Tải bản đầy đủ

Ngat do tai nan hoat dong tinh duc

ngạt cơ học
Ngạt do biến thể của hoạt động tình dục
Chủ yếu do tai nạn xảy ra trong hoạt động tự thủ
dâm mà trớc đó có giai đoạn nạn nhân tự gây
ngạt để đạt đợc sự hng phấn
Biến thể của chứng lệch lạc tình dục, ít gặp ở
Việt Nam
Có nhiều cách để gây ngạt nh treo cổ( không
hoàn toàn), dùng túi nilon để trùm đầu, dùng điện
để kích thích, tự gây đau đớn, tự xỉ nhục
Hiện trờng :
Rất quan trọng để xác định tính chất vụ việc
Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


ngạt cơ học
Những yếu tố để nhận định :
Một nơi sinh hoạt cá nhân trong nhà

của nạn nhân
Nạn nhân thờng là nam giới và hay
dùng biện pháp treo cổ không hoàn
toàn, đợc bọc lót để tránh gây vết
tích tại vùng cổ
Các phơng tiện khác có thể thấy ở bên
cạnh nạn nhân hoặc tại hiện trờng.
Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


ngạt cơ học
Không có quần áo hoặc mặc đồ lót phụ nữ
Có sách báo, tranh ảnh, đồ lót phụ nữ tại
hiện trờng
Bằng chứng của những lần tự thủ dâm trớc .
Dấu hiệu xuất tinh tại hiện trờng và trên cơ
thể nạn nhân
Giám định Y Pháp :
Giống nh với các trờng hợp Ngạt cơ học

Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


Giám định y pháP
Cần đợc tiến hành theo các bớc sau :
Nắm đợc những thông tin ban đầu về
hoàn cảnh bản thân, gia đình, bệnh
tật... của đối tợng giám định ( từ cơ
quan điều tra, ngời biết sự việc, ngời
thân...)
Tham gia khám nghiệm hiện trờng cùng
cơ quan điều tra và chủ yếu tìm hiểu
những vấn đề liên quan đến sức khoẻ,
tinh thần của nạn nhân ( thuốc, hồ sơ y


tế, những dấu hiệu chấn thơng, bệnh
lý của nạn nhân trên hiện trờng...)
Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


Giám định y pháP
Chụp ảnh nạn nhân ở nhiều góc độ khác
nhau.
Cần bảo quản tình trạng tử thi, không đợc
làm thay đổi dấu vết, thơng tích hoặc
vị trí.
Mô tả tỷ mỉ, chính xác vị trí, t thế tử thi,
dây treo...
Việc thu thập dấu vết, tang vật và bệnh
phẩm tại hiện trờng cần đợc làm theo thứ
tự, không làm xáo trộn hiện trờng và theo
nguyên tắc :
Sơn La 10/2004
Lu Sỹ Hùng Dept of
- Đủ ánh sáng,Forensic
có kính
lúp
để quan sát.
Medicine
HàNội


Giám định y pháP
- Thu thập đầu móng ngón tay, lông tóc,
hoặc các dấu vết dịch sinh học trên cơ
thể, quần áo của nạn nhân và những
dấu vết nghi ngờ trên hiện trờng.
- Trờng hợp nạn nhân treo cổ hoặc
những trờng hợp chết nghi ngờ cần phải
cắt dây ở vùng ngoài nút buộc sau đó
dùng băng dính dán lại chỗ cắt để phục
hồi nguyên dạng hình dáng ban đầu.

Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


Giám định y pháP
Kiểm tra tinh dịch ở lỗ miệng sáo, lỗ
hậu môn, âm đạo, trong khoang
miệng, và các vùng khác trên cơ thể
nạn nhân là điều bắt buộc.
Dùng gạc sạch để thu giữ mẫu , phơi
khô tự nhiên hoặc bảo quản lạnh.
Sau khi thực hiện những bớc trên, thi
thể nạn nhân phải đợc rửa sạch, chụp
ảnh và phân tích các dấu vết còn lại.
Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


Giám định y pháP
Khám nghiệm bên ngoài :
Kiểm tra chi tiết các dấu vết, th
ơng tích và đặc điểm trên cơ
thể nạn nhân.
Chụp ảnh dấu vết thơng tích
Nếu có thơng tích bên ngoài vùng
cổ cần mô tả chi tiết chiều hớng,
kích thớc, đặc điểm và mối liên
quan với vật chèn ép.
Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


Giám định y pháP
Cần lu ý :
Với mỗi loại hình ngạt cơ học, có
những thơng tích với đặc điểm t
ơng ứng.
Các dấu hiệu của ngạt cơ học phụ
thuộc nhiều vào loại hình ngạt, yêú tố
cơ địa của nạn nhân, thời gian, vị
trí t thế của nạn nhân khi phát hiện
( hoen tử thi ) ....
Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


Giám định y pháP
Khám nghiệm bên trong :
Đảm bảo nguyên tắc khám đầy
đủ toàn diện.
Tránh sai sót và không để lỗi
phẫu tích .
Thu thập đủ các mẫu bệnh phẩm
để làm xét nghiệm cần thiết.
Thể hiện rõ tổn thơng trên ảnh .
Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


Giám định y pháP
Cần lu ý :
- Trong nhiều trờng hợp nguyên nhân
và tổn thơng ngạt không rõ ràng, nếu
khám muộn sẽ không thể đánh giá đợc.
- Tổn thơng bên trong đờng thở,vùng
cổ có thể là yếu tố quyết định trong
kết luận nguyên nhân ngạt do đó
phẫu tích phải rất thận trọng để bộc
lộ tổn thơng.
Sơn La 10/2004

Lu Sỹ Hùng Dept of
Forensic Medicine HàNội


S¬n La 10/2004

Thanks

Lu Sü Hïng Dept of
Forensic Medicine HµNéiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×