Tải bản đầy đủ

HOA kỳ và mối QUAN hệ KINH tế với VIỆT NAM phần 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI
MÔN: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Hoa kỳ
VÀ MỐI QUAN HỆ KINH TẾ VỚI VIỆT NAM


Thành Viên
Nhóm


Hoa KỲ


hcínhhíntrhịtrxịãxã
c
tế
h
in
k

tế
h
h
ìn
h
in
k
h
I. T
I.ìnTình hình
hộhi ội

Nội

t Na

ạioVi
ong
Na–m –
đtếốiđng
ệt m
ế
t
Vi
i
h

kin
i
ng


đ
t

h
kin
II. Ho
ng


đ
II. Hoạt
HoaHoKỳ
a Kỳ

Dung

III.III.
HiệHipệđpịnh
thươ
ngng
mạmi ạVii ệVit ệt
định
thươ
Nam
– Hoa
Kì Kì
Nam
– Hoa


I. Tình hình kinh tế chính trị xã hội

3. Tình hình kinh tế - xã hội

2. Cơ cấu tổ chức

1. Lịch sử hình thành
và phát triển


1.2 Giới thiệu chung về Hoa Kì

 Tên nước: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
(United States of America)

 Tên thường gọi: Mỹ
 Thủ đô: Washington D.C
 Diện tích: 9.833.517 km2 , đứng thứ 4 trên
thế giới sau Nga, Canada và Trung Quốc.

 Dân số: 326.625.791( tháng 7 năm 2017)
 Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ
 Ngày quốc khánh: 04/04/1776 (ngày độc lập khỏi Anh)


Cơ Cấu Tổ Chức Cơ cấu chính phủ: Tổng thống đương nhiệm

:

Donald J. Trump.

 Phó Tổng thống đương nhiệm: Mike Pence.

Nội các: do Tổng thống bổ nhiệm với sự phê
chuẩn của Thượng viện. Nhiệm kỳ của Tổng thống
và Phó Tổng thống là 4 năm.

 Các Đảng phái chính trị chính:
 Đảng Cộng hòa
 Đảng Dân chủ
Cơ cấu hành chính: Hiện nay, Hoa Kì có 50 bang và 5 khu hành chính
trực thuộc gồm thủ đô Washington D.C, Samoa, Guam, Virgin Islands và
Puerto Rico.Thủ đô: Thủ đô Hoa Kỳ hiện tại là Washington D.C. Ngân sách thủ đô do
Quốc hội Liên bang phê chuẩn, trong đó có nguồn cấp từ ngân sách liên
bang chiếm phần quan trọng.TÌNH HÌNH
KINH TẾ HOA KÌ


Tóm tắt thông tin kinh tế, thương mại cơ bản của Hoa Kỳ


Hoa Kỳ là quốc gia xếp vị trí 1về
nhập khẩu và vị trí thứ 2 về xuất khẩu

Hoa Kỳ có một trong những

hàng hóa, thứ 1 về xuất nhập khẩu

thị trường tài chính lớn nhất

dịch vụ.

và ảnh hưởng nhất toàn cầu.

.

Hoa Kỳ là quốc gia có nền

Hoa Kỳ là nhà sản xuất dầu

kinh tế lớn nhất thế giới có

mỏ và khí gas lớn thứ 3 thế

mức độ phát triển cao.

giới.


Tình hình xã hội
của hoa kỳ


Dân tộc:
Cơ cấu dân số

Tôn giáo

Dân cư: Hoa Kỳ là nước đông dân thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ :
326.625.791 (tháng 7/2017)

Ngôn ngữTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×