Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc nhân viên kế toán xuất nhập khẩu

LOGO

COMPANY NAME
Address: 
Phone:         Email:

Code
Version
Dated
Page


: 5.0

: Page 1 of 2

Document name: 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN XUẤT NHẬP 
KHẨU


Bộ phận
Chức danh
Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Phòng xuất nhập khẩu
Nhân viên kế toán xuất nhập khẩu
XNK­NV
Trưởng phòng

1. Mô tả công việc nhân viên kế toán xuất nhập khẩu:
-

Chuyên viên xuất nhập khẩu về kế toán sẽ chịu trách nhiệm làm hồ sơ kê khai hải quan  
và các chứng từ liên quan. Cùng cơ quan hải quan tiến hành kiểm kê hàng hóa khi có yêu  
cầu

-

Trường hợp chứng từ thiếu hoặc sai sót cần tìm các xử  lý, bổ  sung để  hàng hóa có đủ 
điều kiện làm thủ tục hải quan.

-

Thực hiện hạch toán kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa. Thường xuyên rà soát các chứng 
từ để phát hiện các sai sót và nhanh chóng khắc phục.

-

Liên hệ với các phòng ban để giải quyết các vấn đề  về  giấy tờ, hóa đơn, hồ  sơ chứng 
từ

-

Thu thập và xử lý các số liệu chính xác phục vụ cho các phòng ban, góp phần vào công  
tác quản lý và hoạch định chiến lược của doanh nghiệp

-

Giám sát việc thu chi ngân sách cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đảm bảo sử dụng hiệu  


quả để tối ưu nguồn vốn và vật tư.

-

Liên hệ  ngân hàng để  lập L/C (Letter of Credit – Thư  tín dụng) hoặc thanh toán T/T 
(Telegraphic Transfer – chuyển tiền bằng điện) hỗ trợ quá trình thanh toán quốc tế.

-

Cập nhật các biến đổi về  tỷ  giá ngoại tệ  trong ngày, trong tuần,… để  có những điều  
chỉnh phù hợp.

-

Có trách nhiệm nộp đầy đủ thuế xuất nhập khẩu cho cơ quan nhà nước đúng quy định

2. Yêu cầu:
-

Phải nắm rõ quy trình hạch toán và các hồ  sơ, thủ  tục về hải quan (hồ sơ nhập khẩu,  
hồ sơ xuất khẩu, tờ khai hải quan, Packing list (danh sách hàng hóa), Invoice commercial 
(Hóa đơn thương mại),…

-

Có cách sắp xếp hồ sơ khoa học để đáp ứng việc kiểm tra, quyết toán của các cơ  quan 
thuế và cục hải quan
1


LOGO

COMPANY NAME
Address: 
Phone:         Email:

Code
Version
Dated
Page


: 5.0

: Page 2 of 2

Document name: 
-

Cẩn thận, tỉ mỉ và làm việc có trách nhiệm

-

Phải am hiểu các luật về  thuế  xuất nhập khẩu, Luật quốc tế,…trong lĩnh vực xuất  
nhập khẩu, cụ thể là về hoạt động kế toán.

-

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản, đặc biệt phải thành thạo vi tính văn phòng và 
các phần mềm kế toán

-

Ứng viên cần tìm hiểu về các điều khoản của hợp đồng xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó  
là các phương thức giao nhận hàng như CIF (Cost + Insurance + Freight), FBO (Free On  
Board) , hình thức L/C và T/T để làm việc chính xác, hiệu quả, nhanh chóng.

-

Yêu cầu tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh xuất nhập khẩu

3. Quyền lợi:
-

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước, các chế độ đãi ngộ 
của công ty
Thưởng vào các dịp lễ tết, lương thưởng tháng thứ 13
Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển bản thân


2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×