Tải bản đầy đủ

Aut 06 10 04( ngat do CTSN)

Báo cáo Aut 06/10/04
B/n: Lê Hà Minh, nam 18 tuổi.
Đ/c: Khơng Trung Thanh Xuân HN
V/v: 23h45 ngày 05/10/04 do TNGT (XM>Tình trạng lúc vào: CTSN kín Mê sâu G:3đ, biến
dạng vùng mặt, vỡ xơng gò má phải, xơng chính
mũi, chảy máu mũi mồm, đồng tử 2 bên 4mm
PXAS(-), thở ngáp.
Xử trí: Điều trị nội, đặt nội khí quản thở máy
Chết: 0h10 ngày 06/10/04


B¸o c¸o Aut 06/10/04


B¸o c¸o Aut 06/10/04


B¸o c¸o Aut 06/10/04B¸o c¸o Aut 06/10/04Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×