Tải bản đầy đủ

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 2

ĐẠO ĐỨC                         
KÍNH YÊU BÁC HỒ ( Tiết2)

I/ MỤC TIÊU: HS
­ Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất, dân tộc.
­ Biết được tình cảm của Bác Hồ  đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối 
với Bác Hồ.
­ Thực hiện theo Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
­ GD hs học tập theo tấm gương đạo đức HCM.
­ HS khá giỏi:  Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện năm điều Bác Hồ dạy.
II/ ĐỒ DÙNG: 
­Một số bài hát , bài thơ, tranh ảnh nói về BH.
III/ CÁC HĐ DẠY HỌC:
 HĐ1: Củng cố  kiến thức  
­Thiêú nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?
­HS trả lời. HS, GV nhận xét ghi điểm.
HĐ2. Hình thành kiến thức
1. HS tự liên hệ.
Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá việc thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, 
nhi đồng của bản thân và có phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo Năm điều 
Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.   

­Y/c HS thảo luận nhóm đôi. Em đã thực hiện được những điều nào trong Năm 
điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng? Thực hiện như thế nào?
­GV mời một vài HS tự liên hệ trước lớp.
­GV nhận xét.   
2. HS trình bày, giới thiệu những tư liệu đã sưu tầm được về Bác Hồ.
Mục tiêu: Giúp HS biết thêm những thông tin về Bác Hồ, về tình cảm giữa Bác Hồ 
với thiếu nhi và thêm kính yêu Bác Hồ.
­Các nhóm trình bày kết qủa sưu tầm được.
­HS nhận xét về kết quả sưu tầm của các nhóm.
­GV nhận xét và giới thiệu thêm một số tư liệu khác về Bác Hồ với thiếu nhi.
3. Trò chơi Phóng viên.
Mục tiêu: Củng cố lại bài học.
Cách tiến hành:
­Một số HS trong lớp lần lượt thay nhau đóng vai phóng viên và phỏng vấn các 
bạn trong lớp về Bác Hồ, về Bác Hồ với thiếu nhi.
* GV kết luận chung: 
Hoạt động nối tiếp : 
­Nhận xét tiết học – giao bài về nhà­ chuẩn bị bài: Gĩư lời hứa


                                                      
   TUẦN 2                                                                    
 Thứ hai, ngày 17  tháng 9 năm 2018 
TẬP ĐỌC ­ KỂ CHUYỆN
AI CÓ LỖI ? ( 2 tiết)

I/ MỤC TIÊU: HS
A­ Tập đọc
 ­Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ .
 ­ Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
 ­Hiểu ý nghĩa: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi 
khi trót cư xử không tốt với bạn. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK) 
B­ Kể chuyện
     ­Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ. 
*Giáo dục kĩ năng sống: ­ GD học sinh giao tiếp: ứng xử văn hoá. 
                                       ­ Thể hiện sự cảm thông.  Kiểm soát cảm xúc.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:    Bảng phụ viết sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện 
đọc. 
III/  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TẬP ĐỌC


HĐ1: Củng cố kiến thức: 
­ 2HS đọc thuộc lòng bài thơ Hai bàn tay em và trả lời câu hỏi 4.
­ HS nhận xét, GV n.xét. 
HĐ2. Hình thành kiến thức
 * Giới thiệu bài: 
1.  Luyện đọc:
    * B1: GV đọc mẫu­ HD luyện đọc
    * B2: HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
        ­ Luyện đọc từng câu:+HS tiếp nối nhau đọc từng câu
        ­ HS luyện đọc một số từ HS đọc sai.
        ­ Luyện đọc đoạn +HS tiếp nối nhau đọc đọc từng đoạn.
        ­ GV giúp các em hiểu các từ được chú giải trong bài – 2 HS đọc chú giải 
        + GV treo bảng phụ HD HS đọc câu khó. 
         ­ Luyện đọc đoạn trong nhóm.
        + HS thi luyện đọc theo cặp. GV theo dõi, HD các nhóm đọc đúng.
        ­1HS  đọc cả bài.
2. HD tìm hiểu bài:


­GV yêu cầu HS đọc thầm  từng đoạn và trả lời các câu hỏi trong SGK
­ Mỗi câu trả lời HS, HS khác theo dõi nhận xét bổ sung. GV nhận xét.
­HS rút ra nội dung bài: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm 
nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn
­ 1 HS nhắc lại nội dung .           
3.  Luyện đọc lại: 
­GV­HS nêu cách đọc đoạn 1.­HS giỏi đọc đoạn 1.
­HS phân vai để đóng vai nhân vật và luyện đọc theo nhóm 3 .
­Gọi một số nhóm HS (3,4 nhóm) thi đọc trước lớp.
­ GV nhận xét bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt.
KỂ CHUYỆN
AI CÓ LỖI ?
HĐ1: GV nêu nhiệm vụ 
­HS đọc yêu cầu của tiết kể chuyện. (2­3 HS)
HĐ2: ( Kể chuyện theo tranh: 
­ HS đọc thầm mẫu trong SGK và quan sát  5 tranh minh hoạ (phân biệt từng nhân 
vật trong tranh)
­ Từng cặp HS tập kể cho nhau nghe (GV quan tâm giúp đỡ HS Y)
­GV mời lần lượt 5 HS tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn dựa theo 5 tranh minh hoạ.
­HS, GV bình chọn HS kể tốt nhất.
­1HS G kể lại toàn bộ câu chuyện.
Hoạt động nối tiếp : 
­HS nêu lại nội dung chuyện.
­Em học được điều gì qua câu chuyện này?
­Nhận xét tiết học –giao bài về nhà: Chuẩn bị bài sau : Cô giáo tí hon.

 


TOÁN
TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN)
I/ MỤC TIÊU:  HS :
   ­ Biết cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần ở hàng chục 
hoặc hàng trăm)
   ­ Vận dụng được vào giải toán có lời văn ( có một phép trừ).
II/  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức  ­ 2 HS lên bảng làm bài
               367 + 125                   487 + 130
­ 2 HS nêu cách làm. Lớp, GV nhận xét.
HĐ2. Hình thành kiến thức
*   Giới thiệu bài:  
1. HD HS cách trừ các số có ba chữ số.
­ Giới thiệu phép trừ 432­215
+ GV nêu phép tính 432­215 = ? , y/c HS đặt tính dọc rồi  HD HS thực hiện.
+ HS nêu lại cách đặt tính và cách tính phép trừ trên­ HS nhắc lại.
­ Giới thiệu phép trừ 627 ­ 143( thực hiện tương tự như trên)
2.  HD HS làm bài tập.
Bài 1(cột 1,2,3): Rèn kĩ năng tính trừ số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 ­HS đọc y/c của bài(Tính).
­HS làm vào vở (GV quan tâm giúp đỡ HS Y)
­ GV gọi 3 HS lên bảng làm. HS nêu cách làm. HS, GV nhận xét chữa bài.
Bài 2(cột 1,2,3): Rèn kĩ năng tính
 ­HS đọc y/c của bài(Tính).
­HS làm vào vở (GV quan tâm giúp đỡ HS Y)
­ GV theo dõi, chấm một số bài, nhận xét.
­ GV gọi 3 HS lên bảng làm. HS, GV nhận xét chữa bài.
 Bài 3: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn


­1HS đọc đề của bài toán.
­ GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu của bài toán.
­ HS làm vào vở (GV quan tâm giúp đỡ HS Y) 
­1HS lên bảng làm bài giải
 ­HS, GV nhận xét, chữa bài.
Bài 4:Hướng dẫn cho HS khá giỏi.
Hoạt động nối tiếp : 
­ HS nêu  lại kiến thức của bài.
­ Nhận xét tiết học – giao bài về nhà ­ chuẩn bị tiết sau: Luyện tập.
                                                                               
                                                                              
TẬP ĐỌC
CÔ GIÁO TÍ HON
                                         

I/ MỤC TIÊU: HS
­ Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. 
­Hiểu nội dung bài:Tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của mấy bạn nhỏ, bộc lộ 
tình cảm yêu quý cô giáo, mơ ước trở thành cô giáo (Trả lời được các câu hỏi trong 
SGK)
 II/ ĐỒ DÙNG:
­Bảng phụ viết đoạn văn: "Bé kẹp lại tóc...khúc khích cười chào cô" để HD HS 
luyện đọc 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức  (5’)
­ 2 HS lần lượt kể lại một đoạn của câu chuyện Ai có lỗi? bằng lời của mình. 
­ HS, GVnhận xét, đánh giá
HĐ2. Hỡnh thành kiến thức
* Giới thiệu bài:           
1. Luyện đọc:
*  B 1: ­GV đọc bài.GV HD cách  đọc
* B 2: HS luyện đọc kết hợp giải ngh ĩa từ
­Luyện đọc câu: HS đọc nối tiếp nhau đọc câu.GV ghi bảng các từ HS đọc sai
­ HS luyện đọc lại từ HS đọc sai 
­Luyện đọc đoạn: HS  nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. 
­GV kết hợp giải nghĩa từ ngữ­ HS đọc chú giải.
­ GV treo bảng phụ ghi sẵn đoạn văn: "Bé kẹp lại tóc...khúc khích cười chào cô" 
để HD HS luyện đọc 


­Luyện đọc nhóm: HS  đọc trong nhóm đôi ­sửa lỗi cho bạn.GV giúp đỡ các nhóm.
2. HD tìm hiểu bài: 
­ Mỗi câu trả lời HS, HS khác theo dõi nhận xét bổ sung . GV nhận xét.
­ HS rút ra nội dung:  Tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của mấy bạn nhỏ, bộc lộ  
tình cảm yêu quý cô giáo, mơ ước trở thành cô giáo 
­ HS nhắc lại nội dung.
3.  Luyện đọc lại
­1 HS tiếp đọc lại toàn bài.
­4 HS thi đọc diễn cảm đoạn văn trên bảng phụ GV,HS nhận xét bình chọn người 
đọc hay nhất.
­2 HS đọc cả bài. 
Hoạt động nối tiếp : 
­HS nêu lại nội dung bài.
­Nhận xét tiết học­yêu cầu những HS luyện đọc chưa tốt về nhà luyện đọc thêm.
                                                 

CHÍNH TẢ
AI CÓ LỖI ?

I/MỤC TIÊU: HS
­Nghe­viết  đúng bài chính tả. ­Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi..
­Tìm và viết được các từ chứa tiéng có vần uếch và vần uyu (BT2). 
­ Làm đúng bài tập 3a  
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức  
­2HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp các từ ngữ  sau: 
                 ngọt ngào, ngao ngán, chìm nổi.
­ HS, GV nhận xét ghi điểm.
HĐ2. Hỡnh thành kiến thức
*   Giới thiệu bài
1. HD nghe­viết.
       *B1: HD HS chuẩn bị:
­ GV đọc đoạn 3 ­  2HS đọc lại.
­ GV HD HS nhận xét:? Đoạn văn nói điều gì ?
­HS tìm tên riêng trong đoạn chính tả ?
­ Nhận xét về cách viết tên riêng?
­ HS tập viết vào vở nháp những tiếng dễ viết sai: Cô­rét­ti, khuỷu tay, sứt 
chỉ,...
      * B2: GV đọc cho HS viết bài: 
­ GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.


­ GV đọc lại đoạn viết để HS soát lỗi.
­ HS đổi bài cho nhau để soát lỗi.
      * B3: Chấm chữa bài
 
­ GV Chấm chữa 5­7 bài và nhận xét.
2. HD làm BT chính tả.
Bài 2: Tìm các từ ngữ chứa tiếng: có vần uêch uyu
­HS nêu y/c của BT
­GV chia bảng thành 2 cột cho HS chơi trò tiếp sức . GV chia lớp thành 2 nhóm. 
­ GV nêu cách chơi, thời gian chơi, luật chơi.
­HS viết cuối cùng thay mặt nhóm đọc kết quả.
­HS, GV nhận xét chữa bài, kết luận nhóm thắng cuộc. 
Bài 3a:­HS đọc y/c bài(chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống).
Cả lớp làm vào vở.
­HS làm bài xong đọc kết quả.
­HS, GV nhận xét 
Hoạt động nối tiếp :
­Nhận xét tiết học.
­Y/c những HS viết bài hoặc làm BT chính tả chưa tốt về nhà  viết lại
                                                                             
                                                                               
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP

 I/  MỤC TIÊU: HS:
­ Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số(không nhớ hoặc có nhớ 
một lần).
 ­ Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép trừ).
II/  ĐỒ DÙNG:
 ­ GV:Bảng phụ kẻ sẵn BT3
III/  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức  
­ HS chữa BT 2 SGK – GV kiểm tra bài làm của HS trong vở.
HĐ2. Hỡnh thành kiến thức
* Giới thiệu bài:   
* HD HS làm luyện tập. 
Bài 1: Củng cố  tính trừ các số có ba chữ số.
­ HS đọc y/c của bài
­ HS làm bài vào vở (GV quan tâm giúp đỡ HS Y).
­ GV gọi HS lần lượt lên bảng làm. 


­ HS nêu cách làm nhận xét, chữa bài.
Bài 2 (a): Củng cố  đặt tính, tính trừ các số có ba chữ số.
­HS đọc y/c của bài(đặt tính rồi tính)..
­HS làm vào vở – GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
­ GV gọi 2 HS lên bảng làm. HS khác nêu cách làm,nhậãmét.
­ GV nhận xét
Bài 3 (cột 1,2,3): Củng cố về cộng, trừ các số có ba chữ số.
­GV nêu y/c của bài và treo bảng phụ. HS nêu cách tìm hiệu, số trừ và số bị trừ.
­HS làm vào vở.
­ 4 HS lần lượt lên bảng điền kết quả vào bảng phụ.
­HS, GV nhận xét,chữa bài.
Bài 4: Củng cố  giải toán cố lời văn về phép cộng.
­ 2 HS đọc đề bài
­ Y/C HS nhìn tóm tắt đọc lại đề toán . HS phân tích đề .
­ HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ HS yếu, chấm một số bài.
­ GV gọi 1 HS lên chữa bài. GV hướng dẫn HS nhận xét. GV chốt. 
Bài 5: GV hướng dẫn cho HS khá, giỏi làm thêm.
Hoạt động nối tiếp : 
­Nhận xét tiết học­Giao bài về nhà­chuẩn bị tiết: Ôn tập các bảng nhân.
­ Về nhà làm BT 2(b), BT 5.
                                         
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
TOÁN
ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN

I/ MỤC TIÊU: HS
­ Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
­ Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức..
­ Vận dụng được vào việc tính chu vihình tam giác và giải toán có lời văn (có một 
phép nhân)
II/ ĐỒ DÙNG:
         ­Bảng phụ ghi BT4 trong SGK.
III/ CÁC HĐ DẠY HỌC :
HĐ1: Củng cố kiến thức  
­ Gọi HS lên làm BT 2b (trang8) SGK
­ HS, GV nhận xét.
HĐ2. Hình thành kiến thức               
* Giới thiệu bài: 
*  HD HS luyện tập


Bài 1:Củng cố các bảng nhân đã học, nhân nhẩm với số tròn trăm. 
­1HS đọc y/c của bài.HS làm bài vào vở.
 ­ HS nối tiếp nhau nêu miệng kết quả (tính nhẩm) của BT1a.
 ­ GV HD HS cách nhân nhẩm với số tròn trăm BT 1b.
 ­ HS tự tính nhẩm các phép tính còn lại và nêu miệng cách tính và kết quả. 
 ­ HS,GV nhận xét.
Bài 2 (a,c): : Củng cố về tính giá trị của biểu thức
­HS nêu yêu cầu của BT
­GV hướng dẫn bài mẫu.HS nêu lại cách tính giá trị của biểu thức
­ 2 HS lên bảng làm bài dưới lớp làm vào vở.
­ HS, GV nhận xét chữa bài. 
Bài 3: Củng cố về giải toán có lời văn.
­1HS đọc đề bài.
­HD HS tìm hiểu đề bài. HS phân tích đề bài .
­ HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ HS yếu, chấm một số bài.
­ GV gọi 1 HS lên chữa bài. GV hướng dẫn HS nhận xét. GV chốt. 
Bài 4: Củng cố về tính chu vi hình vuông.
­HS đọc y/c của bài. GV treo bảng phụ để HS quan sát.
­HS nhắc lại cách tính chu vi của hình tam giác.HS nhắc lại.
­1HS lên bảng làm bài giải, HS ở dưới làm vào vở.
­HS, GV nhận xét chữa bài. 
Hoạt động nối tiếp
­HS nêu lại kiến thức toàn bài.
­Nhận xét tiết học­ giao bài về nhà: chuẩn bị tiết sau:Ôn tập các bảng chia.
  

I/  MỤC TIÊU: HS

TỰ NHIÊN VÀ XàHỘI
VỆ SINH HÔ HẤP

­Nêu được những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp .
* HS khá, G:  Nêu ích lợi tập thể dục buổi sáng và giữ sạch mũi, miệng.
*Giáo dục kĩ năng sống: 
­ GD HS KN tư duy phê phán:Phê phán những việc làm gây hại cho cơ quan hô 
hấp.    
­ Kĩ năng làm chủ bản thân: Sự tự tin, lòng tự trọng của bản thânthực hiện việc 
làm có lợi cho sức khoẻ.
­ Kĩ năng giao tiếp:Tự tin, thuyết phục người thân không hút thuốc lá ở nơi công 
cộng.
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


HĐ1: Củng cố kiến thức 
­  Y/c HS nói ích lợi của việc hít thở không khí trong lành 
­ 1 HS nêu tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khói bụ
­  HS, GV nhận xét. 
HĐ2. Hình thành kiến thức
* Giới thiệu bài: .
1. Thảo luận nhóm
Mục tiêu: Nêu được ích lợi của việc tập thở buổi sáng.
 + HS quan sát các hình 1, 2, 3 trang 8 SGK; TLN đôi và trả lời các câu hỏi:
 ­Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì?  Hằng ngày nên làm gì, để giữ sạch mũi, 
họng? 
  + Đại diện mỗi nhóm chỉ trả lời một câu hỏi. HS các nhóm khác bổ sung. 
2.Thảo luận theo cặp
 Mục tiêu: Kể ra được những việc nên ,không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô 
hấp.
  + HS thảo luận nhóm đôi quan sát các hình ở trang 9 SGKvà trả lời câu hỏi.
­ Chỉ và nói tên các việc nên, không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô 
hấp?
  + GV theo dõi và giúp đỡ các cặp.
  + Mời một số HS lên trình bày. Mỗi HS chỉ phân tích một bức tranh.
  + GV bổ sung, sửa chữa những ý kiến chưa đúng của HS.
  ­ GV y/c HS liên hệ thực tế.
Hoạt động nối tiếp : 
­  Điều gì sẽ sảy ra nếu không vệ sinh hô hấp?
  ­ Nhận xét tiết học ­ giao bài về nhà ­ chuẩn bị tiết sau: Phòng bệnh đường hô 
hấp.
TẬP VIẾT
ÔN CHỮ HOA: Ă, Â

I. MỤC TIÊU: HS
­ Viết đúng chữ viết hoa Ă,(1 dòng), Â , ( 1 dòng)
 ­ Viết đúng tên riêng (Âu Lạc) ( 1 dòng)
­ Viết câu ứng dụng: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây / Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà 
trồng”


( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
­GV: Mẫu chữ viết hoa Ă, Â, ; Tên riêng và câu tục ngữ viết sẵn trên dòng kẻ ô li.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức  
­ GV kiểm tra HS viết bài ở nhà trong Vở tập viết
­1HS nhắc lại từ và câu ứng dụng ở bài trước.
HĐ2. Hình thành kiến thức
* Giới thiệu bài.
1.  HD luyện viết bảng con.
* B1:. Luyện viết chữ hoa 
­ HS tìm các chữ hoa có trong bài:Ă, Â,  
­ GV gắn chữ mẫu và viết mẫu,kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ
­ HS nhắc lại.
­ HS tập viết từng chữ trên bảng con. HS, GV nhận xét.
* B2:. Luyện viết từ ứng dụng 
­ HS đọc từ ứng dụng: Âu Lạc
­ GV giới thiệu: Âu Lạc 
­ HS tập viết từ ứng dụng trên bảng con .
 * B3:. Luyện viết câu ứng dụng
­ HS đọc câu ứng dụng
­ GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ.
­ HS viết bảng con : Ăn khoai, Ăn quả
2. HD HS viết vào vở Tập viết.
­GV hướng dẫn HS viết phần bài học ở lớp.
­ GV uốn nắn HS viết. Giúp đỡ HS yếu.
3. Chấm chữa bài.
­GV chấm chữa một số bài và nhận xét cả lớp rút kinh nghiệm.
Hoạt động nối tiếp : 
­Nhận xét tiết học­  giao bài về nhà: Luyện viết phần bài ở nhà.

CHÍNH TẢ


                                                       CÔ GIÁO TÍ HON
I. MỤC TIÊU: HS
+Nghe­viết đúng bài chính tả. Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
+Làm đúng bài tập 2a 
II. CÁC HĐ DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức (5’) 
­ Đọc cho 2HS viết bảng lớp cả lớp viết vào vở nháp các từ : nguệch ngoạc, 
khuỷu tay, xấu hổ, cá sấu.
 ­ HS, GV nhận xét, tuyên dương.
HĐ2. Hình thành kiến thức
* Giới thiệu bài:           
1. HD HS nghe­viết:
 * B1: HD HS chuẩn bị : 
­ GV đọc đoạn văn. 2HS đọc lại.
­ Giúp HS nắm hình thức đoạn văn:
­ GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài viết.
­ HD HS nhận xét chính tả ­ cách trình bày bài.
­GV đọc cho 2HS viết bảng, cả lớp viết vào nháp các từ : 
            treo nón, tỉnh khô, trâm bầu, ríu rít... 
 * B2: GV đọc cho HS viết bài vào vở.
­ GV theo dõi uốn nắn HS.
­ GV giúp đỡ HS yếu­ khuyết tật. 
­ GV đọc lại đoạn viết để HS soát lỗi.
­ HS đổi vở soát lỗi cho bạn.
 * B3: Chấm chữa bài:
­ GV chấm 5 đến 7 bài,nhận xét lỗi sai chung.  
2. HD HS làm bài tập chính tả.
 Bài tập 2a:
­1HS đọc y/c của bài(Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng...).
­ GVgiúp HS hiểu y/c của bài.
­HS trao đổi theo nhóm đôi và làm vào vở.
­ 1HS chữa bài trên bảng lớp.
­HS,GV nhận xét, chữa bài.
­3HS nhìn bảng đọc lại kết quả.
­ GV sữa lỗi phát âm cho HS.
Hoạt động nối tiếp
­Nhận xét tiết học – giao bài về nhà.


                                                                              
                                                                           
LUYỆN  TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ THIẾU NHI ­ ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ ?
I. MỤC TIÊU: HS
    ­ Tìm được một vài từ ngữ về trẻ em theo yêu cầu của BT1.
   ­ Tìm được các bộ phận câu trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)? Là gì ? (BT2).
   ­ Đặt được câu hỏi cho bộ phận in đậm (BT3).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
­ Bảng phụ viết 3 câu văn ở BT2.
III/ CÁC HĐ DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức 
­ HS làm lại BT1 miệng, 
­ 1HS làm lại BT2 a,b tiết LTVC tuần trước.
­ HS, GV nhận xét.
HĐ2. Hỡnh thành kiến thức
*  Giới thiệu bài    
1. Mở rộng vốn từ về trẻ em
Bài tập 1:
­ 1HS đọc y/c của bài (Tìm các từ chỉ trẻ em, chỉ tính nết của trẻ em, chỉ tình 
cảm...).
­ GV yêu cầu HS trao đổi theo nhóm đôi để ghi kết quả ra vở nháp.
­ Đại diện mỗi nhóm đọc bài của nhóm mình – GV ghi lên bảng.
­ GV nhận xét bài của từng nhóm và chữa bài.
­ Vài HS đọc lại kết quả. 
­ HS ghi bài vào vở.
2. Ôn kiểu câu Ai ­ là gì?
Bài tập 2:
­1HS đọc y/c của bài(Tìm các bộ phận của câu...)
­GV mời 1 HS giỏi làm mẫu câu a.
­GV treo bảng phụ mời 2HS lên bảng làm bài(gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời 
câu hỏi "Ai(cái gì, con gì)?";gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi"Là gì?")
.HS ở dưới làm vào vở.
­HS, GV nhận xét, chữa bài.  
Bài tập 3:
­1HS đọc y/c của bài(Đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu in đậm).
­HS làm bài ra giấy nháp.
­HS nối tiếp nhau đọc bài làm của mình.
­ HS, GVnhận xét, chốt lời giải đúng.
­HS làm vào vở theo lời giải đúng.
Hoạt động nối tiếp :


­Nhận xét tiết học.  

Thứ 5, ngày 20 tháng 9 năm 2018

I/ MỤC TIÊU:  HS:

TOÁN
ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA

­ Thuộc các bảng chia (chia cho 2, 3, 4, 5).
­ Biết tính nhẩm thương của số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết).
II/ CÁC HĐ DẠY HỌC :
HĐ1: Củng cố kiến thức 
­ Kiểm tra HS  bảng nhân 2, 3, 4, 5.
­ HS, GV nhận xét.
HĐ2. Hình thành kiến thức
* Giới thiệu bài: 
*  HD HS làm bài tập
Bài 1: Củng cố về các bảng chia đã học
­ HS đọc y/c của bài.
­ GV gợi ý – HS nêu cách làm.
­ HS làm bài vào vở. GV quan sát giúp HS yếu.
­ GV gọi HS lần lượt nêu kết quả. Lớp nhận xét, GV chốt.
Bài 2: Củng cố về các bảng chia, tính nhẩm thương của các số tròn trăm
­ HS đọc y/c của bài.
­ GV hướng dẫn HS bài mẫu. HS nêu cách làm.
­ HS làm bài vào vở. GV quan sát giúp HS yếu.
­ GV gọi HS lần lượt nêu kết quả. Lớp nhận xét, GV chốt.
Bài 3: Củng cố về giải toán có lời văn
­1HS đọc đề bài.
­ GV HD HS tìm hiểu đề.1 HS lên bảng tóm tắt bài giải
­ HS làm bài vào vở. GV quan sát giúp HS yếu. GV chấm một số bài.
­ Y/c 1HS lên bảng làm bài giải.


­ HS,GV nhận xét, chữa bài.
Bài 4: GV hướng dẫn HS khá, giỏi làm thêm.
Hoạt động nối tiếp
­ HS­GV chốt lại kiến thức toàn bài.
­ Nhận xét tiết học­ giao bài về nhà ­ chuẩn bị tiết sau:Luyện tập 

THỦ CÔNG
GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (TIẾT 2)
I/MỤC TIÊU : Giúp HS
­ Biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
­Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình. Các nếp gấp tương đối thẳng 
,phẳng . Tàu thuỷ tương đối cân đối .
II/:ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
­GV: Mẫu tàu thuỷ hai ống khói; Tranh quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói.
­HS: Giấy thủ công; bút màu,kéo thủ công.   
III/ CÁC HĐ DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức 
­ Y/C HS  nhắc lại các bước tiến hành gấp tàu thuỷ hai ống khói .
HĐ2. Hình thành kiến thức
* Giới thiệu bài:      
*  HS  thực hành gấp tàu thuỷ hai ống khói
­GV treo tranh quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói,y/c HS nhắc lại quy trình gấp:
­Bước 1:Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
­Bước 2:Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông.
­Bước 3:Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói.
­HS thực hành gấp tàu tuỷ hai ống khói, GV qs uốn nắn cho những em gấp chưa 
đúng, giúp đỡ những em còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm
­Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.


­GVvà HS nhận xét các sản phẩm được trưng bày trên bảng.
­GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 
Hoạt động nối tiếp
­Nhận xét tiết học­ giao bài về nhà: Chuẩn bị bài sau: Gấp con ếch . 

                                                                   
TẬP LÀM VĂN
VIẾT ĐƠN
I. MỤC TIÊU:  HS
  Bước đầu viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh dựa theo mẫu đơn của 
bài Đơn xin vào Đội ( SGK tr. 9).
II/ ĐỒ DÙNG:
­HS: Mẫu đơn trong SGK tr.9 
III/ CÁC HĐ DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức 
­Kiểm tra 2HS làm lại BT1 tuần trước.     
HĐ2. Hình thành kiến thức 
*   Giới thiệu bài
*  HD HS làm BT. 
­ 1HS đọc y/c của bài.
­ GV giúp HS nắm vững y/c của bài.
­Vài HS đọc bài tập đọc Đơn xin vào Đội.
?Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu, phần nào không nhất thiết phải hoần 
toàn như mẫu? Vì sao?
­ HS phát biểu.GV chốt lại: Lá đơn phải trình bày theo mẫu: Mở đầu đơn phải 
viết tên Đội; Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn; ...


­ HS viết đơn vào vở .
­ 1số HS đọc đơn.
­ HS, GV nhận xét. 
Hoạt động nối tiếp
­HS nhắc lại cách viết một lá đơn. 
­Nhận xét tiết học ­giao bài về nhà: Chuẩn bị bài tuần sau.

                                                                          
Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018

I/ MỤC TIÊU: HS 

TOÁN
LUYỆN TẬP

­ Biết tính giá trị của biểu thức có phép nhân, phép chia.
­ Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép nhân). 
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức  
­ Gọi 3HS nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2,3,4.
­ HS, GV nhận xét.
HĐ2. Hình thành kiến thức
*Giới thiệu bài:         
* HD HS làm bài tập
 Bài 1: Củng cố về tính giá trị của biểu thức.
­1HS đọc y/c của bài.
­Cả lớp làm vào vở,3HS lên bảng chữa bài.
­HS nêu cách tính giá trị của biểu thức. 
­HS, GV nhận xét, chữa bài.
Bài 2:  Củng cố về số phần bằng nhau của đơn vị .
­1HS nêu y/c của bài. GV HD nhận biết 4 phần bằng nhau của đơn vị.
­HS khoanh vào hình a. 
­HS,GV nhận xét chữa bài.


Bài 3: Củng cố về giải bài toán có lời văn.
­1HS đọc đề bài. HS lên bảng tóm tắt bài giải 
­ HS làm bài vào vở. GV quan sát giúp HS yếu.
­ GV chấm một số bài.
­ Y/c 1HS lên bảng làm bài giải.
­ HS,GV nhận xét, chữa bài.
Hoạt động nối tiếp
­HS nêu lại kiến thức toàn bài.
­Nhận xét tiết học và giao bài về nhà: Chuẩn bị bài: Ôn tập về hình học

TỰ NHIÊN VÀ XàHỘI
PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP
I/ MỤC TIÊU :  Giúp HS
­ Kể được tên 1 số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp như viêm mũi, viêm họng, 
viêm phế quản, viêm phổi..
­ Biết cách giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi, miệng.
*Giáo dục kĩ năng sống: ­ GD học sinh kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin
­ Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận với bản thân trong việc phòng bệnh hô 
hấp.
­ Kĩ năng giao tiếp: ứng xử phù hợp khi đóng vai bác sĩ và bệnh nhân.
II/ CÁC HĐ DẠY HỌC:
HĐ1: Củng cố kiến thức  
­  yêu cầu HS nêu những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp 
.
­ HS, GV nhận xét.
HĐ2. Hỡnh thành kiến thức 
* Giới thiệu bài:      
 1 . Động não.
Mục tiêu: Kể tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp.
­HS nhắc lại tên các bộ phận của cơ quan hô hấp.
­Mỗi HS kể tên 1bệnh đường hô hấp mà các em biết.
Kết luận:  


2.  Làm việc với SGK
 Mục tiêu:Nêu được nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp; có ý thức 
phòng bệnh đường hô hấp.
­ HS qs và trao đổi với nhau theo cặp đôi về nội dung của các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở 
trang 10 và 11 SGK theo HD của GV.
­ Đại diện 6 cặp trình bày những gì các em đã thảo luận khi quan sát các hình(mỗi  
nhóm nói về 1 hình), các nhóm khác nhận xét bổ xung.
­ HSthảo luận câu hỏi trang 11 trong SGK.
­ HS liên hệ xem các em đã có ý thức phòng bệnh đường hô hấp chưa.  
Kết luận: Như phần Bạn cần biết trang 11 SGK.
3. Chơi trò chơi Bác sĩ.
Mục tiêu:  giúp HS củng cố  những kiến thức đã học được về  phòmg bệnh viêm 
đường 
­ GV HD HS cách chơi:1HS đóng vai bệnh nhân và 1HS đóng vai bác sĩ. HS đóng 
vai bệnh nhân kể được 1 số biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp; HS đóng vai  
bác sĩ nêu được tên bệnh.
­ GV cho HS chơi thử trong nhóm.
­ GV mời 1 cặp (K, G) lên đóng vai bệnh nhân và bác sĩ.
­ HS, GV xem và góp ý bổ xung.      
Hoạt động nối tiếp
­ HS  giỏi, GV  chốt lại kiến thức toàn bài.
­ Nhận xét tiết học và giao bài về nhà: Chuẩn bị bài:bệnh lao phổi.

THỰC HÀNH TOÁN:
Tuần 2 ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: HS rèn luyện về 
­ Trừ  các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần).
­ Giải bài toán có lời văn liên quan .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
­ Vở LT toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức: 
­ Gọi 2 em  lên bảng sửa bài tập về nhà .
­ Chấm một số bài . Nhận xét đánh giá.
Hoạt động 2: Thực hành
­ HS đọc đề, nêu yêu cầu của bài và làm từng bài dưới sự hướng dẫn của GV.
­Bài 1: ­ Yêu cầu HS làm vào vở và đọc kết quả. Yêu cầu lớp theo dõi và tự chữa 
bài 


­ Giáo viên nhận xét đánh giá 
Bài 2  : ­ HS tự làm vào vở, đổi chéo kiểm tra bài bạn.
Bài 3, 4 : HS làm bài trên bảng, HS khác nhận xét. GV nhận xét chung về bài làm 
của học sinh 
Bài 5: Nêu lại cách tìm số hạng chưa biết?
Bài 6,7 :  ­Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện .
­ Gọi học sinh lên bảng sửa bài, HS khác nhận xét
+ Giáo viên nhận xét chung về bài làm của học sinh
Bài 8 ­ Yêu cầu HS làm vào vở và đọc kết quả. Lớp theo dõi và tự chữa bài 
­ Giáo viên nhận xét đánh giá
­ Thu bài và chấm điểm.
 Hoạt động nối tiếp:
­ Nhận xét đánh giá tiết học 
­ Dặn  về nhà học và làm bài tập .

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Tuần 2  ( Tiết 2 )
I. MỤC TIÊU  HS rèn luyện về 
­ Đọc rành mạch, trôi chảy, lưu loát toàn bài và trả lời câu hỏi bài 
­ Làm đúng các bài tập chính tả.
­ Nói được những hiểu biết của mình về đội.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
­ VBT Tiếng việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ 1: Củng cố kiến thức
­ Gọi 2 em  lên bảng sửa bài tập về nhà .
­ Chấm một số bài . Nhận xét đánh giá.


HĐ 2: Hình thành kiến thức
1: Tập đọc: Ai có lỗi ; Cô giáo tí hon
­ HS khá/giỏi đọc lại bài 
­ HS TB luyện đọc từng câu trong bài theo nhóm
­ HS đọc nối tiếp bài / GV sửa sai.
­ HS khá, giỏi bước đầu đọc diễn cảm, thể hiện giọng đọc của bài.
­ HS đọc thầm và trả lời miệng các câu hỏi trong bài.
2:  Làm bài tập chính tả
 Bài 5, 6, 7: ­ HS đọc yêu cầu các bài tập, HS làm bài cá nhân.
­ Yêu cầu HS làm vào vở và đọc kết quả. Yêu cầu lớp theo dõi và tự chữa bài 
­ Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
­ Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 18, 19: HS tự làm
3: Tập làm văn
Bài 19: HS tự điền và đọc bài trước lớp.
Hoạt động nối tiếp
­ Nhận xét đánh giá tiết học 
­ Dặn  về nhà học ôn lại bài .

THỰC HÀNH TOÁN
Tuần 2 ( Tiết 2 )
I. MỤC TIÊU  HS rèn luyện về 
      ­ Củng cố lại các bảng trừ đã học
­ Giải bài toán có lời văn liên quan.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: VBT TN toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động củng cố kiến thức: 


­ Gọi 2 em  lên bảng sửa bài tập về nhà .
­ Chấm một số bài . Nhận xét đánh giá phần bài cũ .
HĐ 2: Thực hành
­ HS đọc đề, nêu yêu cầu của bài và làm từng bài dưới sự hướng dẫn của GV (nếu 
cần)
Bài 9: ­ HS tự làm vào vở, đổi chéo kiểm tra bài bạn.
­ Nêu thư tự thực hiện phép tính.
Bài 10, 11 : HS làm bài trên bảng, HS khác nhận xét. GV nhận xét .
Bài 12, 13 : ­ HS tự làm vào vở, đổi chéo kiểm tra bài bạn.
Bài 14 : ­ HS nêu cách giải, HS trình bày trên bảng.
 ­ HS làm bài vào vở.
Bài 15:     HS dùng thước gạch dưới bài toán cho và yêu cầu ?
­ HS tìm cách giải bài toán ít hơn.
­ HS trình bài trên bảng, Cả lớp nhận xét. GV nhận xét chung.
Hoạt động nối tiếp:
­ Nhận xét đánh giá tiết học 
­ Dặn  về nhà học và làm bài tập

                                                             HĐNGLL:               
An toàn giao thông.
Bài 1: Giao thông đường bộ.


I­Mục tiêu:
­ HS nhận biếtđược GTĐB .Tên gọi các loại đường bộ, nhận biết điều kiện, đặc 
điểm của các loại GTĐB về mặt an toàn và chưa an toàn.
­ Phân biệt được các loạiđường bộ và biết cách đi trên các con đường một cách 
an toàn.
­ Giáo dục HS thực hiện đúng luật GTĐB.
II­ Đồ dùng dạy học
­ Thầy:sa hỡnh đường sắt cắt ngang đường bộ. Biển báo nơi có đường sắt chạy 
qua.
­  Trũ: sưu tầm tranh, ảnh về đường sắt.
III. Hoạt động dạy và học:
HĐ1: GT các loại đường bộ.
a­Mục tiêu:  HS biết được các laọi GTĐB.
   Phân biệt các loại đường bộ
b­ Cách tiến hành:
­ Treo tranh.
­ Nêu đặc điểm đường, xe cộ của từng tranh?
­ Mạng lưới GTĐB gồm các loại đường nào?Cho HS xem tranh đường đô thị.
­ Đường trong tranh khác với đường trên như thế nào?
­ Thành phố Việt Trì có những loại đường nào?
*KL: Mạng lưới GTĐB gồm:
­ Đường quốc lộ.
­ Đường tỉnh.Đường huyệnĐường xã.
HĐ 2: Điều kiện an toàn và chưa  an toàn của đường bộ:
Mục tiêu: HS biết được điều kiện an toàn và chưa  an của các đường bộ.
Mục tiêu:Phân b­ C  cách tiến hành:Chia nhóm.Giao việc:
Đường như thế nào là an toàn?
Đường như thế nào là chưa  an toàn?
đường an toàn mà vẫn xảy ra tai nạn?
HĐ3: Qui định đi trên đường bộ.
a­Mục tiêu:Biết được quy định khiđi trên đường.
b­ Cách tiến hành:
­ HS thực hành đi trên sa hình.
V­ củng cố­ dăn dò.
Thực hiện tốt luật GT.
Hoạt động nối tiếp :
Hệ thống kiến thức.Thực hiện tốt luật GT.

Thực hành Tiếng Việt:


Tuần 2 ( Tiết 3 )
I. MỤC TIÊU  HS rèn luyện về 
­ Mở rộng vốn từ về thiếu nhi và ôn tập câu “ Ai là gì?”
­ HS thực hành cách viết đơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Luyện tiếng việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động củng cố kiến thức: 
­ Gọi 2 em  lên bảng sửa bài tập về nhà .
­ Chấm một số bài . Nhận xét đánh giá phần bài cũ .
HĐ 2: Hình thành kiến thức
 1: Luyện từ và câu
Bài 12: Tổ chức trò chơi “ Tìm nhanh, tìm đúng”
Bài 13, 14: ­ HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài.
­ HS đọc thầm và trả lời từng câu hỏi trong bài.
­ Gọi học sinh khác nhận xét.
­ Giáo viên nhận xét đánh giá
2: Tập làm văn: Điền vào tờ đơn viết sẵn.
­ HS khá/giỏi đọc lại bài 
­ HS TB luyện đọc từng câu trong bài theo nhóm
­ HS đọc nối tiếp bài / GV sửa sai.
­ HS khá, giỏi đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài.
­ HS đọc thầm và trả lời miệng các câu hỏi trong bài.
 Hoạt động nối tiếp:
­ Nhận xét đánh giá tiết học 
­  Dặn  về nhà học và làm bài tập .


GIÁO DỤC TẬP THỂ
SINH HOẠT LỚP TUẦN 2
I. Mục tiêu:
­ HS thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua, từ đó có hướng khắc phục.
­ Giáo dục HS tinh thần phê bình và tự phê bình.
II. Các bước tiến hành:
HĐ 1: Tổ trưởng đánh giá các hoạt động trong tuần :
* Lớp trưởng nhận xét tình hình của lớp và điều khiển cả  lớp phê bình và tự  phê  
bình.
* GV đánh giá chung:
  a.Ưu điểm:
       ­ Đã ổn định được nề nếp lớp, mua sắm đủ đồ dùng học tập.
       ­ Có ý thức tự giác làm vệ sinh lớp học.
       ­ Học tập khá nghiêm túc, một số em phát biểu xây dựng bài sôi nổi:  
  b. Khuyết điểm:
­ Một số  bạn còn nói chuyện trong giờ  học chưa chú ý nghe cô giáo giảng  
bài: ...
­ 1 số em còn thiếu vở bài tập.
HĐ 2: Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc:
 ­     Tổ :            tổ 
­    Cá nhân:   ­ Tuyên dương: ...
                       ­ Nhắc nhở: ...
HĐ 3:  Kế hoạch tuần tới:
­Tiếp tục mua sắm dụng cụ học tập. Duy trì các nề nếp đã có.

                                                                         Kí duyệt
Ngày …… tháng ……. năm ……


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×