân hoá làm cho các con vật có hành động, suy  
nghĩ, cách nói năng như người để câu chuyện sinh động hơn.
­ HS tiếp nối nhau kể theo từng tranh.
­ 2HS kể toàn truyện.
­ HS, GV nhận xét.
HĐ nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
­ Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện và tiếp tục luyện đọc.


TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKII ( TIẾT 2)

I. Mục tiêu: 
­ Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ  khoảng 65 
tiếng/ phút) ; trả lời được 1 CH về nội dung đọc.(HS khá, giỏi đọc tương đối  
lưu loát (tốc độ khoảng trên 65 tiếng /phút))
­ Nhận biết được phép nhân hóa, các cách nhân hoá (BT2a/b).
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26.
­ Bảng lớp chép bài thơ " Em thương" và kẻ cột bài 2a, 2b.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1(15'): Kiểm tra đọc:
­ Lần lượt HS trong lớp lên bốc thăm, xem lại bài trong 2 phút (1/4 số  HS  
trong lớp).
­ HS đọc theo yêu cầu của phiếu.
­ GV nêu câu hỏi để tìm hiểu đoạn hoặc bài đọc.
­ HS trả lời câu hỏi của GV, HS khác nhận xét.
­ GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
HĐ2: Ôn về phép nhân hoá (18'):
Bài tập 2: 
­ GV đọc bài 1 lần (giọng tình cảm, trìu mến).
­ 1HS đọc bài thơ, lớp đọc thầm.
­ 1HS đọc câu hỏi a, b, c. Lớp theo dõi trong sgk.
­ HS trao đổi theo cặp, làm bài vào vở.
­ 2HS lên làm câu a, b. 


­ 1HS nêu miệng câu c: Tác giả bài thơ rất yêu thương, thông cảm với những  
đứa trẻ mồ côi, cô đơn: những người ốm yếu, không nơi nương tựa.      
­ GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
HĐ nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
­ Nhận xét tiết học.


TOÁN
CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

I. Mục tiêu: 
­ Biết các hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn 
vị.
­ Biết viết và đọc các số có năm chữ số trong trường hợp đơn giản (không có 
chữ số 0 ở giữa).
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ Bảng lớp kẻ  ô để  biểu diễn cấu tạo số  gồm 5 cột chỉ  tên các hàng: chục 
nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1. Củng cố kiến thức (3'):   
­ GV chữa bài kiểm tra.
­ GV nhận xét bài kiểm tra của HS.
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
HĐ2: Ôn tập về các số trong phạm vi 10 000 (3').
­ GV viết bảng số: 2316
­ HS đọc theo cá nhân, nhóm. HS nêu cấu tạo số.
­ GV cùng HS nhận xét.
­ GV viết bảng số: 1000
­ HS đọc và nêu cấu tạo số.
­ GV cùng HS nhận xét.
HĐ3: Viết và đọc số có 5 chữ số (9'):
­ GV viết bảng số:    10 000.
­ GV đọc mẫu. HS đọc lại.
? Số 10 000 gồm mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy  
đơn vị?
­ GV cùng HS nhận xét.
­ GV treo bảng có gắn số.
­ 3HS nhín bảng đọc: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu.
? Số trong bảng có mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy 
đơn vị?
­ GV hướng dẫn cách viết số: viết từ trái sang phải: 42316.
­ GV lưu ý cho HS : Chú ý xác định mỗi chữ số ở hàng nào.
­ Hướng dẫn học sinh đọc số.


­ HS luyện đọc các cặp số: 5327 và 45327, 8735 và 28735, 6581 và 96581, 
7311 và 67311
HĐ4: Thực hành (18'):
Bài 1:  củng cố cách viết và đọc số.
­ GV hướng dẫn mẫu.
­ 1HS lên bảng làm câu b, lớp nhận xét.
­ GV nhận xét.
Bài 2: củng cố cách viết và đọc số.
­ 3HS lên làm, lớp nhận xét.
­ GV củng cố cách viết và đọc số.
Bài 3: Củng cố cách đọc số.
 Đọc các số : 23 116 ; 12 427 ; 3 116 ; 82 427
­ HS đọc, lớp nhận xét.
­ HS đọc theo nhóm, lớp.
Bài 4:   Số ? (dành cho HS khá, giỏi)
+ Chấm bài, nhận xét.
HĐ nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
? Số có 5 chữ số, hàng cao nhất của số là hàng nào?
­ Dặn HS về nhà học viết, đọc số có năm chữ số và làm bài tập.


ĐẠO ĐÚC
TÔN TRỌNG THƯ TỪ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC ( TIẾT 2)
I. Mục tiêu:   
­ Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
­ Biết: Không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác.
­ Thực hiện tôn trọng thư  từ, nhật ký, sách vở, đồ  dùng của bạn bè và mọi 
người.
II. Đồ dùng dạy học: 
­ Phiếu học tập cho hoạt động 1.
­ Cặp sách, truyện tranh, lá thư…để đóng vai.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1. Củng cố kiến thức (5'):
? Vì sao cần tôn trọng thư từ, tài sản của người khác?
­ GV nhận xét, tuyên dương.
HĐ1: Nhận xét hành vi (15').
­ HS đọc yêu cầu bài tập 3.
­ HS thảo luận theo nhóm bàn đưa ra nhận xét các hành vi:
­ Đại diện các nhóm trả lời. HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
­ GV nhận xét, kết luận.
HĐ2 : Đóng vai (13'):
­ HS đọc yêu cầu bài tập 4.
­ GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm đóng vai 1 tình huống.
Nhóm 1, 3 đóng tình huống 1 ; nhóm 2, 4 đóng tình huống 2.
­ Yêu cầu các nhóm trình diễn.
­ GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.


* GVKL chung: Thư  từ, tài sản của người khác thuộc về  riêng họ, không ai  
được xâm phạm, tự  ý bóc, đọc thư  hoặc sử  dụng tài sản của người khác là 
việc nên làm.
HĐ nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
­ Dặn HS thực hiện tốt việc tôn trọng thư  từ, tài sản của người khác và 
chuẩn bị bài sau.

TỰ NHIÊN VÀ XàHỘI
CHIM

I. Mục tiêu: 
­ Nêu được ích lợi của chim đối với con người.
­ Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của chim.
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ Các hình sgk trang 102,103.
­ Tranh, ảnh về các loài chim.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1: Củng cố kiến thức (5'):
? Cá sống ở đâu? Thở bằng gì?
?  Nêu ích lợi của cá?
­ GV nhận xét, tuyên dương.
 HĐ2: Quan sát và thảo luận (16'):
­ GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu quan sát hình sgk Tr102, 103, thảo luận 
theo gợi ý sau:
+ Chỉ, nói tên các bộ phận bên ngoài của những con chim có trong hình. Nhận 
xét về  độ  lớn của chúng. Loài nào biết bay, loài nào biết bơi, loài nào chạy 
nhanh?
+ Bên ngoài cơ thể có gì bảo vệ? Bên trong cơ thể của chúng có xương sống  
không?


+ Mỏ chim có đặc điểm gì chung? Chúng dùng mỏ để làm gì?
­ Đại diện mỗi nhóm lên trình bày, mỗi nhóm giới thiệu về 1 con. Nhóm khác  
bổ sung. 
­  Loài chim có đặc điểm gì chung ?
*GVKL : Chim là động vật có xương sống. Tất cả các loài chim đều có lông 
vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân.
HĐ3 (13'): Làm việc với các tranh, ảnh sưu tầm được:
­ GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu phân loại tranh,  ảnh nhóm mình sưu tầm 
được theo các nhóm: biết bay, biết bơi, có giọng hót hay.
­ Các nhóm trưng bày bộ sưu tập của nhóm mình và cử người thuyết minh về 
những loài chim sưu tầm được.
­ GV cùng HS nhận xét.
? Tại sao chúng ta không nên săn, bắt, phá tổ chim?
­ GV kể cho lớp nghe câu chuyện "Diệt chim sẻ".
? Qua câu chuyện này ta rút ra được điều gì?
­ GV hướng dẫn HS chơi" Bắt chước tiếng chim hót".
­ HS chơi: 1HS hót tiếng của chim, HS khác nghe, đoán xem đó là tiếng hót  
của loài chim nào.
HĐ nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ loài chim?
­ Dặn HS chuẩn bị cho bài học sau.

Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2019
Toán
Luyện tập

I. Mục tiêu: 
­ Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số.
­ Biết thứ tự của các số có năm chữ số.
­ Biết viết các số  tròn nghìn (từ  10 000 đến 19 000) vào dưới mỗi vạch của  
tia số.
II. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1. Củng cố kến thức (5'):   Củng cố đọc, viết các số có năm chữ số. 
­ Đọc, nêu cấu tạo các số: 42285, 38142.
­ GV nhận xét, đánh giá.
HĐ2. Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
1: HS làm bài, chữa bài (27'):
­  GV yêu cầu HS làm BT: 1,2,3,4 sgk ­ Tr142.
­ GV theo dõi HS làm bài, chú ý HS yếu.
Bài 1: Viết (theo mẫu).


­ 3HS lên chữa bài, lớp nhận xét.
­ GV củng cố cho HS cách viết, đọc số.
Bài 2: Viết (theo mẫu):
­ 2HS lên làm bài, lớp nhận xét.
­ 1 số HS đọc lại.
­ GV củng cố cách viết và đọc số.
Bài 3:    Số?
­ 3HS lên làm, HS khác nhận xét.
­ GV cùng HS nhận xét.
? Em có nhận xét gì về sự sắp xếp các dãy số?
Bài 4: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch.
­ 1HS lên làm, lớp nhận xét.
­ GV cùng HS nhận xét.
? Nêu đặc điểm của dãy số trên tia số?
+ Chấm bài, nhận xét.
HĐ3. Hoạt động nối tiếp (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS về nhà ôn lại cách đọc, viết cấu tạo số có năm chữ số và làm BT.

Tiếng Việt
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 3)
I. Mục tiêu: Giúp HS :
­ Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
­ Báo cáo được 1 trong 3 nội dung nêu ở BT2 (về học tập hoặc về lao động,  
về công tác khác).
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ Phiếu ghi tên các bài tập đọc (8 tuần đầu HK2).
­ Bảng lớp viết các nội dung cần báo cáo.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1.Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
1: Kiểm tra tập đọc (16'):


­ Lần lượt HS trong lớp lên bốc thăm, xem lại bài trong 2 phút (1/4 số  HS  
trong lớp).
­ HS đọc theo yêu cầu của phiếu.
­ GV nêu câu hỏi để tìm hiểu đoạn hoặc bài đọc.
­ HS trả lời câu hỏi của GV, HS khác nhận xét.
­ GV nhận xét, cho điểm.
2: Ôn về trình bày báo cáo (17'):
­ HS đọc yêu cầu bài tập.
­ 1HS đọc mẫu báo cáo đã học ở tuần 20, mẫu báo cáo tiết 5 ­ Tr75.
? Yêu cầu của báo cáo này có gì khác với yêu cầu của báo cáo đã được học ở 
tiết TLV tuần 20?
­ Báo cáo này có những điểm khác :
+  Người báo cáo là chi đội trưởng.
+ Người nhận là cô (thầy) tổng phụ trách.
+ Nội dùng thi đua "Xây dựng đội vững mạnh".
+ Nội dung báo cáo: học tập, lao động thêm nội dung về công tác khác.
­ GV lưu ý HS thay lời "Kính gửi"bằng "Kính thưa".
­ HS thảo luận trong tổ và viết vào giấy nháp.
­ Yêu cầu đại diện các tổ trình bày.
­ GV nhận xét, bổ sung. 
HĐ2. Hoạt động nối tiếp (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc và học lại các bài tập đọc.

Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019
Toán
Các số có năm chữ số (tiếp)

I. Mục tiêu: 
­ Biết viết và đọc các số  với trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng  
chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị 
nào ở hàng đó của số có năm chữ số.
­ Biết về thứ tự của các số có năm chữ số và ghép hình.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1. Củng cố kiến thức (5'):   Củng cố vê các số có năm chữ số. 
­ 2HS lên bảng làm bài.


­ GV cùng HS nhận xét.
HĐ2. Hình thành kiến thức:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
1. Giới thiệu các số có năm chữ  số, trong đó bao gồm cả trường hợp có 
chữ số 0 ở hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị.
­ HS quan sát bảng trong bài học.
­ HS nhận xét bảng, 1 số HS lên bảng vừa nêu cách viết số, đọc số và điền số 
vào bảng.
­ GV lưu ý cho HS đọc đúng quy định với các số hàng nghìn, hàng trăm, hàng 
chục, hàng đơn vị là 0 và trường hợp  hàng đơn vị khác 0.
HĐ 3: Thực hành (20'):
­ GV yêu cầu HS làm BT: 1,2(a,b), 3(a,b), 4 sgk ­ Tr 144.
­ GV quan sát, giúp HS làm bài.
Bài 1: Viết (theo mẫu):
­ 3HS đọc, viết. HS khác nhận xét.
­ GV củng cố cách đọc số.
Bài 2:   Số ? (câu c dành cho HS khá, giỏi)
­ 2HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét.
­ GV củng cố cách viết, đọc số.
Bài 3:   Số? (câu c dành cho HS khá, giỏi)
­ 2HS lên làm
­ GV cùng HS nhận xét.
­ GV củng cố sự sắp xếp trong dãy số.
+ Chấm bài, nhận xét.
Bài 4:  Cho tám hình tam giác. Hãy xếp thành hình dưới đây.
­ 2 dãy, mỗi dãy 8 HS chơi trò chơi "Xếp nhanh, xếp đúng"  
­ GV cùng HS nhận xét.
HĐ4. Hoạt động nối tiếp (2')
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS về nhà ôn đọc, viết số có năm chữ số và làm BT trong VBT.

Tiếng Việt
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 4)
I. Mục tiêu: Giúp HS :
­ Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
­ Nghe ­ viết đúng bài CT "Khói chiều" (tốc độ khoảng 65 chữ / phút), không 
mắc quá 5 lỗi trong bài ; trình bày sạch sẽ, đúng bài thơ lục bát.


II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ Phiếu ghi tên từng bài tập đọc.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
A.Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
HĐ1: Kiểm tra bài tập đọc (16'):
­ Lần lượt HS trong lớp lên bốc thăm, xem lại bài trong 2 phút (1/4 số  HS  
trong lớp).
­ HS đọc theo yêu cầu của phiếu.
­ GV nêu câu hỏi để tìm hiểu đoạn hoặc bài đọc.
­ HS trả lời câu hỏi của GV, HS khác nhận xét.
­ GV nhận xét, cho điểm.
HĐ2: Hướng dẫn HS nghe ­ viết chính tả (17'):
a. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị:
­ GV đọc lần 1 bài thơ : Khói chiều.
­ 2HS đọc lại, lớp đọc thầm sgk.
? Tìm những câu thơ tả cảnh "khói chiều".
? Bạn nhỏ trong bài thơ nói gì với khói?
? Bài thơ được trình bày như thế nào?
­ HS tự viết giấy nháp những từ các em hay viết sai.
­ GV giúp HS viết đúng.
b. GV đọc cho HS viết:
­ GV đọc lần 2, Hướng dẫn cách trình bày vào vở.
­ Quan sát giúp HS viết đúng chính tả, trình bày bài sạch đẹp.
­ GV đọc lần 3 ­ HS soát bài chữa lỗi.
c. Chấm, chữa bài:
+ Chấm bài, nhận xét.
B. Hoạt động nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS đọc lại các bài HTL.

Tiếng Việt
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 5)
I. Mục tiêu: 


­ Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
­ Dựa vào báo cáo miệng  ở  tiết 3, dựa theo mẫu (SGK), viết báo cáo về  1 
trong 3 nội dung : về học tập hoặc về lao động, về công tác khác.
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ 7 phiếu, mỗi phiếu ghi tên một bài tập đọc HTL.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1.Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học 
1: Kiểm tra đọc (16').
­ Lần lượt HS trong lớp lên bốc thăm, xem lại bài trong 2 phút.
­ HS đọc theo yêu cầu của phiếu.
­ GV nêu câu hỏi để tìm hiểu đoạn hoặc bài đọc.
­ HS trả lời câu hỏi của GV, HS khác nhận xét.
­ GV nhận xét, cho điểm.
2: Ôn viết báo cáo (16'):
­ HS đọc yêu cầu bài tập.
­ Viết báo cáo vào vở.
­ Một số HS đọc lại bài.
­ Lớp nhận xét, bổ sung.
­ GV nhắc HS nhớ lại nội dung báo cáo ở tiết 3, viết lại đúng mẫu, đủ thông 
tin, rõ ràng, trình bày đẹp.
­ GV nhận xét, bình chọn báo cáo viết tốt nhất.
HĐ2. Củng cố, dặn dò (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Nhắc những HS chưa đạt thì về HTL để kiểm tra lại.

Tự nhiên và Xã hội


Thú
I. Mục tiêu:   
­ Nêu được ích lợi của thú đối với con người.
­ Quan sát hình vẽ  hoặc vật thật và chỉ  được các bộ  phận bên ngoài của các 
loài thú.
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ Các hình sgk T104, 105.
­ Sưu tầm tranh, ảnh về các loài thú nhà.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1.Củng cố kiến thức (5'):
? Vì sao chúng ta không nên săn, bắt tổ chim?
­ GV nhận xét,tuyên dương.
HĐ2.Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
1: Quan sát và thảo luận (12'):
­ HS quan sát hình Tr104, 105 sgk thảo luận theo nhóm bàn, trả lời câu hỏi:
? Kể tên các con thú mà em biết ?
? Trong số các con thú nhà đó: ? Con nào có mõm dài, tai vễnh, mắt híp?
? Con nào có thân hình vạm vỡ, sừng cong như lưỡi liềm?
? Con nào có thân hình to lớn, có sừng, vai u, chân cao?
? Con nào đẻ con?
? Thú mẹ nuôi con mới sinh bằng gì?
­ Đại diện các nhóm lên trình bày, mỗi nhóm giới thiệu về 1 con.
­ Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
­ HS nêu đặc điểm chung của thú.
*GVKL: Những động vật có đặc điểm như  có lông mao, đẻ  con và nuôi con  
bằng sữa được gọi là thú hay động vật có vú.
2: Thảo luận cả lớp (7'):
­ GV yêu cầu HS nêu được ích lợi của việc nuôi các thú nhà như: lợn, trâu, bò, 
mèo,...
 ? Nhà em có nuôi một vài loài thú nhà không? Em có tham gia chăm sóc hay 
chăn thả chúng không? Em cho chúng ăn gì?
 GVKL: Lợn là con vật nuôi chính của nước ta. Thịt lợn là thức ăn giàu chất 
dinh dưỡng cho người. Phân lợn dùng để bón ruộng. Trâu, bò để kéo cày. Bò 
lấy sữa,...
3: Làm việc cá nhân (10'):
­ HS vẽ vào giấy hoặc vở BT. Ghi chú tên con vật và các bộ phận của các con 
vật trên hình vẽ.
­ Cá nhân HS dán bài lên bảng, giới thiệu về bức tranh của mình.
­ GV nhận xét, đánh giá bức tranh.
HĐ3. Hoạt động nối tiếp:Củng cố, dặn dò (1'):


­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS chuẩn bị tiết học sau.
Thủ công
Làm lọ hoa gắn tường (Tiết 2)

I. Mục tiêu: 
­ Biết cách làm lọ hoa gắn tường.
­ Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối đều, thảng, phẳng. Lọ 
hoa tương đối cân đối.
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ HS có giấy thủ công, hồ dán.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1. Củng cố kiến thức  (5'):
­ GV kiểm tra đồ dùng của HS.
HĐ2.Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
1: Ôn lại các bước làm lọ hoa (10'):
­ HS quan sát tranh quy trình, nêu lại các bước làm lọ hoa gắn tường.
B1. Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều.
B2. Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa.
B3. Làm thành lọ hoa gắn tường.
2: Thực hành (21'):
­ HS thực hành gấp lọ hoa theo cá nhân.
­ GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ cho những HS còn lúng túng.
­ Hướng dẫn học sinh cắt, dán các bông hoa có cành lá, cắm trang trí vào lọ 
hoa.
­ HS trưng bày sản phẩm.
­ GV chấm sản phẩm đã hoàn thành.
HĐ3. Hoạt động nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS giờ sau thực hành tiếp tiết 3.


Thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019
Toán
Luyện tập

I. Mục tiêu: 
­ Biết cách đọc, viết số có năm chữ số(trong năm chữ số đó có chữ số là chữ 
số 0).
­ Biết thứ tự của các số có năm chữ số.
­ Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1. Củng cố kiến thức  (5'):   Củng cố đọc, viết các số có năm chữ số.
­ 2HS đọc, viết: 53020, 66106.
­ GV nhận xét.
HĐ2.Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
1: Thực hành (28'):
­ GV yêu cầu HS làm BT: 1,2,3,4 sgk ­Tr145.
­ Giúp HS hiểu ND bài tập.
 Bài 1: Viết (theo mẫu):
­ 2HS lên chữa bài
­ GV cùng HS nhận xét, củng cố cách đọc các số.
Bài 2: Viết (theo mẫu):
­ 2HS lên làm, lớp nhận xét.
­ GV củng cố cách viết số.
Bài 3:   Mỗi số ứng với vạch thích hợp nào ?
­ 1HS lên làm.
­ HS nêu lại cách nối.
­ GV nhận xét.
Bài 4: Tính nhẩm :
­ 2HS lên làm bài, lớp nhận xét.
­ HS nêu cách nhẩm.
­ GV củng cố cách nhẩm.
+ Chấm bài, nhận xét.
HĐ2. Hoạt động nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS về  ôn lại cách đọc, viết các số  có năm chữ  số  và làm BT trong 
VBT.


Tiếng việt
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (Tiết 6)
I. Mục tiêu: 
­ Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
­ Viết đúng các âm, vần dễ lẫn trong đoạn văn (BT2).
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ 7 phiếu, mỗi phiếu ghi tên 1 bài thơ và mức độ HTL.
­ Vở BT.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1.Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học. 
1: Kiểm tra đọc (17'):
­ Lần lượt HS trong lớp lên bốc thăm, xem lại bài trong 2 phút.
­ HS đọc theo yêu cầu của phiếu.
­ GV nêu câu hỏi để tìm hiểu đoạn hoặc bài đọc.
­ HS trả lời câu hỏi của GV, HS khác nhận xét.
­ GV nhận xét.
2: Giải ô chữ (16'):
Bài 2:  2HS đọc đề bài.
­ HS quan sát ô chữ, đọc câu gợi ý.
­ HS lần lượt nêu đáp án.
­ GV cùng nhận xét, kết luận từ ngữ đúng.
­ GV yêu cầu HS làm vào VBT.
+ Chấm bài, nhận xét.
HĐ2. Củng cố, dặn dò (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS về chuẩn bị giấy bút để làm bài kiểm. 


Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019
Toán
Số 100 000 ­ Luyện tập

I. Mục tiêu: 
­ Biết số 100 000.
­ Biết cách đọc, viết và thứ tự các số có năm chữ số.
­ Biết số liền sau của số 99 999 là số 100 000.
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ 10 mảnh bìa, mỗi mảnh có ghi số 10 000.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1.Củng cố kiến thức (5'):  Củng cố các số có năm chữ số.
­ 2HS lên bảng.
­ GV nhận xét.
HĐ2.Bài mới:
* Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học.
1(12'): GV giới thiệu cho HS số 100 000
­ GV gắn 7 miếng bìa có ghi số 10 000.
? Có mấy chục nghìn? ­ GV ghi số 70 000 ở phía dưới.
­ GV gắn thêm một mảnh bìa có ghi  số 
10 000. ? Có mấy chục nghìn ?
­ Ghi số 80 000 ở bên phải số 70 000.
­ Tương tự đến số 10 000.
? Bây giờ có mấy chục nghìn?
­ GV nêu: Vì 10 chục là một trăm nên mười chục nghìn còn gọi là một trăm 
nghìn.
­ GV ghi số 100 000 bên phải số 90 000.
2: Thực hành (21'):


­ GV yêu cầu HS làm BT: 1,2,3 (dòng 1,2,3), 4 sgk ­ Tr146.
­ Giúp HS làm bài.
Bài 1:   Số ?
­ 4HS lên điền số, lớp nhận xét.
­ HS nhận xét về dãy số.
­ GV nhận xét, củng cố.
Bài 2: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:
­ 2HS lên làm. GV cùng HS nhận xét.
? Các số liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị ?
Bài 3:    Số? (dòng 4, 5 dành cho HS khá, giỏi)
­ 3HS lên làm bài, lớp nhận xét.
­ GV củng cố số liền trước, số liền sau các số.
Bài 4:  1HS đọc đề bài.
­ 1 HS lên bảng.
­ GV cùng HS nhận xét.
HĐ2. Hoạt động nối tiếp: Củng cố, dặn dò (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS về nhà làm BT1,2,3,4 – VBT.
Tiếng Việt
 Kiểm tra đọc
I. Mục tiêu: HS :
­ Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ  khoảng 65 
tiếng/ phút) ; trả lời được 1 CH về nội dung đọc.(HS khá, giỏi đọc tương đối  
lưu loát (tốc độ khoảng trên 65 tiếng /phút))
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ Các phiếu, mỗi phiếu ghi tên 1 bài thơ và mức độ yêu cầu HTL.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
HĐ1. Bài mới:
1. Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học,
2. Kiểm tra đọc (32'):
­ Lần lượt HS trong lớp lên bốc thăm, xem lại bài trong 2 phút.
­ HS đọc theo yêu cầu của phiếu.
­ GV nêu câu hỏi để tìm hiểu đoạn hoặc bài đọc.
­ HS trả lời câu hỏi của GV, HS khác nhận xét.
­ GV nhận xét, cho điểm.
HĐ2. Hoạt động nối tiếp: Nhận xét, dặn dò (1'):
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS về tiếp tục luyện đọc.


Tiếng việt
Kiểm tra Chính tả + Tập làm văn
I. Mục tiêu: 
­ Nhớ  ­ viết đúng bài chính tả  (tốc độ  khoảng 65 chữ/ 15 phút), không mắc 
quá 5 lỗi trên bài ; trình bày sạch sẽ, đúng hình thức bài thơ.
­ Viết được đoạn văn ngắn có nội dung liên quan đến những chủ  điểm đã 
học.
II. Đồ dùng dạy ­ học: 
­ HS chuẩn bị giấy kiểm tra.
III. Đề bài (40'):
1. Chính tả: Em hãy nhớ và viết lại bài: Bàn tay cô giáo.
   2. Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể  về  một anh  
hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết.
IV. Đáp án:
­ HS viết bài chính tả thẳng dòng, trình bày đẹp, ít sai lỗi chính tả (4 điểm).
­ Nêu đầy đủ các ý, câu văn rõ ràng (6 điểm).


GDTT
SINH HOẠT LỚP TUẦN 27

I MỤC TIÊU:
­ Xây dựng tốt nề nếp học tập, nề nếp lớp tự quản.
­ Trong tuần phấn đấu không vi phạm nội quy của đội và của nhà trường đề 
ra.
­ Biểu dương các em có tiến bộ trong học tập, nhắc nhở những em chưa cố 
gắng trong học tập.
II CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HĐ 1: Đánh giá hoạt động trong tuần 27:
a, Ưu điểm:
­ Đánh giá những mặt tiến bộ và thực hiện tốt của học sinh.


­ Khen ngợi, tuyên dương những HS thực hiện tốt trong học tập và rèn luyện.
b, Nhược điểm: 
­ Một số em chưa cố gắng trong học tập, chưa chịu khó ôn bài và làm bài tập.
­ Trong giờ học một số em còn chú ý, tinh thần xây dựng bài chưa cao.
c, Xếp loại:
    ­ Lớp trưởng đánh giá hoạt động của từng cá nhân qua báo cáo ghi chép của 
tổ trưởng từng tổ để lớp căn cứ xếp loại.
­ GV nhận xét kết quả xếp loại của các tổ.
HĐ2: Triển khai hoạt động tuần 28.
­ Tiếp tục phấn đấu trong mọi hoạt động để đạt kết quả cao nhất, phấn đấu 
xếp thứ nhất.
­ Nêu cao ý thức tự giác trong học  tập.
­  Nêu cao tinh thần đoàn kết thi đua cùng tiến bộ.
HĐ3: Thi giọng hát hay.
­ Các tổ cử đại diện lên thi hát.
­ Bình chọn bạn hát hay nhất
­ Tuyên dương tổ thắng cuộc.
HĐ nối tiếp: ­ Nhận xét tiết sinh hoạt.
                                                                                 Kí duyệt
Ngày …… tháng…….năm 2019
                                                                              PT CM

                                                                                  Ngô Thị Quang

HĐNGLL  
KỂ CHUYỆN VỀ BÀ, MẸ VÀ CÁC CHỊ EM GÁI CỦA EM
BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  
                          BÀI 8:    Giản dị, hòa mình với nhân dân (T1)
 
I. MỤC TIÊU
 ­ HS biết về bà, mẹ, chị em gái của mình


­ HS hiểu được sự yêu thương,quan tâm chăm sóc mà bà,mẹ,chị em gái đã 
dành cho em
­ Giáo dục HS  tình cảm yêu thương,thái độ tôn trọng đối với những người 
phụ nữ trong gia đình các em
­ Cảm nhận được những phẩm chất cao quý của lãnh tụ  Hồ  Chí Minh sống  
giản dị, hòa mình với quần chúng, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước.
­ Thấy đượcsự sống giản dị, hòa đồng đã làm nên vẻ đẹp của Bác Hồ, đã làm  
nên sức mạnh của Việt Nam, trở thành niềm tự hào của người Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
­ Băng hình, ảnh về bà, mẹ, chị em gái của HS (nếu có điều kiện)
­ Một món quà mà HS được mẹ, bà, chị em gái tặng
­ Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống  lớp 3  ­ Bảng phụ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Bước 1: Chuẩn bị Trước 1 tuần GV phổ biến cho HS chuẩn bị:
+ Nội dung: kể về bà, mẹ, chị em gái của mình Ví dụ: Bà em năm nay bao 
nhiêu tuổi? Bà còn đi làm hay đã nghỉ hưu? Mẹ của em tên là gì? Mẹ bao 
nhiêu tuổi? Mẹ hiện nay làm nghề gì? ở đâu? Hàng ngày bà, mẹ đã yêu 
thương chăm sóc em như thế nào? Các chị em gái hiện đang học lớp mấy? 
Tại trường nào? Em có yêu bà, mẹ, các chị em gái của mình không?  Em làm 
gì để bày tỏ tình cảm yêu thương đó?
+ Hình thức : Kể bằng lời kết hợp với giới thiệu bằng ảnh, băng hình, các 
vật kỉ niệm và bà, mẹ, các chị em gái 
­ HS chuẩn bị kể theo yêu cầu của GV
Bước 2: Kể chuyện
­ Mở đầu GV hoặc người dẫn chương trình nêu vấn đề: Nhân dịp ngày Quốc 
tế phụ nữ 8­ 3 chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe về những người phụ nữ 
thân yêu trong gia đình mình là: bà,mẹ,chị em gái. Bây giờ bạn nào sẽ xung 
phong kể trước 
­ HS lần lượt xung phong lên kể chuyện, vừa kể vừa giới thiệu ảnh,băng 
hình,các vật kỉ niệm và bà,mẹ,các chị em gái 
­ Sau mỗi HS kể ,các bạn khác trong lớp ngồi nghe và có thể nêu ý kiến bình 
luận hoặc đặt câu hỏi. 
­ GV có thể kể về bà,mẹ,các chị em gái  của mình cho HS tham khảo
Bước 3: Thảo luận chung
Sau khi  HS kể xong GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận theo các câu hỏi 
sau:
­ Em nghĩ gì khi kể chuyện và nghe các bạn kể chuyện về bà, mẹ, các chị em 
gái  của mình?
­ Chúng ta cần thể hiện tình cảm yêu thương đối với bà,mẹ,các chị em gái 
trong cuộc sống hàng ngày như thế nào?
Bước 4: Tổng kết


­ GV NX  đánh giá chung về kết quả buổi kể chuyện khen các HS  kể hay, 
thể hiện được cảm xúc của mình đối với bà,mẹ,các chị em gái qua câu 
chuyện.
­ GV nhắc nhở HS hãy luôn yêu quý và thể hiện tình cảm của mình đối với 
bà, mẹ, các chị em gái bằng thái độ quan tâm và những việc làm cụ thể trong 
cuộc sống. 
HĐ 2: BÀI 8:    Giản dị, hòa mình với nhân dân (T1)
 a.Giới thiệu bài: Giản dị, hòa mình với nhân dân 
1: Đọc hiểu
GV kể lại câu chuyện “Giản dị, hòa mình với nhân dân ” (Tài liệu Bác Hồ và 
những bài học về đạo đức, lối sống  lớp 3– Trang 29) 
*Treo BP: + Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
1. Nhà báo người Mỹ nhận xét Bác Hồ là người như thế nào?
 a) Là nhân vật của thời đại
              b) Là nhân vật kì lạ của thời đại
              c) Là nhân vật  nổi tiếng của thời đại
       2. Phẩm chất tốt đẹp nào của Bác được xem là “ giá trị  vĩnh cửu” của 
người Việt Nam?
a)Địa vị càng cao, Bác càng sống giản dị, trong sạch
b) Bác từ chối sự sùng bái cá nhân
c) Bác kính gì, yêu trẻ, ghét tiền của
 Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
­ Các em hãy tìm 2 từ thể hiện được vẻ đẹp của bác qua câu chuyện.
­ HS trả lời. Lớp nhận xét và bổ sung.
HĐ 3: Hoạt động nối tiếp 
­ GV NX giờ học 


Thực hành Toán
Tuần 27 (T1)

I. Mục tiêu:  Củng cố:
­ Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số.
­ Biết thứ tự của các số có năm chữ số.
II. Đồ dùng dạy ­ học:
­ Vở Luyện tập Toán 3 Tập 2.
III. Các hoạt động dạy ­ học:
1.Giới thiệu bài (1'): GV nêu mục tiêu tiết học và ghi đầu bài. 
2. Hướng dẫn HS làm bài tập (28')
­ GV yêu cầu học sinh làm BT 1,3,4,5,6, 7, 8,9,10 (Luyện tập Toán T2).
Bài 1,2,3:  HS đọc đề bài.
­ Lớp làm vào vở, HS lên bảng.
­ GV cùng HS nhận xét, củng cố.
Bài 4:  HS đọc yêu cầu bài và làm vào vở.
­ HS nêu miệng kết quả.
­ Lớp nhận xét.
Bài 5,6,7,8:  ­ HS làm vào vở, HS lên bảng làm.
­ Lớp nhận xét.
­ GV nhận xét, củng cố.
Bài 9,10:  1HS đọc yêu cầu bài và làm vào vở.
­ GV nhận xét, củng cố. 
HĐ3. Củng cố, dặn dò (2').
­ Nhận xét tiết học.
­ Dặn HS về xem lại bài.


Thực hành Toán
Tuần 27 (T2)

I. Mục tiêu :  
­ Biết cách đọc, viết số có năm chữ số.
­ Biết thứ tự của các số có năm chữ số.
­ Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm.
II.Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài. ­ GV nêu mục tiêu bài học ­ Ghi bảng.
2. Hướng dẫn HS ôn tập: 
*GV yêu cầu học sinh làm bài: Bài 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 – LT Toán 
T2.
Bài 11,12: HS đọc đề và làm bài.
­ HS nêu miệng, lớp nhận xét.
­ GV nhận xét, củng cố.
Bài 13,14,15:  HS đọc đề và làm bài.
­ 1HS lên bảng, lớp nhận xét.
­ GV nhận xét, củng cố.
Bài 16,17: HS đọc yêu cầu và làm vào vở.
­ HS lên bảng làm.
- GV cùng cả lớp nhận xét.
Bài 18,19:  HS đọc yêu cầu.
­ HS nêu miệng, lớp nhận xét.
­ GV nhận xét, củng cố.
Bài 20:   1HS đọc đề bài.
­ 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
­ GV cùng cả lớp nhận xét.
3. Củng cố ­ Dặn dò.(2’)­ Nhận xét tiết học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×