Tải bản đầy đủ

Kết luận

Kết luận
1. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là suy hô hấp cấp trên cơ
sở có heroin và r-ợu ethanol trong máu.
2. Các vết xây sát da ở quanh mũi miệng, trán và má bên phải
đ-ợc hình thành do tác động t-ơng hỗ với vật có bề mặt thô
ráp. Dấu vết tụ máu thành ngực và gãy nhiều x-ơng s-ờn bên
trái đ-ợc hình thành do tác động đè ép nhiều lần của vật tày có
diện giới hạn.
3. Số l-ợng và đặc điểm chất chứa trong dạ dày nạn nhân cho
phép kết luận thời điểm chết của nạn nhân sau lần ăn cuối cùng
khoảng 1 đến 3 giờ.
4. Loại hình chết Y Pháp : Căn cứ đặc điểm tổn th-ơng trên cơ
thể nạn nhân, tình tiết diễn biến của vụ việc, cho phép nhận
định nạn nhân bị ngộ độc r-ợu và heroin
TL/ Giám Đốc
Xác nhận chữ ký đã ký bên

Giám định viên

TS. L-u Sỹ Hùng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×