Tải bản đầy đủ

Án mạng bị chém 25 HBT HN

ÁN MẠNG TẠI HN
Ô SIN GIẾT CHỦ
NHÀ
CHẩN ĐOÁN Y
PHÁP ?

KếT LUậN ?


CHẩN ĐOÁN Y PHÁP

Đa chấn thương mất máu cấp do nhiều vết thương
phần mềm ở đầu, cổ, ngực bụng, lưng và hai tay nạn
nhân, da niêm mạc, các tạng nhạt màu, hoen tử thi
nhạt màu


KếT LUậN
1.Nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân Nguyễn
Thị Kim Khanh 67 là choáng đa chấn thương mất máu cấp
2.Tổn thương trên cơ thể nạn nhân do tác động nhiều lần,
nhiều chiều hướng của vật nhọn có lưỡi sắc trên cơ thể
nạn nhân trong đó vết thương chính gây tử vong cho nạn
nhân là vết thương ở cổ trước bên trái (vết số 7) làm đứt
động mạch cảnh gốc trái. Các vết bầm tụ máu vùng cổ và
mu bàn tay phải của nạn nhân được hình thành do tác
động của vật tày.
3.Thời gian chết :
4.Loại hình Y Pháp :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×