Tải bản đầy đủ

Liet 2 chan

HỘI CHỨNG LIỆT HAI CHÂN
Nguyễn Anh Tuấn


Đại cương giải phẫuGiải phẫu tủy sống
Khỏi nim hi chng lit 2 chõn
Liệt hai chân là hội chứng thờng gặp ở

lâm sàng thần kinh, biểu hiện chủ yếu là
giảm hoặc mất vận động tự chủ hai chân
do tổn thơng thần kinh trung ơng (bó
tháp ở tủy sống) hay tổn thơng thần kinh
ngoại vi (sừng trớc tuỷ, rễ và dây thần
kinh). Một số ít trờng hợp liệt hai chân do
tổn thơng trực tiếp vùng vận động vỏ não
(tiểu thùy cạnh trung tâm).


Chẩn đoán liệt 2 chân


So sánh liệt mềm trung ương và
ngoại biên
Trung ương

Ngoại biên

Babinski

Babinski (-)

Rối loạn cơ tròn

RLCT (-)

Loét

Teo cơ

RLCG: Ranh giới

RLCG: Rễ, dâyEMG: Ít biến đổi

EMG: thoái hóa TK

Diễn biến: có thể

Diễn biến: Không

chuyển sang liệt
cứng

chuyển sang liệt
cứng.


So sánh viêm và ép tủy
Viêm tủy

Ép tủy

Nhanh

Từ từ

HCNT

HCNT (-)

Mềm  Cứng

Liệt cứng

Dấu hiệu 3 co (-).

Dấu hiệu 3 co (+)

RLCG dưới nơi tổn

RLCG kiểu rễ, tăng

thương.
DNT: p/ư viêm
Hình ảnh

đau.
DNT: Phân ly Đ/TB
Hình ảnh


Nguyên nhân liệt 2 chân
Hội chứng Guillain – Barré


Bệnh cấp tính gây tổn thơng mất

myelin khu trú thành ổ ở rễ và dây thần
kinh (kể cả dây thần kinh sọ não) với đặc
trng là rối loạn cảm giác vận động đối
xứng nhau hai bên và có thể tự khỏi. Tỷ lệ
ngời mới mắc từ 1 tới 2/100 000, gặp ở cả
hai giới nhng tăng nhẹ ở nữ sau tuổi 40.


Lâm sàng
Khởi phát
Toàn phát
Hồi phục


Các thể lâm sàng
1. Bệnh viêm đa dây thần kinh cấp tính do

mất myelin: là loại hay gặp nhất. Do liên
quan đến kháng thể kháng lại vỏ tế bào
Schwann.
2. Hội chứng Miller Fisher: Liệt lan lên, hay bị
cơ ở mắt, liệt vận nhãn, thất điều.
3. Bệnh lý đa dây thần kinh cấp tính do tổn
thương sợi trục vận động(Chinese
Paralytic syndrome): Do kháng thể kháng
lại các quãng Ranvier, hay gặp ở người
Trung Quốc và Mexico, có thể bị theo
mùa, tự hồi phục.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×