Tải bản đầy đủ

TL PHCN CPTTT

CN CHOPHCN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
I. ĐỊNH NGHĨA:

Chậm PTTT là những trẻ có trí tuệ dưới mức trung bình đồng thời thiếu hụt hai
hoặc nhiều hơn những kỹ năng thích ứng như: giao tiếp, tự chăm sóc, học vấn, kha
năng tự kiểm soát, kỹ năng xã hội, các sinh hoạt hàng ngày, sử dụng các phương tiện
công cộng, sức khỏe, sự an toàn, kiểm soát thời gia rỗi và việc làm.
II. NGUYÊN NHÂN:
- Do di truyền và các yếu tố gene (HC Down…)
- Rối loạn chuyển hóa.
- Các yếu tố trước sinh:

+ Mẹ bị sởi.
+ Nhiễm rubella.
+ Ngộ độc chì, thủy ngân.
+ Rối loạn chức năng tuyến giáp.
+ Thiếu dinh dưỡng.
+ Trẻ sinh thiếu tháng, sinh thấp cân.
- Các yếu tố trong lúc sinh:

+ Thiếu oxy và chấn thương.

+ Mẹ bị ngừng tuần hoàn - hô hấp.
+ Tư thế xấu của thai nhi
- Các yếu tố sau khi sinh:

+ Sốt cao gây tổn thương não.
+ Vàng da do nhiễm trùng.
+ Viêm não.
+ Chấn thương vùng đầu.


+ Suy dinh dưỡng.
+ Thiếu iod.
+ Ngộ độc chì, phơi nhiễm các chất độc hóa học.
+ Các vấn đề về nội tiết và chuyển hóa.
III.

CÁC DẠNG CPTTT:
1. Loại nhẹ: IQ 50 - 70

Chiếm 75%.
Có thể giáo dục được.
Có kha năng tự chăm sóc.
Có thể hòa nhập xã hội.
Có thể làm những việc đơn gian, ít cần trợ giúp.

2. Loại trung bình: IQ 35 -49

Có thể huấn luyện được.
Nếu được dạy từ bé có thể tự chăm sóc, làm được những công việc
đơn gian nêó được hướng dẫn.
Cần được trợ giúp ở một số thời điểm.

3. Loại nặng: IQ 20 - 34

Cần theo dõi thường xuyên.
Cần trợ giúp hàng ngày.

4. Loại rất nặng: IQ < 20

Cần chăm sóc đặc biệt.
Thường xuyên phai trợ giúp ở mọi nơi, mọi lúc.
Có thể bị thêm một số bệnh khác: nghe kém, động kinh…
IV. CHẨN ĐOÁN CPTTT


Test giá IQ.Các kỹ năng thích ứng:Có

Không

- Giao tiếp

- Tự chăm sóc

- Sinh hoạt hàng ngày

- Kỹ năng xã hội

- Cộng đồng

- Tự kiểm soát

- Sự an toàn

- Học vấn

- Thời gian rỗi

- Việc làm

Tuổi bắt đầu

Được chẩn đoán CPTTT:
IQ < 70
Không có từ 2 kỹ năng thích ứng trở lên
Tuổi dưới 18
V. CÁC RỐI LOẠN:
V.1. Rối loạn ngôn ngữ:


-

Nói đơn gian hơn
Từ đầu tiên nói chậm hơn
Số lượng từ hạn chế, nói ngọng
Sử dụng ngữ pháp không chính xác
Không sáng tạo khi sử dụng câu
Hạn chế sử dụng câu dài

V.2. Các vấn đề khác:
- Vận động tinh kém
- Phan ứng chậm với những gì ở XQ
- Khó khăn khi muốn thể hiện nhu cầu
- KK trong việc hiểu các khai niệm thời gian, nơi chốn, số lượng, nguyên
-

nhân.
Nhanh quên những gì được học
Tập trung kém
Không kiểm soát được các hành động
PHCN trẻ CPTTT

VI. NGUYÊN TẮC PHCN:

Quan tâm, gần gũi, chia sẻ
Phần thưởng
Nhắc
Uốn nắn, giam dần sự trợ giúp
Dạy theo chuỗi
Sự khái quát hóa
VII. PHCN TRẺ CPTTT:

Khuyến khích trẻ giao tiếp
Khuyến khích trẻ phát triển ngôn ngữ
Phát triển kỹ năng trước đi học
Tăng cường kỹ năng tự chăm sóc
Giai quyết các vấn đề hành vi
Đến trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×