Tải bản đầy đủ

BOP CO

bóp cổ
Định nghĩa:
Là hình thức gây ngạt bằng cách đè ép và/ hoặc
siết chặt vào cổ nạn nhân do tác động của các
ngón tay, bàn tay hoặc giữa cánh ta y và cẳng tay
của hung thủ.
Trong các vụ án mạng, nạn nhân là ngời già, phụ nữ
và trẻ em hoặc những ngời đã mất khả năng tự vệ.
Tự tử không thể là nguyên nhân tử vong đợc vì khi
nạn nhân bị mê man, bất tỉnh thì lực ép vào vùng
cổ (bằng chính tay nạn nhân) sẽ đợc giải phóng và
tự nạn nhân có thể hồi phục trở lại.


bóp cổ
Cơ chế gây tử vong: Nh treo cổ và chẹn cổ bằng
dây
Cơ chế hình thành dấu vết và tổn thơng vùng
cổ:
Dùng tay để đè ấn, bóp cổ nhằm mục đích gây
ngạt

Có thể dùng cánh - cẳng tay, chân hoặc cả cơ thể
để đè ấn lên vùng cổ hoặc ngực bụng.
Dùng một tay hoặc hai tay hoặc thông qua vật trung
gian nh khăn, vải, đệm
Vị trí nạn nhân và hung thủ


bóp cổ

Phân loại của Harm và Rajs :vết móng tay
có 3 loại hình nh sau:
Vết đè ấn: (impression marks) thờng có hình cong,
cân đối, đều đặn hoặc có thể giống nh dấu
phẩy, dấu chấm than, nét gạch ngang, hình ô van,
tam giác, tứ giác,v.v...
Vết cào cấu: (claw-marks) hình chữ U do đầu
ngón tay ấn sâu xuống lớp da theo góc xiên hoặc
tiếp tuyến với lớp thợng bì.
Vết sợt da: (Scratch marks) gồm nhiều vết sợt song
song do đầu móng tay ấn sâu mạnh vào da theo
chiều vuông góc và kéo trợt trên da tạo thành những
vết thơng có hình thoi dài.bóp cổ
Tổn thơng bên trong :
Mô tả chính xác đặc điểm, vị trí, khoảng
cách, độ lớn của những ổ tụ máu cục bộ ở
tổ chức dới da, cơ vùng cổ là điều rất quan
trọng
Tìm những tổn thơng khác nh gẫy xơng
móng, sụn giáp, đốt sống cổ
Tìm dấu hiệu ngạt
Xác định tổn thơng ở những vùng khác của
cơ thể


bãp cæ

XÐt nghiÖm bæ xung:
 XÐt nghiÖm m« bÖnh häc
 XÐt nghiÖm ®éc chÊt häc
 XÐt nghiÖm rîu trong m¸u.
 XÐt nghiÖm dÊu vÕt sinh häc( ®Çu
mãng tay, vÕt nghi ngê, níc bät, vÕt
m¸u…)
 KiÓm tra tang vËt (nghi ngê) ®îc thu gi÷
t¹i hiÖn trêng


bóp cổ
Chẩn đoán pháp y:
Dấu hiệu ngạt cơ học.
Dấu vết thơng tích ở vùng cổ nạn nhân
Dấu hiệu tội phạm tình dục
Dấu hiệu bệnh lý.
Các yếu tố liên quan đến độc chất.
Thời gian tử vong.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×