Tải bản đầy đủ

Chẩn đoán y pháp

Chẩn đoán pháp y
1. Dấu hiệu suy hô hấp cấp : Hai phổi
căng to, bờ tù, màu đỏ xẫm, trong lòng
khí phế quản có nhiều dịch bọt, trên tiêu
bản xét nghiệm mô bệnh học có hình
ảnh phù phổi cấp. Dấu vết tiêm chích
mới ở nếp gấp khuỷu tay trái : Vết tiêm
còn rỉ máu, trên đại thể và tiêu bản xét
nghiệm có hình ảnh tụ máu ở mô liên
kết d-ới da.
2. Kết quả xét nghiệm độc chất : Có
r-ợu ethanol trong máu với hàm l-ợng
66,5mg/100ml máu, có heroin trong
máu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×