Tải bản đầy đủ

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG EXW

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI

Môn: giao dịch thương mại quốc tế

ĐỀ TÀI:

ĐIỀU KIỆN EXW (INCOTERMS 2010)

GVHD:

Phạm Ngọc Dưỡng

NHÓM:

08 (SÁNG THỨ 2/CS1/A305)


NHÓM 08:


1. Hồ Thị Thanh Đào
2. Phạm Nguyễn Minh Tuấn
3. Trần Tấn Dũng
4. Nguyễn Thị Phương Ly
5. Mai Ngọc Uyên Châu
6. Nguyễn Thị Nhã Phương


NỘI DUNG

I.

GIỚI THIỆU INCOTERMS 2010

II.

GIỚI THIỆU ĐIỀU KIỆN EXW (Incoterms 2010)

III.

NỘI DUNG ĐIỀU KIỆN EXW (Incoterms 2010)

IV.

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN EXW (Incoterms 2010)


I. GIỚI THIỆU


In
CoPhòng thương mại quốc tế (ICC).

- ternational
Mục đích: tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch

- mmercial
thương mại quốc tế nhờ bộ quy tắc phân chia
nghĩa vụ, chi phí và rủi ro, tổn thất giữa
người mua và người bán trong lĩnh vực

Terms

giao hàng.

- terms
Incoterms – Lịch sử phát triển:
2010
2000
1990
1980
1976
1967
1953

1936

Sự ra đời các phiên bản Incoterms thể hiện mức độ phát triển của hoạt động giao dịch thương mại quốc tế nói riêng và
của thương mại quốc tế nói chung.


II.

GIỚI THIỆU

2010


Có liệu lực từ 01/01/2011.

Gồm 11 điều khoản, chia thành 2 nhóm:

Mọi phương thức vận tải

•EXW
•FCA
•CPT
•CIP
•DAT
•DAP
•DDP

Vận tải thủy quốc tế & nội
địa

•FAS
•FOB
•CFR
•CIF


người bán là ít nhất.
Nghĩa vụ
Phù hợp với thương mại nội địa
hơn so với thương mại quốc tế.

EXW – Ex WORKS

vận tải.
Sử dụng cho mọi phương thức

Giao hàng tại xưởng.

Giao hàng tại xưởng:

Người bán giao hàng chưa thông quan xuất khẩu cho người mua tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa
điểm chỉ định (pt).Người bán không bốc hàng lên phương tiện vận tải do người mua thuê (pt).Mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua kể từ khi hàng được giao như
trên (pt).


III.NỘI DUNG ĐIỀU KIỆN

(Incoterms 2010)


NGHĨA VỤ:
NGƯỜI BÁN

NGƯỜI MUA

Hàng hóa

Giao đúng và đủ theo hợp đồng

Nhận đúng và đủ theo hợp đồng

Thuê phương tiện vận tải

Bốc & dỡ hàng

Thủ tục hải quan (thủ tục XK và cả NK)

Địa điểm giao hàng

Giao đúng tai điểm giao hàng dưới sự định đoạt của NM

Phải nhận hàng tại điểm
chỉ định

Thông tin & thời điểm nhận hàng

Phải cung cấp thông tin cho NM

Phải thông thời gian nhận cho NB (nếu được
định đoạt)

Ký kết hợp đồng vận tải bảo hiểm

 (Không mua)

 (Nên mua)

Hóa đơn, chứng từ

Cung cấp hóa đơn thương mại.

Cung cấp bằng chứng nhận hàng.

Không cung cấp chứng từ giao hàng.

: Có
: Không


CHI PHÍ:


RỦI RO, TỔN THẤT: được chuyển từ NB sang NM khi hàng còn nằm dưới phương tiện vận tải tại kho NB.
: Chịu
: Không chịu

NGƯỜI BÁN

NGƯỜI MUA

Từ nơi nào đó đến xưởng của NB (địa điểm chỉ định)

Từ xưởng NB (địa điểm chỉ định) đến xưởng NM

Bốc hàng lên phương tiện vận tải tại xưởng của NB

Bốc hàng lên máy bay/tàu biển

Dỡ hàng xuống máy bay/tàu biển

Dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải tại xưởng NMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×