Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Mô tả công việc nhân viên hiện trường/giao nhận (Operations - Ops)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (231.48 KB, 1 trang )

LOGO

COMPANY NAME
Address: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG/GIAO 
NHẬN (OPERATIONS ­ OPS)
Bộ phận
Chức danh
Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Phòng xuất nhập khẩu
Nhân viên hiện trường/giao nhận (Operations ­ Ops)
XNK­NV
Trưởng phòng

1. Mô tả công việc nhân viên hiện trường/giao nhận (Operations ­ Ops):


-

Thực hiện khai báo hải quan tại cảng biển hoặc cảng hàng không

-

Liên hệ, phối hợp với các phòng ban để nhận chứng từ hàng hóa

-

Thực hiện các thủ tục liên quan để giao hàng cho khách đúng theo tiến độ

-

Giám sát, kiểm tra hoạt động lưu trữ, đóng hàng tại các kho

-

Báo cáo công việc cho trưởng bộ phận hoặc ban giám đốc theo yêu cầu

2. Yêu cầu:
-

Giao tiếp tốt, nắm vững tiếng Anh chuyên ngành

-

Xử lý tình huống nhanh nhạy, có khả năng làm việc độc lập và chủ động

-


Khả năng làm việc nhóm cũng vô cùng quan trọng

-

Hiểu biết những quy trình cơ bản của thủ tục thông quan, chạy lệnh, giao hàng,…

-

Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc

3. Quyền lợi:
-

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước, các chế độ đãi ngộ 
của công ty
Thưởng vào các dịp lễ tết, lương thưởng tháng thứ 13
Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển bản thân


1Xem Thêm

×